• 泰语跟我学——第60课 在银行

  了吗? เงินเข้าหรือยังครับ/คะ Ngern kào lrě yang kráp / ká 我要换钱。 ผม/ ดิฉัน ต้องการแลกเงิน pŏm / dì-chăn • dtông gaan lèèg Ngern 我需要美元。 ผม/ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ pŏm / dì-chăn • dtông gaan Ngern dronlàsǎhǎlá 请您给我一些零钱。 กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ/ค่ะ Galúna kóó beng yòòi kráp / ká 这里有自动取款机吗? ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ/คะ tì nì mī dùù ATM mái kráp / ká 一次能泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语去取多少钱? สามารถถอนเงินได้เท่าไรครับ/คะ Sámák tón Ngern dài tào lrǎi kráp / ká 这里能用哪些信用卡? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ /คะ Chái bǎd kredǐǎǎlrǎi dài bang kráp / ká    点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第59课 在邮局

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频: 59 [ห้าสิบเก้า] 在邮局  ที่ทำการไปรษณีย์ 最近的邮局在哪? ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? têe tam gaan bprai-sà-nee têe glâi têe sùt yòo têe năi ? 到最近的邮局远吗? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม? têe tam gaan bprai-sà-nee jàak têe nêe măi ? 最近的邮箱在哪儿? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? dtôo bprai-sà-nee têe glâi têe sùt yòo têe năi ? 我需要一些邮票。 ผม / ดิฉัน ต้องการแสตมป์ 2,3 ดวง pŏm / dì-chăn • dtông gaan sà-dtaem • 2 , 3 • duang 为了一个明信片和一封信。 สำหรับการ์ด และจดหมาย săm-ràp gàat láe jòt măai 邮到美国 / 美洲要多少钱? ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไร? kâa sòng bprai-sà-nee bpai à-may-rí-gaa raa-kaa tâo-rai ? 这个邮包多重? พัสดุหนักเท่าไร? pát-sà-dù nàk tâo-rai ? 我能航空邮件邮寄它(包裹)吗? ผม / ดิฉัน ส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม? pŏm / dì-chăn • sòng taang jòt-măai-aa-gàat dâi măi ? 多久才泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语能到? ใช้เวลานานเท่าไรกว่าพัสดุนี้จะไปถึง? chái way-laa naan tâo-rai gwàa pát-sà-dù née jà bpai tĕung ? 我在哪里能打电话? 我能在哪里打电话? ผม / ดิฉัน โทรศัพท์ได้ที่ไหน? pŏm / dì-chăn • toh-rá sàp dâi têe năi ? 最近的电话亭在哪里? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน? dtôo toh-rá sàp têe glâi têe sùt yòo têe năi ? 您有电话卡吗? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? kun mee bàt-toh-rá-sàp măi • kráp / ká ? 你有电话号码本吗? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม ครับ / คะ? kun mee sà-mùt toh-rá sàp măi • kráp / ká ? 您知道奥地利的前拨号吗? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหม? kun sâap rá-hàt toh-rá sàp kŏng bprà-tâyt òt-dtria măi ? 等一会儿,我看一下。 รอสักครู่ ขอดูก่อนนะ ครับ / คะ ror sàk krôo • kŏr doo gòn ná • kráp / ká 电话总是占线。 สายไม่ว่างตลอดเวลา săai mâi wâang dtà-lòt way-laa 您拨的哪个电话号码? คุณต่อเบอร์อะไร? kun dtòr ber à-rai ? 您必须首先拨0! คุณต้องกดศูนย์ก่อน kun dtông gòt sŏon gòn  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第57课 看医生

