• 泰语美文欣赏(二)

  阅读,对词汇的积累以及语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语原文的一部分,希望能帮助提高大家的泰语阅读能力。 [en]ชีวิตไม่ใข่เรื่องง่าย ดิฉันคิดว่าที่เธอเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ คงเป็นเพราะแก่ตัวขึ้น ความแก่ ที่หมายถึงการผ่านโลกมามาก ผ่านความทุกข์ยากต่างๆ เกินกว่าจะนับ หากเป็นคนก็ทำให้เข้าใจชีวิตดีขึ้น และรู้จักที่จะปล่อยวางเป็น[/en][cn]生活不是件容易的事。我想,她之所以会变成现在这个样子,一定也经历了很多。所谓经历了很多,对人来说应该不完全算是坏事。经历诸多痛苦之后,一个人应该会懂得生活的美好,懂得如何放弃。[/cn] [en]ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเกาะเกี่ยวกันไปตบอด แต่เราอยู่ด้วยกันเพื่อเติมเต็ม เพื่อที่จะเติบโตด้วยตนเอง[/en][cn]生活并非总是让大家时时刻刻都能够在一起,但如若我们能够在一起,那便是为了让彼此更加充实,为了让自己更加了解自己,让自己更加坚强。 [/cn] [en]ฉันเคยเห็นคนๆหนึ่งมีลักษณะโดยรวมในตัวที่ตรงข้ามไปหมดอย่างน่าประหลาดใจ คืออย่างนี้ หลังโกง แต่สง่า ไม่สวย แต่ดูงาม เป็นคนดุ แต่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ๆ เป็นคนดื้อ แต่กลับนึกถึงคนอื่นมากกว่าจะเอาแต่ใจตน เป็นคนอายุ60กว่า แต่บางขณะมีความไร้เดียงสาแบบเด็กเล็กๆ [/en] [cn]生活中语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语常常能够发掘出那些,将两种相互矛盾的特质体现于一身的人。 驼背,但却很得体,不漂亮,但却很美丽。 一些看似很严肃的人,却偏偏能让别人愿意与其相处。 一些看似玩世不恭的人,却偏偏能很照顾别人的感受。 一些很大年纪的老人,却偏偏可以像孩子一样单纯可爱。 [/cn] [en]ดังนั้นเราใช้ตาเพียงอย่างเดียวในการมองสิ่งต่างๆไม่ได้ เพราะ สิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ใจเห็นอาจแตกต่างกันโดยสิ่งเชิง[/en][cn]单纯地用眼睛去看,显然是行不通的。 因为,用眼睛看见的和用心看见的,是绝对不同的。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(三)

  而去发现他身上最语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语美好的地方。好与坏都是并存于他身上的事实,但如何去看,这是我们可以选择的。我们可以选择好或坏,并让它在我们的视野中成为最最主要的风景。[/cn] [en]ทำลายชีวิตเป็นปาบ สัตว์ทุกตัวรู้จักเจ็บปวดเป็นเหมือนคน แม้จะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆ มันก็มีพ่อแม่ รอคอยการกลับมาของลูกอยู่ที่รังเสมอ[/en] [cn]伤害生命是罪恶的,因为就算是动物,也和人一样,会感觉到痛苦。哪怕就算是蚂蚁那样小的小动物,也有自己的父母和兄弟姐妹。它们的父母,也会在结束了一天的劳作后,等待着自己的孩子平安归来。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(一)

  很美,像一位优雅大方的小姐。我们互相凝视了一会儿,但她却并不理会我,看上去是那样高傲,那样冷漠。一脸淡然,揣测不出任何情绪。[/cn] [en]คนและสัตว์นี่เหมือนๆกันคือ ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องเครื่องไว้ แต่ใจที่แข็งแรงนั้นต้องสงบ นิ่ง แมวจับหนูไม่ได้หรอกถ้าใจไม่นิ่งพอ[/en][cn]人和动物具有相同点的地方就在于:健康的身体在于动,而坚强的心智则源于静。如若猫的心灵不够静谧或柔韧,那么他们是抓不到老鼠的。[/cn] [en]เด็กแล็กๆกับสัตว์เหมือนกันอยู่อย่าง ตรงที่มีญาณพิเศษซึ่งธรรมชาติให้มา รู้ว่าใครเข้าใกล้ได้โดยไม่มีอันตราย[/en][cn]孩子和小动物之间的相似之处就在于:他们都有一种自然赋予的特殊直觉,知道谁是真正可以亲近的,明白哪儿是安全的。[/cn] [en]หากโลกนี้มีแต่เรื่องของความสุขอย่างเดียวก็คงจะดี แต่เราทุกคนก็รู้ว่า มัยไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย[/en][cn]如果这个世界上只存在着那些令人开心的事情固然好,但我们都深知,事实不是那样的。 [/cn] [en]เกิดกับตายอยู่ใกล้ๆเพียงนี้ สุขกับทุกข์ก็มุนเวียนสลับกันไป ไม่เคยมีสิ่งใดอยู่กับที่เลย[/en] [cn]生与死原来仅此一线之隔。 欢语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语乐和痛苦共同交织的世界,一切都将照常发生。 [/cn] [en]ขอให้เกิดเป็นดวงดาว เป็นสายลม เป็นภูเขา เป็นอากาศธาตุ เกิดเป็นอะไรก็ได้ที่หัวใจไม่ต้องร้องให้อีก ตลอดกาล [/en] [cn]愿来生化作太阳,化作微风,化作山脉,化作清新的空气…… 化作什么都可以,只愿她的心不再因痛苦而哭泣,永远…… [/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文:当灰心的时候

