• 泰语每日一词:ห้าง“商行”,“百货商店”(Day 1343)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]行,商行,商店,商场,百货商场,百货商店” 例: เดินห้าง逛商场 หน้าห้าง在商场前面 ห้างสรรพสินค้า百货公司,百货商店 ยืนรอรถเมล์อยู่หน้าห้าง 站在百货公司门口等公交车 ถ้าเขามาสาย เราก็จะไปห้างใกล้ ๆ แทน 如果他来迟了,我们就去附近的商场。 ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย 耀华力路有许许多多的商店。 พอเราไปถึงห้างที่นั่งไม่มีแล้ว  当我们到达百货商场的时候已经没有座位了。 ทำไมคนไทยชอบเดินห้าง 为什么泰国人喜欢逛商场? มีเวลาพักผ่อนน้อยแค่เสาร์อาทิตย์ ถ้าไม่ไปห้างจะไปไหน 休息时间少,只休周六周日,如果不去逛商场去哪? 词汇:  เดิน步行 หน้า前面 ยืน站 รอ等 รถเมล์公共汽车 ถ้า如果 ใกล้近  ถนน路 มากมาย许许多多

 • 泰语每日一词:อ้า“张开”(Day 1344)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]张开,伸开” 例: อ้าแขน张开手臂 อ้าแขนรับ张臂欢迎 อ้าปาก张嘴 อ้าปากลำบาก张嘴困难 นอนอ้าปาก睡觉时张着嘴 อ้าขา伸开腿 ไม่สามารถอ้าปากได้เต็มที่ 无法完全张开嘴 เวลาอ้าปากจะเจ็บ  张嘴的时候会疼

 • 泰语每日一词:มะเร็ง“癌”(Day 1340)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]癌” 例: มะเร็งผิวหนัง皮肤癌 มะเร็งตับ肝癌 มะเร็งลำไส้肠道癌 เป็นมะเร็ง患癌症 โรคมะเร็ง癌症 ตายด้วยโรคมะเร็ง死于癌症 ยารักษาโรคมะเร็ง癌症药物

 • 泰语每日一词:วัย“年龄”(Day 1341)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]年龄,年岁” 例: วัยชรา老年时期,老年 วัยทอง更年期;黄金时代 วัยกลาง中年时期,中年 วัยรุ่น青少年时期,青少年 วัยเด็ก儿童时期 ทุกวัย每个年龄段 ลูกชายวัย ๙ ขวบ9岁的儿子 รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย 接下来的节目为普通类节目,适合各个年龄段人群收看 เขาเล่าชีวิตวัยเรียนที่มหาวิทยาลัยให้พวกเราฟัง 他跟泰语入门语音我们讲述他大学时期的生活。 นักเรียนตำรวจช่วยคุณยายวัยชราเดินไม่ได้ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟ 警校学生帮助行动不便的老奶奶上火车。 จากปี ๒๕๑๓ มีผู้ชายวัย ๔๕ ปีขึ้นไป ๘% ที่ยังไม่แต่งงาน 2513年,45岁以上还未成婚的男子占8% 。 词汇: ทุก每 ลูกชาย儿子 รายการ节目

 • 泰语每日一词:ระบาย“抒发”,“涂”(Day 1338)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]涂,上(色);排出,排泄;发泄,抒发” 例: ระบายสี上色,涂色 ระบายน้ำ排水 ท่อระบายน้ำ排水管 ระบายอากาศ使通风 พัดลมระบายอากาศ排风扇 ระบายความทุกข์诉说苦楚 ระบายความร้อน散热

