• 泰语每日一词:สิบ“่十”(Day 1664)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[数词]十” 例: สิบตำรวจตรี (警察)下士 สิบตรี (军)下士 สิบเอก (军)上士 สิบเอ็ด 11 สองร้อยยี่สิบเอ็ด 221 สิบล้าน 一千万 หลักสิบ 十位数 สิบโมงเช้า 上午10点 สองทุ่มสิบนาที 晚上8点10分 เดือนที่สิบ 第10个月 สิบสองเดือน 12个月 เหรียญสิบบาท 10铢硬币 ถุงละสิบบาท 每袋10铢 เมื่อหลายสิบปีก่อน 几十年前 โทรไปสิบกว่าครั้งแล้ว 打了十多次电话过去 สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น 眼见为实 เรามากันสิบกว่าคน 我们十多人一起来的 สิบตรีคนนั้นเป็นลูกน้องของพ่อเขา 那位下士是他爸爸的部下。 เวลาโกรธ นับหนึ่งถึงสิบก่อนจะพูด 生气的时候从一数到十然后再

 • 泰语每日一词:ปัจจุบัน“่目前”(Day 1667)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]现在,目前,当前” 例: ปัจจุบันนี้ 目前,现在,眼下 ปัจจุบันกาล  现在时 ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง  现在进行时 ภรรยาคนปัจจุบัน 现任妻子 สังคมไทยปัจจุบัน 当今泰国社会 อยู่กับปัจจุบัน 活在当下 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 从过去到现在 ปัญหาปัจจุบันคือ... 当下的问题是... อดีตเป็นไง ไม่สำคัญ แค่ปัจจุบัน ฉันนั้นจะยืนข้างเธอ 过去是怎样并不重要,重要的是现在我会站在你身旁。 ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการแล้ว 泰国目前已经正式提供5G服务。 ปริญญาตรีในปัจจุบันยังสำคัญไหม 现在的本科学历还重要吗

 • 泰语每日一词:หิมะ“่雪”(Day 1661)

  泰语入门语下方。强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏 常见含义: “[名词]雪” 例: ปั้นตุ๊กตาหิมะ 堆雪人 พายุหิมะ 暴风雪 หิมะตก下雪 หิมะตกหนัก 雪下得大 หิมะถล่ม 雪崩 เล่นหิมะ 玩雪 กวาดหิมะ 扫雪 รถกวาดหิมะ 扫雪车 ภูเขาหิมะมังกรหยก 玉龙雪山 ถูกปกคลุมด้วยหิมะ 被雪覆盖 เมื่อเวลาหิมะหยุดตก 当雪停下来的时候 6 ประเทศน่าไปเล่นหิมะในเอเชีย 值得去玩雪的6个亚洲国家 ดูหิมะที่ไหนถูกสุด 去哪看雪最便宜? ทำไมละลายหิมะด้วยเกลือ 为什么用盐来化雪? หลังจากที่หิมะหยุดตกก็จะทำให้เรากลับมารู้สึกหนาว 雪停了之后就会让我们觉得冷。 ตอนนั้นหิมะตกหนักมาก 那时候雪下得很大。 词汇: ตก下   ถล่ม崩塌  กวาด扫    ภูเขา山   ถูก被;便宜

 • 你好的泰语表达

  用表达泰语“你好”,即 สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   常用泰语: “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 泰语每日一词:รู้เรื่อง“懂得”(Day 1608)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[动词]明白,懂;获知;知事理” 例: ไม่รู้เรื่อง 不知道,不懂 อ่านไม่รู้เรื่อง 看不懂 ฟังรู้เรื่องไหม 能听懂吗? พูดกันไม่รู้เรื่อง 彼此说不通 เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง  学不太明白

 • 泰语的你好怎么写?

  你好的泰语说法: สวัสดี-sawatdee 日常说你好,需泰语要在句末加上结尾词: 女性:สวัสดีค่ะ (sawatdee-ka) 男性:สวัสดีครับ (sawatdee-krab) 所以,坊间戏谑“刷我的卡”,“刷我的”即sawatdee,而“卡”,来自女性专用结尾词 ค่ะ-ka。男性专用结尾词是 ครับ-krab,所以不说“卡”要说“卡布”。 怎么样,你学会了用泰语说你好了吗?   “你好吗” 用泰语如何回答? 泰语的“祝你好运”怎么说? 泰语的新年快乐怎么说?怎么写?

