• 【泰语方言小课堂】之南部方言

  开心呢。 6.“想念” คิดถึง = หวังเหวิด 跟好久不见的南方朋友打招呼,说上一句“หวังเหวิดจังฮู้”可以说是非常亲切地表达了对朋友的思念啦!   7.“回家” กลับบ้าน = หลบบ้าน 泰南方言,泰语里又叫做ภาษาตามโพร。泰国南部的泰人历史上和孟人、马来人以及来自泰国北部、东北部的移民相融合,语言上形成了独特的南部方言方言里的“回家”叫做“หลบบ้าน”。要听到有人要“หลบบ้าน”,可别误以为人家着急着要把房子藏起来哈哈。 8.“多少钱” เท่าไร = เถ่าไหร๊ 在异国他乡购物怕被坑?试试说一句带着泰南口音的“เถ่าไหร๊ ”,老板说不定会对你刮目相看偷偷给个优惠价哦。   9.“漂亮

 • 【泰语方言小课堂】之东北方言

  方言,泰语里又叫做ภาษาลาวอีสาน。泰国东北部地区的文化和风俗习惯与老挝寮人相近,东北方言也和老挝语吃了”?那就由衷地赞上一句"แซบหลายๆเลย”,保证主人听了一定会心花怒放。 6.“想念” คิดถึง = คึดฮอด 跟好久不见的东北朋友打招呼,说上一句"คึดฮอดหลายๆเด้อ”可以说是非常地道地表达了对朋友的思念啦! 7.“回家” กลับบ้าน = เมือเฮือน 跟东北朋友出去玩,你也许会听到对方问“เจ้าสิเมือเฮือนตอนใด๋”  ,翻译成中部普通话就是 “คุณจะกลับบ้านตอนไหน”,意思是“你要什么时候回家”。   8.“漂亮” สวยมาก = ง๊าม งาม / งามหลาย 如何用泰语表达“这姑娘长得可真俊啊”?让小编教你一句

 • 【泰语方言小课堂】之北部方言

  添了几分泰北的魅力有没有。 3.“说” พูด = อู้ 泰北方言中,“อู้”就表示“说”的意思。所以“说泰北话”就可以说成“อู้คำเมือง”或者“อู้กำเมือง”。 4.“爱” รัก = ฮัก 在泰北,当你听到有人深情地说出“เปิ้นฮักตั๋วหนา”,可要马上反应过来那就是“我爱你”的意思! 5.“好吃” อร่อย = ลำ 民以食为天,学会夸别人饭菜做的好吃也是一门艺术呢。要是在泰北尝到了好吃的当地美食,除了大赞“อร่อยมาก”,我们还可以来上一句“จ๊าดลำ” 或者“ลำแต๊ๆ”,保证主人听了一定心花怒放。 6.“想念” คิดถึง = กึ๋ดเติง 跟好久不见的泰北朋友打招呼,一句“กึ๋ดเติงแต้ๆเน้อ”可以说是非常地道地表达了对朋友的思念啦! 7.“回家” กลับบ้าน = ปิ๊กบ้าน 和泰北小伙伴们开心尽兴地度方言,泰语里又叫做คำเมือง或ภาษาล้านนา(兰纳语),是泰国北部昆勐(ตนเมือง)泰族的语言。泰国北部历史上曾经使用与中国傣族相同的语言,现官方使用泰语,民间仍然使用兰纳方言过了一天之后,到了该回家的时候啦。“我们回家啦”该怎么用北方话说出来?来一起念“เฮาปิ๊กบ้านละหนา”~ 8.“漂亮”  สวย = งาม 走在路上看到美丽的泰北姑娘,不妨大大方方地夸上一句“งามหลายน้อ”吧,看看她会不会给你回报一个“水晶晶”的微笑。   9.“多少钱

