搜索

热搜词

清除
 • 最爱的泰国泡面“MAMA”涨价,没关系含泪继续买!

  บาท มากเกินไป และการจะพิจารณาขออย่าให้คนที่มีรายได้น้อยเดือดร้อน แต่การพิจารณาก็จะคำนึงบนพื้นฐานผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเกินไป และไม่ละเลยผู้ผลิตจนขาดทุนและอาจต้องหยุดผลิต ซึ่งหากในอนาคตต้นทุนต่างๆลดลง ก็ต้องมีมาตรการให้ผู้ผลิตลดราคาลงให้เร็วด้วย แต่ยังระบุไม่ได้ว่าจะเป็นวันใดในสัปดาห์นี้หรือไม่ 在不想增加低收入人群的经济压力的层面上,价格上调2泰铢有点过多,但考虑到消费者不会有太大困扰的基础上,并且保护生产商利益使他们不至于亏损停产,而且如果将来各种成本会有所降低,生产商也

 • 泰语每日一词:ใบเสร็จ“收据”(Day 2395)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]收据,收条” 例:  ใบเสร็จรับเงิน 收据 ใบเสร็จ 1 ใบ 一张收据 ใบเสร็จค่าน้ำ 水费收据 ใบเสร็จโรงพยาบาล 医院的收据 มีเบอร์อยู่บนใบเสร็จ 收据上有号码 ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริง  要用到

 • 泰语每日一词:รีโมท“遥控”(Day 2394)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]遥控,遥控器” 例: กดรีโมท 按遥控 รีโมททีวี 电视遥控 รีโมทแอร์ 空调遥控 รีโมทหาย  遥控丢了 หารีโมทไม่เจอ 找不到遥控器 เปิดแอร์ด้วยรีโมทไม่ได้ 无法用遥控开空调 ไฟที่รีโมทก็ไม่ขึ้น 遥控器上的灯也不亮 คิดว่าแบตรีโมทหมด 觉得是遥控没电了 กดรีโมทล็อครถไม่ได้ 无法按遥控锁车 องศาแอร์ไม่ตรงกับรีโมท 空调的度数和遥控上显示的不一致 รีโมทกดติดบ้างไม่ติดบ้าง 遥控有时灵有时不灵 เพิ่งเปลี่ยนถ่านรีโมทกุญแจมาไม่ถึงปี 汽车遥控钥匙的电池刚换不到一年 ซ่อมทีวีมา แล้วปิดเปิดเครื่องจากรีโมทไม่ได้ 电视维修后无法用遥控器打开或关闭电视 ไปซื้อถ่านรีโมทมาเปลี่ยนแล้ว อาการก็ยังเหมือนเดิม 去买了遥控的电池回来换

 • 泰语每日一词:แก้วมังกร“火龙果”(Day 2393)

  火龙果 แม่ค้าที่ขายแก้วมังกร 卖火龙果的女商贩 เจ้าของสวนแก้วมังกร 火龙果园的主人 เมื่อวานเขากินแก้วมังกรเนื้อแดงไปสามสี่ลูก 昨天他吃了三四个红心火龙果 แก้วมังกรเนื้อแดงและเนื้อขาว มีคุณค่าทางโภชนาการต่างกันอย่างไร 红心火龙果和白心火龙果的营养价值有什么不同? ถ้าเปลือกเริ่มเป็นสีเหลือง แปลว่าแก้วมังกรผลนั้นเริ่มไม่สดแล้ว  如果皮开始发黄,就说明那个火龙果已经不新鲜了 กินแก้วมังกรเนื้อแดง แล้วอุจจาระสีแดง ผิดปกติไหม 吃红心火龙果大便是红色的,这是不是不正常

 • 泰语每日一词:หาว“打呵欠”(Day 2392)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]打呵欠” 例:  แมวหาวบ่อย ๆ 猫经常打呵欠 อ้าปากหาวยาว ๆ   张嘴打了个长长的呵欠 ถ่ายรูปแมวหาว 拍猫咪打呵欠的照片 ทำไมถึงต้องหาว 为什么会打呵欠? ได้กลิ่นกาแฟแล้วง่วงนอน หาวตลอดเวลา 闻到咖啡味就犯困,就一直呵欠不断 เมื่อเห็นคนหาว เรามักหาวตาม 看到别人打呵欠的时候我们也总会跟着打呵欠 การหาวอาจช่วยลดอุณหภูมิภายในสมองได้  打呵欠可能有助于降低大脑的温度 ทำไมคนเราเวลาหาวต้องอ้าปากกว้าง ๆ ด้วย 为什么我们打呵欠的时候嘴都张得大大的? ทุกครั้งที่เราเกิดความง่วงขึ้นก็มักจะมีอาการหาวตามมาเสมอ 每次我们犯困的时候都会打呵欠 ทำไมหาวแล้วน้ำตาไหล 为什么打呵欠会流眼泪? ใช้มือถือถ่ายรูปแมวหาวแล้วรู้สึกจะถ่ายไม่ทันทุกครั้ง  觉得每次用

