• 教你学习泰国“淋语” 破译泰国“姐妹”之间聊八卦的“密码”

  正统的泰语相信各位小伙伴已经学习过很多了,今天我们给大家来点不一样的新鲜东西,教大家学一学泰语版的“淋语

 • 汉语、英语加泰语,为什么我们要学这么多外语呢?

  交流的机会 คนที่รู้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา ก็สามารถสื่อสารกับคนได้อย่างน้อย 3 ชาติ และยังสื่อสารกับคนประเทศอื่นได้อีก เพราะหลาย ๆ ประเทศใช้ภาษาอื่นเป็นภาษาราชการ เช่น อังกฤษ จีนกลาง ที่เป็นภาษาราชการของประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษกับจีน เราจึงสื่อสารกับคนชาตินั้น ๆ ได้ด้วย ในโลกที่ไร้พรมแดงเช่นนี้ หากไม่ติดต่อกับคนชาติอื่นเลย ชีวิตคงไร้สีสันแย่ ดังนั้น การที่รู้มากกว่า 1 หรือ 2 ภาษา ก็จะทำให้เราสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยกันสนุกขึ้น 懂至少3种语言的人,就至少能和3个国家的人交流,还能和其他国家的人交流,因为有很多非英国、中国的一些国家会把英语、汉语等这样的语言作为官方语言,我们 也可以和这些国家的人交流。在这样一个全球化的世界,如果完全不和其他国家的人交流,生活会非常没有色彩。因此,懂得至少1到2种外语,可以让我们不仅仅只和与我们说同样母语的人交流。 ช่วยเปิดโลกกว้าง 拓 宽你的眼界 ต่อจากเรื่องของการสื่อสาร การรู้หลาย ๆ ภาษาทำให้เราจะสื่อสารกับคนชาติไหนก็ได้ และเราก็จะไปเที่ยวที่ไหนบนโลกก็ได้เช่นกัน นอกเหนือจากเรื่องของการสื่อสารและการท่องเที่ยว ภาษายังช่วยให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แฝงมากับภาษา พูดง่าย ๆ ก็คือ สมมติว่าเรารู้ภาษาญี่ปุ่น เราก็จะเข้าใจความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ หรือวิถีชีวิตของคนประเทศญี่ปุ่นได้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรมได้ด้วย 接着交流的问题来说,懂得多种语言会让我们有机会和其他国家的人交流,我们也能去地球上的任何地方旅游。除了交流和旅游之外,外语还能帮助我们学习蕴含在语言中 的文化,简单来说,如果我们懂得日语,我们就能多多少少地了解日本人的思想、信仰、观念和学习外语已经成为现代社会很时尚的潮流了,有些小朋友从幼儿园开始就要学习外语,各位小伙伴也应该对学习泰语他们的生活方式,也能帮助我们减少因文化误解而造成的出糗状况。 ทำให้เราฉลาดขึ้น 让我们 更聪明 การเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้เรารู้ภาษามากขึ้นเท่านั้น แต่การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ มันทำให้เราฉลาดขึ้นได้ด้วย เพราะสมองก็เหมือนกับมีด ยิ่งลับยิ่งคม ยิ่งใช้ยิ่งฉลาด ถึงแม้ว่าการเรียนภาษาใหม่จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเรียนรู้ภาษานั้นช่วยให้สมองของเราได้ทำงานนอกเหนือจากที่ทำในชีวิตประจำวัน ฝึกแก้ปัญหา ได้เรียนรู้ ได้จดจำ ได้ฝึกออกเสียง สมองที่ถูกลับให้คมอย่างต่อเนื่อง ทำให้รอยหยักในสมองมีมากขึ้น 学习第二或第三外语,不仅仅是让我们掌握语言技能,学习新的语言能让我们更加聪明,因为我们的大脑就像一把刀一样,越磨越锋利,越使用越聪明。尽管学习外语 不是一件容易的事情,但是学习外语能够帮助我们的大脑去做除了日常事务外的其他事情,练习解决问题,帮助记忆,练习发音,被持续不断打磨的大脑,会让我们更加聪明。 ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 预防阿 尔兹海默症 นอกจากจะช่วยให้ฉลาดขึ้นแล้ว การเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3 ยังป้องกันอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย อย่างที่บอกว่าการเรียนมันทำให้สมองได้ใช้งาน อีกทั้งแต่ละภาษาก็มีไวยากรณ์ การเรียงประโยค การใช้งาน การออกเสียงที่ไม่เหมือนกัน และพื้นฐานของคนที่จะเรียนภาษาได้ตลอดรอดฝั่งและใช้งานได้จริงต้องหมั่นท่องจำคำศัพท์ การเรียนแบบนี้ต้องใช้ทักษะการจำ ในเมื่อได้ฝึกจดจำอยู่ทุกวันก็ช่วยให้ห่างไกลอาการขี้หลงขี้ลืม ที่เป็นสัญญาณของโรคได้ 除了让我们更加聪明之外,学习第二或者第三外语还能让我们预防阿尔兹海默症。学习让我们的大脑工作,每一门语言的语法、句子排列、使用方法、发音都不一样,想要真正使用一门语言一定要记忆单词,这样能够锻炼我们的记忆力,每天都锻炼记忆力就能让我们远离丢三落四的情况,从而达到预防的作用。 学外语有这么多好处,还不赶紧学起来吗?今天认真学泰语了吗?!背单词练听力了吗?还不快去! 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 学泰语必看:关于词汇的那些事,泰语构词法大解析!