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频: 57 [ห้าสิบเจ็ด] 看医生พบหมอ 我和医生有一个预约。 ผม / ดิฉัน มีนัดกับคุณหมอ pŏm / dì-chăn • mee nát-gàp kun mŏr 我有一个十点钟的预约。 ผม / ดิฉัน มีนัดตอนสิบนาฬิกา pŏm / dì-chăn • mee nát dton sìp naa-lí-gaa 您叫什么名字? คุณชื่ออะไร ครับ / คะ? kun chêu à-rai • kráp / ká ? 请泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语您在候诊室等一下。 กรุณานั่งรอในห้อง gà-rú-naa nâng ror nai hông 医生马上就来。 คุณหมอกำลังเดินทางมา kun mŏr gam lang dern taang maa 您的保险是哪里的? คุณมีประกันกับบริษัทไหน? kun mee bprà-gan gàp bor-rí-sàt năi ? 我能为您做什么吗? ผม / ดิฉัน จะช่วยอะไรคุณได้ไหม? pŏm / dì-chăn • jà chûay à-rai kun dâi măi ? 您哪里有疼痛? คุณมีอาการปวดไหม ครับ / คะ? kun mee aa-gaan bpùat măi • kráp / ká ? 哪里疼? เจ็บตรงไหน ครับ / คะ? jèp dtrong năi • kráp / ká ? 我后背总疼。 ผม / ดิฉัน ปวดหลังเป็นประจำ pŏm / dì-chăn • bpùat lăng bpen bprà-jam 我经常头痛。 ผม / ดิฉัน ปวดหัวบ่อย pŏm / dì-chăn • bpùat hŭa bòi 我有时候肚子痛。 ผม / ดิฉัน ปวดท้องเป็นบางครั้ง pŏm / dì-chăn • bpùat tóng bpen baang kráng 请您露出上身! ถอดเสื้อออก ครับ / ค่ะ! tòt sêua òk • kráp / kâ ! 请您躺在诊床上。 นอนบนเตียงตรวจ ครับ / คะ! non bon dtiang dtrùat • kráp / ká ! 血压是正常的。 ความดันโลหิตปกติ kwaam dan loh-hìt bpòk-gà-dtì 我给您打一针。 ผม / ดิฉัน จะฉีดยาให้คุณ pŏm / dì-chăn • jà chèet yaa hâi kun 我给您一些药片。 ผม / ดิฉัน จะให้ยาคุณ pŏm / dì-chăn • jà hâi yaa kun 我给您开个药方,到药店取药。 ผม / ดิฉัน จะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา pŏm / dì-chăn • jà kĭan bai sàng yaa hâi kun bpai séu têe ráan kăai yaa       点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第48课 度假活动

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频:  48 [สี่สิบแปด]  度假活动  กิจกรรมระหว่างการพักร้อน 海滩干净吗? หาดทรายสะอาดไหม? hàat saai sà-àat măi ? 那儿能游泳吗? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม? lên náam têe nân dâi măi ? 在那里游泳不危险吧? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ? lên náam têe nân an-dtà-raai mâi châi rĕu ? 这里能租用太阳伞吗? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo rôm gan dàet têe nêe dâi măi kráp / ká ? 这里能租用背靠躺椅吗? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo dtiang pâa bai têe nêe dâi măi kráp / ká ? 这里能租用小艇吗? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo reua têe nêe dâi măi kráp / ká ? 我想冲浪。 ผม / ดิฉัน อยากเล่นกระดานโต้คลื่น pŏm / dì-chăn • yàak lên grà-daan dtôh klêun 我想潜水。 ผม / ดิฉัน อยากดำน้ำ pŏm / dì-chăn • yàak dam náam 我想滑水。 ผม / ดิฉัน อยากเล่นสกีน้ำ pŏm / dì-chăn • yàak lên sà-gee náam 能租用冲浪板吗? ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo grà-daan dtôh klêun dâi măi kráp / ká ? 能租用潜水器吗? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo ù-bpà-gon dam náam dâi măi kráp / ká ? 能租用滑水板吗? ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมครับ / คะ? kŏr châo sà-gee náam dâi măi kráp / ká ? 我是初学者。 ผม / ดิฉัน เพิ่งเริ่มหัด pŏm / dì-chăn • pêung rêrm hàt 我是中等的(水平)。 ผม / ดิฉัน พอเล่นได้ pŏm / dì-chăn • por lên dâi 对此我已经了解了。 ผม / ดิฉัน เล่นได้ดีมาก pŏm / dì-chăn • lên dâi dee mâak 滑雪电缆车在哪里? สกีลิฟท์อยู่ที่ไหน? sà-gee líf yòo têe năi ? 你带了滑雪板吗? คุณ มีสกีมาด้วยหรือเปล่า? kun • mee sà-gee maa dûay rĕu bplào ? 你带了滑雪鞋了吗? คุณ มีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม? kun • mee rong táo sà-gee maa dûay châi măi ?  点击查看更泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语多此系列文章>>   声明:沪江网高度重视知识产权保护,发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将做相应处理。

