搜索

热搜词

清除
 • 泰语每日一词:ทางม้าลาย“斑马线”(Day 2374)

  会把车停下 เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย 过马路时,我们应该走斑马线还是应该走天桥? เวลาจะข้ามทางม้าลาย ไม่ควรวิ่งโดยเด็ดขาด ต้องดูให้ดีว่ารถหยุดเรียบร้อยแล้ว ค่อยข้าม 要过人行横道的时候千万不要跑,要看到车停好了再过 词汇: รุ้ง彩虹 จูง牵  จาง淡  ชะลอ放慢 ความเร็ว速度 เตือน提醒  ระวัง小心  จอดรถ停车  เกลียด讨厌  สะพาน桥 เด็ดขาด绝对 ค่อย再   发音声调分析: ทางม้าลาย 是由以下9个部分组成的: ท + -า + ง +  ม + -า +  -้  + ล + -า + ย ทางม้าลาย [ทาง-ม้า-ลาย] 有3个音节:ทาง、ม้า、ลาย。 ทาง 低辅音 + 长元音+ 清尾音  → 第1调 ม้า   低辅音 + 长元音 + 第3调 → 第4调 ลาย 低辅音 + 长元音+ 清尾音  → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ปลาทอง“金鱼”(Day 2373)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]金鱼” 例:  เลี้ยงปลาทองครั้งแรก 第一次养金鱼 ปลาทองป่วยง่าย 金鱼很容易生病 น้ำในตู้ปลาทองไม่ใส 金鱼缸里的水不清 ความจำสั้นเหมือนปลาทอง 记性和金鱼一样差 ปลาทองอดอาหารได้กี่วัน 金鱼

 • 神仙电影票房奇高,《天生一对2》俘获众人心的独家攻略到底是什么?

  有的演员和工作人员都很高兴。对我来说,Bella、Ice-Paris、Gig、Suwatjanee、Bobby、Pookie、Nonkul等人都是我的团队伙伴,Ping哥是个心思非常缜密的导演,跟我们详细讲述了每个角色的要点,让我能够很好的展现Pop这个人物。很开心电影上映7天就给泰国带来了

 • 泰语每日一词:แปรงสีฟัน“牙刷”(Day 2372)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]牙刷” 例:  ขนแปรงสีฟัน 牙刷刷毛 แปรงสีฟันไฟฟ้า 电动牙刷 หัวแปรงสีฟันไฟฟ้า 电动牙刷刷头 แปรงด้วยแปรงสีฟันธรรมดา 用普通牙刷刷牙 ไม่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า 没用过

 • 怀孕的快乐在这里,嫁作人妻到准妈妈,2022年度赢家非她们莫属!

  “Ice Apitsada”最近可是让全网沸腾了,她是在自己的YouTube节目上官宣有宝宝这件天大喜事的,还公开了自己的法国籍准老公,就是那个去年年末送她超大钻戒求婚的好男人。Ice讲述了两人美好幸福的小日子,还在节目中透露:“准备好告诉大家我们有孩子了,其实已经备孕好久了,结果小生命真的来临之际,我既高兴又担心害怕各种情绪混在一起,这些情绪混杂在一起难以言表。现在孩子已经3个月零2周了,肚子也能凸显出来了,很开心能拥有当妈妈的生活。目前医生已经知道孩子性别了,但是仍然在保密阶段。”这件喜事一下子引来众人围观,祝福如雪花般送达。 家里要添新人啦,喜从天降莫过于此,现在这里提前恭喜各位宝妈了,祝生产顺利母子平安呀~ 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自undubzapp,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。  

 • 泰语每日一词:ชื่นชม“称赞”(Day 2371)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[动词]称赞,赞扬” 例: คำชื่นชม 赞赏的话 เสียงชื่นชม 称赞的声音 น่าชื่นชม 值得称赞的,值得表扬的 การกระทำที่น่าชื่นชม 值得称赞的行为 ส่วนที่น่าชื่นชม 值得称赞的部分

