• “象牙塔”一词用泰语怎么表达?

  无法真正拿来使用。 หลังจากนั้น การใช้สำนวน “หอคอยงาช้าง” จึงเริ่มค่อยกลายมาเป็นความหมายในแง่ลบ และมีการใช้งานกันแพร่หลาย โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการ ในกลุ่มสถาบันการศึกษา และมีใช้งานแพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ 从那以后,“หอคอยงาช้าง”就开始变为贬义,并被普及传播,特别是在学术圈、教育界研究院,这个词被逐渐地广泛使用。 大家学到了吗?ps:造句时要记得这个成语常用于贬义噢! 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语每日一词:ต้นทุน“成本”(Day 2478)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]成本,本钱” 例: ลดต้นทุน 降低成本 ประหยัดต้นทุน 节省成本 ราคาต้นทุนเบียร์ 啤酒的成本价 ต้นทุนวัสดุ 物料成本, 材料成本 ต้นทุนการเลี้ยงหมูสูงขึ้น 养猪成本上涨 ลดต้นทุนการคมนาคมได้อย่างมาก 大大降低交通成本 ควบคุมต้นทุนค่าแรงงานได้ง่าย 人力成本容易控制 อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งมีต้นทุนต่ำกว่า 在虾类加工业方面的成本较低 ต้นทุนการผลิตของเราสูงกว่าคู่แข่ง 我们的生产成本高于竞争对手 แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 10 เดือน 虽然本钱高,但是可以在10个月内回本 เมื่อจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนในการจัดการก็สูงขึ้น 垃圾数量增多以后,处理垃圾的成本也就随之上涨 词汇

 • 【有声】泰语大讲堂:为什么“老鼠หนู”会变成泰语中的人称代词?

  泰语

 • 人妖的กะเทย总写成กระเทย×?你需要一份泰语易错词汇指南

  泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语君将从四个方面给大家列出易错单词以及正确的写法,还有中文释义哦,快来区泰语字母较多,而网络用语不管在哪个国家都很泛滥,就算土生土长的泰国人写泰语时,也不乏拼写的错误。今天泰语分好! 说明:下方单词,错误写法在左,正确写法在中间。 พยัญชนะ คำควบกล้ำ 辅音、复合辅音 กระเทย       - กะเทย        人妖/变性人 อินเตอร์เน็ต - อินเทอร์เน็ต 网络 กระเพรา     - กะเพรา        罗勒叶 กระทันหัน   - กะทันหัน     忽然 แกงกระหรี่  - แกงกะหรี่     咖喱汤 ปะแป้ง       - ประแป้ง       扑粉 ปลากระพง  - ปลากะพง    尖吻鲈 ไอศครีม     - ไอศกรีม       冰淇淋 ริดรอน       - ลิดรอน         剥夺 บุคคลากร  - บุคลากร        人才/人力 ตัวสะกด  尾音 อนุญาติ     - อนุญาต    允许 ซีรี่ย์          - ซีรีส์         连续剧 มุขตลก     - มุกตลก     搞笑技巧/笑料 สังเกตุ      - สังเกต       观察 เฟสบุค     - เฟซบุ๊ก      Facebook(脸书) อีเมล์       - อีเมล         E-mail(邮箱) คอมเม้นท์ - คอมเมนต์  Comment(评论) ปรากฎ     - ปรากฏ       显示/呈现 กฏหมาย  - กฎหมาย     法律 ออฟฟิซ   - ออฟฟิศ      Office(某办公软件) สระ วรรณยุกต์  声调 นะค่ะ      - นะคะ หรือ น่ะค่ะ (语气词) หลงไหล - หลงใหล               沉迷 ทะยอย   - ทยอย                   陆续 ศรีษะ     - ศีรษะ                    脑袋 คุ้กกี้      - คุกกี้                      曲奇 ใต้ฝุ่น    - ไต้ฝุ่น                    台风 สเน่ห์     - เสน่ห์                    魅力 ฉนั้น      - ฉะนั้น                    因此 โควต้า   - โควตา                 Quota(限额) ก๋วยจั๊บ   - กวยจั๊บ                  粿汁 สำนวน คำประสม  习语、复合词 กงกรรมกงเกวียน   - กงเกวียนกำเกวียน  因果报应 เลือดกลบปาก       - เลือดกบปาก         满口鲜血 ผีซ้ำด้ามพลอย      - ผีซ้ำด้ำพลอย        祸不单行 พิธีรีตรอง              - พิธีรีตอง              仪式/形式化的 ต่าง ๆ นา ๆ           - ต่าง ๆ นานา         各种各样 สู้จนยิบตา             - สู้จนเย็บตา          誓死抗争 ผลัดวันประกันพรุ่ง  - ผัดวันประกันพรุ่ง   拖延 แก้ผ้าเอาหน้ารอด  - ขายผ้าเอาหน้ารอด 舍财求誉 แปรพรรค             - แปรพักตร์             背叛 ลูกเด็กเล็กแดง      - ลูกเล็กเด็กแดง      小宝宝 通过以上我们可以看到,原来有这么多单词被大家经常写错,小伙伴们在记单词的时候可要注意啦。   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自wongnai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

