• 泰语每日一词:สะดุ้งตื่น“惊醒”(Day 2299)

  学完了泰语入门语醒了 ฝันว่าตกจากที่สูง แล้วสะดุ้งตื่น 梦到从高处掉下来然后就惊醒了 เมื่อคืนตอนตี 3 สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเหมือนได้ยินเสียงแม่เรียกให้ลงไปกินข้าว  昨晚凌晨三点的时候惊醒过来因为好像是听到了妈妈叫我下去吃饭的声音 词汇: เหงื่อ汗 ท่วม泛滥 รอบ轮  ปากกา笔  นกหวีด哨子 หลับ睡着  ทันที立刻 เพราะ因为 ได้ยิน听到 เมื่อคืน昨晚  ฝัน做梦  เรียก叫  发音声调分析: สะดุ้งตื่น 是由以下10个部分组成的: ส + -ะ + ด + -ุ + ง + -้ + ต + -ื + น +  -่ สะดุ้งตื่น [สะ-ดุ้ง-ตื่น] 有3个音节:สะ、ดุ้ง、ตื่น。 สะ  高辅音 + 短元音 → 第2调 ดุ้ง  中辅音 + 短元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调 ตื่น  中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第2调 → 第2调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เกลี่ย“摊匀”(Day 2297)

  学完了泰语入门语会卡粉呢? ฟองน้ำไข่ตัวนี้นุ่มมาก ช่วยให้เกลี่ยง่าย ไม่กินรองพื้นด้วย 这款美妆蛋十分柔软,用来上粉底很简单,而且也不吃粉底 นอกจากทาแล้วจะดูไม่ออกเลยว่าทากันแดดแล้ว ยังเกลี่ยง่ายมากด้วย 除了擦了之后看不出来有擦过防晒之外,还很容易推开 词汇:  ฟ้อง起诉 เรียบ平 แปรง刷 รองพื้น粉底 ศาล法院 อุปกรณ์设备  คิ้ว眉毛  ละเอียด精细 คราบ痕 ฟองน้ำไข่美妆蛋 นุ่ม软  กันแดด防晒   发音声调分析: เกลี่ย 是由 กล + เ-ีย + -่ 3个部分组成的 เกลี่ย [เกฺลี่ย] 有1个音节:เกฺลี่ย。 เกฺลี่ย  复合辅音(中) + 长元音 + 第2调  → 第2调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:บรรจุ“装”,“载”(Day 2303)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]装,载” 例: บรรจุภัณฑ์ 包装(名词) บรรจุกระป๋อง 罐装,听装 บรรจุขวด 瓶装 ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 包装成本 บรรจุ 12 กระป๋อง 12听装 ถุงบรรจุขนมปัง 面包

 • 泰语每日一词:นกพิราบ“鸽子”(Day 2267)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]鸽子” 例: นกพิราบสื่อสาร 信鸽 ไล่นกพิราบ 赶鸽子 ส่งข่าวผ่านนกพิราบ  用鸽子传递消息 เชื้อราที่อยู่ในมูลของนกพิราบ 鸽子粪便里的细菌 ลูกนกพิราบที่ตกลงมาจากหลังคาบ้าน 从屋顶上掉下来的小鸽子 นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพกับนกพิราบ 游客喜欢和鸽子拍照 แอบขายอาหารนกพิราบบริเวณลานประตูท่าแพ 在塔佩门广场偷偷售卖鸽子食物 ที่บ้านมีนกพิราบมาทำรังบนหลังคา 有鸽子在我家屋顶筑巢 ครูบอกคนสมัยก่อนสื่อสารกันโดยที่ใช้นกพิราบส่งจดหมาย 老师说以前的人通过鸽子送信来沟通 สัมผัสนกพิราบแล้วไม่ล้างมือเสี่ยงท้องร่วง 接触鸽子后不洗手有拉肚子的风险

 • 泰语每日一词:ค่อนข้าง“比较”(Day 2266)

