搜索

热搜词

清除
 • 泰语学习之自我介绍

  自我介绍

 • 面试时你会自我介绍吗?

  作过,开始我从事业务员工作,随自我介绍可以说是我们面试开始能然招聘者更加了解我们,从而获得印象加分的重要环节。一般来说自我介绍后到从事采购员工作,有一定的社会实践经验,在工作上取得一些的成绩,同时也得到公司的认可。ผมเคยทำงานอยู่ที่บริษัท xxx ผ่านการทำงานในตำแหน่งที่แตกต่างกันในบริษัท ผมเริ่มต้นจากทำงานเป็นพนักงานธุรการ แล้วก็ทำงานเป็นพนักงานจัดซื้อ มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติพอสมควร ในการทำงานได้รับผลงานมาบ้าง ในขณะเดียวกันก็ได้รับใบการันตีจากบริษัทครับ 5.阐述公司选择你的理由[cn]作为一名合格营销人员,我觉得除了应该具备一定的营销知识外,还应具有良好的协调能力、沟通能力,能够吃苦耐劳,具有良好的团队合作精神,讲究职业道德。如果我有机会被录用的话,我想,我一定能够在工作中得到锻炼并实现自身的价值。我认为我有能力也有信心做好这份工作,谢谢。[/cn][en]สำหรับบทบาทการเป็นนักการตลาดที่ดี ผมว่านอกจากความรู้ด้านตลาดที่ควรจะ เพียบพร้อมพอสมควรแล้ว ยังควรจะมีความสามารถในการประสานงานที่ดี ความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์ อดทนต่อความยากลำบาก มีใจในการร่วมงานกัน เป็นทีมเวิล์คที่ดี เน้นหนักจรรยาบรรณในวิชาชีพ ถ้าผมมีโอกาสได้รับตำแหน่งงานนี้ ผมคิดว่าในระหว่างการทำงานผมต้องได้รับการฝึกฝนรวมถึงได้เห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าผมมีความสามารถและมีความมั่นใจที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ ได้ดี ขอบคุณครับ[/en] 6.结束语[cn]感谢大家给我这次面试的机会,谢谢大家。[/cn][en]ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสดิฉันในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านค่ะ[/en][cn]希望大家能够给我这个机会,让我实现自己的价值! 谢谢。[/cn][en]หวังว่าทุกท่านจะสามารถให้โอกาสนี้แก่ผม ให้ผมได้เห็นคุณค่าตนเองที่แท้จริง ขอบคุณครับ[/en][cn]希望大家能够认可我,给我这个机会!谢谢。[/cn][en]หวังว่าทุกท่านจะสามารถยอมรับผมได้ ให้โอกาสนี้แก่ผม ขอบคุณครับ[/en]

 • 泰语的自我介绍(示范案例)

  当你第一次见到泰国人时,想要跟别人介绍你叫什么,喜欢做什么,吃什么,性格怎么样,生活习惯是怎么样的,却发现不知道如何说?一起来看看这篇文章,学学泰国人怎么说,或许你就可以找到灵感哦。

 • 跟泰国人学泰语:第一课 自我介绍

  跟外教学泰语,每天三分钟,让你轻松跟着外教学泰语,发音更地道、更标准,学习更为有趣。第一课:自我介绍。主要句型是:สวัสดี ค่ะ/ ครับ ดิฉันชื่ิอ ……ค่ะ/ ครับ

 • 泰语对话:介绍朋友

  自我介绍,相信大家都掌握好了,那么向朋友介绍你的朋友,你会了吗?都会问些什么内容呢?不要急,现在跟着小编一起来学习吧,遇到泰国人的时候就能用得上了。 [cn]A:王美丽,这是我的朋友 小猪。[/cn][en]หวังเหม่ยลี่ นี่คือเพื่อนฉัน เสี่ยวจู[/en]   [cn]B:你好!见自我介绍,相信大家都掌握好了,那么向朋友介绍到你很高兴。[/cn][en]สวัสดี ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[/en]   [cn]C:见到你也很高兴。[/cn][en]ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน[/en]   [cn]B:小猪,你是做什么工作的?[/cn][en

