• 谚中巧学泰!看看泰国谚语怎么说

  泰国谚语知多少?泰国人说话幽默风趣,众所周知,正所谓入乡随俗,一起来看看该怎么说地道的泰国谚语吧!巧学泰国谚语,和泰国人淡定的过过招吧! 1.เพื่อนในยามทุกข์เป็นเพื่อนแท้ 患难见真情    巧学点:ยาม 作为名词,有两个主要用法    一、表“时刻、时辰、时间段”,如 ยามทุกข์ 艰难时期,受苦的日子    二、表“门卫”,如 ทหารยาม 哨兵 2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา 将心比心    巧学点:เอา 作为动词,表“拿,取” 如 เอาคืน 取回    泰语口语表达中也常用这个词,如 “要吗”,表达 “เอาไหม”                                         “重新开始”,表达 “เอาใหม่”    在本谚语中,เอา 表“用,以,将” 如 เอาใจ 讨好,用心取悦 3.ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 有其父必有其子    句子原义:树果子掉下来离树不远。    巧学点:หล่น 在此表示“落,掉”,相当于“ตก”,掉下来”,表达:หล่นลงมา 4.เวลาเป็นเงินเป็นทอง 一寸光阴一寸金    句子原义:时间就是金银。    巧学点:“เป็นเงินเป็นทอง” 词组,如 “เป็น… เป็น…”在泰语中的用法有许多,    如:เป็นการเป็นงาน 表“正经,认真”;เป็นครั้งเป็นคราว 表“偶尔,有时候”;เป็นชิ้นเป็นอัน 表“完整,整件” *小编的话:读者可以多收集类似的词语,泰语词汇中有许多词组都是相通的搭配手法,积累多了,自然就会运筹帷幄啦! 5.ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งนำ้ตา 不见棺材不流泪     巧学点:หลั่ง 表示“淋,流,涌”,用法广泛     一、表示“流”的本意, 如本谚语中 หลั่งนำ้ตา 表示“落泪,垂泪” ,由此可以联想“流血”在泰语中的表示是 “หลั่งเลือด”     二、表示“涌进,川流”,表示此意的时候多用作抽象动词。如 “หลั่งไหล” 表示人群潮水般的涌来           造个句吧:“人们蜂拥般地来参加集会” ผู้คนหลั่งไหลออกมาร่วมชุมนุมกันอย่างหนาตา

 • 自学泰语资料推荐

  想要很好的自学泰语,选对资料很关键,今天我们就针对初学者来介绍一些入门的学习资料,希望对大家的自学有所帮助,想自学泰语的盆友们可以借鉴一下。 听写酷节目推荐: 简简单单学泰语 泰语每日一句 实用泰语入门听写 别笑!我是泰语学习书 泰语语音基础教程 泰语听力(初级) 简单实用泰语短句 和玛尼一起学泰语 泰语实用短语短句听写 泰语听说读写入门 部落节目推荐: 每天一个泰语单词 【一看就会】泰语歌注音歌词 零基础泰语跟我学 泰口语 看影视学泰语 实用泰语对话 快乐学泰语 泰语词汇视频教学 【泰语入门】每日泰语字母 疯狂的泰语 下载库内容推荐: 史上最全的泰语拼读练习 泰语教程  泰语入门-认识泰语

 • 泰语的5个声调怎么读? 怎么记?

  读,所对应的符号是什么就可以了。个人觉得不要习惯掐手指来算是中文里面的第几调,慢慢学会用目的语的规则来记忆比较好哦~~ 以上内容为沪江泰语原创,不经允许,请不要私自转载。 点击查看泰语元音发音表>>  教你如何快速正确地练习打泰语>>>  快速学会书写和读出泰语辅音字母>>>  泰语入门教材《玛尼和她的朋友们 》第一课>>>  泰语辅音发音表  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语入门 初学者必读  初学者如何学好泰语?  初学者必备:泰语字母键盘分布图壁纸  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语的5个声调怎么读? 怎么记? 泰语基础知识 泰语跟我学—— 第1课 人称 泰语零基础入门:泰语

 • 初学者如何学好泰语?

