• 泰语美文欣赏(二)

  阅读,对词汇的积累以及语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语原文的一部分,希望能帮助提高大家的泰语阅读能力。 [en]ชีวิตไม่ใข่เรื่องง่าย ดิฉันคิดว่าที่เธอเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ คงเป็นเพราะแก่ตัวขึ้น ความแก่ ที่หมายถึงการผ่านโลกมามาก ผ่านความทุกข์ยากต่างๆ เกินกว่าจะนับ หากเป็นคนก็ทำให้เข้าใจชีวิตดีขึ้น และรู้จักที่จะปล่อยวางเป็น[/en][cn]生活不是件容易的事。我想,她之所以会变成现在这个样子,一定也经历了很多。所谓经历了很多,对人来说应该不完全算是坏事。经历诸多痛苦之后,一个人应该会懂得生活的美好,懂得如何放弃。[/cn] [en]ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเกาะเกี่ยวกันไปตบอด แต่เราอยู่ด้วยกันเพื่อเติมเต็ม เพื่อที่จะเติบโตด้วยตนเอง[/en][cn]生活并非总是让大家时时刻刻都能够在一起,但如若我们能够在一起,那便是为了让彼此更加充实,为了让自己更加了解自己,让自己更加坚强。 [/cn] [en]ฉันเคยเห็นคนๆหนึ่งมีลักษณะโดยรวมในตัวที่ตรงข้ามไปหมดอย่างน่าประหลาดใจ คืออย่างนี้ หลังโกง แต่สง่า ไม่สวย แต่ดูงาม เป็นคนดุ แต่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ๆ เป็นคนดื้อ แต่กลับนึกถึงคนอื่นมากกว่าจะเอาแต่ใจตน เป็นคนอายุ60กว่า แต่บางขณะมีความไร้เดียงสาแบบเด็กเล็กๆ [/en] [cn]生活中语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语常常能够发掘出那些,将两种相互矛盾的特质体现于一身的人。 驼背,但却很得体,不漂亮,但却很美丽。 一些看似很严肃的人,却偏偏能让别人愿意与其相处。 一些看似玩世不恭的人,却偏偏能很照顾别人的感受。 一些很大年纪的老人,却偏偏可以像孩子一样单纯可爱。 [/cn] [en]ดังนั้นเราใช้ตาเพียงอย่างเดียวในการมองสิ่งต่างๆไม่ได้ เพราะ สิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ใจเห็นอาจแตกต่างกันโดยสิ่งเชิง[/en][cn]单纯地用眼睛去看,显然是行不通的。 因为,用眼睛看见的和用心看见的,是绝对不同的。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(三)

  而去发现他身上最语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语美好的地方。好与坏都是并存于他身上的事实,但如何去看,这是我们可以选择的。我们可以选择好或坏,并让它在我们的视野中成为最最主要的风景。[/cn] [en]ทำลายชีวิตเป็นปาบ สัตว์ทุกตัวรู้จักเจ็บปวดเป็นเหมือนคน แม้จะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆ มันก็มีพ่อแม่ รอคอยการกลับมาของลูกอยู่ที่รังเสมอ[/en] [cn]伤害生命是罪恶的,因为就算是动物,也和人一样,会感觉到痛苦。哪怕就算是蚂蚁那样小的小动物,也有自己的父母和兄弟姐妹。它们的父母,也会在结束了一天的劳作后,等待着自己的孩子平安归来。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(一)

  很美,像一位优雅大方的小姐。我们互相凝视了一会儿,但她却并不理会我,看上去是那样高傲,那样冷漠。一脸淡然,揣测不出任何情绪。[/cn] [en]คนและสัตว์นี่เหมือนๆกันคือ ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องเครื่องไว้ แต่ใจที่แข็งแรงนั้นต้องสงบ นิ่ง แมวจับหนูไม่ได้หรอกถ้าใจไม่นิ่งพอ[/en][cn]人和动物具有相同点的地方就在于:健康的身体在于动,而坚强的心智则源于静。如若猫的心灵不够静谧或柔韧,那么他们是抓不到老鼠的。[/cn] [en]เด็กแล็กๆกับสัตว์เหมือนกันอยู่อย่าง ตรงที่มีญาณพิเศษซึ่งธรรมชาติให้มา รู้ว่าใครเข้าใกล้ได้โดยไม่มีอันตราย[/en][cn]孩子和小动物之间的相似之处就在于:他们都有一种自然赋予的特殊直觉,知道谁是真正可以亲近的,明白哪儿是安全的。[/cn] [en]หากโลกนี้มีแต่เรื่องของความสุขอย่างเดียวก็คงจะดี แต่เราทุกคนก็รู้ว่า มัยไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย[/en][cn]如果这个世界上只存在着那些令人开心的事情固然好,但我们都深知,事实不是那样的。 [/cn] [en]เกิดกับตายอยู่ใกล้ๆเพียงนี้ สุขกับทุกข์ก็มุนเวียนสลับกันไป ไม่เคยมีสิ่งใดอยู่กับที่เลย[/en] [cn]生与死原来仅此一线之隔。 欢语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语乐和痛苦共同交织的世界,一切都将照常发生。 [/cn] [en]ขอให้เกิดเป็นดวงดาว เป็นสายลม เป็นภูเขา เป็นอากาศธาตุ เกิดเป็นอะไรก็ได้ที่หัวใจไม่ต้องร้องให้อีก ตลอดกาล [/en] [cn]愿来生化作太阳,化作微风,化作山脉,化作清新的空气…… 化作什么都可以,只愿她的心不再因痛苦而哭泣,永远…… [/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文:当灰心的时候

  会有不计其数的生活经验教训[/cn] [en]ทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวัง [/en][cn]有失望的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความท้อแท้ แพ้ชีวิต[/en] [cn]理想破灭、成为失败者的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความสำเร็จ [/en][cn]成功的经历[/cn] [en]ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใด ๆ ก็ตาม [/en][cn]不管是什么样的经历都好[/cn] [en]เมื่อเราเกิดความผิดหวัง ท้อแท้ ในชีวิต[/en] [cn]当我们失望、气馁的时候[/cn] [en

 • 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最泰语入门语高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 词汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱

 • 泰语每日一词:ความเร็ว“่速度”(Day 1674)

  泰语入门语

 • 泰国儿歌:泰语数字歌

  初学泰语的同学是不是总是记不住泰语的数字怎么说呢,教你速记泰语的数字,非常的有趣又容易记住哦,快点来一起学起来这首数字歌,随口就能说出数字哦! https://v.qq.com/x/page/r0148t5znp6.html [en]มาเรามานับเลข[/en][cn]来我们来数数[/cn] [en]นับเลขนับเลขเรามา[/en][cn]数数数数我们一起来[/cn] [en]เรามานั่งนับเลข[/en][cn]我们坐下来数数[/cn] [en]เอ้า.........[/en][cn]嗷[/cn] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [en

 • 泰语每日一词:ระบบ“่系统”(Day 1658)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词][名词]体系,方法;制度,体制;系统” 例: ระบบประสาท 神经系统 ระบบขับถ่าย 排泄系统 ระบบภูมิคุ้มกัน 免疫系统 โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 呼吸系统疾病 ระบบสังคม 社会制度

 • 你好的泰语表达

  用表达泰语“你好”,即 สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   常用泰语: “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 泰语的你好怎么写?

  你好的泰语说法: สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?