 • 泰语每日一词:ผ้ากันเปื้อน“围裙”(Day2391)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[名词]围裙,围兜” 例: ผ้ากันเปื้อนกันน้ำ 防水围裙 ใช้ผ้ากันเปื้อนซิลิโคน 硅胶围兜 ผ้ากันเปื้อนคาดเอว 半身围裙 ผ้ากันเปื้อนใช้แล้วทิ้ง 一次性围裙 กระเป๋าผ้ากันเปื้อน 围裙的口袋 ผ้ากันเปื้อนน่ารักๆ ผืนนี้ 这件可爱的围裙 ใส่ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อน 放进围裙口袋里 ใส่ผ้ากันเปื้อนที่ทางร้านเตรียมเอาไว้ 围上店家准备好的围裙 ถอดผ้ากันเปื้อนแขวนไว้ 脱下围裙然后挂好 ผ้ากันเปื้อนควรใช้ผ้าชนิดไหน 围裙应该用哪种布料的? ห้ามใส่ผ้ากันเปื้อนออกนอกครัว  不允许系着围裙出厨房 ผ้ากันเปื้อนแบบไหนจะเหมาะกับความต้องการของตนเองมากที่สุด 哪种围裙最符合

 • 泰语每日一词:ประกันตัว“保释”(Day 2390)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[动词]保释” 例: เงื่อนไขประกันตัว 保释条件 ประกันตัวผู้ต้องหา 保释嫌疑人 จำเลยที่ได้ประกันตัว 被保释的被告 ไม่อนุญาตให้ประกันตัว 不允许保释 ยื่นขอประกันตัวต่อศาล 向法院提交保释申请 มีพฤติกรรมฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว 有违反保释条件的行为 ให้ทนายขอประกันตัว แต่ศาลไม่อนุญาต 让律师申请保释,但法院不批准  ประกันตัวออกมาแล้วรอศาลตัดสิน 已经保释出来了,在等法院判决 เขาต้องจ่ายค่าประกันตัว 30000 ค่าทนาย 20000  他要支付三万保释金和两万律师费 ถ้าหากหนีไป เงินหรือหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวก็จะถูกยึด 如果逃跑了,用来保释的钱和不动产都会被没收

 • Lisa带火武里南肉丸,经济学家称Lisa现象是泰国软实力的探索

  ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดัง แต่เป็นคนที่เริ่มมีกลุ่มทางโซเชียลฯ มากขึ้น ผมเห็นว่าตรงนี้มันเป็นหัวใจสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการผูกเชื่อมโยงไปยังจุดเด่นของเมืองไทยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เราสามารถสอดแทรกเข้าไปตรงนี้ได้ครับ” 但最新的发展模式是生活方式,明星吃什么,明星喜欢去哪里,做什么。我觉得这些都是卖点。以后我们可以看那些有影响力的人,不一定是明星,但得是一个在社交媒体上拥有很多群众基础的人,我认为这是发展旅游业的关键

 • 泰语每日一词:บิกินี่“比基尼”(Day 2389)

  好看? บิกินี่ ไม่ควรใส่ไปในที่สาธารณะ 不应穿比基尼去公共场所 สมัยนี้มีชุดบิกินี่น่ารัก ๆ ให้เลือกเยอะ 如今有很多可爱的比基尼可供选择 ถ้าไปทะเลต้องมีบิกินี่ 如果去海边玩比基尼一定要有 ดาราใส่บิกินี่ไปเล่นน้ำกับครอบครัว กับเพื่อน อัพรูปลง ig ยังโดนด่า 明星穿比基尼和家人朋友去玩水然后在IG发布照片都还能被骂 ชีวิตนี้เกิดมายังไม่เคยใส่บิกินี่เลยสักครั้ง อยากลองใส่ดู 长这么大一次比基尼都没穿过,想尝试

 • 泰语每日一词:ลูกเดือย“薏米”(Day 2388)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]薏米,薏仁米,薏苡” 例:  ลูกเดือย 2 ห่อ 两包薏米 ลูกเดือยต้มน้ำตาล 薏米糖水 น้ำเต้าหู้ใส่ลูกเดือย 加薏米的豆浆 หุงข้าวผสมลูกเดือย 煮薏米饭 น้ำตบลูกเดือย 薏仁水