  和读出泰语辅音字母>>>  泰语入门教材《玛尼和她的朋友们 》第一课>>>  泰语辅音发音表  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语入门 初学者必读  初学者如何学好泰语?  初学者必备:泰语字母键盘分布图壁纸  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语的5个声调怎么读? 怎么记? 泰语基础知识 泰语跟我学—— 第1课 人称 泰语零基础入门:泰语元音拼读教学 基础泰语:怎么让泰国人教你说泰语  教你如何快速正确地练习打泰语 【音频】泰语中多样化的打招呼 泰语辅音" ร "的特殊读法 致泰语初学者:实用泰语入门教程介绍  泰语语法大全  实用泰语APP免费下载:泰语新手一学就会  泰语拼读规则  泰语缩写词汇大全  教你如何利用开心词场背泰语旅游单词 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 致泰语初学者:实用泰语入门教程介绍

  基础知识 泰语跟我学—— 第1课 人称 泰语零基础入门:泰语元音拼读教学 基础泰语:怎么让泰国人教你说泰语  教你如何快速正确地练习打泰语 【音频】泰语中多样化的打招呼 泰语辅音" ร "的特殊读法 致泰语初学者:实用泰语入门教程介绍  泰语语法大全  实用泰语APP免费下载:泰语新手一学就会  泰语拼读规则  泰语缩写词汇大全  教你如何利用开心词场背泰语旅游单词

 • 泰语基础知识

  的发音规则(5)。 低复合辅音加元音加浊尾辅音,按低辅音加短元音的发音规则(6)。 (注:具体的发音还是按字典的为准)     点击查看泰语元音发音表>>  教你如何快速正确地练习打泰语>>>  快速学会书写和读出泰语辅音字母>>>  泰语入门教材《玛尼和她的朋友们 》第一课>>>  泰语辅音发音表  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语入门 初学者必读  初学者如何学好泰语?  初学者必备:泰语字母键盘分布图壁纸  快速学会书写和读出泰语辅音字母  泰语的5个声调怎么读? 怎么记? 泰语基础知识 泰语跟我学—— 第1课 人称 泰语零基础入门:泰语元音拼读教学 基础泰语:怎么让泰国人教你说泰语  教你如何快速正确地练习打泰语 【音频】泰语中多样化的打招呼 泰语辅音" ร "的特殊读法 致泰语初学者:实用泰语入门教程介绍  泰语语法大全  实用泰语APP免费下载:泰语新手一学就会  泰语拼读规则  泰语缩写词汇大全  教你如何利用开心词场背泰语旅游单词

 • 盘点沪江泰语今年推出的学习版块

  盘点今年沪江泰语新推出的30个版块内容,有实用口语、泰国文化介绍、泰语教程、泰国最近的娱乐动态和歌曲等等,内容绝对是你想不到的精彩哦~喜欢的同学赶紧点击收藏吧! 口语教程类: 跟泰国人学泰语>>>  泰语实用对话>>>  泰语跟我学>>>  泰语新手一学就会>>>  泰口语>>>  每日泰语>>>  实用泰语>>> 单词、词汇、句型用法类: 泰语单词用法>>>  词汇积累>>>  泰语日语对对碰>>>  泰语句型>>> 泰语俚语>>>   泰语词汇视频教学>>>  高级教程: 泰语听力>>>  动漫学泰语>>>  双语新闻>>>  泰语阅读翻译练习>>>  读新闻学泰语>>>  听音频讲故事>>>  文化、娱乐类: 看广告学泰语>>>  泰语经典台词学习>>>  好听的泰语歌曲>>>  泰国那些事>>> 泰国城市介绍>>>  学做泰国菜>>>  泰国留学>>>   中泰文化融合的美食>>> 其他类型: 每日一句泰语>>>  旅游泰语>>>  泰语诗歌欣赏>>>   

 • 泰语跟我学——第98课 并列连词

  活过。 เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน ter koie yòo táng nai mâet-rít láe nai lon-don 她不仅了解西班牙而且也了解英格兰。 เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ ter róo jàk táng bprà-tâyt sà-bpayn láe bprà-tâyt ang-grìt 他不只是傻,而且懒。 เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย kăo mâi dâi ngôh tâo nán • dtàe yang kêe gìat èek dûay 她不仅漂亮,而且也聪明。 เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย ter mâi dâi sŭay piang yàang dieow • dtàe yang chà-làat èek dûay 她泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语不只说德语,而且还说法语。 เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย ter mâi dâi pôot kâe paa-săa yer-rá-man tâo nán • dtàe yang pôot paa-săa fà-ràng-sàyt èek dûay 我既不会弹钢琴也不会弹吉他。 ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ pŏm / dì-chăn • lên mâi dâi táng bpia noh láe gee-dtâa 我既不会跳华尔兹也不会跳桑巴舞。 ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า pŏm / dì-chăn • dtên mâi dâi táng wor láe saem bâa 我既不喜欢歌剧也不喜欢芭蕾。 ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ pŏm / dì-chăn • mâi chôp táng oh-bprào láe ban-lây 你工作越快,就越早完成。 ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น yîng • kun • tam ngaan réo tâo rài • gôr jà yîng sèt réo kêun tâo nán 你来的越早,你就可以走的越早。 ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น yîng • kun • maa réo tâo rài • kun • gôr jà bpai dâi réo • tâo nán 人越老,就越想生活的舒适。 คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น kon rao yîng gàe tâo rài • gôr yîng gìat kráan kêun tâo nán  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第41课 方向

