• 泰语美文欣赏(二)

  阅读,对词汇的积累以及语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语原文的一部分,希望能帮助提高大家的泰语阅读能力。 [en]ชีวิตไม่ใข่เรื่องง่าย ดิฉันคิดว่าที่เธอเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ คงเป็นเพราะแก่ตัวขึ้น ความแก่ ที่หมายถึงการผ่านโลกมามาก ผ่านความทุกข์ยากต่างๆ เกินกว่าจะนับ หากเป็นคนก็ทำให้เข้าใจชีวิตดีขึ้น และรู้จักที่จะปล่อยวางเป็น[/en][cn]生活不是件容易的事。我想,她之所以会变成现在这个样子,一定也经历了很多。所谓经历了很多,对人来说应该不完全算是坏事。经历诸多痛苦之后,一个人应该会懂得生活的美好,懂得如何放弃。[/cn] [en]ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเกาะเกี่ยวกันไปตบอด แต่เราอยู่ด้วยกันเพื่อเติมเต็ม เพื่อที่จะเติบโตด้วยตนเอง[/en][cn]生活并非总是让大家时时刻刻都能够在一起,但如若我们能够在一起,那便是为了让彼此更加充实,为了让自己更加了解自己,让自己更加坚强。 [/cn] [en]ฉันเคยเห็นคนๆหนึ่งมีลักษณะโดยรวมในตัวที่ตรงข้ามไปหมดอย่างน่าประหลาดใจ คืออย่างนี้ หลังโกง แต่สง่า ไม่สวย แต่ดูงาม เป็นคนดุ แต่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ๆ เป็นคนดื้อ แต่กลับนึกถึงคนอื่นมากกว่าจะเอาแต่ใจตน เป็นคนอายุ60กว่า แต่บางขณะมีความไร้เดียงสาแบบเด็กเล็กๆ [/en] [cn]生活中语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语常常能够发掘出那些,将两种相互矛盾的特质体现于一身的人。 驼背,但却很得体,不漂亮,但却很美丽。 一些看似很严肃的人,却偏偏能让别人愿意与其相处。 一些看似玩世不恭的人,却偏偏能很照顾别人的感受。 一些很大年纪的老人,却偏偏可以像孩子一样单纯可爱。 [/cn] [en]ดังนั้นเราใช้ตาเพียงอย่างเดียวในการมองสิ่งต่างๆไม่ได้ เพราะ สิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ใจเห็นอาจแตกต่างกันโดยสิ่งเชิง[/en][cn]单纯地用眼睛去看,显然是行不通的。 因为,用眼睛看见的和用心看见的,是绝对不同的。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(三)

  而去发现他身上最语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语美好的地方。好与坏都是并存于他身上的事实,但如何去看,这是我们可以选择的。我们可以选择好或坏,并让它在我们的视野中成为最最主要的风景。[/cn] [en]ทำลายชีวิตเป็นปาบ สัตว์ทุกตัวรู้จักเจ็บปวดเป็นเหมือนคน แม้จะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆ มันก็มีพ่อแม่ รอคอยการกลับมาของลูกอยู่ที่รังเสมอ[/en] [cn]伤害生命是罪恶的,因为就算是动物,也和人一样,会感觉到痛苦。哪怕就算是蚂蚁那样小的小动物,也有自己的父母和兄弟姐妹。它们的父母,也会在结束了一天的劳作后,等待着自己的孩子平安归来。[/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文欣赏(一)

  很美,像一位优雅大方的小姐。我们互相凝视了一会儿,但她却并不理会我,看上去是那样高傲,那样冷漠。一脸淡然,揣测不出任何情绪。[/cn] [en]คนและสัตว์นี่เหมือนๆกันคือ ถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องเครื่องไว้ แต่ใจที่แข็งแรงนั้นต้องสงบ นิ่ง แมวจับหนูไม่ได้หรอกถ้าใจไม่นิ่งพอ[/en][cn]人和动物具有相同点的地方就在于:健康的身体在于动,而坚强的心智则源于静。如若猫的心灵不够静谧或柔韧,那么他们是抓不到老鼠的。[/cn] [en]เด็กแล็กๆกับสัตว์เหมือนกันอยู่อย่าง ตรงที่มีญาณพิเศษซึ่งธรรมชาติให้มา รู้ว่าใครเข้าใกล้ได้โดยไม่มีอันตราย[/en][cn]孩子和小动物之间的相似之处就在于:他们都有一种自然赋予的特殊直觉,知道谁是真正可以亲近的,明白哪儿是安全的。[/cn] [en]หากโลกนี้มีแต่เรื่องของความสุขอย่างเดียวก็คงจะดี แต่เราทุกคนก็รู้ว่า มัยไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย[/en][cn]如果这个世界上只存在着那些令人开心的事情固然好,但我们都深知,事实不是那样的。 [/cn] [en]เกิดกับตายอยู่ใกล้ๆเพียงนี้ สุขกับทุกข์ก็มุนเวียนสลับกันไป ไม่เคยมีสิ่งใดอยู่กับที่เลย[/en] [cn]生与死原来仅此一线之隔。 欢语感是一个提升和帮助。学习一门语言,阅读能力也是相当的重要。泰语美文欣赏是节选了泰语乐和痛苦共同交织的世界,一切都将照常发生。 [/cn] [en]ขอให้เกิดเป็นดวงดาว เป็นสายลม เป็นภูเขา เป็นอากาศธาตุ เกิดเป็นอะไรก็ได้ที่หัวใจไม่ต้องร้องให้อีก ตลอดกาล [/en] [cn]愿来生化作太阳,化作微风,化作山脉,化作清新的空气…… 化作什么都可以,只愿她的心不再因痛苦而哭泣,永远…… [/cn]  点击查看更多此系列文章>>