  2022-01-19

  泰语学习

 • 泰语每日一词:สำเร็จ“成功”,“完成”(Day 1584)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “ [动词]完成,完毕,毕业;成,成功” 例: ความสำเร็จ 成功(名词) ประสบความสำเร็จ 取得成功 สำเร็จการศึกษา 毕业 คนที่กำลังสำเร็จการศึกษาในปีนี้ 即将在今年毕业的人 สำเร็จรูป 现成

 • 泰语每日一词:สมาชิก“成员”,“会员”(Day 1940)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]成员,会员,委员” 例: สมาชิกใหม่ 新成员 สมาชิกรัฐสภา 国会议员 สมาชิกในครอบครัว 家庭成员 บัตรสมาชิก 会员卡 เลขบัตรสมาชิก 会员卡卡号 สมัครสมาชิก 注册会员 ต้องสมัครสมาชิกก่อน 要先注册成为会员 กลุ่มเขามีสมาชิกแสนกว่าคน 他的社团有十多万成员 ขณะนี้ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ 现在无法注册会员 ตอนนี้มีโปรโมชั่น ใครมีบัตรสมาชิก ลดได้ 50 เปอร์เซ็นต์ 现在有促销活动,会员可以打五折。 อยากสมัครสมาชิกแต่อยากทราบรายละเอียดว่าต้องทำยังไง ต้องซื้อครบเท่าไหร่ 想注册成为会员,但是想知道具体要怎么做,要买满多少钱才可以? 词汇: ใหม่新 ครอบครัว家庭 บัตร卡 เลข数字 สมัคร申请 แสน十万

 • 泰语俗语(一)

  成语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此成语展示了中国语言文字的深邃和成语是语言中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,富有深刻的思想内涵,简短精辟易记易用,因此成语文化的魅力。泰语也有属于自己的成语和俗语,本文就教你学习泰国成语,让你领悟泰文的语言魅力。泰语成语从不同方面体现了泰国人民的风俗习惯、文化和生活方式,我们可以通过学习泰语成语了解泰国人的文化和生活。 [cn]下面是以"ก"辅音开头的一些成语[/cn] [en]1.กบในกะลาครอบ[/en][cn]井底之蛙[/cn] [en]2.ก้มหน้าก้มตา[/en][cn]专心致志,埋头苦干[/cn] [en]3.กระต่ายขาเดียว[/en][cn]固执己见[/cn] [en]4.กระต่ายตื่นตูน[/en][cn]大惊小怪[/cn] [en]5.กระต่ายหมายจันทร์[/en][cn]癞蛤蟆想吃天鹅肉[/cn] [en]6.กลับเนื้อกลับตัว[/en][cn]悔过自新[/cn] [en]7.กำแพงมีหูประตูมีช่อง[/en][cn]隔墙有耳[/cn] [en]8.กิ่งทองใบหยก[/en][cn]金枝玉叶[/cn] [en]9.กินบนเรือนขี้บนหลังคา[/en][cn]忘恩负义[/cn] [en]10.กินบ้านกินเมือง[/en][cn]坐吃山空[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语每日一词:สโลแกน“口号”,“标语”(Day 2715)

