• 带有字母ใ的所有泰语单词

  泰语中带有 ใ 这个元音的单词一共只有20个,记住了这20个,其他带ai 发音的字母外有2首诗是包含这所有的20个单词的,我们也来读读看吧。 ใฝ่ใจให้ทานนี้ นอกในมีแลใหม่ใส ใครใคร่แลยองใย อันใดใช้อย่าใหลหลง ใส่กลสะใภ้ใบ้ ทั้งต่ำใต้และใหญ่ยง ใกล้ใบแลใช่จง ใช้ให้คงคำบังคับ *** ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดี

  2013-12-01

  泰语 单词 字母

 • 超摇滚的泰语字母歌

  使用 ฉ ฉิ่ง ตี ดัง 小钹响叮当 ช ช้าง วิ่ง หนี 小象急急跑 ซ โซ่ ล่าม ดี 铁链拴语言学习者反应,在学字母阶段是非常乏味的。不断地重复同一个字母住了 ฌ กะเฌอ คู่ กัน 与树成双对 ญ หญิง โสภา 女人最俊美 ฎ ชฎา สวม พลัน 尖顶冠戴上 ฏ ปฏัก หุน หัน 棍子赶牛忙 ฐ ฐาน เข้า มา รอง 座子拿来垫 ฑ นางมณโฑ หน้า ขาว 曼陀女脸白 ฒ ผู้เฒ่า เดิน ย่อง 老人步蹒跚 ณ เณร ใม่ มอง 小和尚不看 ด เด็ก ต้อง นิมนต์ 小孩要敬僧 ต เต่า หล้ง ตุง 乌龟背凸起 ถ ถุง แบก ขน 袋子来搬运 ท ทหาร อดทน 军人有耐力 ธ ธง คน นิยม 人要崇拜旗 น หนู ขวัก ไขว่ 老鼠乱哄哄 บ ใบไม้ ทับถม 叶子堆积厚 ป ปลา ตา กลม 鱼眼圆又圆 ผ ผึ้ง ทำ รัง 蜜蜂来筑窝 ฝ ฝา ทนทาน 盖子久经用 พ พาน วาง ตั้ง 高脚盘放着 ฟ ฟัน สะอาด จัง 牙齿真干净 ภ สำเภา กาง ใบ 帆船扬起帆 ม ม้า คึก คัก 骏马齐欢腾 ย ยักษ์ เขี้ยว ใหญ่ 巨人大獠牙 ร เรือ พาย ไป 小船赶紧划 ล ลิง ไต่ ราว 猴子爬上杆 ว แหวน ลง ยา 戒指上珐琅 ศ ศาลา เงียบ เหงา 凉亭冷冷清 ษ ฤษี หนวด ยาว 修行人长胡须 ส เสือ ดาว คะนอง 老虎山大王 ห หีบ ใส่ ผ้า 箱子装衣裳 ฬ จุฬา ท่าผยอง 五角风筝飞 อ อ่าง เนือง นอง 盆里溢满水 ฮ นกฮูก ตา โต 猫头鹰大眼              

 • 泰语字母故事(3) 水牛等人 ควายคอยคน

   想必大家都知道泰语里面一共有44个辅音字母了吧~而且每个字母都有不同的发音和写法。除此之外,每个字母

 • 泰语字母书写也能看性格? 你的ก是怎么写的呢?

  大家在学写泰语字母的时候,老师可能会告诉你ก长得很像一只有嘴巴的小鸡,但是后面我们熟练了之后,这只小鸡很可能就会被简化的只剩一个桥拱了。泰国人其实也会这么书写,但是写的时候带不带这只嘴巴竟然也能反映出我们的性格?赶快看看!   มาลองทายนิสัยจาก การเขียน กันซักหน่อยว่าตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณคืออะไร จากจิตวิทยาทดสอบบุคลิกภาพของตัวคุณมาลองทายกันดูหน่อยว่าลึกๆ แล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไร 让我们尝试从你的写作中猜测一下你隐藏在内心深处的本质吧。通过心理学和个性特征的测试,让我们一起来推测一下你真正的性格是什么。 ทายนิสัย การเขียน ก.ไก่ วิธีเขียนของเราสามารถบอกนิสัยที่ซ่อนอยู่ได้ 猜性格 ก 的写法能够反映你隐藏的性格 ก.ไก่ มีหัว 有嘴巴的ก ถ้าคุณเป็นคนที่เขียน ก.ไก่ แบบมีหัว แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผล และเป็นคนที่มีความรอบคอบ เป็นคนที่เวลาโฟกัสอะไรแล้วคุณจะมีสมาธิจดจ่อและมุ่งมั่น นอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเอง ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน และมีความรับผิดชอบ เวลาตัดสินใจอะไรมักที่จะให้น้ำหนักไปในทางการใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึก 如果你写“ก”(有嘴巴),这表示你是一个理性周到的人,当你专注于某事时,你会非常专心和坚定。此外,你也是一个自律的人,做事有条不紊,负责任。在做决策时,你往往更理智而不是去注重情感。   ก.ไก่ ไม่มีหัว 没有嘴巴的ก ถ้าคุณเป็นคนที่เขียน ก.ไก่ แบบไม่มีหัว แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ และเป็นคนที่มีจินตนาการสูง คิดนอกกรอบ ไม่ชอบอยู่ในข้อจำกัดที่คนอื่นกำหนด นอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่ช่างสังเกตและชอบวิเคราะห์ และยังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้อย่างดีเวลาทำอะไรคุณชอบที่จะเป็นผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม 如果你写“ก.”(没嘴巴),这表示你是一个富有创造力的人,具有高度的想象力,会跳出固定思维,不喜欢受到他人设定的限制。此外,你也是一个观察敏锐、善于分析的人,并且具有良好的人际关系能力,能够与他人相处融洽。在做事情时,你更倾向于担任领导角色,而不是跟随他人。   大家觉得这样的分析有道理吗?   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语字母新释义(中泰对照)