 • 泰语美文:当灰心的时候

  会有不计其数的生活经验教训[/cn] [en]ทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวัง [/en][cn]有失望的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความท้อแท้ แพ้ชีวิต[/en] [cn]理想破灭、成为失败者的经历[/cn] [en]บทเรียนแห่งความสำเร็จ [/en][cn]成功的经历[/cn] [en]ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใด ๆ ก็ตาม [/en][cn]不管是什么样的经历都好[/cn] [en]เมื่อเราเกิดความผิดหวัง ท้อแท้ ในชีวิต[/en] [cn]当我们失望、气馁的时候[/cn] [en

 • 泰语每日一词:ล้มเหลว“失败”(Day 1784)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: [动词]失败,破产 例: ความล้มเหลว 失败 [名词] การติดตั้งล้มเหลว 安装失败 ดาวน์โหลดล้มเหลว 下载失败 สแกนไวรัสล้มเหลว 病毒扫描失败 รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว 觉得自己很失败 ล้มเหลวในการใช้ชีวิตมาก 生活得很失败 พื้นที่ไม่เพียงพอ ดาวน์โหลดล้มเหลว 空间不足,下载失败 มองเห็นแต่ข้อบกพร่องและความล้มเหลวของคนอื่นเท่านั้น 只看到别人的缺点和失败 เขากลัวว่าจะล้มเหลวอีก  他害怕会再次失败 ทบทวนด้วยนะว่าล้มเหลวได้อย่างไร ทำอย่างไรคราวหน้าจะไม่ล้มเหลว 复盘一下失败的原因,下次要怎么做才能避免 มันขึ้นว่า การติดตั้งล้มเหลว รหัสข้อผิดพลาด 0

 • 泰语每日一词:ฟุตบอล“足球”(Day 1780)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]足球”  例: สนามฟุตบอล 足球场 ลูกฟุตบอลลูกนี้ 这个足球 สโมสรฟุตบอล 足球俱乐部 อเมริกันฟุตบอล 美式足球 เล่นฟุตบอล 踢足球 ฟุตบอลโลก 足球世界杯 บ้าฟุตบอล 对足球狂热

 • 泰语每日一词:เมฆ“云”(Day 1777)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]云”  例: เมฆฝน 雨云 เมฆทรงแปลก ๆ  形状奇奇怪怪的云 เมฆบังแสงอาทิตย์  云遮住阳光 ก้อนเมฆสีขาวลอยเต็มท้องฟ้า 天空中飘满了白云 ก้อนเมฆก้อนนี้น่ารักมาก 这朵云好可爱

 • 泰语每日一词:รบกวน“打扰”(Day 1771)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]打扰,找麻烦” 例: ไม่อยากให้ใครมารบกวน 不想有人来打扰 ขอโทษที่รบกวนคุณอีกครั้ง 抱歉又打扰你了 ไม่มีโฆษณารบกวนขณะรับชม 观看的时候不会有广告来打扰

 • 泰语每日一词:บริโภค“消费”(Day 1759)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[动词]食用;消费” 例: บริโภคนิยม 消费主义 น้ำมันบริโภค 食用油 ผู้บริโภค 消费者 คุ้มครองผู้บริโภค 保护消费者 ครองใจผู้บริโภค 受消费者欢迎 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน 为了刺激国内消费

 • 泰语每日一词:โลหิต“血”(Day 1796)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]血” 例: ความดันโลหิต 血压 โรคความดันโลหิตสูง 高血压 โรคความดันโลหิตต่ำ 低血压,血压过低 โลหิตจาง 贫血 การหมุนเวียนของโลหิต 血液的循环