• “工业”的发音及其意义

  简短的泰语词意解释的听力对于泰语初学者来泰语词意解释的听力对于泰语初学者来说是很有用的,能帮助大家更好的理解泰语词的构成,更好地区分泰语词意。这篇关于“工业”解释的听力,可以让大家更好地了解泰语词汇的发音,也让大家了解外来词汇。 [en]อุตสาหกรรม คำว่า อุตสาหกรรม (อ่านว่า อุด-สา-หะ-กำ) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการ มักเป็นการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานและเงินทุนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเป็นการผลิตสิ่งของจำนวนมากเพื่อการค้าโดยทั่วไป ก็ เรียกว่าอุตสาหกรรม ได้ เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรือน คำว่า อุตสาหกรรม มาจากคำว่า อุตสาหะ (อ่านว่า อุด-สา-หะ) ที่แปลว่า ความพยายาม, ความพากเพียร กับคำว่า กรรม ที่แปลว่า การกระทำ แปลตามรูปศัพท์ว่า การกระทำด้วยความพยายาม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติว่า คำ อุตสาหกรรม ให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งหมายถึง ความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร และหมายถึง งานที่ต้องใช้คนจำนวนมากและใช้เทคโนโลยี ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.[/en] 声明:音视频均来自互联网链接,仅供学习使用。本网站自身不存储、控制、修改被链接的内容。"沪江网"高度重视知识产权保护。当如发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将依法采取措施移除相关内容或屏蔽相关链接。

 • 泰语词汇突飞猛涨,只需10分钟!

  进了一些与这段时间有关的词汇。 如:เดิน走、ถนน路... 四、英语: 作为国际语言,泰语里的英译词是必不可少的,而且是海量的! 词汇飞涨必知: ①语音语义相近,包括地名、外来文化产物等。 如:ลอนดอน伦敦(London)、ซิก้าร์雪茄(cigar)、ด๊อกเตอร์医生,博士(doctor) ②缩略:由于泰国人习惯于单音字,在借用英语的时候,部分单词会采取简略的方法。 如:บอล足球(ball=football),เบอร์号码(ber=number) ❤注意:一般英文借来词会使用第1、3、4声调:大部分单音节词是第1声调(也有少数第4声调,如泰版浪漫满屋男猪脚Mike的名字);大部分非地名双音节或多音节词的最后一个音节念第3声调,前面的音节一般情况下念第1声调,即(...+1+)1+3。 根据以上规律,下次要表达类似词汇,但又想不起泰国土著表达的时候,不妨试试上面的外来词规律,你的词汇和表达定能突飞猛涨! 当然,规律是可以有的,特殊情况肯定也会出现,学习语言要是硬钻牛角尖那就走火入魔了!规律虽好,可不要死板哦! 文章若对你有用,请在题目下点击收藏,如图: Anchalee老师其他教学文章: 泰语语音难点分析:元音辅音篇 泰语语音难点分析——拼读规则篇 哪里可以学习泰语: 泰语零基础直达中级班 初级泰语【泰语入门班】 中级泰语【进阶班】 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 【音频】泰国美食发音表

  泰国路边的美食也是旅游中的一大特色,但是当你非常想吃却又叫不出名字的时候,是不是很尴尬呢?小编整理了各种美食的泰语发音,一起来学学吧,避免叫不出食物名称的尴尬。

 • 泰语入门 初学者必读

  声调三个部分组成。  三、泰语辅音有清浊音、闪音,与汉语不同 泰语辅音根据拼读声调规律来分,可分成中辅音、高辅音和低辅音三类。不同类型的辅音与相同元音相拼读时,其拼读声调往往是不相同的,因此学习语音要特别注意区别辅音类型。 四、泰语元音分长短音,长短音区分意义 泰语元音按结构分为单元音、复合元音和特殊元音三类。这是传统的分类。 泰语元音根据发音时间长短分为长元音和短元音。 长元音与短元音与相同的辅音相拼读时,其拼读声调是不相同的,因此中国人学习泰语语音要特别注意区别长元音与短元音。长元音与短元音在泰语中是区分含义的,而汉语不区分含义。 泰语中的特殊元音一般发音比较短,其拼读声调与长元音一致。 五、泰语声调 泰语是有声调的语言,与汉语类似。泰语共有5个声调,但只有4个声调符号。声泰语入门,初学者必读。教你整体来认识泰语的发音、元音、辅音调在泰语中是区分含义的。现代泰语在音韵上比现代汉语更加丰富。 五个声调:[33]、[21]、[41]、[45]、[14]。声调的泰语所表现出四个符号: ่  ้  ๊   ๋。 六、泰语语音的结构示意图(按学习规律) 七、泰语声母(辅音)表(蓝色部分) 八、泰语韵母(元音)表(蓝色部分) 声明:沪江网高度重视知识产权保护,发现本网站发布的信息包含有侵犯其著作权的链接内容时,请联系我们,我们将做相应处理。