  学完了泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]相当,比较,颇” 例: ค่อนข้างเยอะ 比较多 ค่อนข้างหนาว 比较冷 ค่อนข้างลำบาก 比较困难 ค่อนข้างใจร้อน 比较性急 ค่อนข้างแย่ 相当糟糕 อากาศค่อนข้างแห้ง 天气比较干燥 ค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง 月支出比较高 เหมาะกับคนที่มีรูปร่างค่อนข้างสูง 适合个子比较高的人 ค่อนข้างผิดหวังกับเรื่องนี้ 对这件事比较失望 เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ้วนตั้งแต่เด็ก  他从小就比较胖 ตอนนี้ป่วยค่อนข้างหนัก 现在病得相当重 ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน 最近天气比较热 ราคาค่อนข้างแพง เลยลังเล 价格比较贵,所以就在犹豫 ช่วงนี้ค่อนข้างว่างและอารมณ์ดีเป็นพิเศษ 最近比较有空,心情也

 • 泰语每日一词:ข้าวโอ๊ต“燕麦”(Day 2292)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]燕麦,麦片” 例: คุ๊กกี้ข้าวโอ๊ต 燕麦曲奇饼 ข้าวโอ๊ตแบบต้ม 水煮型燕麦片 ชงข้าวโอ๊ตกิน 冲麦片吃 เทข้าวโอ๊ตลงไป 把麦片倒进去 นำข้าวโอ๊ตไปใส่ในนมสดโดยตรง 直接把麦片放进鲜奶里

 • 泰语每日一词:อะโวคาโด“牛油果”(Day 2318)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]牛油果,鳄梨” 例: สลัดอะโวคาโด 牛油果沙拉 พุดดิ้งอะโวคาโด 牛油果布丁 นำเข้าอะโวคาโดจากเวียดนาม 从越南进口牛油果 อะโวคาโดสุกพร้อมกัน 4 ลูก 4个牛油果同时熟了 เคยคุยกับหมอเรื่องการทานอะโวคาโดทุกวัน 曾和医生谈过每天吃牛油果这学完了泰语入门语件事 ตอนนี้ใกล้ถึงฤดูอะโวคาโดแล้ว 现在快到牛油果季了 ซูชิของที่นี่ก็จะใส่อะโวคาโดด้วย 这里的寿司也会放牛油果 เผลอผ่าอะโวคาโดที่ยังไม่สุก เอาไปทำอะไรได้บ้าง 不小心把没熟的牛油果切开了,可以拿去做些什么? อะโวคาโด กินยังไง แล้วรู้ได้ยังไงว่าอันไหนสุกแล้ว 牛油果怎么吃?然后要怎么知道到底哪个熟了? อะโวคาโดดีกับร่างกายอย่างไร 牛油果对身体有怎样

 • 泰语每日一词:ปะการัง“珊瑚”(Day 2304)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]珊瑚” 例: ปะการังอ่อน 软珊瑚 ปะการังเขากวาง 鹿角珊瑚 ซากปะการัง 珊瑚残骸 ปะการังเทียม  人工珊瑚 ปะการังเป็นสัตว์ 珊瑚是动物 พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสปะการังโดยตรง  尽量

 • 泰语每日一词:เจล“凝胶”(Day 2300)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都学完了泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]凝胶,啫喱” 例: เจลประคบเย็น 冷敷凝胶 เจลล้างหน้า 洁面啫喱 เจลเซ็ตผม 头发定型啫喱,发胶 เจลเซ็ตผมผู้ชาย 男士发胶 เจลว่านหางจระเข้ 芦荟胶 เจลอาบน้ำโรงแรม 5 ดาว 五星级酒店的沐浴啫喱

 • 泰语每日一词:เข้าร่วม“加入”(Day 2287)

  学完了泰语入门语加入北约 เข้าร่วมกลุ่มใน facebook ไม่ได้ 不能加入Facebook上的群组 ประเทศที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกได้ 能够参加奥运会比赛的国家 ลงนามในใบสมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรป  在加入欧盟的申请书上签字 ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วม Food Delivery 没有加入外卖的店铺 มีร้านอาหารเข้าร่วมมากกว่า 20,000 ร้าน 加入的餐馆已经超过两万家 ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 38 不派代表参加第38届东盟领导人会议 ทำไมไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 为什么不加入成为会