• 每日一句泰语:如果想要最后的答案,问一句自己

  句话  คนเราทำผิดพลาดกันได้ แต่ไม่ใช่ซ้ำ ๆ ในเรื่องเดิม ๆ 人可以犯错,但是不要总在同一件事上犯错。>>戳我去复习这句话 รักไม่ยาก แต่ลำบากมากเวลาลืม 相爱不难,忘却不易。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:喜欢有他在的每个一句地方

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ชอบทุกที่หากที่ตรงนั้นมีคนที่ชอบอยู่ด้วย[/en][cn]喜欢有他在的每个地方。[/cn] 词汇学习: ชอบ喜欢 ทุก每  หาก如果  ตรงนั้น那里 มี有 คน人  补充: ที่  地方;的 例: ที่อ่านหนังสือ看书的地方,阅览处 ที่ขายตั๋ว卖票的地方,售票处 ที่อื่น别处,其他的地方 ที่จอดรถ停车处,停车场 คนที่สำคัญ重要的人 ขนมที่อร่อย好吃的甜点 วันแรกที่เราเจอกัน我们见面的第一天 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:可以爱别人,但也要爱一句自己

  感受得到。>>戳我去复习这句话  ถึงโตแล้ว ก็อ่อนแอได้ เราโตมาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่ไอรอนแมน 尽管长大了,也还是可以脆弱。我们只是长成大人,不是钢铁侠。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  สิ่งที่ขวางคุณได้ไม่ใช่กำแพง แต่เป็นความคิดว่า กำแพงขวางคุณได้ 阻挡你的并不是眼前的障碍,而是你认为自己会被它挡住的想法。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:我一一句定是疯了

  句话 ไม่เก่งพอที่จะลืมแฟนเก่า แต่ก็ไม่โง่พอที่จะกลับไป 虽然还没办法忘记,但也不会蠢到回头。>>戳我去复习这句话  มนุษย์สามารถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลได้ แต่ไม่สามารถห้ามหัวใจ ไม่ให้เจ็บปวดได้ 可以让眼泪不流出来,却无法让心不痛。>>戳我去复习这句话  เวลาไม่ได้ช่วยให้เราลืม แต่เวลา ทำให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่กับความทรงจำนั้นยังไง 时间不会帮每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句我们遗忘过去,它只是教会我们如何与过去相处。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:没有希望地生活 等于死了一句泰语:没有希望地生活 等于死了一半

  心地 เวลาเป็นอะไรที่คนเราต้องการมากที่สุด แต่น่าเสียดายที่คนเรามักปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าที่สุด 时间是我们最需要的东西,但遗憾的是我们却往往放任时间毫无意义地溜走。 >>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  จงทำตัวเหมือนตุ๊กตาล้มลุก ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง ก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่างเข้มแข็งเสมอ 像不倒翁一样,无论摔倒多少次,都可以坚强地再次站起来。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 因为害怕失去,所以不想一句拥有

  句话  เพราะเป็นคุณ เราเลยแคร์ 因为是你,所以我才在乎。>>戳我去复习这句话 ทำไมชีวิตเราถึงได้ยุ่งยาก ก็เพราะเรามีความอยากมีอยากได้มากเกินไป 生活为何如此艰难?因为我们有太多想要拥有、想要得到的东西。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:如果让自己的幸福取决于一句别人

  心意 ไม่มีวัน永不 补充: ถ้า 如果,要是,倘若(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例:  ถ้ามีโอกาส...如果有机会... ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไง 如果是你,你会怎么做? ถ้าคุณไม่ไป ผมก็ไม่ไป 倘若你不去,我也不去。 ถ้าอยากพูดภาษาไทยได้เก่ง ก็ต้องกล้าพูด ถ้าไม่กล้าก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ 若想泰语说得好,就要敢于说。若不敢说,就不可能把泰语说好。 ถ้าไม่ทำให้คนชอบ อย่างน้อยก็ควรไม่ทำให้คนเกลียด 如果不能让人喜欢,至少也别让人讨厌。>>戳我去复习这句话  ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:想念就好像星星一句泰语:想念就好像星星一样

  句话 เวลาเป็นอะไรที่คนเราต้องการมากที่สุด แต่น่าเสียดายที่คนเรามักปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าที่สุด 时间是我们最需要的东西,但遗憾的是我们却往往放任时间毫无意义地溜走。 >>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ไม่เก่งพอที่จะลืมแฟนเก่า แต่ก็ไม่โง่พอที่จะกลับไป 虽然还没办法忘记,但也不会蠢到回头。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:我们无法控制别人一句的想法

  自己的方式生活就行了。[/cn] 词汇学习: บังคับ强迫  คิด想  ของ的 คนอื่น别人  ดังนั้น因此 เลิก停止  ยังไง怎样 ใช้ชีวิต过...生活  พอแล้ว够了 补充: ...ไม่ได้ 不能...(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: ทำอย่างนี้ไม่ได้ 不能这样做。 เขายังไปไม่ได้ 他还不可以走。 ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ อย่าพูดเลยดีกว่า  如果说了却做不到,还是不说比较好。 อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ 困难或许会让我们走得艰辛,但不代表我们无法跨越它。>>戳我去复习这句话  คนฉลาดแกล้งโง่ คนมักดูไม่ออก แต่คนโง่แกล้งฉลาด มักหลอกคนไม่ได้ 聪明的人装笨,人们通常看不出来;但笨的人装聪明,通常谁都骗不了。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ฟรีไซส์ แปลว่า มีไซส์เดียว ใส่ไม่ได้ก็เรื่องของมึง 均码的意思就是:只有一个码,穿不下是你的事。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:爱过的人,就像一一句本旧书

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]คนที่เคยรัก ก็เหมือนหนังสือเล่มเก่า จะกลับไปอ่านสักกี่ครั้ง ตอนจบก็ยังเหมือนเดิม[/en][cn]爱过的人,就像一本旧书,无论重读多少次,结局也还是一样。[/cn] 词汇学习: คน人 เคย曾经 รัก爱 ก็เหมือน就像 หนังสือ书 เก่า旧 กลับไป回去 อ่าน读 กี่ครั้ง几次 ตอนจบ结局 ยัง还 เหมือนเดิม和以前一样 补充: เล่ม 量词,本,册,部(用于书籍本子);量词,把,根,支(用于杆状物品) 例:  หนังสือ ๒ เล่ม两本书 นิตยสาร ๓ เล่ม三本杂志 หนังสือภาษาไทยกี่เล่ม几本泰语书 ขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม我可以借这本书吗? มีดเล่มหนึ่ง一把刀 เข็ม ๒ เล่ม两根针 เทียน ๒ เล่ม两支蜡烛 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。