• 泰语每日一词:สว่าง “่亮”,“清晰”(Day 1707)

  音下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[副词]亮,明亮,光明;清楚,清晰;佛晓,破晓” 例: สว่างจ้า 通亮,灯火辉煌 แสงไฟสว่าง 明亮的灯光 แสงจันทร์สว่าง 明亮的月光 สว่างไสว 辉煌,光辉 ดาวที่สว่างที่สุด 最亮的星星 สว่างเกินไป 太亮了 คุยกันยันสว่าง 聊到天亮 ร้านนี้เปิดยันสว่าง 这家店营业到天亮 ปรับความสว่างของหน้าจอ 调增屏幕的亮度 ออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง 天还没亮就出门 สีของรองพื้นทำให้หน้าของนางแบบสว่างขึ้น 粉底的颜色让模特的脸更明亮了。 ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในหน้าหนาว 冬天的夜空里最亮的行星 พอหยอดยา ก็รู้สึกว่าตาสว่างขึ้น 滴了眼药水之后觉得看得清楚些了。 词汇: แสงไฟ灯光

 • 泰语每日一词:ธุรกิจ “่业务”(Day 1703)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]生意,业务” 例: นักธุรกิจ 商人,生意人 นักธุรกิจชาวต่างชาติ 外商 ทำธุรกิจ 做生意,开展业务 ธุรกิจค้าปลีก 零售业务 ธุรกิจค้าส่ง 批发业务,批发生意 ประกอบธุรกิจ 经营业务 บริหารธุรกิจ 行政管理 คณะบริหารธุรกิจ 行政管理学院 ผู้บริหารธุรกิจ (公司、机构的) 管理人员 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 商务舱机票 ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้า 商品进-出口生意 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 电子商务,电商 อยากเริ่มทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่ยังลังเล 想音开始做点自己的小生意,但又还在犹豫 ตอนนี้เขาก็มีธุรกิจของตัวเอง 现在他也有自己的生意。 เขาหันไปทำธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก 他转而去做服装出口

 • 泰语每日一词:หลัง “่背”,“以后”(Day 1706)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词;量词;副词;介词]背;栋,所;后来,往后;在...后” 例: ปวดหลัง 背部疼痛 นวดหลัง 按摩背部 ถอยหลัง 后退 ด้านหลัง 后面 วันหลัง 以后 หลังจากนั้น 自那以后 หลังจากนี้ 从此以后 หลังรู้ข่าวว่า... 在得知...后 หลังอาหาร 餐后,饭后 หลังเลิกงาน 下班后 บริการหลังการขาย 售后服务 ชีวิตหลังแต่งงาน 婚后的生活 หลังเกิดเหตุ 事故发生之后 ถอยไปข้างหลังหลายก้าว 后退了好音几步 หลังฝนตก อากาศเย็นสบาย 雨后的天气凉爽舒适。 อย่าลืมกินยาหลังอาหาร 别忘了饭后吃药。 หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยๆ หายไปจากความทรงจำของทุกคน 自那以后,这件事就渐渐从大家的记忆中消失

 • 泰语每日一词:ระลึก “่纪念”(Day 1704)

  音下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]怀念,纪念,缅怀,回忆” 例: เหรียญที่ระลึก 纪念币 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 拍照留念 ขอลายเซ็นไว้เป็นที่ระลึก 请求签名留念 ถ่ายภาพครอบครัวเก็บเป็นที่ระลึกก่อนคลอด 产前拍下全家福留作纪念 ที่ขายของที่ระลึกอยู่ที่ไหน 卖纪念品的地方在哪里? เหรียญที่ระลึกเนื้อเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท 银质纪念币,每一枚2000泰铢。 จองเหรียญที่ระลึก ร.9 ได้เมื่อไหร่ 什么时候可以预定九世王纪念币? มนุษย์เรานั้นชอบที่จะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต 我们人啊就是喜欢去怀念生命中那些已经过去了的事

 • 泰语每日一词:ลำ “่艘”,“架”(Day 1705)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词;量词]躯干,茎;条状物;架,艘,根” 例: ลำต้น (树)干, (植物的) 茎 ลำแสง 光束 ลำธาร 小溪 ลำคอ 喉咙,咽喉 ลำไส้ 肠,肠道 ลำตัว 躯干 ลำตัวรากฟัน 牙根主干 ลำตัวเครื่องบิน 飞机机身 อ้อย 2 ลำ 两根甘蔗

 • 泰语每日一词:ไหม้ “่燃”,“烧焦”(Day 1702)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词;副词]燃,烧;烧焦,糊” 例: ไฟไหม้ 火灾,失火 รอยไหม้ 烧伤痕,焦痕, 烧痕 ผิวไหม้แดด 皮肤被晒伤 ปลาไหม้ 糊掉的鱼 ข้าวไหม้ 烧焦的饭 ปิ้งจนไหม้ 烤到焦 อย่ากินส่วนที่ไหม้ ๆ 别吃糊掉的部分

 • 泰语每日一词:ปลิว“่飘”(Day 1701)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]飘,飞扬,飘扬” 例: ปลิวสะบัด 飘,飘摇 ปลิวกระจาย 飘散 ใบปลิว 传单 แจกใบปลิว 发传单 ใบปลิว 100 ใบ 100张传单 ออกแบบใบปลิว 设计传单 ใบไม้ที่ปลิดปลิว 吹落的树叶[泰剧名

 • 泰语每日一词:เปลือง“่耗费”(Day 1700)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]费,耗费,消耗;浪费” 例: เปลืองพื้นที่ 浪费空间 เปลืองไฟ 浪费电 เปลืองเงิน 浪费钱 สิ้นเปลือง 浪费,花费 เปลืองเวลา 浪费时间 เปลืองสมอง 耗神,费心思 ทรัพยากรสิ้นเปลือง 不可

 • 泰语每日一词:“่历史”(Day 1695)

  音下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]历史” 例: นักประวัติศาสตร์ 历史学家 ประวัติศาสตร์โลก 世界历史 ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 中国历史 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 历史重演 ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 悠久的历史 ก่อนประวัติศาสตร์ 史前的,有文字记载以前的 สึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 历史上最严重的海啸 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 素可泰历史公园 ฮ่องเต้องค์ไหนที่หน้าตาดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 中国历史上最好看的皇帝是谁 หนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี 有着上千年历史的地方之一 อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 别让历史重演

 • 泰语每日一词:สาร“่物质”(Day 1699)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]文件,刊物,书籍;物质;本质,实体” 例: เอกสาร 文件 สื่อสาร 沟通,通讯 วารสาร 期刊 โทรสาร 传真 สารพิษ 有毒物质,毒素 สารเคมี 化学物质 สารอาหาร 营养物,养分 ขาดสารอาหาร 缺乏营养 สารกันบูด 苯甲酸钠