  会有不计其数的生活经验教训[/cn] [en]ทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวัง [/en][cn]有失望的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความท้อแท้ แพ้ชีวิต[/en] [cn]理想破灭、成为失败者的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความสำเร็จ [/en][cn]成功的经历[/cn] [en]ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใด ๆ ก็ตาม [/en][cn]不管是什么样的经历都好[/cn] [en]เมื่อเราเกิดความผิดหวัง ท้อแท้ ในชีวิต[/en] [cn]当我们失望、气馁的时候[/cn] [en

 • 泰语每日一词:สรุป“่总结”(Day 1709)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]总结,归纳,概括” 例: ข้อสรุป 结论 ดังนั้นสรุปได้ว่า... 因此可以得出结论... อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า... 别仓促下结论认为... ทั้งหมดนี้กล่าวโดยสรุปก็คือ... 总的说起来就是... สรุปว่า มะเขือเทศ เป็นผักหรือผลไม้ 所以西红柿到底是蔬菜还是水果? ขออนุญาตสรุปสั้น ๆ  请允许我做个简短的总结 เขากล่าวสรุปในตอนท้ายว่าจีนในวันข้างหน้ามีหนทางแจ่มใสแทบทุกด้าน 他在最后总结道未来的中国几乎每个方泰语入门语面的前途都一片光明。 รวบรวมคำแนะนำจากคุณหมอและพยาบาล มาสรุปเป็น 6 วิธี 汇集了医生和护士的建议,总结成了6个方法 词汇: ดังนั้น因此   มะเขือเทศ西红柿   ผัก蔬菜   ผลไม้水果  สั้น短

 • 泰语每日一词:บรรทุก“่运输”(Day 1708)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:สาร“่物质”(Day 1699)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]文件,刊物,书籍;物质;本质,实体” 例: เอกสาร 文件 สื่อสาร 沟通,通讯 วารสาร 期刊 โทรสาร 传真 สารพิษ 有毒物质,毒素 สารเคมี 化学物质 สารอาหาร 营养物,养分 ขาดสารอาหาร 缺乏营养 สารกันบูด 苯甲酸钠

 • 泰语每日一词:“่历史”(Day 1695)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]历史” 例: นักประวัติศาสตร์ 历史学家 ประวัติศาสตร์โลก 世界历史 ประวัติศาสตร์ประเทศจีน 中国历史 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 历史重演 ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 悠久的历史 ก่อนประวัติศาสตร์ 史前的,有文字记载以前的 สึนามิร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ 历史上最严重的海啸 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 素可泰历史公园 ฮ่องเต้องค์ไหนที่หน้าตาดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 中国历史上最好看的皇帝是谁 หนึ่งในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี 有着上千年历史的地方之一 อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย 别让历史重演

 • 泰语每日一词:อุณหภูมิ“่温度”(Day 1676)

  下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]温度” 例: อุณหภูมิต่ำสุด 最低温 อุณหภูมิลดลง 温度下降 อุณหภูมิอากาศ 气温 ปรอทวัดอุณหภูมิ 温度计 วัดอุณหภูมิร่างกาย 量体温 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิเตาอบ  烤箱温度计 อุณหภูมิยอดดอยเหลือ 0 องศาฯ 山顶的气温只有0摄氏度 วันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไร 今天最泰语入门语高温多少度? จากนั้นหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 在那之后,多地气温将会上升。 อุณหภูมิร่างกายปกติของคนเราควรอยู่ที่เท่าไหร่ 人的正常体温应该是多少度? เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่จึงประหยัดค่าไฟมากที่สุด 空调开多少度最省电? 词汇: ต่ำสุด最低  ลดลง降低  อากาศ天气   ร่างกาย身体  เตาอบ烤箱

 • 泰语每日一词:ความเร็ว“่速度”(Day 1674)

  泰语入门语