• 泰语每日一词:กะหรี่“咖喱”(Day 2356)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[名词]咖喱” 例: ผงกะหรี่ 咖喱粉 ข้าวแกงกะหรี่ 咖喱饭 ปูผัดผงกะหรี่ 咖喱蟹 ก้อนแกงกะหรี่ 1 กล่อง 一盒咖喱块 ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่น 日式咖喱块 ข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอด 炸鸡咖喱饭 ใส่ผงกะหรี่ลงไป 1 ช้อน 放一勺咖喱粉下去 ถ้าเทียบกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น 如果和日式咖喱相比 ใส่เยอะจะกลายเป็นแกงกะหรี่ไป  放多了就会变成咖喱汤 ร้านนี้ข้าวแกงกะหรี่อร่อยมาก 这家店咖喱饭很好吃 ถ้าทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นน่าจะง่ายกว่า  如果做日式咖喱应该会更容易 จำเป็นต้องใช้ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหรือไม่  有必要用日式咖喱块吗? ผงกะหรี่ ทำมาจากอะไร 咖喱粉是用什么做

 • 泰语每日一词:ปลาทอง“金鱼”(Day 2373)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]金鱼” 例:  เลี้ยงปลาทองครั้งแรก 第一次养金鱼 ปลาทองป่วยง่าย 金鱼很容易生病 น้ำในตู้ปลาทองไม่ใส 金鱼缸里的水不清 ความจำสั้นเหมือนปลาทอง 记性和金鱼一样差 ปลาทองอดอาหารได้กี่วัน 金鱼

 • 泰语每日一词:แบบฟอร์ม“表格”(Day 2376)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]表格” 例:  แบบฟอร์มเปล่า 空表格 แบบฟอร์มภาษาจีน 中文表格 กรอกแบบฟอร์ม 填表 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 在线填表 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 下载表格 สร้างแบบฟอร์ม 创建表格

 • 泰语每日一词:เขตร้อน“热带”(Day 2361)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]热带” 例: ปลาเขตร้อน 热带鱼 ผลไม้เขตร้อน 热带水果 พายุหมุนเขตร้อน 热带气旋 ป่าฝนเขตร้อน 热带雨林 ภูมิอากาศในเขตร้อน 热带的气候 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 热带季风气候

 • 泰语每日一词:กุยช่าย“韭菜”(Day 2351)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:ปาท่องโก๋“油条”(Day 2359)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]油条” 例: แป้งปาท่องโก๋ 油条粉 ปาท่องโก๋ 1 ชิ้น 一块油条 น้ำมันทอดปาท่องโก๋ 炸油条的油 วิธีทำปาท่องโก๋ 油条的制作方法 ชอบเอาปาท่องโก๋ไปจิ้มกับนมข้นหวาน 喜欢把油条拿去蘸甜炼乳

 • 泰语每日一词:“化妆品”(Day 2357)

  泰语入门语用了或是过期了的化妆品 มีร้านขายเครื่องสำอางอยู่ทางซ้ายมือ 左边有家卖化妆品的店 ทำไมผู้หญิงชอบกระเป๋ากับเครื่องสำอางจัง 为什么女人那么喜欢包包和化妆品? เขาเป็นคนชอบซื้อเครื่องสำอาง ตอนนี้มีอยู่เยอะมากที่ยังไม่ได้ใช้เลย ใช้ไม่ทันจริง ๆ 她喜欢买化妆品,现在有很多还没用过的,真的是来不及用 词汇: แผ่น片 เช็ด擦 เเพ้过敏 ยี่ห้อ牌子 ผลิต生产 ผิด错 ดม闻  บริจาค捐 กระเป๋า包  ทัน来得及  发音声调分析: เครื่องสำอาง 是由以下9个部分

 • 泰语每日一词:กระปุก“罐”(Day 2348)

  泰语入门语用完 เงินในกระเป๋าหายไปสามร้อย วิตามินซีหายไป 1 กระปุก  包里的钱丢了300,维生素C丢了一瓶 เอากระปุกยาตัวนี้ไปให้คุณหมอดูด้วย ให้คุณหมอวินิจฉัยเองดีกว่า 把这个药的罐子拿去给医生看一下,让医生自己判断比较好 词汇:  ออมสิน储蓄 น้ำพริก辣椒酱 วิตามิน维生素 ปิดฝา盖盖子 ถูกใจ合心意  ของขวัญ礼物 วันเกิด生日 หมด光  กระเป๋า包  วินิจฉัย判断  发音声调分析: กระปุก 是由 กร + -ะ + ป + -ุ + ก 5个部分组成的 กระปุก [กฺระ-ปุก] 有2个音节:กฺระ、ปุก。 กฺระ 复合辅音(中) + 短元音  → 第2调  ปุก  中辅音 + 短元音 + 浊尾音 → 第2调  (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ทิวทัศน์“风景”(Day 2364)

  面的风景 ชอบถ่ายทิวทัศน์มากกว่า 更喜欢拍风景照 สามารถถ่ายภาพทิวทัศน์กลางคืนได้อย่างชัดเจน 可以清晰地拍摄夜景 ระหว่างทางที่ผ่าน ทิวทัศน์สวยงามมาก  途中的风景非常美 เราจะเห็นทิวทัศน์ของเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน  我们将能清楚地看到清迈的风景  ฟังไม่เข้าใจ เลยเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ ไปถ่ายรูปทิวทัศน์ด้านนอกแทน 听不懂,所以就从博物馆走了出来,去外面拍风景照 ผู้เข้าพักจะเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาจากห้องพักทุกห้อง 每个入泰语入门语住者都将从房间里看到湄南河的风景 词汇: ธรรมชาติ自然 ทะเล海 นั่งเรือ坐船 ชม欣赏  แม่น้ำ河 ด้านนอก外面 ถ่าย拍摄  กลางคืน夜晚 ชัดเจน清楚 ระหว่างทาง途中  发音声调分析: ทิวทัศน์ 是由以下8个部分组成的: ท + -ิ + ว + ท + -ะ + ศ + น + -์ ทิวทัศน์ [ทิว-ทัด] 有2个音节:ทิว、ทัด。 ทิว 低辅音 + 短元音 + 清尾音 → 第1调 ทัด 低辅音 + 短元音 +浊尾音 → 第4调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ลูกพลับ“柿子”(Day 2377)

  泰语入门语