• 每日一句泰语:口是心非一句的女人

  其实不止一些男生好强,女生也不是一味的喜欢示弱。所以每每受挫时并不会摆出一副需一些男生好强,女生也不是一味的喜欢示弱。所以每每受挫时并不会摆出一要人关心的样子。有时你需要细细了解她才会知道她内心的苦闷。 [en]เวลาที่ผู้หญิงทำตัว"ไม่น่ารัก"คือเวลาที่ผู้หญิงต้องการความรักมากที่สุด[/en][cn]当一个女人摆出一副她‘不需要爱’的姿态时,其实是她最需要关爱的时候,[/cn] 词汇 ต้องการ 需要           ทำตัว 做出姿态          ที่สุด 最  点击查看更多此系列文章>> 

 • 每日一句泰语:交往始于一句信任

  有些人总会埋怨自己交不到知心的好朋友,却忽略掉想要交到朋友的重要前提‘信任’。只有信任一个人,让他感觉到你的真心,对方才会觉得你是一个值得深交的朋友。 [en]จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คือความเชื่อใจ"[/en][cn]相互之间的关系始于信任[/cn] 词汇 จุด点   เริ่มต้น 开始   เชื่อใจ 信任   ความสัมพันธ์ 关系

 • 每日一句泰语:我们无法控制别人一句的想法

  自己的方式生活就行了。[/cn] 词汇学习: บังคับ强迫  คิด想  ของ的 คนอื่น别人  ดังนั้น因此 เลิก停止  ยังไง怎样 ใช้ชีวิต过...生活  พอแล้ว够了 补充: ...ไม่ได้ 不能...(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: ทำอย่างนี้ไม่ได้ 不能这样做。 เขายังไปไม่ได้ 他还不可以走。 ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ อย่าพูดเลยดีกว่า  如果说了却做不到,还是不说比较好。 อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ 困难或许会让我们走得艰辛,但不代表我们无法跨越它。>>戳我去复习这句话  คนฉลาดแกล้งโง่ คนมักดูไม่ออก แต่คนโง่แกล้งฉลาด มักหลอกคนไม่ได้ 聪明的人装笨,人们通常看不出来;但笨的人装聪明,通常谁都骗不了。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ฟรีไซส์ แปลว่า มีไซส์เดียว ใส่ไม่ได้ก็เรื่องของมึง 均码的意思就是:只有一个码,穿不下是你的事。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:活着一句的人才有机会

  句话 อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะเราอาจไปได้ไกลมากว่าเดิม 别害怕重新开始,因为我们可能会比原来走得更远。>>戳我去复习这句话  อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  อย่าเปิดประตูให้ทุกข์ของเมื่อวานเข้ามาทำร้ายเราในวันนี้ 别打开门让昨日的痛苦进来伤害今天的我们。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句一句泰语:不害怕离开,只害怕归来

  [en]ไม่ได้กลัวการจากลา  แต่กลัวการกลับมา แล้วไม่เหมือนเดิม[/en][cn]不害怕离开,只是害怕归来,然后物是人非。[/cn] 词汇学习: กลัว 害怕      การจากลา 离开   การกลับมา 回来  เหมือนเดิม一样 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。  点击查看更多此系列文章>> 

 • 每日一句泰语:改变未来唯一的方法一句是改变现在

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]หนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตคือการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน[/en][cn]改变未来唯一的方法是改变现在。[/cn] 词汇学习: หนทาง道路;方法   เปลี่ยนแปลง改变 อนาคต未来 คือ是  ปัจจุบัน现在 补充: เดียว 单,独一,唯一的 例: เกิดวันเดียวกัน同一天出生 ไปเมืองไทยครั้งเดียวเท่านั้น只去过一次泰国 พวกเขามีลูกคนเดียว他们只有一个孩子。 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句一句泰语:最后,结局只会是陌路

  能让人喜欢,至少也别让人讨厌。>>戳我去复习这句话  ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 不经历风雨,怎么见一句彩虹

  句话  ถ้าบอกเธอว่ารัก ยังทันอยู่ไหม 如果现在说爱你,还来得及吗?>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:天空好像很近,但其实一句很远

  句话  รักไม่ยาก แต่ลำบากมากเวลาลืม 相爱不难,忘却不易。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:把我看成什么了?想来一句就来想走就走

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]เห็นเราเป็นตัวอะไรอ่ะ อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไป[/en][cn]把我看成什么了?想来就来想走就走。[/cn] 词汇学习: เห็น看 เรา我,我们 เป็น是   มา来 ก็就 ไป去,走 补充: ก็ 就 例: เลิกงานแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาด 下班了就去市场买东西。 ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  วันนี้ชีวิตเราแย่ได้ พรุ่งนี้ชีวิตเราก็สดใสได้ ตราบใดที่โลกยังหมุนไป ก็ไม่มีอะไรแน่นอน 今天的生活可以糟糕透顶,明天的生活也可以光彩夺目, 只要地球还在转,就没什么是一定的。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。