• 听儿歌学泰语:有用的小手

  泰语都怎么说呢?一首泰文儿歌有用,没有冒犯过大家[/cn] [en]หยิบจับ นับเลขได้ ใช้ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ หรือขอโทษ[/en][cn]可以拿东西、数数,用来打招呼,说你好、谢谢或是对不起,[/cn] [en]วาดรูปโปรด ระบายสี[/en][cn]画喜欢的画、涂颜色、[/cn] [en]ปลูกต้นไม้ เล่นดนตรี มือฉันนี้ ดีจริงเอย[/en][cn]种小树和弹奏乐器,我这小手真好啊![/cn]   词汇学习: มือ 手  ฉัน 我   นี้ 这   มี 有  ประโยชน์ 益处;有用   โทษ 罪行;罪过   แก่ 对;于 ใครใคร 大家    หยิบ 取;拿      จับ 拿;抓           นับเลข 数数         ...ได้ 可以... ใช้ 用来         ทักทาย 打招呼  สวัสดี 你好

 • 听儿歌学泰语:火车

  听儿歌学泰语,是一件一举两得的事情,不仅可以学会词语的意思,而且还会唱歌哦。边唱边记才会记得更牢哦,你准备好了吗?一起来和泰国的小朋友们唱歌吧! [en]ฉึกฉัก ฉึกฉัก ฉึกฉัก[/en][cn]咔嚓 咔嚓 咔嚓[/cn] [en]เสียงรถไฟมันดัง ฉึก ฉัก[/en][cn]火车的声音咔嚓咔嚓的响[/cn] [en]ฉึกฉัก ฉึกฉัก ฉึกฉัก[/en][cn]咔嚓 咔嚓 咔嚓[/cn] [en]เสียงรถไฟมันดัง ฉึก ฉัก[/en][cn]火车的声音咔嚓咔嚓的响[/cn] [en

 • 听儿歌学泰语:大象(ช้าง )

  泰国儿歌:大象歌(ช้าง ),是一首泰国人都会朗朗上口的儿歌,这首儿歌简单容易记住,旋律动听。想学好泰语,赶紧跟着泰国小朋友来多多练习儿歌吧! ps:现在我们的论坛中大家正在热烈“你被哪一首泰国儿歌洗脑”的话题,欢迎参加讨论分享你最喜欢的泰语儿歌和围观更多的儿歌分享哦~戳这里参加>>> 歌词: [en]ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า  [/en]   [cn]大象、大象、大象、大象,妹妹(弟弟)可曾看儿歌:大象歌(ช้าง ),是一首泰国人都会朗朗上口的儿歌,这首儿歌简单容易记住,旋律动听。想学好泰语见过?[/cn] 词汇学习: ช้าง大象  น้อง 弟弟或妹妹   เคย 曾经 เห็น看见 หรือเปล่า可否    [en]ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกยาวยาว เรียกว่างวง  [/en]     [cn]大象高大健壮,长长的鼻子,叫做象鼻[/cn] 词汇学习:ตัว体形 โต高大,长大  เบา轻 เรียก叫做  งวง象鼻    [en]มีเขี้ยวใต้งวง เรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว   [/en]    [cn]象鼻下的尖牙,叫做象牙。有耳有眼,长长的尾巴。[/cn] 词汇学习: เขี้ยว尖牙   งา象牙  หู耳朵 ตา 眼睛  หาง尾巴  点击查看更多此系列文章>>  ps:现在我们的论坛中大家正在热烈“你被哪一首泰国儿歌洗脑”的话题,欢迎参加讨论分享你最喜欢的泰语儿歌和围观更多的儿歌分享哦~戳这里参加>>>

 • 经典儿歌:如果你感到幸福就拍拍手(泰语版)

  还记得小时候大家一起唱的那首《如果你感到幸福就拍拍手》吗?这首歌曲也有泰语版的哦,那今天咱们就一起来欣赏这首泰语版的《如果你感到幸福就拍拍手》,让我们一起拍手一起学儿歌吧。 [en]หากพวกเรากำลังสบายจง (ปรบมือ , กระทืบเท้า , ส่งเสียงดัง) พลัน[/en][cn]如果我们感到幸福就(拍拍手,跺跺脚,大声笑)[/cn] [en]หากพวกเรากำลังสบายจง (ปรบมือ , กระทืบเท้า , ส่งเสียงดัง ) พลัน[/en][cn]如果我们感到幸福就(拍拍手,跺跺脚,大声笑) [/cn] [en]หากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ใด ใดทุกสิ่ง[/en][cn]如果我们对身边的一切都感到幸福满意[/cn] [en]อย่าประวิงอะไรกันเล่าจง (ปรบมือ , กระทืบเท้า , ส่งเสียงดัง )[/en][cn]别忘了一起(拍拍手,跺跺脚,大声笑) [/cn]

