• 泰语每日一词:ทางม้าลาย“斑马线”(Day 2374)

  会把车停下 เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย 过马路时,我们应该走斑马线还是应该走天桥? เวลาจะข้ามทางม้าลาย ไม่ควรวิ่งโดยเด็ดขาด ต้องดูให้ดีว่ารถหยุดเรียบร้อยแล้ว ค่อยข้าม 要过泰语入门语人行横道的时候千万不要跑,要看到车停好了再过 词汇: รุ้ง彩虹 จูง牵  จาง淡  ชะลอ放慢 ความเร็ว速度 เตือน提醒  ระวัง小心  จอดรถ停车  เกลียด讨厌  สะพาน桥 เด็ดขาด绝对 ค่อย再   发音声调分析: ทางม้าลาย 是由以下9个部分组成的: ท + -า + ง +  ม + -า +  -้  + ล + -า + ย ทางม้าลาย [ทาง-ม้า-ลาย] 有3个音节:ทาง、ม้า、ลาย。 ทาง 低辅音 + 长元音+ 清尾音  → 第1调 ม้า   低辅音 + 长元音 + 第3调 → 第4调 ลาย 低辅音 + 长元音+ 清尾音  → 第1调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范: 本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:ทองแดง“铜”(Day 2375)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:ด้าย“线”(Day 2385)

  泰语入门语面包 ใช้กรรไกรตัดด้าย 用剪刀剪线 มีเศษด้ายแดงโผล่ออกมา 有红色的线头露出来 มีเอาไว้เก็บเข็มกับด้ายและอุปกรณ์การเย็บผ้าต่างๆ  用来放针线以及各种缝衣服用的小工具 การจะเย็บผ้า อุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือด้าย 要缝衣服时不可或缺的东西就是线 ปัจจุบันเขาอายุ 60 เอาด้ายใส่รูเข็มได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตา 现在他60岁,穿针都还不用戴眼镜 词汇: เข็ม针 เย็บ缝 พัน缠绕 ผ้าฝ้าย棉 ซ่อน隐藏 ขนมปัง面包 กรรไกร剪刀 อุปกรณ์设备 สำคัญ重要 แว่นตา眼镜 发音声调分析: ด้าย 是由 ด + -า + ย + -้  4个部分组成 ด้าย [ด้าย] 有1个音节:ด้าย。 ด้าย 中辅音 + 长元音 + 清尾音 + 第3调 → 第3调 (你之前分析对了吗?^-^ ) 音频示范:  本文为沪江泰语整理,未经许可不得转载。

 • 泰语每日一词:เขตร้อน“热带”(Day 2361)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]热带” 例: ปลาเขตร้อน 热带鱼 ผลไม้เขตร้อน 热带水果 พายุหมุนเขตร้อน 热带气旋 ป่าฝนเขตร้อน 热带雨林 ภูมิอากาศในเขตร้อน 热带的气候 ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 热带季风气候

 • 泰语每日一词:ชื่นชม“称赞”(Day 2371)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[动词]称赞,赞扬” 例: คำชื่นชม 赞赏的话 เสียงชื่นชม 称赞的声音 น่าชื่นชม 值得称赞的,值得表扬的 การกระทำที่น่าชื่นชม 值得称赞的行为 ส่วนที่น่าชื่นชม 值得称赞的部分

 • 泰语每日一词:กะหรี่“咖喱”(Day 2356)

  泰语入门语下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义:  “[名词]咖喱” 例: ผงกะหรี่ 咖喱粉 ข้าวแกงกะหรี่ 咖喱饭 ปูผัดผงกะหรี่ 咖喱蟹 ก้อนแกงกะหรี่ 1 กล่อง 一盒咖喱块 ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่น 日式咖喱块 ข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอด 炸鸡咖喱饭 ใส่ผงกะหรี่ลงไป 1 ช้อน 放一勺咖喱粉下去 ถ้าเทียบกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่น 如果和日式咖喱相比 ใส่เยอะจะกลายเป็นแกงกะหรี่ไป  放多了就会变成咖喱汤 ร้านนี้ข้าวแกงกะหรี่อร่อยมาก 这家店咖喱饭很好吃 ถ้าทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นน่าจะง่ายกว่า  如果做日式咖喱应该会更容易 จำเป็นต้องใช้ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหรือไม่  有必要用日式咖喱块吗? ผงกะหรี่ ทำมาจากอะไร 咖喱粉是用什么做

 • 泰语每日一词:สาคู“西米”(Day 2370)

  泰语入门语

 • 泰语每日一词:ปาท่องโก๋“油条”(Day 2359)

  听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。 因为自己之前所听懂的,那些都泰语入门语还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦。 小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方。 强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。 常见含义: “[名词]油条” 例: แป้งปาท่องโก๋ 油条粉 ปาท่องโก๋ 1 ชิ้น 一块油条 น้ำมันทอดปาท่องโก๋ 炸油条的油 วิธีทำปาท่องโก๋ 油条的制作方法 ชอบเอาปาท่องโก๋ไปจิ้มกับนมข้นหวาน 喜欢把油条拿去蘸甜炼乳

 • 泰语每日一词:“化妆品”(Day 2357)

  泰语入门语用了或是过期了的化妆品 มีร้านขายเครื่องสำอางอยู่ทางซ้ายมือ 左边有家卖化妆品的店 ทำไมผู้หญิงชอบกระเป๋ากับเครื่องสำอางจัง 为什么女人那么喜欢包包和化妆品? เขาเป็นคนชอบซื้อเครื่องสำอาง ตอนนี้มีอยู่เยอะมากที่ยังไม่ได้ใช้เลย ใช้ไม่ทันจริง ๆ 她喜欢买化妆品,现在有很多还没用过的,真的是来不及用 词汇: แผ่น片 เช็ด擦 เเพ้过敏 ยี่ห้อ牌子 ผลิต生产 ผิด错 ดม闻  บริจาค捐 กระเป๋า包  ทัน来得及  发音声调分析: เครื่องสำอาง 是由以下9个部分

 • 泰语每日一词:กุยช่าย“韭菜”(Day 2351)

  泰语入门语