  学习语言的同学们都知道,词汇学习是语言学习中的重中之重,对于想要深入学习的同学来说起到了基础的作用。泰语

 • 泰语里的“比喻句”你会说吗? 一起来学学吧!

  不懂,真的无知。 -ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ความหมาย ทำได้ง่ายจริงๆ -简单得就像剥 香蕉吃一样。意思是做起来很简单。 -จมูกไวเหมือนมด ความหมาย รู้เรื่องต่างๆ ได้เร็ว -鼻子就像蚂蚁一样 灵敏。意思是消息非常灵通。 -ใจกว้างราวกับแม่น้ำ ความหมาย เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ -心胸像河流一样 宽广。意思是是一个非常心胸宽广的人。 -ใช้เงินเป็นเบี้ย ความหมาย ใช้เงินฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่ายเหมือนเงินไม่มีค่า -把钱当利息用。意思是花钱大手大脚,好比钱财没 有价值一样。 -ตีนเท่าฝาหอย ความหมาย เท้าเล็กมากเท่าฝาหอย (เป็นเชิงดูหมิ่นว่ายังเด็ก ) -脚小得就像蚌壳一样。意思是脚很小,像蚌壳一样(嘲 笑对方还小) -ทำงานตัวเป็นเกลียว ความหมาย ขยันมาก -工作得就像陀螺一样。意思是非常刻 苦勤奋。 -ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ความหมาย ทำเป็นนิ่งเฉย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว, ไม่รู้สึกอะไรเลย -做不知道热的金子。意思是作出淡定、不知 道冷暖、没任何感觉的样子。 -ที่เท่าแมวดิ้นตาย ความหมาย มีที่ดินน้อย -地方小得就像猫挣扎一样。意思 是地方很小。 -บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้าง ความหมาย ไม่มีมลทิน -像露水滴一样成熟。意思 是没有瑕疵。 -ปากจัดราวกับกรรไกร ความหมาย ด่าไม่หยุด -嘴巴像剪刀一样锋利。意思是 骂得不停。 -ไม้ใกล้ฝั่ง ความหมาย แก่มากแล้ว -离学习了这么久泰语,有专门学习过泰语里的比喻句吗?知不知道泰语岸边很近的木头。意思是很年迈了。 泰语里的比喻句,你都 get 到了吗? 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 详细的经验交流:学泰语的我们,是怎样一种存在?

