• 词汇学习: 泛泛之交

  泛泛之交出自宋•朱熹《朱子语类》卷三十八:“朋友交游,固有深浅,若泛然之交,一一要周旋,也不可。”指的是交情不深的朋友,今天就让我们来学习一下“泛泛之交”的泰语该怎么说。 发音: [en]เพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผิน[/en][cn]泛泛之交[/cn] 例句: [en]เพื่อนที่เธอคบดูเหมือนเยอะมาก แต่ล้วนเป็นเพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผินเท่านั้น ที่เข้าใจเธอจริงๆ นั้นมีน้อยมาก[/en][cn]你的朋友看上去很多,但都是泛泛之交,真正了解你的少之又少。[/cn] 生词学习: เหมือน 好像,似乎   ล้วนเป็น 都是 เพื่อนที่คบกันเพียงผิวเผิน 泛泛之交   น้อยมาก 非常少  

 • 泰语词汇学习:“例如”的几种写法

  ฉันชอบเล่นกีฬา เช่น/อย่างเช่น/ตัวอย่างเช่น แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส และโยคะเป็นต้น 我喜欢锻炼,例如羽毛球、游泳、网球和瑜伽等等。 2.ผ้ามีหลายชนิด อาทิ/อาทิเช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าดิบ 布料有几个种类,例如:棉布,丝绸和粗布。 词汇学习: แบดมินตัน 羽毛球   ว่ายน้ำ游泳 เทนนิส网球   โยคะ瑜伽   เป็นต้น等等 ชนิด种类   ผ้าฝ้าย棉布   ผ้าไหม丝绸   ผ้าดิบ(未经漂白的)粗布 

 • 泰语词汇学习:关于药

  词汇是学习语言的基础,当你生病的时候你就会发现泰语中的药并不只是用ยา来表示,在国外生活的朋友更加不能买错药,所以学习基本的药词汇还是很有必要的哦。 药ยา 胶囊แคปซูล 药片ยาเม็ด 药粉ยาผง 药水ยาน้ำ 药膏ยาครีม 药力ฤทธิ์ยา 药性คุณสมบัติของยา 药味กลิ่นและรสของยา 药方ใบสั่งยา 镇静药ยากล่อมประสาท 补药ยาชูกำลัง 安眠药ยานอนหลับ 避孕药ยาคุมกำเนิด 外用药ยาทาภายนอก 内服药ยารับประทาน 中药ยาจีน 草药ยาสมุนไพร 药石การเยียวยา

 • 泰语词汇学习:那些鱼儿

  词汇是学习语言的基础,积累词汇量才能让泰语脱口而出。泰语中的各种鱼类该怎么说呢,你是不是就只会说ปลา呢?都只用一个词可不能显出你的泰语水准哦,一起学起来吧。 石斑鱼ปลาเก๋า 鲈鱼ปลากะพง 鱿鱼ปลาหมึก 红鲷鱼ปลากะพงแดง 虱目鱼ปลานวลจันทร์ทะเล 鲤鱼ปลาคาร์ฟ 鲶鱼ปลาดุก 白鲳鱼ปลาจาระเม็ด 鲭鱼ปลาทู 鲑鱼ปลาแซลมอน 鳕鱼ปลาหิมะ 大比目鱼ปลาชนิดหนึ่ง 罗非鱼ปลานิล

 • 词汇学习:近义词辨析

  的意思)[/cn][en]พอใจ หัวหน้าพอใจการทำงานของเขามาก[/en][cn] 头儿很满意他的工作表现。(感到满意)[/cn] 词汇学习: ปลาบึก巨型鲶鱼           จังหวัดอยุธยา大城府    บวช出家     สวดมนต์念经 ตักบาตรทำบุญ布施积德   กาชาด红十字会       น้ำผึ้ง蜂蜜     คึกคัก热闹的