 • 泰语每日一词:ชั้น“层”(Day 1654)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[量词,名词]层,级,班;层次;级,等级;架子” 例: เพื่อนร่วมชั้น 同班同学 ชั้นนำ 领先的 ชั้นที่สอง 二楼,二级 ชั้นประหยัด (飞机)经济舱 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ 商务舱机票 ศาลชั้นต้น 初级法院 ชั้นบน 楼上 ชั้นล่าง 楼下 ชั้นกลาง 中级 ชั้นใน 内层 เสื้อชั้นใน 内衣 ชั้นวางของ 置物架 ชั้นวางผ้าขนหนู 毛巾架 ชั้นวางสบู่ 肥皂盒 บ้านที่มี 2 ชั้น 两层楼的房子 ลานจอดรถชั้นใต้ดิน 地下停车场 ตึกเรียน 6 ชั้นนี้ 这栋六层楼的教学楼 เปลี่ยนครูประจำชั้นทุกปี 每年都换班主任 เรียนอยู่ชั้นไหน 在读几年级? ชั้นบนมีห้องนอนสามห้องห้องน้ำหนึ่งห้อง 楼上有三间卧室,一间卫生间

 • 听儿歌学泰语:จับปูดำ 抓青蟹

  还记得小时候我们天天念在口里的儿歌吗?儿歌好记又好玩,还能帮助我们发音,认识泰语。今天,我们来跟着泰国的儿歌来学泰语,学会唱这首儿歌,还怕不会说吗? (图源:粟米) https://v.qq.com/x/page/t0957a4qhrn.html จับปูดำ ขยำปูนา 抓青蟹,舂田蟹 จับปูม้า คว้าปูทะเล 抓花蟹,逮海蟹 สนุกจริงเลย ช๊ะเลยนอนเปล 真开心,来睡吊床 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 จะโอละเห่นอนเปล หลับไป 哄哄吊床睡着了 词汇分析: ปูดำ 榄绿青蟹(梭子蟹科

 • 泰语每日一词:อาวุธ“武器”(Day 1598)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]武器,武装,装备” 例: อาวุธยุทธภัณฑ์ 装备,军备,武装 กำลังอาวุธ 武装,武装力量 อาวุธเคมี 化学武器 พกอาวุธ 携带武器 ทหารอาวุธครบมือ  全副武装的士兵 อาวุธที่มีเทคโนโลยีสูง 高科技武器 อาวุธที่ถูกฝังดิน 被埋在土里的武器 อาวุธยุคสงครามโลก 2 二战时期的武器 อาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลก 世界上最先进的武器 ปัญญาเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุด 智慧是最锋利的武器。 ทำไมไทยต้องซื้ออาวุธจากประเทศอื่น 为什么泰国要从其他国家购买武器? ไทยสามารถผลิตอาวุธหนักได้หรือยัง 泰国可以自己生产重型武器了吗? 词汇: เคมี化学    พก携带  ทหาร士兵  เทคโนโลยี科技   ฝัง埋    สงคราม战争  ที่สุด最

 • 泰语每日一词:หรี่“眯眼”(Day 1611)

  泰语入门语看得更清楚? ถ้าจะติด แนะนำหลอด แอลอีดี แบบหรี่ได้ 如果要装,建议装可调亮度的LED灯。 ถ้าต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสง 如果一见到光眼睛就会眯着 ทำไมกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วต้องหรี่ตา 为什么吃了什么酸酸的东西之后会眯眼? หรี่ตาแล้วชัดขึ้น น่าจะเป็นเฉพาะคนสายตาสั้น 眯眼时看得更清楚,应该只是对于近视的人来说会这样。 词汇: ตา眼睛    แสง光  สวิทซ์开关   หลอดไฟ灯管    ชัด清楚   แนะนำ推荐   เปรี้ยว酸    สายตาสั้น近视   发音声调分析: หรี่ตา 由 ห + ร +  -ี +  -่  4个部分组成 หรี่ตา [หรี่] 有1个音节:หรี่。 หรี่  相当于高辅音 + 长元音 + 第2调 → 第2调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。