 • 泰语跟我学——第44课 夜生活

  近有高尔夫球场吗? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม? tăew née mee sà-năam góp măi ? 这附近有网球场吗? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม? tăew née mee sà-năam ten-nít măi ? 这附泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语近有室内泳池吗? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม? tăew née mee sà-rà wâai náam nai rôm măi ?    点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第94课 连词 1

  等到红绿灯变成绿灯。 ผม / ดิฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว pŏm / dì-chăn • ror jon gwàa săn-yaan fai jà bplìan bpen sĕe kĭeow 你什么时候去度假? คุณจะไปพักร้อนเมื่อไร? kun jà bpai pák rón mêua-rai ? 还要在暑假之前就去吗? ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ? gòn wan yùt réu-doo rón èek rĕu ? 是啊,在暑假开始之前就去。 ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม châi • gòn wan yùt réu-doo rón jà rêrm 要在冬天到来之前,把房顶修好。 ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม sôm lăng kaa • gòn têe réu-doo năao jà rêrm 洗洗你的手,在你上桌之前。 ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ láang meu kŏng kun gòn têe kun jà nâng têe dtó 关上窗户,在你外出之前。 ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก bpìt nâa dtàang gòn têe kun jà òk bpai kâang nôk 你什么时候回家? คุณจะกลับบ้านเมื่อไร? kun jà glàp bâan mêua-rai ? 下课以后吗? หลังเลิกเรียนหรือ? lăng lêrk rian rĕu ? 是啊,等上完课。 ครับ / ค่ะ หลังเลิกเรียน kráp / kâ • lăng lêrk rian 车祸之后,他不能工作了。 หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป lăng jàak kăo-bprà sòp ù-bàt-dtì hàyt • kăo tam ngaan mâi dâi èek dtòr bpai 失业之后,他去了美国。 หลังจากที่เขาตกงาน เขาไปประเทศอเมริกา lăng jàak têe kăo dtòk ngaan • kăo bpai bprà-tâyt à-may-rí-gaa 去了美国以后,他就变泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语成了富人。 หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวย lăng jàak têe kăo dâi bpai bprà-tâyt à-may-rí-gaa • kăo gôr râm ruay  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第14课 颜色

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频:   14 [สิบสี่]   颜色(复数) สี 雪是白色的。 หิมะสีขาว      hì-má sĕe kăao 太阳是黄色的。 พระอาทิตย์สีเหลือง    prá aa-tít sĕe lĕuang 橙子是橙色的。ส้มสีส้ม    sôm sĕe sôm 樱桃是红色的。เชอรี่สีแดง    cher-rêe sĕe daeng 天空是蓝色的。ท้องฟ้าสีฟ้า    tóng fáa sĕe fáa 草是绿色的。หญ้าสีเขียว    yâa sĕe kĭeow 土地是棕色的。ดินสีน้ำตาล    din sĕe náam dtaan 云是灰色的。เมฆสีเทา    mâyk sĕe tao 车胎是黑色的。ยางรถสีดำ    yaang rót sĕe dam 雪是什么颜色的? 白色的。 หิมะมีสีอะไร? สีขาว   hì-má mee sĕe à-rai ? sĕe kăao 太阳是什么颜色的? 黄色。 พระอาทิตย์มีสีอะไร? สีเหลือง prá aa-tít mee sĕe à-rai ? sĕe lĕuang 橙子是什么颜色的? 橙色。ส้มมีสีอะไร? สีส้ม   sôm mee sĕe à-rai ? sĕe sôm 樱桃是什么颜色的? 红色。 เชอรี่มีสีอะไร? สีแดง   cher-rêe mee sĕe à-rai ? sĕe daeng 天空是什么颜色的? 蓝色。ท้องฟ้ามีสีอะไร? สีฟ้า    tóng fáa mee sĕe à-rai ? sĕe fáa 草是什么颜色的? 绿色。 หญ้ามีสีอะไร? สีเขียว    yâa mee sĕe à-rai ? sĕe kĭeow 土地是什么颜色的? 棕色。 ดินมีสีอะไร? สีน้ำตาล    din mee sĕe à-rai ? sĕe náam dtaan 云是什么颜色的? 灰色。 เมฆมีสีอะไร? สีเทา   mâyk mee sĕe à-rai ? sĕe tao 车胎是什么颜色的?黑色。 ยางรถมีสีอะไร? สีดำ    yaang rót mee sĕe à-rai ? sĕe dam  点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第53课 商店

