• 每日一句泰语:如果让自己的幸福取决于一句别人

  心意 ไม่มีวัน永不 补充: ถ้า 如果,要是,倘若(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例:  ถ้ามีโอกาส...如果有机会... ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไง 如果是你,你会怎么做? ถ้าคุณไม่ไป ผมก็ไม่ไป 倘若你不去,我也不去。 ถ้าอยากพูดภาษาไทยได้เก่ง ก็ต้องกล้าพูด ถ้าไม่กล้าก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ 若想泰语说得好,就要敢于说。若不敢说,就不可能把泰语说好。 ถ้าไม่ทำให้คนชอบ อย่างน้อยก็ควรไม่ทำให้คนเกลียด 如果不能让人喜欢,至少也别让人讨厌。>>戳我去复习这句话  ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:没人在意你一句的眼泪

  句话 พูดเหมือนดี แต่ทำเหมือนเดิม 说的听起来很好,但做的还是和原来一样。>>戳我去复习这句话  รักไม่ยาก แต่ลำบากมากเวลาลืม 相爱不难,忘却不易。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话 ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:什么时候一句该装傻

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]คนฉลาดคือคนที่รู้เวลาว่า...เวลาไหนควรฉลาด เวลาไหนควรโง่[/en][cn]聪明人懂得审时度势,知道什么时候该聪明,什么时候该装傻。[/cn] 词汇学习: ฉลาด聪明 คือ是  รู้知道 เวลา时间;时机 ไหน哪 ควร应该  ควร应该 โง่傻 补充: ที่  关系代词,的 例: คนที่สำคัญ重要的人 ขนมที่อร่อย好吃的甜点 คนที่เข้าใจเรา懂我的人 วันแรกที่เราเจอกัน我们见面的第一天 เรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟัง没和别人说起过的事 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:我一一句定是疯了

  句话 ไม่เก่งพอที่จะลืมแฟนเก่า แต่ก็ไม่โง่พอที่จะกลับไป 虽然还没办法忘记,但也不会蠢到回头。>>戳我去复习这句话  มนุษย์สามารถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลได้ แต่ไม่สามารถห้ามหัวใจ ไม่ให้เจ็บปวดได้ 可以让眼泪不流出来,却无法让心不痛。>>戳我去复习这句话  เวลาไม่ได้ช่วยให้เราลืม แต่เวลา ทำให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่กับความทรงจำนั้นยังไง 时间不会帮每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语我们遗忘过去,它只是教会我们如何与过去相处。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:如果轻易就能找到,又怎能叫做一句特别的人呢?

  感受得到。>>戳我去复习这句话  ถึงโตแล้ว ก็อ่อนแอได้ เราโตมาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่ไอรอนแมน 尽管长大了,也还是可以脆弱。我们只是长成大人,不是钢铁侠。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话  สิ่งที่ขวางคุณได้ไม่ใช่กำแพง แต่เป็นความคิดว่า กำแพงขวางคุณได้ 阻挡你的并不是眼前的障碍,而是你认为自己会被它挡住的想法。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:有的问题,不敢问,因为害怕听到一句答案

  敢问,因为害怕听到答案。[/cn] 词汇学习: คำถาม问题  กล้า敢 ถาม问  ฟัง听 คำตอบ答案  补充:  เพราะ 因为(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: เขามาไม่ได้เพราะฝนตก 他来不了,因为下雨。 ถ้าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เราจะพบแต่ความผิดหวัง เพราะทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง 如果总是期望着一切如昨,你会失望的,因为一切都会变。>>戳我去复习这句话  เพราะเป็นคุณ เราเลยแคร์ 因为是你,所以我才在乎。>>戳我去复习这句话 ทำไมชีวิตเราถึงได้ยุ่งยาก ก็เพราะเรามีความอยากมีอยากได้มากเกินไป 生活为何如此艰难?因为我们有太多想要拥有、想要得到的东西。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:喜欢有他在的每个一句地方

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ชอบทุกที่หากที่ตรงนั้นมีคนที่ชอบอยู่ด้วย[/en][cn]喜欢有他在的每个地方。[/cn] 词汇学习: ชอบ喜欢 ทุก每  หาก如果  ตรงนั้น那里 มี有 คน人  补充: ที่  地方;的 例: ที่อ่านหนังสือ看书的地方,阅览处 ที่ขายตั๋ว卖票的地方,售票处 ที่อื่น别处,其他的地方 ที่จอดรถ停车处,停车场 คนที่สำคัญ重要的人 ขนมที่อร่อย好吃的甜点 วันแรกที่เราเจอกัน我们见面的第一天 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:没有听见的原因是 没有一句听

  句话 ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้อง แต่ต้องการคำตอบที่ถูกใจ 大多数时候,女人要的不是正确答案,而是合心意的答案。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话 อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ 困难或许会让我们走得艰辛,但不代表我们无法跨越它。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:如果想要最后的答案,问一句自己

  句话  คนเราทำผิดพลาดกันได้ แต่ไม่ใช่ซ้ำ ๆ ในเรื่องเดิม ๆ 人可以犯错,但是不要总在同一件事上犯错。>>戳我去复习这句话 รักไม่ยาก แต่ลำบากมากเวลาลืม 相爱不难,忘却不易。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语句话 ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这句话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 不经历风雨,怎么见一句彩虹

  句话  ถ้าบอกเธอว่ารัก ยังทันอยู่ไหม 如果现在说爱你,还来得及吗?>>戳我去复习这句话  ถ้าลืมไม่ได้ว่าเคยรักกัน ก็ขอให้จำให้ได้แล้วกัน ว่ามันไม่ได้รักมึง 如果忘不掉曾经爱过,那就记住一件事——他不每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语爱你。>>戳我去复习这句话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。