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频: 41 [สี่สิบเอ็ด] 方向 ที่ไหน? 旅游管理处在哪里? สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? săm-nák ngaan gaan tông tîeow yòo têe năi • kráp / ká ? 您能给我一张城市地图吗? คุณมีแผนที่เมืองให้ ผม / ดิฉัน ไหม ครับ / คะ? kun mee păen-têe meuang hâi • pŏm / dì-chăn • măi • kráp / ká ? 这儿能预定旅馆房间吗? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? jong rohng raem têe nêe dâi măi • kráp / ká ? 老城区在哪里? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน? meuang gào yòo têe năi ? 教堂在哪里? วิหารอยู่ที่ไหน? wí-hăan yòo têe năi ? 博物馆在哪里? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน? pí-pít-tá-pan yòo têe năi ? 在哪里可以买到邮票? ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน? séu sà-dtaem dâi têe năi ? 在哪里可以买到鲜花? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน? séu dòk mái dâi têe năi ? 在哪里可以买到车票? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน? séu dtŭa dâi têe năi ? 码头在哪里? ท่าเรืออยู่ที่ไหน? tâa reua yòo têe năi ? 集市在哪里? ตลาดอยู่ที่ไหน? dtà-làat yòo têe năi ? 城堡在哪里? ปราสาทอยู่ที่ไหน? bpraa-sàat yòo têe năi ? 导游什么时候开始? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร? gaan paa-tîeow chom rêrm mêua-rai ? 导游什么时候结束? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไร? gaan paa-tîeow chom jòp mêua-rai ? 导游一共多长时间? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไร? gaan paa-tîeow chom chái way-laa naan tâo-rai ? 我想要一个讲德语的导游 。 ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน pŏm / dì-chăn • dtông gaan mák-kú-tâyt têe pôot paa-săa yer-rá-man 我想要一个讲意大利语的导游。 ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลี่ยน pŏm / dì-chăn • dtông gaan mák-kú-tâyt têe pôot paa-săa ì-dtaa-lîan 我想要一个讲法语的导游 。 ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส pŏm / dì-chăn • dtông gaan mák-kú-tâyt têe pôot paa-săa fà-ràng-sàyt  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学—— 第4课 在学校里

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频: 4  [สี่]   在学校里   ที่โรงเรียน 我们在哪里?    เราอยู่ที่ไหน?    rao yòo têe năi ? 我们在学校里。    เราอยู่ที่โรงเรียน      rao yòo têe rohng rian 我们在上课。    เรากำลังเรียนหนังสือ    rao gam-lang rian năng-sĕu 这些是学生。 นั่นคือนักเรียน      nân keu nák rian 这是女老师。 นั่นคือคุณครู      nân keu kun kroo 这是班级 / 教室。 นั่นคือชั้นเรียน    nân keu chán rian 我们做什么?   เรากำลังทำอะไรอยู่?     rao gam-lang 我们学习。   เรากำลังเรียนหนังสือ    rao gam-lang rian năng-sĕu 我们学习一门语言。เรากำลังเรียนภาษา     rao gam-lang rian paa-săa 我学习英语。 ผม / ดิฉัน เรียนภาษาอังกฤษ    pŏm  / dì-chăn rian paa-săa ang-grìt 你学习西班牙语。  คุณเรียนภาษาสเปน    kun rian paa-săa sà-bpayn 他学习德语。   เขาเรียนภาษาเยอรมัน    kăo rian paa-săa yer-rá-man 我们学习法语。 เราเรียนภาษาฝรั่งเศส    rao rian paa-săa fà-ràng-sàyt 你们学习意大利语。 พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน   pûak kun túk kon rian paa-săa ì-dtaa-lian 他们学习俄语。 พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย   pûak kăo rian paa-săa-rát-sà-sĭa 学习语言是很有趣的。 การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ    gaan rian paa-săa nán nâa sŏn jai 我们要理解 / 听懂人们(讲话)。เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น ๆ   rao dtông gaan têe jà kâo jai kon èun 我们想和人们说话 / 交谈。 เราอยากจะพูดกับคนอื่น ๆ    rao yàak jà pôot gàp kon èun  点击查看更多此系列文章>>