 • 泰剧《一年生》中学长的自我介绍

  译作“......地”, 例如:เวลาอยู่ม. คุณต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะ. 在大学的时候,你要好好地照顾自己哦。 4. ความร่วมมือ 合作(名词), 该词是合成词,由ความ(名词前缀)+ร่วม(合拢,聚集)+มือ(手)组成,意思是大家伸出手凝聚在一起(合作),泰语里有大量这种合成词, 例如:น้ำ(水)+อัด(压)+ลม(气体)= น้ำอัดลม(汽水) เครื่อง(工具,机器)+ตัด(割,剪)+หญ้า(草)= เครื่องตัดหญ้า(割草机), 如果平时细心观察,就会很容易记住。 本文由沪江泰语翻译和整理,转载请注明出处。

 • 泰语商务对话:我可以自我介绍(句型+语法)

  “标准泰国语”中级会话共有3大篇(生意篇)、(交流篇)、(旅游篇),以实用会话为主题,列举生活中常使用的各种情境,深入而不枯燥。今天我们就来学习一下实用商务对话--自我介绍吧! 实用片语: แนะนำ ตัวเอง介绍/(自我介绍) แนะนำให้รู้จัก介绍给你认识 แนะนำเพื่อน介绍朋友ยินดี ต้อนรับ高兴/(欢迎光临) ยินดีที่ได้รู้จัก高兴认识你 ยินดีที่ได้พบ高兴见到你เพื่อ งาน为了/工作 เพื่อ ใคร为了谁? เพื่อ ดูตลาด为了看市场 文法解析: ※泰国文法中最基本的语尾助词,用于正式(礼貌)状态,并分为男性及女性两种用法如下: 男性ครับ、女性ค่ะ ※泰国人习惯使用的招呼用语→สวัสดี可以使用于各种场合及时间,并且根据当时的状态来取代[早安]、[午安]、[晚安]以及[再见]...等等招呼用语,后方再加上语尾助词,如下: 男性สวัสดีครับ、女性สวัสดัค่ะ สวัสดีครับ คุณหวาง A、男 早安,王小姐 สวัสดีค่ะ สบายดีไหมค่ะ B、女 早安,你好吗? สบายดีครับ ขอบคุณครับ A、 男 我很好,谢谢你。 ※ อ๋อเหรอ哦,真的!属于惊叹语,泰国人常用的口头禅,意思是[真的]或[真的吗?],通常当听到别人讲到某些事情,可以附和用这句口头禅:อ๋อเหรอ 相关链接:  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语商务对话:我可以自我介绍(对话+词汇)

  主题,列举生活中常使用的各种情境,深入而不枯燥。今天我们就来学习一下实用商务对话--自我介绍吧! 对话: สมชาย宋才      เถ้าแก่หวาง王老板 [en]สวัสดีครับ เถ้าแก่หวาง ผมเป็นช่างของบริษัทไทยครับ[/en] [cn]王老板你好,我是泰国公司的技术员。[/cn] [en]ดีใจมากที่ได้รู้จักคุณ คุณชื่ออะไรครับ[/en] [cn]很高兴认识你,请问尊姓大名?[/cn] [en]ผมขอแนะนำตัวเองครับผมชื่อสมชายทำงานอยู่ที่บริษัทคอมพิวเตอร์ครับ[/en] [cn]让我自我介绍,我是宋才,在一家电脑公司工作。[/cn] [en]อ๋อเหรอ !คอมพิวเตอร์ของไต้หวันก็ก้าวหน้ามาก[/en] [cn]真的?台湾的电脑也很发达哦![/cn] [en]ครับ ผมมาเที่ยวนี้ก็เพื่อดูตราดไต้หวัน[/en] [cn]所以我这一趟就是想了解台湾的市场。[/cn] [en]ผมสามารถแนะนำบริษัทคอมพิวเตอร์ให้คุณรู้จักได้หลายบริษัท[/en] [cn]我可以帮你介绍几家电脑公司。[/cn]   词汇: แนะนำ介绍        ตัว 自己          เถ้าแก่ 老板  ช่าง 技术员       บริษัท公司       ที่ได้รู้จัก认识   ทำงาน工作        อยู่ที่住在        คอมพิวเตอร์电脑  อ๋อเหรอ 真的      ก้าวหน้า发达    เที่ยวนี้ 这一趟 เพื่อ为了           ดูตลาด看市场 相关链接:  点击查看更多此系列文章>> 

 • 真人发音版实用泰语:自我介绍

  生词: แนะนำ 介绍 มาจาก 来自 ขอโทษ 对不起 คนจีน 中国人 ใคร  谁 นามบัตร  名片 มหาวีทยาลัย 大学  

 • 上回介绍了绿盖调味酱,这回来介绍介绍黄盖调味酱吧!

  介绍