  2018-06-03

  泰国方言

 • 泰南方言竟然和英语有着千丝万缕的联系 快来看看这神奇的巧合

  了解泰语的人应该都知道,泰国一般被分成四大方言区:中部方言、北部方言、东北部方言和南部方言,各个方言之间的差别有时候还是非常大的,包括词汇和音调上的差异。其中泰国南部方言可是以“机关枪”一样的语速被其他方言区的人所熟知的,说起来简直飞快!但是,你听得懂泰南方言吗?泰语君带你入门瞧一瞧! ภาษาถิ่นนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงคนในท้องที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะบ่งบอกถึงภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเองแล้ว ยังสามารถทำให้เราสื่อสารได้อย่างหลากหลาย นอกจากภาษากลางอีกด้วยนะ ซึ่งภาษาใต้ ก็เป็นอีกหนึ่งภาษา ที่มีจังหวะการพูดและท่วงทำนองน่าค้นหา และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ในครั้งนี้ เราก็ได้ รวมศัพท์ภาษาใต้ สไตล์ คนใต้นิ มาฝากเพื่อนๆ กัน งานนี้เรียนรู้เก๋ๆ แถมพูดได้อย่างหรอยเลยนิ 方言很好地展示了当地人的特色,它 除了能够展示出我们的出生地之外,还能体现出很多东西。除中部话之外,南部方言也是一种非常值得探索的语言,有着不寻常的特点。今天,我们就给大家介绍一下南部方言的词汇、表达方式,让大家也跟着学一学。 ศัพท์ใต้เฮฮา รวม ศัพท์ภาษาใต้ 泰国南部方言中有趣 的词汇 I like Milo ภาษาอังกฤษแปลว่า ฉันชอบไมโล 英语翻译成:我喜欢米 洛。 ภาษาใต้แปลว่า อะไรไม่รู้ / ไอไหร่ไม่โร้ 泰南话翻译成:什么都不知道/Ai rai mai ru(泰 南话发音)。 I Paid ภาษาอังกฤษแปลว่า ฉันจ่ายแล้ว 英语翻译成:我付钱 了。 ภาษาใต้แปลว่า คนไม่ดี / ไอ้เปรต 泰南话翻译成:坏人/Ai Pret(饿死鬼)(泰南 话发音)。 Hi Bro! ภาษาอังกฤษแปลว่า ว่าไงเพื่อน 英语翻译成:怎么样?朋 友! ภาษาใต้แปลว่า สมน้ำหน้า / หายเบร่อ 泰南话翻译成:活该/Hai Broey(泰 南话发音)。 Yes ma'am ภาษาอังกฤษแปลว่า ครับ คุณผู้หญิง 英语翻译成:是的,女 士! ภาษาใต้แปลว่า คำทักทายเพื่อนสนิท / เหย็ด แหมม 泰南话翻译成:好朋友之间的打招呼用语/Yet Maem(泰南话发音)。 Hi Bob! ภาษาอังกฤษแปลว่า สวัสดีบ็อบ 英语翻译成:你好,鲍 勃。 ภาษาใต้แปลว่า เจ็บช้ำ / ฮายยยย บอบบบ 泰南话翻译成:疼痛/Haiiiii Boppppp(泰南话 发音)。 Milo one ภาษาอังกฤษแปลว่า ไมโลหนึ่งแก้ว 英语翻译成:一杯米 洛。 ภาษาใต้แปลว่า ไม่รู้เรื่องรู้ราว / ไม่โร้วหวัน 泰南话翻译成:不懂事/Mai Rou Wan(泰 南话发音)。 Bonus ภาษาอังกฤษแปลว่า เงินโบนัส เงินพิเศษที่ได้นอกจาก 英语翻译成:津 贴。 ภาษาใต้แปลว่า โง่มาก / โบ๋นัด 泰南话翻译成:很笨/Bo Nat(泰 南话发音)。 I like ภาษาอังกฤษแปลว่า ฉันชอบ 英语翻译成: 我喜欢。 ภาษาใต้แปลว่า อะไร มีอะไร / ไอไหร่ 泰南话翻译成:什么?有什么?/Ai Rai( 泰南话发音)。 I like brownie ภาษาอังกฤษแปลว่า ฉันชอบบราวนี่ 英语翻译成:我喜欢巧 克力蛋糕。 ภาษาใต้แปลว่า มีอะไรไอ้หนุ่ม / ไอไหร่บ่าวนี่ 泰南话翻译成:小伙子,有什么?/Ai Rai Bao Ni(泰南话发音)。 My Beer ภาษาอังกฤษแปลว่า เบียร์ของฉัน 英语翻译成:我的啤 酒。 ภาษาใต้แปลว่า ไม่มีตัง / ม้ายเบี้ย 泰南话翻译成:没钱/Mai Bia(泰南话 发音)。 