• 每日一句泰语一句:自由

  嘿嘿,这是一篇泰语文章里的一句话,现在单独摘出来给大家分享一下~ [en] ความจริงแล้วเสรีภาพนั้นก็ดูเหมือนจะมีกันอยู่ทุกคน แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าใครมีเสรีภาพมากกว่าใคร[/en][cn]事实上,每个人都拥有自由,只是谁更自由的问题而已[/cn] 词汇学习:  ความจริง事实                           เสรีภาพ自由                   ดูเหมือน看似,好像                    ปัญหา问题 ทุกคน每个人(强调整体)            แต่ละคน每个人(强调个体)                   

 • 每日一句泰语:想要一句却不敢说

  [en]อยากได้แต่ไม่กล้าขอ อยากรอแต่ไม่กล้าหวัง ...ไม่มีใครไม่เคยเป็น..[/en][cn]想要却不敢说,想等却不敢奢望……没有谁不曾没有过……[/cn] 词汇学习: อยาก  想要   แต่ 但,却 กล้า 勇敢    หวัง希望,期望 เคย 曾经   点击查看更多此系列文章>>   本文内容为沪江泰语原创,转载请注明出处。

 • 每日一句泰语:爱情是个奇怪一句的东西

  句话  เมื่ออายุมากขึ้น เวลาเหลือน้อยลง เราจะเรียนรู้ได้ว่า ควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไร และกับใคร...  当我们渐渐老去,当所剩的时间越来越少,我们就会知道究竟应该把时间花在什么上。>>戳我去复习这句话 ความรักก็เหมือนสายฝน เมื่อถึงฤดูกาลก็จะมาเอง 爱情就像雨,季节到了自然会来。>>戳我去复习这句话 เมื่อคุณก้าวพลาด คุณอาจตั้งตัวใหม่ได้ในไม่ช้า แต่หากคุณกล่าวพลาด คุณอาจเสียใจไปตลอดชั่วชีวิต 当你走错了一步,也许你可以很快重新调整方向;如果你说错了话,你可能一辈子都每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语因此而后悔。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:如果不想一句伤心

  句话  ถ้าบอกเธอว่ารัก ยังทันอยู่ไหม 如果现在说爱你,还来得及吗?>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 写错了可以一句擦掉

  句话  ถึงโตแล้ว ก็อ่อนแอได้ เราโตมาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่ไอรอนแมน 尽管长大了,也还是可以脆弱。我们只是长成大人,不是钢铁侠。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话  สิ่งที่ขวางคุณได้ไม่ใช่กำแพง แต่เป็นความคิดว่า กำแพงขวางคุณได้ 阻挡你的并不是眼前的障碍,而是你认为自己会被它挡住的想法。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:活在现实一句里

  要想太多 อะไรที่ไม่แน่นอนก็อย่าไปหวัง อะไรที่ไม่จริงจังก็อย่าไปรอ 不确定的别去期望,不认真的别去等。>>戳我去复习这句话 ยังมีเรื่องที่เราต้องเผชิญอีกเยอะ อย่ารีบอ่อนแอ 先别急着晒出软弱,需要面对的还有很多。>>戳我去复习这句话 อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะเราอาจไปได้ไกลมากว่าเดิม 别害怕重新开始,因为我们可能会比原来走得更远。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话  อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:生活属于一句自己

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ชีวิตของเราไม่ได้เป็นของใคร จะเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องคิดถามใคร นอกจากถามหัวใจตัวเอง[/en][cn]我们的生活属于自己,想要改变不用问谁,听听自己的心就好。[/cn] 词汇学习: ชีวิต生活 ของ的 เรา我们  เป็น是  ใคร谁  เปลี่ยน改变  ไม่ต้อง不用 คิด想 ถาม问  นอกจาก除了  หัวใจ心 补充: 1. ของ 的(表示所属关系)(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: คุณแม่ของเขา她的妈妈 บ้านของคุณ你的家 มันเป็นเรื่องของคุณ ไม่เกี่ยวกับฉัน  那是你的事,和我没关系。 ไม่มีคำว่าบังเอิญในเรื่องของความรัก มีแต่คำว่าตั้งใจ 爱情里没有“偶然”,只有“用心”。  2. ไม่ได้... 没有...(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: เขายังไม่ได้ไป  她还没有去。 คุณยังไม่ได้ตอบคำถามผม 你还没有回答我的问题。 อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ 困难或许会让我们走得艰辛,但不代表我们无法跨越它。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:不要责怪一句命运

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]อย่าโทษโชคชะตา ทุกอย่างอยู่ที่เราทำ[/en][cn]不要责怪命运,一切都取决于我们怎么做。[/cn] 词汇学习: อย่า不要,别 โทษ责怪 โชคชะตา命运 ทุกอย่าง一切 อยู่ที่取决于 เรา我们 ทำ做 补充: อยู่ที่ 取决于,在于,由...决定 例:  ความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไร   幸福不在于我们拥有什么... เดินหน้าหรือถอยหลัง..ไม่ได้อยู่ที่ขา แต่อยู่ที่ใจ 决定前进还是后退的不是你的腿,而是你的心。 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:回不去一句的是时间

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือ"เวลา" สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ"ความตาย" สิ่งที่ซื้อไม่ได้ คือ"ชีวิต" สิ่งที่มองไม่เห็นคือ"ใจคน"[/en][cn]回不去的是时间;逃不掉的是死亡;买不着的是生命;看不到的是人心。[/cn

 • 每日一句泰语:用心一句倾听

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]หากเราใช้...หู เราจะได้ยินสิ่งที่เขาพูด หากเราใช้...ใจ เราจะได้ยินสิ่งที่เขารู้สึก[/en][cn]如果我们用耳朵,我们会听见别人说的话;如果我们用心,我们会听到别人的感受。[/cn] 词汇学习: หาก如果 เรา我们 ใช้用  หู耳朵  จะ将会 ได้ยิน听到 สิ่ง东西  เขา他 พูด说  ใจ心  รู้สึก感觉 补充: ได้ยิน 听到,听见 例: ไม่ได้ยิน听不见,听不到 ฉันได้ยินเสียงฟ้าร้อง我听到打雷声。 ฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นแฟนกับไมค์จริงหรือเปล่า我听说她和Mike是男女朋友,真的吗? 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。