• “象牙塔”一词用泰语怎么表达?

  无法真正拿来使用。 หลังจากนั้น การใช้สำนวน “หอคอยงาช้าง” จึงเริ่มค่อยกลายมาเป็นความหมายในแง่ลบ และมีการใช้งานกันแพร่หลาย โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการ ในกลุ่มสถาบันการศึกษา และมีใช้งานแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ 从那以后,“หอคอยงาช้าง”就开始变为贬义,并被普及传播,特别是在学术圈、教育界研究院,这个词被逐渐地广泛使用。 大家学到了吗?ps:造句时要记得这个成语常用于贬义噢! 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 人妖的กะเทย总写成กระเทย×?你需要一份泰语易错词汇指南

  泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语君将从四个方面给大家列出易错单词以及正确的写法,还有中文释义哦,快来区泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语分好! 说明:下方单词,错误写法在左,正确写法在中间。 พยัญชนะ คำควบกล้ำ 辅音、复合辅音 กระเทย       - กะเทย        人妖/变性人 อินเตอร์เน็ต - อินเทอร์เน็ต 网络 กระเพรา     - กะเพรา        罗勒叶 กระทันหัน   - กะทันหัน     忽然 แกงกระหรี่  - แกงกะหรี่     咖喱汤 ปะแป้ง       - ประแป้ง       扑粉 ปลากระพง  - ปลากะพง    尖吻鲈 ไอศครีม     - ไอศกรีม       冰淇淋 ริดรอน       - ลิดรอน         剥夺 บุคคลากร  - บุคลากร        人才/人力 ตัวสะกด  尾音 อนุญาติ     - อนุญาต    允许 ซีรี่ย์          - ซีรีส์         连续剧 มุขตลก     - มุกตลก     搞笑技巧/笑料 สังเกตุ      - สังเกต       观察 เฟสบุค     - เฟซบุ๊ก      Facebook(脸书) อีเมล์       - อีเมล         E-mail(邮箱) คอมเม้นท์ - คอมเมนต์  Comment(评论) ปรากฎ     - ปรากฏ       显示/呈现 กฏหมาย  - กฎหมาย     法律 ออฟฟิซ   - ออฟฟิศ      Office(某办公软件) สระ วรรณยุกต์  声调 นะค่ะ      - นะคะ หรือ น่ะค่ะ (语气词) หลงไหล - หลงใหล               沉迷 ทะยอย   - ทยอย                   陆续 ศรีษะ     - ศีรษะ                    脑袋 คุ้กกี้      - คุกกี้                      曲奇 ใต้ฝุ่น    - ไต้ฝุ่น                    台风 สเน่ห์     - เสน่ห์                    魅力 ฉนั้น      - ฉะนั้น                    因此 โควต้า   - โควตา                 Quota(限额) ก๋วยจั๊บ   - กวยจั๊บ                  粿汁 สำนวน คำประสม  习语、复合词 กงกรรมกงเกวียน   - กงเกวียนกำเกวียน  因果报应 เลือดกลบปาก       - เลือดกบปาก         满口鲜血 ผีซ้ำด้ามพลอย      - ผีซ้ำด้ำพลอย        祸不单行 พิธีรีตรอง              - พิธีรีตอง              仪式/形式化的 ต่าง ๆ นา ๆ           - ต่าง ๆ นานา         各种各样 สู้จนยิบตา             - สู้จนเย็บตา          誓死抗争 ผลัดวันประกันพรุ่ง  - ผัดวันประกันพรุ่ง   拖延 แก้ผ้าเอาหน้ารอด  - ขายผ้าเอาหน้ารอด 舍财求誉 แปรพรรค             - แปรพักตร์             背叛 ลูกเด็กเล็กแดง      - ลูกเล็กเด็กแดง      小宝宝 通过以上我们可以看到,原来有这么多单词被大家经常写错,小伙伴们在记单词的时候可要注意啦。   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自wongnai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

  2022-01-19

  泰语学习

 • 泰语每日一词:สำเร็จ“成功”,“完成”(Day 1584)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “ [动词]完成,完毕,毕业;成,成功” 例: ความสำเร็จ 成功(名词) ประสบความสำเร็จ 取得成功 สำเร็จการศึกษา 毕业 คนที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีนี้ 即将在今年毕业的人 สำเร็จรูป 现成

 • 泰语每日一词:สมาชิก“成员”,“会员”(Day 1940)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]成员,会员,委员” 例: สมาชิกใหม่ 新成员 สมาชิกรัฐสภา 国会议员 สมาชิกในครอบครัว 家庭成员 บัตรสมาชิก 会员卡 เลขบัตรสมาชิก 会员卡卡号 สมัครสมาชิก 注册会员 ต้องสมัครสมาชิกก่อน 要先注册成为会员 กลุ่มเขามีสมาชิกแสนกว่าคน 他的社团有十多万成员 ขณะนี้ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ 现在无法注册会员 ตอนนี้มีโปรโมชั่น ใครมีบัตรสมาชิก ลดได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 现在有促销活动,会员可以打五折。 อยากสมัครสมาชิกแต่อยากทราบรายละเอียดว่าต้องทำยังไง ต้องซื้อครบเท่าไหร่ 想注册成为会员,但是想知道具体要怎么做,要买满多少钱才可以? 词汇: ใหม่新 ครอบครัว家庭 บัตร卡 เลข数字 สมัคร申请 แสน十万