Peanut ภาษาอังกฤษแปลว่า ถั่วลิสง 英语翻译成: 花生。 ภาษาใต้แปลว่า อ้วนมาก / พีหนัด 泰南话翻译成:很胖/Pi Nat(泰南 话发音)。 I like Laos ภาษาอังกฤษแปลว่า ฉันชอบประเทศลาว 英语翻译成:我 喜欢老挝。 ภาษาใต้แปลว่า มีอะไรอีก / ไอไหร่หล่าว 泰南话翻译成:还有什么?/Ai Rai Lao(泰 南话发音)。 Door ภาษาอังกฤษแปลว่า ประตู 英语翻译 成:门。 ภาษาใต้แปลว่า ...คิดว่าทุกท่านน่าจะทราบ... 泰南话翻译成:以为大家 都知道… Cat car ภาษาอังกฤษแปลว่า รถรูปแมว 英语翻译成:猫咪形 状的汽车。 ภาษาใต้แปลว่า เมื่อยขา / เข็ดขา 泰南话翻译成:腿酸疼/Khet Kha(泰南 话发音)。 My right ภาษาอังกฤษแปลว่า สิทธิ์ของฉัน 英语翻译成:我的 权利。 ภาษาใต้แปลว่า ไม่มีอะไรซักอย่าง / ม้ายไหร่ 泰南话翻译成:什么都没有/Mai Rai(泰南话发音)。 500 ภาษาอังกฤษแปลว่า จำนวนห้าร้อย 英语翻译成: 五百。 ภาษาใต้แปลว่า ฮาโร่ยยยยยยยยย (คำอุทาน) 泰南话翻译成:Ha Roiiiii(叹词)。 Cat Mat ภาษาอังกฤษแปลว่า พรมแมว 英语翻译成 :猫毯 ภาษาใต้แปลว่า เมื่อยไปหมด / เข็ดเหม็ด 泰南话翻译成:浑身酸痛 /Khet Met(泰南话发音)。 Pre Show ภาษาอังกฤษแปลว่า โชวเปิด – โชว์ก่อนการแสดงหลัก 英语翻译成: 预演。 ภาษาใต้แปลว่า อาการที่บอกไม่ได้ / พรือโฉ้ 泰南话翻译成:无法说出的症状/Phreu Chai(泰南话发音)。 Cat Lung ภาษาอังกฤษแปลว่า ปอดของแมว 英语翻译成:猫 的肺。 ภาษาใต้แปลว่า เมื่อยหลัง / เข็ดหลัง 泰南话翻译成:后背疼/Khet Lang(泰南 话发音)。 Yeah Thanks ภาษาอังกฤษแปลว่า ใช่ ขอบคุณ 英语翻译成:是的,谢 谢。 ภาษาใต้แปลว่า อย่ากระทบ / อย่าแท่ง  泰南话翻译成:别撞/Ya Thaeng(泰南话发音)。 My kind bride ภาษาอังกฤษแปลว่า เจ้าสาวผู้แสนดีของฉัน 英语翻译成:我善良的新 娘。 ภาษาใต้แปลว่า ไม่ค่อยสบาย / ไม่ค่ายบาย 泰南话翻译成:不太舒服/Mai Khai Bai(泰南 话发音)。 Nightmare ภาษาอังกฤษแปลว่า ฝันร้าย 英语翻译成:噩 梦。 ภาษาใต้แปลว่า แม่อยู่ไหน / ไหนแม่ 泰南话翻译成:妈妈 在哪?/Nai Mae(泰南话发音)。 Side ภาษาอังกฤษแปลว่า ด้านข้าง 英语翻译成:旁 边。 ภาษาใต้แปลว่า ทำไม / ไสสส 泰南话翻译成:为什么?/Sai(泰南话发 音)。 Eyesight ภาษาอังกฤษแปลว่า สายตา 英语翻译成:视 力。 ภาษาใต้แปลว่า อายทำไม / อายไส 泰南话翻译成:为什么害羞/Ai Sai(泰 南话发音)。 Can die ภาษาอังกฤษแปลว่า ตายได้ 英语翻译成 :可以死。 ภาษาใต้แปลว่า พอใช้ได้ / แคนดาย 泰南话翻译成:凑活能用/Khaen Dai( 泰南话发音)。 Good night ภาษาอังกฤษแปลว่า ฝันดี 英语翻译成: 晚安。 ภาษาใต้แปลว่า พระอยู่กุฏิไหน / กุดไหน 泰南话翻译成:僧侣在哪间佛舍?/Kut Nai(泰南话发音)。 不知道大家有没有看出来,很多类似的“笑话”都是因为泰国南部人在说话时飞快的语速、某些地方的省略以及词汇方面的差异造成的,真的是“一方水土养一方人”呀!希望以后你不泰语的人应该都知道,泰国一般被分成四大方言区:中部方言、北部方言、东北部方言和南部方言,各个方言要被操泰南方言的人说晕哦!   声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰北方言并不难,学会帮你秒变“清迈人”

