• 抖音超火越南歌 泰语翻唱版 De Den De Di

  久了 ยืนข้างกัน ในที่เคยวาดฝัน ในวันนี้ 曾设想过在一起的场景 而今日 ยังคงรัก และยังคิดถึงกันอยู่มั้ย 是否还彼此还挂念并相音上传得特别火的东南亚吊链舞不知道大家有没有看过……那可是相当地洗脑+上头!泰语爱着 ต่อให้รักฉันและเธอ มันสลายหายไปกับฝน 即使我们的爱随着雨水一同消失 มันนานเท่าไร 以及多久了 ไม่มีเธอนั้นมายืนข้างกัน 没有你在身边 ยังคงรักคิดถึงอยู่มั้ย? 是否还挂念并爱着 ต่อให้รักฉันและเธอ 即使我们的爱 มันสลายหายไปกับฝน  随着雨水消失不见 快!学会这首歌!成为抖音吊链舞新一代的神! 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自trueid,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语每日一词:ผักกาดหอม“生菜”(Day 2331)

  ซื้อผักกาดหอมมาแล้วกินไม่หมด เหลือเยอะมาก กลัวว่ามันจะเน่า  买的生菜吃不完,剩了很多,怕它会烂掉 词汇: รอง垫 ด้วย以  ก้น底 ชาม碗 ลวก烫 ตัก盛  ย่าง烤 ขนมปัง面包  จิ้ม蘸酱 ซอส酱  เหลือ剩 เน่า腐烂 发音声调分析: ผักกาดหอม 是由以下9个部分组成的: ผ + -ะ + ก + ก + -า + ด + ห + -อ + ม ผักกาดหอม [ผัก-กาด-หอม] 有3个音节:ผัก、กาด、หอม。 ผัก  高辅音 + 短元音 + 浊尾音 → 第2调 กาด  中辅音 + 长元音 + 浊尾音 → 第2调 หอม  高辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第5调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:โภชนาการ“营养”(Day 2326)

  声调分析: โภชนาการ 是由以下8个部分组成的: ภ + โ- + ช + น + -า + ก + -า + ร  โภชนาการ [โพด-ชะ-นา-กาน] 有4个音节:โพด、ชะ、นา、กาน。 โพด 低辅音 + 长元音 + 浊尾音 → 第3调 ชะ   低辅音 + 短元音 → 第4调 นา   低辅音 + 长元音 → 第1调 กาน 中辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:กะละมัง “盆”(Day 2335)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]盆” 例: กะละมังพลาสติก 塑料盆 กะละมังซักผ้า 洗衣盆 กะละมังล้างผัก 洗菜盆 กะละมังอาบน้ำเด็ก 儿童澡盆 กะละมังใบเล็ก 1 ใบ 一个小盆 เอาไปแช่ในกะละมัง 拿到盆里泡 กินข้าวได้เป็นกะละมัง 能吃一盆饭 กินข้าววันละ 2 มื้อ มื้อละ 2 กะละมัง 每天吃两顿饭,一顿饭要吃两盆 เทน้ำยาซักผ้าลงไปกะละมังที่เตรียมไว้ 把洗衣液倒进准备好的盆里 ตอนอาบน้ำให้ลูก ให้ลูกนั่งในกะละมัง 给孩子洗澡的时候,让孩子坐在盆里 ยังต้องซักผ้า 2 กะละมังใหญ่ ๆ ไปไหนไม่ได้หรอก 还有两大盆衣服要洗,哪也去不了  ถ้าเหงื่อออกมาก ให้แช่น้ำเปล่าในกะละมังก่อนซัก 如果流了很多汗,洗之前就放在清水盆里泡一泡 ตอนมาเอากะละมังซักผ้ามาแค่ใบเดียว ใช้ไม่พอ 来的时候只带了一个洗衣盆,不够用 พอซักเสร็จ เอาผ้ามาแช่ในกะละมังที่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม  洗完之后把衣服浸泡到放了衣物柔顺剂的盆里 词汇: พลาสติก塑料 ซักผ้า洗衣服 ล้างผัก洗菜 อาบน้ำ洗澡  แช่浸泡 มื้อ顿 เตรียม准备  เหงื่อ汗   เสร็จ完 นุ่ม柔软 发音声调分析: กะละมัง是由以下7个部分组成的: ก + ะ + ล + -ะ + ม + -ะ + ง  กะละมัง[กะ-ละ-มัง] 有3个音节:กะ、ละ、มัง。 กะ 中辅音 + 短元音 → 第2调 ละ 低辅音 + 短元音 → 第4调 มัง 低辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ว่านหางจระเข้ (Day 2334)

   รูขุมขน毛孔   发音声调分析: ว่านหางจระเข้ 是由以下13个部分组成的: ว + -า + น + -่ + ห + -า + ง จ + ร + -ะ + ข + เ- + -้    ว่านหางจระเข้ [ว่าน-หาง-จอ-ระ-เข้]  有5个音节:ว่าน、หาง、จอ、ระ、เข้。 ว่าน 低辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第2调 → 第3调 หาง 高辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第5调 จอ 中辅音 + 长元音 → 第1调 ระ 低辅音 + 短元音 → 第4调 เข้ 高辅音 + 长元音 + 第3调 → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:พุดดิ้ง“布丁”(Day 2341)