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频: 53 [ห้าสิบสาม] 商店 ร้านค้า 我们找一家体育用品商店。 เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา rao gam-lang mong hăa ráan kăai krêuang gee-laa 我们找一家肉店。 เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ rao gam-lang mong hăa ráan kăai néua 我们找一家药店。 เรากำลังมองหาร้านขายยา rao gam-lang mong hăa ráan kăai yaa 我们要买一个足球。 เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล rao dtông gaan séu lôok fút-bon 我们要买意大利腊肠。 เราต้องการซื้อซาลามี่ rao dtông gaan séu saa laa mêe 我们要买药。 เราต้องการซื้อยา rao dtông gaan séu yaa 我们找一家体育用品商店,买一个足球。 เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล rao gam-lang mong hăa ráan kăai krêuang gee-laa pêua-jà séu lôok fút-bon 我们找一家肉店,买意大利腊肠 。 เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ rao gam-lang mong hăa ráan kăai néua pêua-jà séu saa laa mêe 我们找一家药店,买药。 เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา rao gam-lang mong hăa ráan kăai yaa pêua-jà séu yaa 我找一家珠宝行。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan kăai krêuang bprà-dàp 我找一家照相馆。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan kăai ù-bpà-gon tàai pâap 我找一家糕点店。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายขนมหวาน pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan kăai kà-nŏm wăan 因为我打算,买一个戒指。 อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อแหวน an têe jing • pŏm / dì-chăn • waang-păen têe jà séu wăen 因为我打算,买一个胶卷。 อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ an têe jing • pŏm / dì-chăn • waang-păen têe jà séu fim tàai pâap 因为我打算,买一个圆形大蛋糕。 อันที่จริง ผม / ดิฉัน วางแผนที่จะซื้อเค้ก an têe jing • pŏm / dì-chăn • waang-păen têe jà séu káyk 我找一家珠宝行,买一个戒指。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan kăai krêuang bprà-dàp pêua séu wăen 我找一家照相馆,买一个胶卷。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan tàai pâap pêua séu fim 我找一家糕点店,买一个圆形大蛋糕。 ผม / ดิฉัน กำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก pŏm / dì-chăn • gam-lang mong hăa ráan kăai kà-nŏm wăan pêua-jà séu káyk   点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第51课 处理问题