  泰语貌似和曼谷人说的不太一样,调调总是怪怪的。实际上,清迈人讲的并不是我们学习的中部方言

 • 什么?泰语也分普通话和方言?!

  了解一下吧 [en]"สวัสดีค่ะ/ครับ""สวัสดีเจ้า""ไปใส""พรือ"คำทักทายน่ารักๆที่มักพบเจอเวลาไปเที่ยวจังหวัดต่างๆ สร้างความประทับใจแรกได้เสมอ น่าแปลกที่ภาษาถิ่นเหล่านี้กลับมีคำพูดลดน้อยลงไป สังเกตได้จากคนรุ่นใหม่ที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดนอกเขตบางกอก เลือกใช้ภาษากลางในการสื่อสาร หรือพูดภาษาถิ่นที่หลงเหลือเพียงสำเนียง แต่ศัพท์และรูปประโยคกลายเป็นภาษากลางไปหมดแล้ว[/en][cn]以上四种“你好”的问候方式总会让你在外府旅游的时有了第一印象,现在“方言用语”越来越少了,据观察应该是出生在曼谷地区外的年轻人,选择用“普通话”来作为交流,或者说“方言”的时候只剩下口音,但用词和句子都是用“普通话”的方式来表达了。[/cn] ภาษากลาง中部普通话   คิดถึงมาก非常想念 กลับบ้าน回家 ราคาเท่าไร多少钱  สมตำ青木瓜沙律  หิวข้าวหรือยัง饿了吗 ไปดูหนังกันไหม一起去看电影吗 ภาษาเหนือ北部方言 กีดเติงแต้ๆเน้อ非常想念 ปิ๊กบ้าน回家 เต๊าใด多少钱 ต๋ำส้ม青木瓜沙律 อยากข้าวยัง饿了吗 ไปผ่อหนังตวยกั๋นก่อ一起去看电影吗 ภาษาใต้南部方言 หวังเหวิดจังฮู้非常想念 หลบบ้าน回家 เถ่าไหร๊多少钱 ส้มตำ青木瓜沙律 เนือยแล้วม๊าย饿了吗 ไปแลหนังกันหวาเอาม่าย一起去看电影吗 ภาษาอีสาน东北部方言 คิดฮอดหลายหลายเด้อ非常想念 เมียบ้าน回家 ราคาจั๊กบาท多少钱 ตำบักหุ่ง青木瓜沙律 หิวข้าวบ่饿了吗 ไปเบิ่งหนังนำกันบ่一起去看电影吗  (看完上泰语也会根据地域的分布在用词上和语音上有着或多或少的差异哦~但在平时看到的泰语面的例句后,小编表示要被方言的语调弄Cry了~)  点击查看更多此系列文章>> 

 • 小知识:泰语方言的划分

  泰语的时候,荧幕下方就开始出现一排小小的泰语

 • 泰语每日一词:ล้มเหลว“失败”(Day 1784)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: [动词]失败,破产 例: ความล้มเหลว 失败 [名词] การติดตั้งล้มเหลว 安装失败 ดาวน์โหลดล้มเหลว 下载失败 สแกนไวรัสล้มเหลว 病毒扫描失败 รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว 觉得自己很失败 ล้มเหลวในการใช้ชีวิตมาก 生活得很失败 พื้นที่ไม่เพียงพอ ดาวน์โหลดล้มเหลว 空间不足,下载失败 มองเห็นแต่ข้อบกพร่องและความล้มเหลวของคนอื่นเท่านั้น 只看到别人的缺点和失败 เขากลัวว่าจะล้มเหลวอีก  他害怕会再次失败 ทบทวนด้วยนะว่าล้มเหลวได้อย่างไร ทำอย่างไรคราวหน้าจะไม่ล้มเหลว 复盘一下失败的原因,下次要怎么做才能避免 มันขึ้นว่า การติดตั้งล้มเหลว รหัสข้อผิดพลาด 0

 • 泰语每日一词:ฟุตบอล“足球”(Day 1780)

  我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]足球”  例: สนามฟุตบอล 足球场 ลูกฟุตบอลลูกนี้ 这个足球 สโมสรฟุตบอล 足球俱乐部 อเมริกันฟุตบอล 美式足球 เล่นฟุตบอล 踢足球 ฟุตบอลโลก 足球世界杯 บ้าฟุตบอล 对足球狂热

 • 泰语每日一词:เมฆ“云”(Day 1777)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]云”  例: เมฆฝน 雨云 เมฆทรงแปลก ๆ  形状奇奇怪怪的云 เมฆบังแสงอาทิตย์  云遮住阳光 ก้อนเมฆสีขาวลอยเต็มท้องฟ้า 天空中飘满了白云 ก้อนเมฆก้อนนี้น่ารักมาก 这朵云好可爱