 • 泰语每日一词:ประกอบ“组成”,“配”(Day 1443)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]做,作;装配,安装;组成,形成;附属,伴随;配,搭配;参考” 例: ประกอบอาชีพ 从事某种职业 ประกอบกิจการ 经营 คำประกอบ 合成词 ส่วนประกอบ 构成,成分 ประกอบด้วย 有...构成 ตัวประกอบ 配角

 • 泰语俗语(一)

  成语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此成语展示了中国语言文字的深邃和成语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此成语文化的魅力。泰语也有属于自己的成语和俗语,本文就教你学习泰国成语,让你领悟泰文的语言魅力。泰语成语从不同方面体现了泰国人民的风俗习惯、文化和生活方式,我们可以通过学习泰语成语了解泰国人的文化和生活。 [cn]下面是以"ก"辅音开头的一些成语[/cn] [en]1.กบในกะลาครอบ[/en][cn]井底之蛙[/cn] [en]2.ก้มหน้าก้มตา[/en][cn]专心致志,埋头苦干[/cn] [en]3.กระต่ายขาเดียว[/en][cn]固执己见[/cn] [en]4.กระต่ายตื่นตูน[/en][cn]大惊小怪[/cn] [en]5.กระต่ายหมายจันทร์[/en][cn]癞蛤蟆想吃天鹅肉[/cn] [en]6.กลับเนื้อกลับตัว[/en][cn]悔过自新[/cn] [en]7.กำแพงมีหูประตูมีช่อง[/en][cn]隔墙有耳[/cn] [en]8.กิ่งทองใบหยก[/en][cn]金枝玉叶[/cn] [en]9.กินบนเรือนขี้บนหลังคา[/en][cn]忘恩负义[/cn] [en]10.กินบ้านกินเมือง[/en][cn]坐吃山空[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语量词合集(三、其它补充)

  目录: 第一期:形状类 第二期:数量类、时间类、制作方法类 第三期:其它补充   由于合集中涉及的量词太多,为了方便查找,小编为大家提供了下图所示的方法,不仅能搜索中文,还可以搜索到泰语哦!  พระองค์ 位  พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายชั้นสูง องค์      座,位   เจดีย์ พระทนต์ พระบรมราโชวาท รูป        位  ภิกษุ สามเณร ชี ตน        个,位 ยักษ์ ภูตผีปีศาจ ฤาษี วิทยาธร คน        个

  2021-12-20

  泰语翻译

 • 你知道“ทองไม่รู้ร้อน”是什么意思吗?

  有所不同。 ความหมายของคำว่า “ทองไม่รู้ร้อน” “ทองไม่รู้ร้อน”的含义 จากที่มาดังกล่าว ทำให้สำนวนที่ว่า “ทองไม่รู้ร้อน” จึงมีความหมายในลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรยถึงการที่ไม่กระตือรือล้น ไม่สะดุ้งสะเทือน เฉยเมย ไม่สนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไร หรือจะกระทบต่อใครบ้างนั่นเอง 从上述的内容我们就可以知道,“ทองไม่รู้ร้อน”这个成语可以用来形容不心急、不语里也可以表达为若无其事的意思。为什么可以这样理解,词语一惊一乍、淡定的状态,还可以表达某个人对一些发生了的事情漠不关心,也不关心那些事会对谁产生影响。 ตัวอย่างการใช้งาน 例句: แม้จะมีคนท้องเดินขึ้นมาบนรถเมล์ แต่เขาก็ยังคงนั่งเฉย ทำเป็น “ทองไม่รู้ร้อน” ไม่ยอมลุกให้นั่งเลย 即便有孕妇上了公交车,但他还是定身坐着,装成若无其事的样子,不起来让座。 งานเอกสารจำนวนมาก ต้องเร่งให้เสร็จพรุ่งนี้เช้าแล้ว แต่เลขาฯ คนนั้นยังคงทำเป็น“ทองไม่รู้ร้อน” อยู่เลย ไม่รู้ว่า พรุ่งนี้จะเสร็จหรือเปล่า 文件那么多,必须要在明天早上完成,但那位秘书却摆出事不关己的样子,不清楚这些工作明天能否完成。 大家可以在自己的泰语写作中试着去用这个成语噢! 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,图片来自视觉中国,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语俗语(九)

  俗语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此俗语展示了中国语言文字的深邃和语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此俗语文化的魅力。泰语也有属于自己的成语和俗语,本文就教你学习泰国俗语,让你领悟泰文的语言魅力。 ชายสามโบสถ์没有耐心 ชายหาบหญิงคอน ผัวหาบเมียคอน夫妻间相濡以沫 ชิงสุกก่อนห่าม操之过急 ชิ้นกบนปลายไม้指桑骂槐 ชุบมือเปิบ坐享其成 เชื้อไม่ทิ้งแถว一脉相承 เฒ่าหัวงู色老头 ดาบสองคม双锋剑 ดำดิน潜伏,销声匿迹 ดินพอกหางหมู懒惰如猪 ดูตาม้าตาเรือ瞻前顾后 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语每日一词:ไวยากรณ์“语法”(Day 2290)

  泰语入门语