 • 听儿歌学泰语:小黑羊

  《Baa Baa Black Sheep》这首英文儿歌,相信不少人都非常熟悉!它的泰文版绝对是小编听过的最好玩的儿歌了。歌词好搞笑,第一次看到歌词时笑疯了,哈哈~ แกะดำ小黑羊  戳我去听歌>>> [en]แบะ แบะ แกะดำ เธอมีขนหรือไม่ นั่นไง นั่นไง หนึ่ง (สอง) (สาม) ถุงใหญ่[/en][cn] 咩~咩~小黑羊啊,你有毛吗?那儿啊那儿啊,一(两)(三)大袋呢![/cn] 词汇学习: แบะ羊叫声    แกะ羊     ดำ黑     เธอ你          มี有        ขน毛        หรือไม่ 是否  นั่น那      หนึ่ง 一     สอง二        สาม三      ถุง袋    ใหญ่大  相关阅读: 经典儿歌:如果你感到幸福就拍拍手(泰语版) 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 尾音“ก”发音练习:泰语儿歌《妈妈孵蛋》

  泰语中的尾音也是发音阶段的难点,念单词的时候,初学者往往会记不清应该发哪个尾音,或者发得不清晰而出现偏差。初学泰语的泰国小孩们也是一样。老师为了教会他们正确的发音,特地编泰语中的尾音也是发音阶段的难点,念单词的时候,初学者往往会记不清应该发哪个尾音,或者发得不清晰而出现偏差。初学泰语写了一首叫《妈妈孵蛋》的儿歌,一起来看看吧。 <br /> 歌词: แม่กก 妈妈孵蛋 แม่ไก่ มีไข่ต้องกก 鸡妈妈 要孵蛋 นับแล้วได้ไข่ไก่ตั้งหก 数了数共有六个鸡蛋 แม่ไก่ ต้องใช้หน้าอก 鸡妈妈 要用胸脯 กกไข่ไว้ไม่ให้กลิ้งตก 孵住蛋不让它滚掉 แม่นก มีไข่ต้องกก 鸟妈妈 要孵蛋 นับแล้วได้ไข่นกตั้งหก 数了数共有六个鸟蛋 แม่นก ต้องใช้หน้าอก 鸟妈妈,要用胸脯 กกไข่ไว้ไม่ให้กลิ้งตก 孵住蛋不让它滚掉 知识点:泰语中以ก ข ค ฆ 结尾的单词,尾音都念做“ก”。泰语中把尾音“ก”叫做แม่กก。 例如:สุข 念做สุก  ภาค念做พาก  เมฆ 念做เมก 正在学发音的同学可以练习唱这首儿歌,对于正确发出尾音“ก”是非常有帮助的。 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 听儿歌学泰语:《西瓜》

  夏天快要来了是不是开始想念大西瓜啦,这次是一首《西瓜》的儿歌,又是由可爱的老师倾情演出,大家快来跟着西瓜的歌词唱起来吧,一起来感受夏天清凉的气息吧。 <br /> 歌词: [en]เพลงแตงโม[/en][cn]歌曲《西瓜》[/cn] [en]แตงโมผลใหญ่ๆ เกิดขึ้นได้จากเม็ดแตงเล็กๆ[/en][cn]大大的西瓜,由小小的西儿歌,又是由可爱的老师倾情演出,大家快来跟着西瓜的歌瓜籽长成[/cn] [en]จำไว้นะพวกเด็กๆ[/en][cn]孩子们要记住[/cn] [en]เม็ดแตงเล็กๆ กลายเป็นแตงผลใหญ่[/en][cn]小小的西瓜籽长成大西瓜。[/cn]   本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 听儿歌学泰语:蔬菜歌

  มี 有 ประโยชน์ 益处 เอย 助词(诗词的结尾语)   相关阅读: 听儿歌学泰语:Tik-Tok 听儿歌学泰语:小动物之歌 听儿歌学泰语:小星星泰文版 经典儿歌:如果你感到幸福就拍拍手(泰语版) 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 听儿歌学泰语:小星星泰文版

  习: ดาว 星星   น้อย  小    แวววาว  闪亮亮   วิบวับ   闪烁      ระยับ 一闪一闪的   เธอ 你;她 ใคร 谁      บอก 告诉   สูง 高   ไกล 远   เหลือคณา 数不尽   เหมือนดัง  如     เพชร 钻石   相关阅读: 听儿歌学泰语:有用的小手 听儿歌学泰语:小黑羊 听儿歌学泰语:小动物之歌 听儿歌学泰语:小白兔 必学泰语儿歌:你好,你好! 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 泰语公开课:看泰版浪漫满屋学儿歌

  时间:2月22日(周六)20:00-21:30  主讲老师:月月老师 公开课地点:小语种大厅(戳我预约>>> ) 你最近有在看泰版浪漫满屋吗?你有没有喜欢上有点呆萌呆萌又有点疯疯癫癫的Aom-am呢? 你还记得Aom-am教Mike唱的那首泰语版的《如果你感到幸福就拍拍手》吗? 你想不想也来学唱一下这首简单的儿歌呢? 让我们一起来相约相约这个周六晚上8点,在小语种大厅,大家一起来学唱儿歌吧! 【课程大纲】 1.如果你感到幸福就拍拍手 重点词汇学习 2.现场教大家学唱 如果你感到幸福就拍拍手