  《泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语;100个话题,每天一个,聊什么都能张口;100个音频,纯正泰国人口音,让你模仿百听不厌。跟我一起来学泰语吧。 点击获取音频:  51 [ห้าสิบเอ็ด] 处理事情 การไปทำธุระ  我要去图书馆。 ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุด pŏm / dì-chăn • yàak bpai hông sà-mùt 我要去书店。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายหนังสือ pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan kăai năng-sĕu 我要到报刊亭去。 ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ pŏm / dì-chăn • yàak bpai păeng kăai năng-sĕu pim 我想借一本书。 ผม / ดิฉัน อยากยืมหนังสือ pŏm / dì-chăn • yàak yeum năng-sĕu 我想买一本书。 ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือ pŏm / dì-chăn • yàak séu năng-sĕu 我想买份报纸。 ผม / ดิฉัน อยากซื้อหนังสือพิมพ์ pŏm / dì-chăn • yàak séu năng-sĕu pim 我要去图书馆借一本书。 ผม / ดิฉัน อยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ pŏm / dì-chăn • yàak bpai hông sà-mùt pêua-jà bpai yeum năng-sĕu 我要去书店买一本书。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan năng-sĕu pêua-jà bpai séu năng-sĕu 我要到报刊亭去买报纸。 ผม / ดิฉัน อยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ pŏm / dì-chăn • yàak bpai păeng kăai năng-sĕu pêua-jà séu năng-sĕu pim 我要去眼镜店。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตา pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan wâen dtaa 我要去超市。 ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต pŏm / dì-chăn • yàak bpai súp-bper-maa-gèt 我要去糕点店。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านขายขนมปัง pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan kăai kà-nŏm bpang 我想买一副眼镜。 ผม / ดิฉัน อยากซื้อแว่นตา pŏm / dì-chăn • yàak séu wâen dtaa 我想买水果和蔬菜。 ผม / ดิฉัน อยากซื้อผลไม้และผัก pŏm / dì-chăn • yàak séu pŏn mái láe pàk 我想买小面包和面包。 ผม / ดิฉัน อยากซื้อขนมปัง pŏm / dì-chăn • yàak séu kà-nŏm bpang 我要去眼镜店买一副眼镜。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan wâen dtaa pêua-jà séu wâen dtaa 我要去超市买水果和蔬菜。 ผม / ดิฉัน อยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจะซื้อผลไม้และผัก pŏm / dì-chăn • yàak bpai súp-bper-maa-gèt • pêua-jà séu pŏn mái láe pàk 我要去糕点店买小面包和泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语面包。 ผม / ดิฉัน อยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง pŏm / dì-chăn • yàak bpai ráan bay-gay-à-rèe pêua-jà séu kà-nŏm bpang    点击查看更多此系列文章>> 

 • 泰语跟我学——第19课 在厨房

  电炉还是用泰语跟我学》,100篇课文,每天一篇,让你三个月学会泰语煤气? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร? kun chái fai fáa rĕu gáet tam aa-hăan ? 我是不是应该把洋葱切一下? ผม / ดิฉัน ควรจะหั่นหัวหอมดีไหม ครับ / คะ? pŏm / dì-chăn • kuan jà hàn hŭa hŏm dee măi • kráp / ká ? 我是不是应该削土豆皮? ผม / ดิฉัน ควรจะปอกมันฝรั่งดีไหม ครับ / คะ? pŏm / dì-chăn • kuan jà bpòk man fà-ràng dee măi • kráp / ká ? 我应该把生菜洗一下吗? ผม / ดิฉัน ควรจะ ล้างผักกาดหอมดีไหม ครับ / คะ? pŏm / dì-chăn • kuan jà • láang pàk-gàat-hŏm dee măi • kráp / ká ? 玻璃杯在哪? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน? gâew náam yòo têe năi ? 餐具(碗、碟、杯子)在哪? จานชามอยู่ที่ไหน? jaan chaam yòo têe năi ? 餐具(刀、叉、勺)在哪? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน? chón sôm láe mêet yòo têe năi ? 你有罐头开启器吗? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหม ครับ / คะ? kun mee têe bpèrt grà-bpŏng măi • kráp / ká ? 你有开瓶盖的起子吗? คุณมีที่เปิดขวดไหม ครับ / คะ? kun mee têe bpèrt kùat măi • kráp / ká ? 你有木塞起子吗? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหม ครับ / คะ? kun mee têe deung jùk gók măi • kráp / ká ? 你在这个锅里熬汤吗? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? kun gam-lang tam súp nai môr bai née châi măi • kráp / ká ? 你用这个平底锅煎鱼吗? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? kun gam-lang tôt bplaa nai grà-tá bai née châi măi • kráp / ká ? 你在这个烤架上面烤蔬菜吗? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? kun gam-lang yâang pàk bon dtao yâang née châi măi • kráp / ká ? 我摆桌子。ผม / ดิฉัน กำลังตั้งโต๊ะ   pŏm / dì-chăn • gam-lang dtâng dtó 这里有刀、叉和勺。 นี่คือมีด ส้อมและช้อน nêe keu mêet • sôm láe chón 这里有玻璃杯、盘子和餐巾 。 นี่คือแก้วน้ำ จานและกระดาษเช็ดปาก nêe keu gâew náam • jaan láe grà-dàat chét bpàak    点击查看更多此系列文章>>