• 每日一句一句泰语:最后,结局只会是陌路

  能让人喜欢,至少也别让人讨厌。>>戳我去复习这句话  ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 因为回忆太多,所以一句忘却不易

  句话 ทำไมชีวิตเราถึงได้ยุ่งยาก ก็เพราะเรามีความอยากมีอยากได้มากเกินไป 生活为何如此艰难?因为我们有太多想要拥有、想要得到的东西。>>戳我去复习这句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话  เพราะไม่อยากสูญเสีย‬ ‪เลยไม่คิดจะครอบครอง 因为害怕失去,所以不想拥有。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  2. ความ 加在动词或副词前,使之变成名词(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: รัก爱(动词) ความรัก爱,爱情(名词) สามารถ能,可以(动词) ความสามารถ能力(名词)  สวย美丽的(副词) ความสวย美丽(名词) จริง真(副词) ความจริง事实,真相(名词) ทุกข์痛苦(动词) ความทุกข์痛苦(名词) ทุกอย่างมีวันหมดอายุ ความทุกข์ก็เช่นกัน 一切都有有效期,痛苦也一样。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:比我好的人有很多 但比我更爱你的人一句没有了

  重要。 >>戳我去复习这句话 พูดเหมือนดี แต่ทำเหมือนเดิม 说的听起来很好,但做的还是和原来一样。>>戳我去复习这句话  รักไม่ยาก แต่ลำบากมากเวลาลืม 相爱不难,忘却不易。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:年龄越大,能信任的人一句就越少

  句话  สิ่งที่ขวางคุณได้ไม่ใช่กำแพง แต่เป็นความคิดว่า กำแพงขวางคุณได้ 阻挡你的并不是眼前的障碍,而是你认为自己会被它挡住的想法。>>戳我去复习这句话  2. ยิ่ง...ยิ่ง... 越...越...(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: ยิ่งโตยิ่งสวย越长越美。 ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ了解她越多,爱她越多。 ความทุกข์ของคนเรา ก็เหมือนก้อนหินที่เราหยิบขึ้นมากำไว้ในมือ ยิ่งกำแน่นก็ยิ่งเจ็บ รู้ว่าเจ็บแต่เราก็ไม่ยอมปล่อย 痛苦就像我们捡起握在手里的石头,握得越紧就越疼。虽然痛,却不愿意放手。>>戳我去复习这句话 การลืมเป็นสิ่งที่พิเศษ ยิ่งตั้งใจยิ่งทำไม่ได้ 遗忘是一种很特每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句别的东西,越是刻意越是忘不掉。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:因为是你 所以我才一句在乎

  以我才在乎。[/cn] 词汇学习: เป็น是 คุณ你  เรา我,我们 เลย因此,便  แคร์ care 在乎,在意  补充: เพราะ 因为(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: เขามาไม่ได้เพราะฝนตก 他来不了,因为下雨。 ถ้าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เราจะพบแต่ความผิดหวัง เพราะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง 如果总是期望着一切如昨,你会失望的,因为一切都会变。>>戳我去复习这句话  คนที่กำลังท้อ อาจไม่ใช่เพราะเขาไปต่อไม่ไหว แต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจที่จะต่อสู้กับอะไร ๆ เพียงลำพัง 气馁的人并不是没有力气继续下去,只是缺少了独自战胜一切的勇气。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:喜欢你把自己的事讲给我听一句的时候

  句话 ไม่มีคำว่าบังเอิญในเรื่องของความรัก มีแต่คำว่าตั้งใจ 爱情里没有“偶然”,只有“用心”。 >>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ความหมายของคำว่าส่วนเกิน คือมีตัวตนในสายตา แต่ไร้ค่าในจิตใจ “多余”的定义:存在于视线里,但却没有意义。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:别让你的懒惰给别人带去麻烦一句好吧

  句话 อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะเราอาจไปได้ไกลมากว่าเดิม 别害怕重新开始,因为我们可能会比原来走得更远。>>戳我去复习这句话  อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  อย่าเปิดประตูให้ทุกข์ของเมื่อวานเข้ามาทำร้ายเราในวันนี้ 别打开门让昨日的痛苦进来伤害今天的我们。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:是别人爱炫富一句 还是我太穷

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]บางทีก็คิดนะ คนอื่นอวดรวย หรือกูจน[/en][cn]有时候也在想:是别人爱炫富,还是我太穷?[/cn] 词汇学习: บางที有时 ก็也 คิด想  คนอื่น别人 อวด炫耀 รวย富有 กู我(不文雅) จน穷 补充: หรือ 还是,或者(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: น้ำส้มหรือกาแฟ 橘子汁还是咖啡? จะไปหรือไม่ไป 去还是不去? จะจ่ายเงินสดหรือบัตรเครติด 要付现金还是刷信用卡? ระยะทางเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างของการนอกใจ 距离是变心的理由还是借口?>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:没有人能真正懂我一句的感受

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ไม่มีใครที่เข้าใจ ความรู้สึกของเราจริง ๆ หรอก [/en][cn]没人能真正懂我的感受。[/cn] 词汇学习: ไม่มี没有 ใคร谁  เข้าใจ明白 ความรู้สึก感受 ของ的 จริง ๆ 真的 补充:  ...หรอก 语气助词,用于否定句,加强语气。(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: ไม่เป็นไรหรอก没关系 ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก我没有那么想。 ผมไม่เชื่อหรอก我不信。 ที่ยังรอเพราะยังหวังว่าวันนึงเขาจะมา แต่อาจลืมไปว่า หากเขาอยากอยู่กับเรา เขาคงไม่ทิ้งเราไปตั้งแต่แรกหรอก 还在等待,希望他会回来,可我们却忘了——如果想要在一起,他当初就不会扔下我们。>>戳我去复习这句话 คนสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีบนโลกใบนี้หรอก 100%完美的人,在这世上是没每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句有的。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:不愿身边的人一句担心

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ตอนเด็กเวลาหกล้มเราจะร้องไห้ให้ดังที่สุด เพื่อเรียกร้องความสนใจ วันนี้เวลาหกล้มเราจะร้องไห้ให้เงียบที่สุด เพราะไม่อยากให้คนรอบข้างเป็นห่วง[/en][cn]小时候摔倒了会大声哭出来,让别人注意自己。现在摔倒了只会安静的掉眼泪,不愿身边的人担心。[/cn] 词汇学习: หกล้ม摔倒  ร้องไห้哭 ดัง大声 ที่สุด最 เพื่อ为了 เงียบ安静  เป็นห่วง担心 补充: เพราะ 因为(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: เขามาไม่ได้เพราะฝนตก 他来不了,因为下雨。 ถ้าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เราจะพบแต่ความผิดหวัง เพราะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง 如果总是期望着一切如昨,你会失望的,因为一切都会变。>>戳我去复习这句话  คนที่กำลังท้อ อาจไม่ใช่เพราะเขาไปต่อไม่ไหว แต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจที่จะต่อสู้กับอะไร ๆ เพียงลำพัง 气馁的人并不是没有力气继续下去,只是缺少了独自战胜一切的勇气。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。