  พุดดิ้งติดก้นพิมพ์แน่นมากแกะไม่ออกเลย 布丁紧紧地粘在模具底部,无法脱模 词汇: พิมพ์模子 นมสด鲜奶 ชาเขียว绿茶 เช็คดู检查 ไม้จิ้มฟัน牙签  เผลอ不慎 คีย์บอร์ด键盘  ตกแต่ง装饰  ตู้เย็น冰箱 แน่น紧  发音声调分析: พุดดิ้ง 是由以下7个部分组成的: พ + -ุ + ด + ด + -ิ + ง + -้   พุดดิ้ง [พุด-ดิ้ง] 有2个音节:พุด、ดิ้ง。 พุด  低辅音 + 短元音 + 浊尾音 → 第4调 ดิ้ง  中辅音 + 短元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ปวยเล้ง“菠菜”(Day 2325)

  的沸水里煮大概一两分钟,然后泡到凉水里 词汇: ราก根 ยำ涼拌 กำ把 ตับหมู猪肝 สุก熟  ตะกร้า篮子 ฝาด涩 กระเพาะอาหาร胃 คล้าย像 หั่น切 น้ำเดือด沸水 เกลือ盐  发音声调分析: ปวยเล้ง 是由 ป + -ัว+ ย+ ล+ เ+ ง+ ้ 7个部分组成的 ปวยเล้ง [ปวย-เล้ง] 有2个音节:ปวย、เล้ง。 ปวย 中辅音 + 长元音 + 清尾音 → 第1调 เล้ง  低辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第3调 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เหวี่ยง“甩”(Day 2332)

  下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]甩,抛,扔;猛击;发脾气” 例: เหวี่ยงแห 撒网 เหวี่ยงหมัด 猛击一拳 เผลอเหวี่ยงใส่เพื่อนร่วมงาน 不小心对同事发了脾气 ยืนบริเวณริมเขื่อนและเหวี่ยงแหออกไป 站在大坝边把网撒出去 ชาวบ้านพากันมาเหวี่ยงจับปลากันกลางถนน 当地居民纷纷到路上撒网捕鱼 เหวี่ยงแหทั้งวันไม่ได้ปลาสักตัว 撒了一天网,一条鱼也没捕到 เป็นคนขี้เหวี่ยง ชอบเหวี่ยงใส่คนรอบข้าง 爱发脾气,喜欢对周围的人发脾气 หมอตอบกลับมาทันทีด้วยน้ำเสียงเหวี่ยงว่า... 医生立刻话语中带着怒气地回复道: แม่ชอบเหวี่ยงใส่เราตลอดเลย 妈妈总喜欢对我发脾气 พูดไม่ทันจบ ก็โดนเหวี่ยงหมัดเข้าหน้าจนผมล้มลง 话还没说完,脸就被打了一拳,以至于我倒下了 บางคนเหวี่ยงแหต่อเนื่องกัน 10 กว่าครั้งก็ยังไม่ติดปลา 有的人连续撒了十几次网也没有捕到鱼 词汇: แห渔网 หมัด 拳头 เผลอ不小心 เพื่อนร่วมงาน同事 เขื่อน大坝 ถนน路 รอบข้าง周围 ตอบกลับ回复  ทันที立刻  น้ำเสียง语气  ล้มลง倒下 ต่อเนื่อง连续   发音声调分析: เหวี่ยง 是由 ห + ว + เ-ีย  + ง + -่  5个部分组成的: เหวี่ยง [เหวี่ยง] 有1个音节:เหวี่ยง。 เหฺวี่ยง  相当于高辅音 +  长元音 + 清尾音 + 第2调→ 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ขมิ้น“姜黄”(Day 2329)

  泰语入门语音以我就想问问用过的大家它是不是真的好用 ปกติล้างหน้าเสร็จ เธอใช้ผงขมิ้นผสมน้ำผึ้งพอกหน้าทุกวันเลย สิวขึ้นน้อยมาก 平时洗完脸后,她就把姜黄粉和蜂蜜混合在一起每天敷脸,痘痘就长得很少 词汇: แพ้过敏 รักษา治疗  เปื้อน弄脏 พอก敷  เล็บ指甲  ค่อนข้าง比较 แนะนำ推荐  ผสม混合 น้ำผึ้ง蜂蜜 เสร็จ完 น้อย少 发音声调分析: ขมิ้น 是由 ข + ม +-ิ  + น + ้ 5个部分组成的 ขมิ้น [ขะ-หมิ้น] 有2个音节:ขะ、หมิ้น。 ขะ   高辅音 + 短元音 → 第2调 หมิ้น 相当于高辅音 + 短元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ลู่วิ่ง“跑步机”(Day 2328)

  เมื่อก่อนก็ลังเลกลัวจะไม่ได้ใช้เหมือนลู่วิ่ง 之前就很犹豫,担心也会像跑步机一样被闲置 ถ้าจะซื้อลู่วิ่งสักเครื่องต้องดูอะไรบ้าง 如果要买一台跑步机,要考虑些什么方面? 词汇: พับ折叠 ขนาดเล็ก小型 ออกกำลังกาย锻炼  กลายเป็น变成 ราว栏杆 ตาก晾  เสีย坏   กระโดด跳 เชือก绳  สลับ交替  ลังเล犹豫 เมื่อก่อน以前   发音声调分析: ลู่วิ่ง 是由以下7个部分组成的: ล + -ู + -่ + ว + -ิ + ง + -่   ลู่วิ่ง [ลู่-วิ่ง] 有2个音节:ลู่、วิ่ง。 ลู่  低辅音 + 长元音 + 第2调 → 第3调 วิ่ง  低辅音 + 短元音 + 清尾音 + 第2调 → 第3调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。