• 泰语每日一词:สโลแกน“口号”,“标语”(Day 2715)

  开车,而不是喝醉不泰语入门语开车 คำถามนี้ทำให้นึกถึงสโลแกนโฆษณาเก่าตัวหนึ่ง 这个问题让我想起了一则旧广告的标语 词汇: สมบูรณ์แบบ完美 โฆษณา广告 ง่าย容易 ยาว长 บ่งบอกถึง暗示 ลักษณะ特征 ซับซ้อน复杂  สายการบิน航司  เปลี่ยน换  เมา醉  คำถาม问题  นึกถึง想起  发音声调分析: สโลแกน 是由以下几个部分组成的: ส + ล + โ- + ก + แ- + น สโลแกน [สะ-โล-แกน]有3个音节:สะ、โล、แกน。 สะ 高辅音 + 短元音 → 第2调 โล 低辅音 + 长元音 → 第1调 แกน 中辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ยาคูลท์“养乐多”(Day 2775)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]养乐多” 例: ยาคูลท์ 2 ขวด 两瓶养乐多 ยาคูลท์ที่หมดอายุ  过期的养乐多 ชอบกินยาคูลท์  喜欢喝养乐多 ยาคูลท์ที่เก็บไว้ในตู้เย็น 存放在冰箱里的养乐多 ไปซื้อยาคูลท์ที่ 7-11 去7-11买养乐多 ยาคูลท์มีน้ำตาลถึง 18% 养乐多的糖分高达18% ทำไมยาคูลท์ในประเทศไทยมีแค่รสชาติเดียว 为什么泰国的养乐多只有一种口味? ทำไมยาคูลท์ถึงมีแต่ขวดเล็ก 为什么养乐多只有小瓶装的? ยาคูลท์กับนมเปรี้ยวรสผลไม้เหมือนกันไหม 养乐多和水泰语入门语果味酸奶一样吗? เมื่อคืนผมได้ดื่มยาคูลท์แบบไม่ได้แช่ตู้เย็นมาประมาณ 2 วัน 昨晚我喝了大概有两天都没放冰箱的养乐多

 • 泰语每日一词:ฟุตบาท“人行道”(Day 2777)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]人行道” 例: ขายของบนฟุตบาท 在人行道上卖东西 จอดรถบนฟุตบาท 把车子停到人行道上 ป้ายโฆษณาเต็มฟุตบาท 人行道上满是广告牌 สภาพฟุตบาทใจกลางกรุงเทพฯ 曼谷市中心的人行道状况 ห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งบนฟุตบาท 禁止摩托车在人行道上行驶 เขากำลังนั่งกินเบอร์เกอร์อยู่ที่ริมฟุตบาท 他正泰语入门语坐在人行道边吃汉堡 ทางฟุตบาทไม่ได้กว้างแต่ก็ไม่ได้แคบ 人行道不宽但是也不窄 ผู้หญิงผมสีทองเดินอยู่บนฟุตบาท ร้องเพลงไปด้วยเดินไปด้วย 金发女子走在人行道上,边走边唱着歌  เคยเดินบนฟุตบาทแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมา ต้องเดินหลบให้ รู้สึกอันตรายจริงๆ 之前走人行道上然后对面有摩托车骑过来,还得避着它,觉得真是危险

 • 泰语每日一词:จิ้งหรีด“蟋蟀”(Day 2761)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]蟋蟀,蛐蛐” 例: จิ้งหรีดขาว 白蟋蟀 จิ้งหรีดทอด 炸蟋蟀 จิ้งหรีดแช่แข็ง 冷冻蟋蟀 เสียงจิ้งหรีด 蟋蟀声 เหมือนจิ้งหรีดร้อง 像蟋蟀叫 แข่งกัดจิ้งหรีด 斗蛐蛐

 • 泰语每日一词:อ่างอาบน้ำ“浴缸”(Day 2764)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]浴缸” 例: อ่างอาบน้ำทรงกลม 圆形浴缸 ล้างอ่างอาบน้ำ 清洗浴缸 แช่น้ำในอ่างอาบน้ำ 在浴缸里泡澡 สบู่ตกลงไปในอ่างอาบน้ำ 肥皂掉进浴缸里 ลอยกระทงในอ่างอาบน้ำ 在浴缸里放水

 • 泰语每日一词:สูท“西装”(Day 2781)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:เบอร์เกอร์“汉堡”(Day 2778)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:สังขยา“咖央酱”(Day 2780)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]咖椰酱,咖央酱” 例: สังขยาใบเตย 班兰咖央酱 สังขยาช็อกโกแลต 巧克力咖央酱 ผงสังขยา 咖椰酱粉 ทำสังขยาเอง 自己做咖央酱 ราดด้วยสังขยา 浇上咖央酱 เก็บขนมไว้ในตู้เย็น 把咖央酱放冰箱里

 • 泰语每日一词:“交通灯”(Day 2772)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]交通灯,交通信号灯,红绿灯” 例: สัญญาณไฟจราจร 红绿灯,交通信号灯 ติดตั้งไฟจราจร 安装交通灯 เสาไฟจราจร 交通灯灯杆 ระบบควบคุมไฟจราจร 交通灯控制系统 ไฟจราจรที่ไม่มีตัวเลขนับถอยหลัง 没有倒计时数字的交通灯 ฝนตกหนักจนไฟจราจรดับ 雨下得很大以至于红绿灯都灭了 ไฟจราจรกะพริบแดง 交通灯的红灯在闪 เลี้ยวขวาเมื่อถึงสัญญาณไฟจราจร 到红绿灯时就右转 ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว   交通信号灯变绿了 ตามองไฟจราจรอยู่ว่ามันนับถอยหลังเหลืออีก 20 วินาที 眼睛看着红绿灯,倒计时还有20秒 แถวที่เราอยู่ มีสี่แยกแต่ไม่มีไฟจราจร 我们住的那一带,有十字路口但是没有交通灯 词汇: สัญญาณ信号 ติดตั้ง安装

 • 泰语每日一词:ไม้ขีดไฟ“火柴”(Day 2773)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]火柴” 例: ขีดไม้ขีดไฟ 擦火柴 กล่องไม้ขีดไฟ 火柴盒 โรงงานไม้ขีดไฟ 火柴厂 ไม้ขีดไฟกันน้ำ 防水火柴 เทียนกับไม้ขีดไฟ 蜡烛和火柴 ไม้ขีดไฟ 10 ก้าน 10根火柴 ซื้อไม้ขีดไฟไหม 买