 • 真人发音版实用泰语:自我介绍

  学会了基本的泰语,我们是不是想赶紧拿出来秀秀啊,今天小编为大家准备了自我介绍的泰语学习课程,赶紧拿出本子一起来学习吧。

 • 泰语的尾辅音——子尾辅音(二)

    前面,我们已经归纳里一部分泰语的子尾辅音了。除了前泰语的子尾辅音了。除了前面的几个,还有一小部分没有归纳总结哦~~下面我们就把泰语中的8个母尾辅音和几个子尾辅音及特殊子尾辅音继续总结完整吧~~ 泰语的尾辅音——子尾辅音(二) (四)母尾辅音- ด共有15个子尾辅音ต ฎ ฏ ถ ฐ ส ศ ษ ซ ท ธ ฑ ฒ จ ช和10个特殊子尾辅音ดิ ติ ตุ ตร ธิ ฒิ รถ รท ทร ชร,其读音和母尾辅音-ด相同。 例子: ชีวิต生命 读   ชี-วิด    กฎ法律 读 กด   กบฏ 叛乱 读กะ-บด   รถ车 读 รด      อิฐ砖头 读อิด    รส 味道 读 รด   ทิศ方向 读 ทิด    โทษ 怪罪 读โทด     ก๊าซ天然气 读 ก๊าด     บาท 株 读บาด     อาวุธ武器 读 อา-วุด   ครุฑ 大鹏鸟 读 ครุด     พัฒนา发展 读พัด-ทะ-นา      อาจ也许 读  อาด   พืช植物 读 พืด   จักรพรรดิ 帝国 读จัก-กระ-พัด     ชาติ国家 ,民族 读 ชาด    เหตุ 原因 读เหด        บัตร 证,票 读 บัด    พยาธิ 寄生虫 读พะ-ยาด    วุฒิ 文凭 读วุด-ทิ      ปรารถนา 愿望 读 ปราด-ถะ-หนา    วันสารท 秋节 读 วันสาด     สมุทร大海 读 สะ-หมุด    เพชร 钻石  读 เพ็ด (五)母尾辅音- บ共有4个子尾辅音ป พ ภ ฟ  ,其读音和母尾辅音-บ相同。 例子:รูป相片 读 รูบ       ภาพ图,图画 读  ภาบ     โลภ 贪心 读 โลบ      ยีราฟ 长颈鹿 读 ยี-ราบ  到这里,泰语中所有的子尾辅音就都齐全了~\(≧▽≦)/~啦啦啦~~小编每个子尾辅音的形式都举了一个例子,可能会有一些比较生僻的词语,大家熟悉熟悉就好~~

 • 超可爱泰语儿歌42个辅音字母表

  音的意义,举例说明:我们知道泰语中有发音相同的辅音

 • 全攻略—恋爱用语发音表

  见你 你是我的天使 我每天都想见到你 我想和你结婚 我能吻你么? 不要离开我 我不能没有你 我从来没骗过你 我会一直在你身边 好梦 下一页>>> 注:下文所有恋爱用语都是男生版的,女生使用时注意需把人称代词“พม”替换为“ฉัน”~!   好好照顾自己 我要你幸福 你让我幸福 我想和你在一起 请相信我 我要你相信我 你想我么? 什么时候才能让我回到你身边? 你是否还住在以前的地方? 我不会忘记你 你的眼睛很美 你是我的女朋友 你的爱对我很重要 请和我说说话     下一页>>> 注:下文所有恋爱用语都是男生版的,女生使用时注意需把人称代词“พม”替换为“ฉัน”~!   你让我很受伤 能牵手么? 一见钟情 我的心是你的 我决不会背叛你 你就是我等的那个人 你是我的最爱 我会对你忠诚 我还记得我们初次见面的情景 我希望能再次见语到你 再给我一次机会 我不想让你离开 我想抱你 我很久没见到你了 我一直很想你

 • 真人发音版实用泰语:打电话

  学会了基本的泰语,我们是不是想赶紧拿出来秀秀啊,今天小编为大家准备了打电话的泰语学习课程,赶紧拿出本子一起来学习吧。

 • 【音频】泰国各种饮料发音表

  各种饮料的泰语发音,看看有没有你喜欢的那一款。点击蓝色字体会有正确的泰语发音哦,更有通用的国际音标帮助你快速学会这些单词,是不是很贴心呢?