 • 泰语词汇学习:关于烹饪

  学习语言的基础就是词汇,提高词汇量是大家每天都要做的事哦,关于烹饪,大家都知道的是什么呢?无外乎煎,煮,炖,蒸,烤,今天大家就来一起学习吧。 油炸ทอด 煮ต้ม 炖ตุ๋น 蒸นึ่ง 烤ปิ้ง(用时比ย่าง要少) 烤ย่าง 炒ผัด 熏อบ

 • 泰语词汇学习:“ว่าแต่”用法

  ประชุมผมเข้าร่วมไม่มีปัญหา ว่าแต่คุณเองจะไปหรือเปล่า[/en][cn]我去会议这个没有问题,话说你去不去的?[/cn] 巧学点:ประชุม这个词既可以作名词,又可用作动词,所以此处是用作名词哦,不用写成การประชุม哦。 相关阅读: อุตส่าห์该怎么用,拽这里!  “喜怒哀乐”情感词表达大汇聚  提高逼格的香港旅游词汇干粮来啦!  谚中巧学泰!看看泰国谚语怎么说

 • 词汇学习:那些 “变心”了的合成词

  合成词顾名思义是由一些自由语素组合形成的词汇,而且也可以组合出各种词类,值得注意的是它的含义并不能简单以其组成语素的意思去得出,有的甚至可能是风马牛不相及的意思,下面就让我们一起来看看那些组合之后“变心”了的合成词吧! 1.เครื่อง(用品)+มือ(手)=เครื่องมือ(工具) 2.ลูก(孩子)+เลี้ยง(养)=ลูกเลี้ยง(养子) 3.ดู(看)+ถูก(便宜)=ดูถูก(轻视) 4.ใจ(心)+หาย(丢失)=ใจหาย(惊悸) 5.เนื้อ(肉)+ผ้า(布)=เนื้อผ้า(真相;规章制度) 6.น้ำ(水)+อัด(压)+ลม(风

 • 词汇学习:“用”是它,“还”是它

  泰语和中文的相似之处在于,单个词汇所拥有的丰富含义与用法需词汇要在不同的语境中体现,相应地我们也需要通过语境去判断某个词在某种情况下意味着什么。“ใช้”就是如此,可以“用”可以“还”,大家记得关注语境哦! 1.用,使用,应用 ใช้เงิน 用钱 ใช้ได้ 可用的,(票)有效,还可以 ใช้แทน 取代,替代 ใช้หมด 用完 ใช้เวลา 用时 ใช้กับ 应用于 ใช้จ่าย 花销 คนใช้ 佣人,仆人 2.实施,颁行 ประกาศใช้ 颁布实施 ใช้บังคับ 付诸实施 ใช้งาน 工作,生效 3.偿付,偿还 ใช้คืน 付还,偿还 ใช้หนี้/ใช้หนี้สิน/ใช้หนี้ใช้สิน 还债 本文为沪江泰语整理,转载请注明出处。

 • 泰语词汇学习:关于哭

  学习语言最基本的是要掌握词汇,累积词汇量可以让语言学起来更轻松。哭,是人类生理情绪的一种表达或表露,亦是人类表达情感的一种方式。快来学学关于哭的词汇吧。 哭ร้องไห้ 哭鼻子ร้องไห้ขี้มูกโป่ง 哭哭啼啼ร้องห่มร้องไห้แงๆ 哭得眼睛都肿了ร้องไห้จนตาบวมไปหมด 抽泣ร้องไห้สะอึกสะอื้น 哭诉ร้องไห้ปรับทุกข์ 爱哭的ขี้แย/ชอบร้องไห้ 呱呱ร้องไห้อุแว้อุแว้ 哭个不停ร้องไห้ไม่ยอมหยุด 抱头痛哭กอดกันร้องไห้ 眼泪น้ำตา 擦眼泪เช็ดน้ำตา 擦干眼泪เช็ดน้ำตาให้แห้ง [en]หล่อมร้องไห้จนตาทั้งสองทั้งแดงทั้งบวม[/en][cn]她哭得两眼又红又肿。[/cn]