 • 泰语每日一词:สาคู“西米”(Day 2370)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]西米” 例: สาคูไส้หมู 西米肉丸子 สาคูบัวลอย 西米圆子 สาคูเม็ดเล็ก 小西米 สาคูเม็ดเล็ก 3 ถ้วย 3 碗小西米 สาคูเม็ดใหญ่ 200 กรัม 大西米200克 สาคูมะม่วงนมสด 鲜奶芒果西米露 ล้างสาคู 2 ครั้ง 西米洗两次 แบ่งสาคูเป็น 4 ส่วน 将西米分成4份 ตักสาคูขึ้นจากหม้อ 将西米从锅里盛出来 รอให้สาคูบัวลอยลอยตัวขึ้น 等西米圆子漂浮上来 แช่สาคูในน้ำประมาณ 20 นาที  把西米放水里泡大约20分钟 ค่อย ๆ เทสาคูต้มลงไปทีละนิด 一点点慢慢地把熟西米倒进去 ห่อไส้ด้วยสาคูแล้วปั้นให้เป็นก้อนกลม ขนาดพอดีคำ 用西米把馅裹起来并搓成大小合适的圆 เทสาคูลงในน้ำเดือด คนตลอดเพื่อไม่ให้สาคูติดก้นหม้อ 将西米倒入沸

 • 泰语每日一词:ใส่ใจ“关心”(Day 2369)

  关心关心自己 ใส่ใจแฟนยังไงให้เขาพอใจ 怎样关心对象才能让对方满意? เราไม่เคยได้รับความใส่ใจจากเขาเลย 我从没有得到过他的关心 ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิด 关心别人的感受,尤其是亲近的人的感受 词汇: รอบข้าง周围 รายละเอียด细节 แบบนี้这样  เรียกว่า叫做 ควร应该 สำเร็จ成功 ทีมชาติ国家队 เกลียด讨厌  เวลา时间  พอใจ满意  ความรู้สึก感受 โดยเฉพาะ尤其  发音声调分析: ใส่ใจ 是由 ส + ใ- +  -่ + จ + ใ- 5个部分组成的 ใส่ใจ [ใส่-ใจ] 有2个音节:ใส่、ใจ。 ใส่  高辅音 + 特殊元音 + 第2调 → 第2调 ใจ  中辅音 + 特殊元音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ไฟแช็ก“打火机”(Day 2368)

  敢用打火机 สะสมไฟแช็กซิปโป้ 收集zippo打火机 จุดเทียนด้วยไฟแช็ก 用打火机点蜡烛 เปิดขวดเบียร์ด้วยไฟแช็ก 用打火机开啤酒瓶 ปรากฏว่าไฟแช็กหาย 发现打火机丢了 เจอไฟแช็กในกระเป๋าแฟน 在对象的口袋里看到了打火机 ไม่สูบบุหรี่แต่พกไฟแช็กติดตัว 不抽烟但是随身带着打火机 หัวไฟแช็กขึ้นสนิมจุดไม่ติด 打火机的头生锈打不着了 พระเอกออกมาสูบบุหรี่ แล้วนางเอกมาขอยืมไฟแช็ก 男主角出来抽烟然后女主角来借打火机 ไฟแช็กแบบนี้เติมแก๊สได้ไหม 这种打火机可以充气吗? ทิ้งไฟแช็กที่ยังใช้ไม่หมดยังไง  ทิ้งลงถังขยะได้ไหม 没用完的打火机怎么丢

 • 泰语每日一词:สเปรย์“喷雾”(Day 2367)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]喷雾” 例:  สเปรย์กันแดด 防晒喷雾 สเปรย์ดับกลิ่น 除味喷雾 สเปรย์ปรับอากาศ 空气清新剂喷雾 สเปรย์ฉีดผม 发胶,定型喷雾 สเปรย์สระผมแห้ง 头发干洗喷雾 สเปรย์ระงับเหงื่อและกลิ่นกาย  止汗香体喷雾 ฉีดสเปรย์ลงบนหนังหัว 把喷雾喷到头皮上 ละอองสเปรย์ละเอียดมาก 喷雾非常细 สเปรย์ที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ 能带上飞机的喷雾 พกสเปรย์กันแดดติดไปด้วย 把防晒喷雾也带上 ซื้อสเปรย์ระงับกลิ่นกายยี่ห้อไหน กลิ่นไหนดี 买哪个牌子那个味道的香体喷雾比较好? ใช้สเปรย์ฉีดผมสูตรแข็งพิเศษแล้วล้างไม่ออก 用了超强力定型喷雾然后洗不掉 ถ้าหาสาเหตุไม่เจอลองใช้สเปรย์ปรับอากาศ 如果