  开车,而不是喝醉不泰语入门语开车 คำถามนี้ทำให้นึกถึงสโลแกนโฆษณาเก่าตัวหนึ่ง 这个问题让我想起了一则旧广告的标语 词汇: สมบูรณ์แบบ完美 โฆษณา广告 ง่าย容易 ยาว长 บ่งบอกถึง暗示 ลักษณะ特征 ซับซ้อน复杂  สายการบิน航司  เปลี่ยน换  เมา醉  คำถาม问题  นึกถึง想起  发音声调分析: สโลแกน 是由以下几个部分组成的: ส + ล + โ- + ก + แ- + น สโลแกน [สะ-โล-แกน]有3个音节:สะ、โล、แกน。 สะ 高辅音 + 短元音 → 第2调 โล 低辅音 + 长元音 → 第1调 แกน 中辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语数学难题 4301这个数字泰语应该怎么读?

  目中写到,4,301应该怎么 读?答案一共有四个选项: 1.สี่พันสามร้อยหนึ่ง 1. sii2 phan1 saam5 rɔɔy4 nɨŋ1 2.สี่พันสามร้อยเอ็ด 2. sii2  phan1 saam5 rɔɔy4 ʔet2 3.สี่พันสามร้อย 3. sii2 phan1 saam5 rɔɔy4 4.สี่สามศูนย์หนึ่ง 4. sii2 saam5 suun5 nɨŋ1 ซึ่งชาวเน็ตหลายๆ คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าน่าจะเป็นข้อ 1 หรือ 2 ที่ถูกต้อง โดยมองว่าคนทั่วไปนั้นน่าจะตอบแบบข้อ 2 คือ สี่พันสามร้อยเอ็ด และสำหรับราชการและทหารเรือน่าจะใช้ข้อ 1 คือ สี่พันสามร้อยหนึ่ง เพราะตัวเลขตัวสุดท้ายอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้ เช่นอ่านว่าเอ็ดแล้วคนฟังได้ยินเป็นเจ็ด เลยใช้คำว่าหนึ่งเพื่อความแม่นยำ 很多网友都说应该是第一个或者第二个选项正确,一般人可能会选择第二个,公务员和海军们可能会选择1,因为不然的话最后一个数字可能会产生歧义,比如读了之后可能会让 人误泰语以为是7,用หนึ่ง /nɨŋ1/来表达1更准确。 แต่ถ้ายึดตามหลักการอ่านแบบ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้ว การอ่านจำนวนเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป ถ้าเลขรัวท้ายเป็นเลขหนึ่ง อ่านออกเสียงว่าเอ็ด เช่น 11 อ่านว่า สิบเอ็ด, 101 อ่านว่า ร้อยเอ็ด และ 1001 อ่านว่า หนึ่งพันเอ็ด 但是根据皇家学术委员会规定的读写规则来看,读两位以及两位以上数字的时候,如果最后一个数字是1,要读成เอ็ด /ʔet2/,比如11读成/sip2ʔet2/,101读成/rɔɔy4ʔet2/,1001读成/nɨŋ1phan1ʔet2/。   现在大家知道4301的泰语正确的应该怎么读了吧!   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 那些容易写错的泰语单词,你掌握了吗?

  语言学习者来说,最难的事情可能就在于记单词,要知道发音,记住意思,还要掌握写法。泰语就像英语