  泰语字母

 • 泰语字母的故事(1) 乌鸦,鸡和羊 กา ไก่ แกะ

   大家都知道泰语里面有42个辅音字母,每个字母都有自己独特的读音和写法。那大家知不知道,泰国人为了加深孩子们对字母的认识,给每个字母都编了一个故事。下面让我们来看看有关于第一个字母ก.ไก่的故事吧~~ [en]กา ไก่ แกะ[/en][cn]乌鸦,鸡和绵羊[/cn]  [en

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第四课

     学过了基础的语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母一共44个,其中ฃ ฅ现在已经不常用了,常用的有42个辅音字母。那么我们按照辅音名称的顺序来一一讲解辅音字母,进入我们真正的《每日泰语字母》... 先来看看我们的全部的泰语辅音字母表: 今天我们要学习的是 ข ฃ  两个辅音字母,因为他们的发音相同,所以我们就放在一起学习,但是第二个字母 ฃ 现在已经没有使用了,我们仅了解一下就可以了。 我们来看一下笔顺图:           发音方法: ข,ฃ舌根软腭塞音、清音、送气。或者说成舌根隆起贴住上颚形成阻碍然后气流冲破阻碍形成此音。发音部位与ก相同,只是在发音时候有较强的气流送出,且音调上扬。我们可以对比一下:      这个音我们可以说类似汉语拼音的k和o相拼读上扬调的音。我们说过我们不主张这样自来标音,但初学者可以用这来帮助记忆的,特别是高辅音部分,比较接近我们熟悉的音。 对于一些有语音基础的初学者来说,我们应该和国际音标来对比学习。根据发音方法归类,这样的发音特点ข,ฃ舌根软腭塞音、清音、送气。它对应的国际音标应该是 kh 。     学习泰语中我们常常会遇到一些复杂的泰语直译成英文,比如一些人名一些地名和一些公司及产品名称,那么我们要掌握泰英的对应翻译规则。ข做辅音生母时对应的为kh。看这 个泰文ขา写成英文就是kha;สุข读作【สุก】英文直译suk,当ข在尾音位置时标做k。     另外记住这几个有组ข成的名词,ไข่ 蛋  (结合上节课ไก่是鸡的意思那么ไข่ไก่就是“鸡蛋”咯! )。 ไข่ 蛋 ขา 腿 ฃ ฃวด 已经不语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母常用这个辅音了,现在直接用ข来代替,为ขวด 瓶子。 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第十八课

  对应的国际音标应该f。 我们说过结合之前的英语对照和国际音标的标注我们可以看语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母出在泰语直译写成英文的时和国际音标的注音并不是等同的,但ฝ ฟ国际音标是f直译成英文时也是f,比如ฝา这个单词,直译英文是fa,ฟา直译英文也是fa。     另外ฝ ฟ做尾音的情况,为บ的尾音直译英文等于p,这两个单词做尾音的时候特别少,但如果也到它做尾音的情况我们就归类与บ-p。 结合这个字母我们要认识几个简单的单词 ฝ ฝา盖子 ฟ ฟัน牙齿         我们的学习要善始善终,持之以恒,才能有所收获,同学们不要泄气,跟着老师一点一点的学习,一定会有很好的泰语基础,以后泰语就轻轻松松啦! 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第三课

  是以汉语拼音的发音来读哦。 学习泰语中我们常常会遇到一些复杂的泰语直译成英文,比如一些人名一些地名和一些公司及产品名称,那么我们要掌握泰英的对应翻译规则。ก对应的为k。看这个泰语名字ก้อน写成英文就是kon。当ก处于尾音部分时,也样为k ,如กาก这个就直语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母译为kak。大家也先不要困惑不要着急,在以后的学习中我们再来慢慢深入探索这个翻译的问题,这节课记住ก-k就好了!    另外记住这两个有ก组成的名词,ไก่ 鸡 กา 乌鸦。   ไก่ 鸡  กา 乌鸦 更多《每日泰语字母》>>>   请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!

 • 【泰语入门】每日泰语字母 第六课

  很难发这个音,容易发成n这个鼻音,其实泰语的这个鼻音与中文n这个鼻音区别在发音部位不同,ง是舌根软腭塞音,在发这个音的时候我们是先吸一口气然后再从鼻腔里喷出气流形成的音。我们要反复来区分否则就会照成难以纠正的错误。   我们就对照国际音标来学习。根据发音方法归类,按照ง的发音特点舌根软腭塞音、鼻音。它语音知识以后我们就开始泰语字母,我们之前说过泰语字母分为元音和辅音,辅音字母对应的国际音标应该是ŋ。 在泰语直译写成英文的时候一般写成ng.当它作为辅音时按照这个对照,如งา 我们就直译成英文nga。 另外,它还可以做尾音,อัง อาง อิง等这样的情况,ง 发音为汉语的后鼻音,英语中的[-ng] 我们来看กาง 直译成英文就是kang 这个单词我们要认识一个简单的单词,ง งู 蛇 更多《每日泰语字母》>>> 请结合本网站的教材《玛尼和她的朋友们》来学习,上面有更多词汇和发音,你可以有更多空间来的扩充学习!