 • 泰语每日一词:ล้อม“围”(Day 1339)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]包围,围,围绕” 例: วงล้อม包围圈 ล้อมรั้ว围篱笆 ล้อมรอบ围住,围绕,环绕 แวดล้อม围绕,环绕 สิ่งแวดล้อม环境 ล้อมวง围成圈,围拢 นั่งล้อมวงกินข้าว 围成圈坐着吃饭 นั่งล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง 围坐在芒果树下 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด市场营销环境 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 自然资源和环境部 บริเวณรอบถ้ำล้อมรอบไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม 岩洞周围被绿树环绕。 ไม่ช้าเราก็ออกมายังทุ่งน้อย ๆ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สูง 很快我们将来到一块小小的被高高的树木包围的原野。 词汇: รั้ว篱笆 นั่ง坐 กินข้าว吃饭 ใต้下方  มะม่วง芒果 ตลาด市场 ทรัพยากร资源 ธรรมชาติ自然 ถ้ำ岩洞 ต้นไม้树 สูง高 发音声调分析: ล้อม 是由  ล + -อ + ม  + -้ 4个部分组成的。 ล้อม [ล้อม] 有1个音节:ล้อม。 ล้อม 低辅音 + 长元音+ 清尾音 + 第3调 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ม้วน“卷”,“筒”(Day 1336)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词;量词]卷,捆,筒” 例: กระดาษชำระแบบม้วน卷筒纸 กระดาษทิชชูม้วน卷筒纸 กระดาษทิชชูม้วน หนา 2 ชั้น 32 ม้วน 卷筒纸 双层 32卷装 กระดาษ 2 ม้วน 两卷纸 เทป 1 ม้วน一卷胶带,一卷磁带 ผ้าม้วนหนึ่ง一卷布 ม่านม้วน卷帘 เครื่องม้วนผม卷发棒,卷发器 เครื่องม้วนอัตโนมัติ自动卷发器 ม้วนผมด้วยตัวเอง 自己卷头发  เอาเสื้อผ้าไปม้วนให้ดี 把衣服卷好 ม้วนเสื้อยืดประหยัดเนื้อที่กระเป๋าเดินทาง 把T恤卷起来以节省行李箱空间 เขาบอกว่า ที่เมืองนอก ทิชชูม้วนใช้เฉพาะในหัองน้ำ 他说在国外,卷筒纸只用在洗手间。 词汇: กระดาษ纸  ชั้น层 ผ้า布 ม่าน帘 อัตโนมัติ自动 ตัวเอง自己

 • 泰语每日一词:ย้อน“回溯”,“折回”(Day 1337)

  泰语入门语音下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]折回,回转,回溯;回驳” 例: ย้อนกลับ回头,折回 ย้อนแสง逆光,顶光 ถ่ายรูปย้อนแสง逆光拍照 ย้อนอดีต回溯过去 ย้อนหลัง返回,追溯,回溯 ดูละครย้อนหลัง 看电视剧的重播 เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อย ๆ  他经常跟父母回嘴。 การถ่ายภาพย้อนแสง ให้สวย ทำยังไง 逆光拍照,怎样拍才会好看? เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้ง  他又一次折回了村子。 ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ 我开的车已经快到目的地了,但是必须得返回家里因为把重要的文件忘在家了。 词汇: แสง光 ถ่ายรูป拍照 ดูละคร看电视剧 บ่อย ๆ 经常 หมู่บ้าน村庄 อีกครั้ง又一次 ขับรถ开车  จุดหมาย目的地 ลืม忘 เอกสาร文件 สำคัญ重要 发音声调分析: ย้อน 是由  ย + -อ + น  + -้ 4个部分组成的。 ย้อน [ย้อน] 有1个音节:ย้อน。 ย้อน 低辅音 + 长元音+ 清尾音 + 第3调 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ภาระ“责任”,“负担”(Day 1335)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]责任,任务,义务;担子,负担” 例: ภาระหนัก重担 แบกภาระ承担责任,挑担子 ภาระหน้าที่责任,职责,义务 ภาระหน้าที่อันรีบด่วน迫切任务 หนีภาระหน้าที่逃避责任 แบ่งเบาภาระ减轻负担 ไม่สามารถแบกรับภาระนี้ไว้คนเดียว 无法独自胜任这项职责 เพราะไม่อยากเป็นภาระให้ใคร 因为不想成为谁的负担。 อายุ 26 แบกภาระครอบครัวทุกอย่างคนเดียว เหนื่อยมาก 26岁,家里所泰语入门语音有的负担都压在我一个人肩上,很累。 เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน 他每个月都要向银行分期支付房租。 หวังว่ามันจะไม่เป็นภาระให้คุณมากจนเกินไป 希望这不会给你带来太多负担。 词汇: แบก负担 หนี逃避 คนเดียว独自 เพราะ因为

 • 泰语每日一词:ฟรี“免费”(Day 1334)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语音还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[副词]免费” 例: แจกฟรี免费分发 ดาวน์โหลดฟรี免费下载 เรียนฟรี免费学习 กินฟรี免费吃 โหลดเกมมือถือฟรี 免费下载手机游戏 โทรและส่งข้อความฟรี 打电话和发信息免费 ให้ลูกค้าชิมฟรี 让顾客免费品尝