  学泰语?学泰语的过程中我们踩过哪些雷,又得出了什么经验?经历漫长的学习,我们的泰语究竟如何了?小编一路学习成了“百科全书”。 ③ 熟练掌握遣词造句能力,这和经验及语言能力有关。比如泰语合同中的 ผู้ว่าจ้าง 和 ผู้รับจ้าง,有的同学就会翻译成“雇佣者”和“被雇佣者”,实际上应该根据语言文化习惯,有时要译为“甲方”和“乙方”。这些都能在沪江的商务泰语课程中接触到,希望大家到时候认真听课。 ♦最想要的方法:单词我该怎么背?♦ 1.1 单词应该怎样背? 这个问题,也是每个学习者都会经常自问自答的问题,刚才那么多经验看下来,可能重点好像是在讲背单词,小编当然也要推荐一套背单词的方法了,这个方法叫“艾宾浩斯遗忘曲线”规律法。请看下图: 这个表格是什么意思呢? 很简单,你现在背了单词之后,你需要在背完的5分钟后、半小时后、12小时后、1天后、2天后、4天后

 • 泰语大讲堂!带你重新认识泰语的“动词”

  泰语大讲堂又开课啦!今天我们要学习的内容是泰语里的动词,我们要带大家认识一下泰语

 • 还na/ka/krab就out了,泰语的其他句尾词,赶紧学起来!

  完了哇? กลับบ้านได้รึยังวะ? 可以回家了不哇? ว่ะ เป็นการใช้เพื่อตอบคำถาม หรือ บอกเล่า 回答问题或陈述句里可用三调wa(ว่ะ) ไม่รู้ว่ะ 不知道呀。 อยากกลับบ้านแล้วว่ะ 想回家了呀。 ยะ / ย่ะ 四调ya(ยะ) /三调ya( ย่ะ) ยะ เป็นการใช้เพื่อถาม 问问题时可用四调ya(ยะ) คิดว่าสวยมากหรือยะ? 你认为很美呀? ย่ะ เป็นการใช้เพื่อตอบคำถาม หรือ บอกเล่า 回答问题或陈述句里可用三调ya(ย่ะ) ฉันสวยและรวยมากย่ะ 我又美钱又多哟~。 ละ / ล่ะ 四调la(ละ) /三调la(ล่ะ) ละ เป็นการใช้เพื่อบอกเล่า และ คำถาม 陈述句以及问句里可用四调la(ละ) ฉันไปละ 我走啦。 ฉันไม่ไปเที่ยวละ 我要学的泰语多了,我们就会发现,事实上泰国人常用的句尾词,除了คะ/ค่ะ/ครับ/นะ,还有各种千奇百怪层出不穷的句尾词,今天泰语去玩啦。 กี่โมงละ? 几点啦? ไปไหนละ? 去哪啦? ล่ะ เป็นการใช้เพื่อถาม 问问题时用三调la(ล่ะ) ทำไมพี่สาวไม่มาล่ะ? 怎么姐姐没来啦? เธอทำอะไรอยู่ล่ะ? 怎么你在这里啦? 看到这里,是不是觉得有点混淆呢?没关系,那就多看几遍,一起如切如磋,如琢如磨。 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 赞!视力障碍的她坚持学习14年,最终拿到学位

  学习,但自己不曾灰心,并相信自己一定能做到,遇到那些经常考不及格的学科,我就休息一下,给自己打气,相信自己可以,一定能考过,然后便重修直到考过。从现在开始,希望自己带着自己学习的英语知识和泰语知识,用到工作中发挥优势,她现在的工作是一名电话中心的员工

 • 听儿歌学泰语:จับปูดำ 抓青蟹

  )    ขยำ 揉、舂、搅拌 ปูม้า 远海梭子蟹,俗称花蟹    คว้า 抓住、逮捕、俘获   ปูทะเล 海蟹(ปูดำ属于ปูทะเล,但日常两个词可互用) สนุก 开心、愉快                    ช๊ะเลย 语气词无特殊含义 เปล 摇篮,吊床                     โอละเห่ 哄睡声   往期儿歌: 适合泰语新手学习的泰国歌曲(1)-辅音歌-超可爱泰语儿歌 适合泰语新手学习的泰国歌曲(2)-尾音ก发音练习,泰语儿歌《妈妈孵蛋》 适合泰语新手学习的泰国歌曲(3)-必学泰语儿歌:你好,你好! 适合泰语新手学习的泰国歌曲(4)-听儿歌学泰语:大象 ช้าง 本双语文章的中文翻译系沪江泰语整理编译,未经允许不得转载。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 泰语中“ตาย”这个词,不同场合,不同用法,你是否也曾被难倒过?

  学习泰语的小伙伴们想必都知道,泰语分为了好几种等级,有皇室用语,佛教用语,正式用语,非正式用语