搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:ใบขับขี่“驾照”(Day 2387)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]驾照,驾驶执照,驾驶证” 例:  ใบขับขี่หมดอายุ 驾照过期 ใบขับขี่ชั่วคราว 临时驾驶证 ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 摩托车驾驶证 ใบขับขี่สากล 国际驾照 ใบขับขี่หาย 驾照丢了 ต่ออายุใบขับขี่ 给驾驶证延期 คนขับรถที่ไม่มีใบขับขี่ 没有驾驶证的驾驶员 ใบขับขี่มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร 驾照有几种?它们之间有什么不同? ทำใบขับขี่สากล มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 办国际驾照的步骤是怎样的? ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 临时驾照的有效期不低于一年 ถ้าสอบใบขับขี่ไม่ผ่าน จะไปซ่อมได้กี่ครั้ง 如果驾驶执照考试没通过,可以补考几次

 • 泰语每日一词:ไถ่ถอน“赎”(Day 2386)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]赎,赎回” 例:  ไถ่ถอนจํานอง 赎回抵押物 ไถ่ถอนบ้าน 赎回房子 ค่าธรรมเนียมไถ่ถอน 赎回手续费 ตัดสินใจไถ่ถอนก่อนกำหนด 决定提前赎回 มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 有权提前赎回

 • 泰语每日一词:ด้าย“线”(Day 2385)

  面包 ใช้กรรไกรตัดด้าย 用剪刀剪线 มีเศษด้ายแดงโผล่ออกมา 有红色的线头露出来 มีเอาไว้เก็บเข็มกับด้ายและอุปกรณ์การเย็บผ้าต่างๆ  用来放针线以及各种缝衣服用的小工具 การจะเย็บผ้า อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือด้าย 要缝衣服时不可或缺的东西就是线 ปัจจุบันเขาอายุ 60 เอาด้ายใส่รูเข็มได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตา 现在他60岁,穿针都还不用戴眼镜 词汇: เข็ม针 เย็บ缝 พัน缠绕 ผ้าฝ้าย棉 ซ่อน隐藏 ขนมปัง面包 กรรไกร剪刀 อุปกรณ์设备 สำคัญ重要 แว่นตา眼镜 发音声调分析: ด้าย 是由 ด + -า + ย + -้  4个部分组成 ด้าย [ด้าย] 有1个音节:ด้าย。 ด้าย 中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เครื่องบิน“飞机”(Day 2384)

  机上的乘客名单 เครื่องบินลำแรกของไทย 泰国的第一架飞机 นกชนเครื่องบิน 鸟儿撞到飞机 บริการอาหารบนเครื่องบิน 飞机上的餐食服务 จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า 提前订机票 ยังไม่เคยนั่งเครื่องบินเลย 还没有坐过飞机 ต้องจ่ายค่าเลื่อนตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาท 要支付机票改签费用3000铢 ไม่มีที่นั่งไหนปลอดภัยที่สุดบนเครื่องบิน 飞机上没有最安全的座位 เครื่องบินถูกฟ้าผ่าบ่อยมาก 飞机经常被雷劈 ทำไมขึ้นเครื่องบินต้องปิดมือถือ 为什么上飞机

 • 泰语每日一词:เห็ดหูหนู“木耳”(Day 2383)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]木耳” 例: เห็ดหูหนูดำ 黑木耳 เห็ดหูหนูขาว 银耳 เห็ดหูหนูแห้ง 干木耳 เห็ดหูหนูผัดไข่ 木耳炒蛋 ยำเห็ดหูหนู 凉拌木耳 สาลี่ตุ๋นเห็ดหูหนูขาว 银耳雪梨羹

 • 泰语每日一词:น้ำส้มสายชู“醋”(Day 2382)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]醋” 例:  น้ำส้มสายชูข้าว 米醋 น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ล 苹果醋 น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ 一汤匙醋 ใส่น้ำส้มสายชูเล็กน้อย 放少许醋 แช่เท้าในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูเป็นประจำ 经常用加醋的温水泡脚 ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเช็ดฝาหม้อ 用醋兑水擦锅盖 น้ำส้มสายชูจะเป็นตัวช่วยให้นุ่มไวขึ้น  醋将使其更快速地变软 น้ำส้มสายชูความเข้มข้น 5% หาซื้อได้ที่ไหน 浓度5%的醋可以在哪买到? ถ้าใช้น้ำล้างไม่ออก ก็ต้องผสมน้ำส้มสายชูลงไปด้วย 如果用水洗不掉就要加点醋进去

 • 酸酸甜甜的罗望子 除了能生吃泰国人还这么妙用!

 • 泰语每日一词:เห็นแก่ตัว“自私”(Day 2381)

  私了,都不考虑你的感受 ตอนนี้เริ่มเห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว 现在开始自私起来了,不再像以前一样出手帮忙了 词汇: กลายเป็น变成 โลภ贪心 เกลียด讨厌  ตัวเอง自己  ถูก被  เดี๋ยวนี้现在 ผู้ชาย男人  สามี丈夫  เรียกว่า叫作  คำนึง考虑  เริ่ม开始 เมื่อก่อน以前   发音声调分析: เห็นแก่ตัว 是由以下8个部分组成的: ห + เ-ะ + น + ก + แ- + -่ + ต + -ัว   เห็นแก่ตัว [เห็น-แก่-ตัว] 有3个音节:เห็น、แก่、ตัว。 เห็น 高辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第5调 แก่  中辅音 + 长元音 + 第2调 → 第2调 ตัว  中辅音 + 长元音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ตะวันออก“东”(Day 2380)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]东,东方” 例:  ทิศตะวันออก 东,东边,东方 ซีกโลกตะวันออก 东半球 ภาคตะวันออก 东部 ตะวันออกเฉียงใต้ 东南,东南方 ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 东南部 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 东北部

 • 泰语每日一词:ฟ้าแลบ“闪电”(Day2379)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词;动词]闪电” 例:  แสงฟ้าแลบ 闪电的光 สายฟ้าแลบ 闪电式的 แต่งงานสายฟ้าแลบ 闪婚 ฟ้าแลบอยู่ไกล ๆ 闪电在远远的地方 ไม่กลัวฟ้าร้องแต่กลัวฟ้าแลบ 不怕打雷但怕闪电