• 跟泰国人学地道的泰语元(配元

  (请认真看完这段视频,泰国老师带你发元音的发音) สระ(sa-ra)在泰语中是“元音”的意思。通常在念某个元音时,前面都会说“sa-ra",然后后面跟某个具体的元音。比如:“า”的读法是----sa-ra-aa “เ“的读法是----sa-ra-ee 嫌上面的元不够生动可爱,那么,你就选下面这一种吧,把它作为桌面,天天看,还怕记不住? 姐妹篇:跟泰国人学地道的泰语辅(配辅)>>>

 • 与 การ 发音完全一样的 กาล 和 การณ์

  相关的动词变为表示这个动作的名词。那么,后面两个词缀又怎么使用呢?让我们一起来看一看吧。     (1)การณ์ คำว่า การณ์ มีความหมายว่า เหตุ เค้า มูล เช่น ยามรักษาการณ์ หมายถึง ยามคอยระวังเหตุการณ์ เมื่อใช้ประกอบศัพท์อื่น ปรากฏเป็นส่วนท้ายของศัพท์ มีความหมายว่า เหตุ หรือ เรื่องราว ตัวอย่างเช่น การณ์ 这个词缀的含义是“情形”、“迹象”“缘由”等,例如:哨兵,含义就是“注意情况的保卫人员”。当要使用这个词缀组词时,这个词缀应出现在末尾,表示“情形”、“事件”等多种含义。如: ①สังเกตการณ์ 意见 ②ประสบการณ์ 经验 ③ปรากฏการณ์ 现象 ④สถานการณ์ 情况 ⑤วิกฤตการณ์ 危机     (2)กาล ส่วน กาล นั้น ออกเสียงว่า(กาน)หรือ(กา-ละ) มีความหมายว่า เวลา คราว ครั้ง อาจใช้เป็นคำเดี่ยว เช่น กาลครั้งหนึ่ง ถึงการอวสาร หรือ ใช้เป็นคำประสมซึ่งจะออกเสียงว่า(กา-ละ)โดยที่พยางค์หลัง(ละ)ออกเสียงเพียงครึ่งเสียง ตัวอย่างเช่น 至于 กาล 这个词缀,有两种发音,一种是(กาน),另一种是(กา-ละ),有“时间”、“次数”等含义,用来构成独词,例如“曾几何时”、“结束时间到了”等等;或者用来形成复合词。若用来构成复合词,则后面(ละ)这个音节要发音。如: ①กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 很久以前(发音) ②เมื่อกาลเวลาผ่านไป จะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลง 随着光流逝,这个世界上没有什么会一成不变。(不发音) ③เราควรใช้ภาษาให้เหมาะกับกาลเทศะ 我们应该把语言使用得既和时又和地。(发音)   好啦,我们今天的小贴士就到这里啦。小编个人能力有限,如有不足,请留言指出哦~我们下次再见。   声明:本文由沪江泰语编译整理,转载请注明出处。如有不妥,敬请指正。

  2018-07-16

  语法 词汇

 • 泰语公开课:泰语纠小学堂

  初学泰语的你,是不是为泰语的声调要怎么才是正确的?泰语的元、辅发音难点应该如何克服和纠正?泰语应该怎么拼读?如果你都有这些苦恼,欢迎大家锁定6月28日晚19:00的【泰语纠小学堂】,Vivi老师带领你纠察泰语发音难点。 【内容安排】 ①泰语的声调发音难点 ②纠察元发音难点 ③纠察辅发音难点 ④纠察复合辅发音难点 ⑤纠环节&提问解答 【时间地点】 时间: 6月28日(星期五) 19:00 - 20:00 公开课地点: CCtalk 小语种大厅(什么是CCtalk?戳我了解>>>) 你还有什么疑问想要老师解决的吗?戳这里汇集你的疑惑吧! 【收集疑问】在学习泰语发音的时候,你会遇到哪些发音难点?>>>

 • 泰语的尾辅——子尾辅(二)

    前面,我们已经归纳里一部分泰语的子尾辅音了。除了前面的几个,还有一小部分没有归纳总结哦~~下面我们就把泰语中的8个母尾辅音和几个子尾辅音及特殊子尾辅音继续总结完整吧~~ 泰语的尾辅音——子尾辅音(二) (四)母尾辅音- ด共有15个子尾辅音ต ฎ ฏ ถ ฐ ส ศ ษ ซ ท ธ ฑ ฒ จ ช和10个特殊子尾辅音ดิ ติ ตุ ตร ธิ ฒิ รถ รท ทร ชร,其读音和母尾辅音-ด相同。 例子: ชีวิต生命 读   ชี-วิด    กฎ法律 读 กด   กบฏ 叛乱 读กะ-บด   รถ车 读 รด      อิฐ砖头 读อิด    รส 味道 读 รด   ทิศ方向 读 ทิด    โทษ 怪罪 读โทด     ก๊าซ天然气 读 ก๊าด     บาท 株 读บาด     อาวุธ武器 读 อา-วุด   ครุฑ 大鹏鸟 读 ครุด     พัฒนา发展 读พัด-ทะ-นา      อาจ也许 读  อาด   พืช植物 读 พืด   จักรพรรดิ 帝国 读จัก-กระ-พัด     ชาติ国家 ,民族 读 ชาด    เหตุ 原因 读เหด        บัตร 证,票 读 บัด    พยาธิ 寄生虫 读พะ-ยาด    วุฒิ 文凭 读วุด-ทิ      ปรารถนา 愿望 读 ปราด-ถะ-หนา    วันสารท 秋节 读 วันสาด     สมุทร大海 读 สะ-หมุด    เพชร 钻石  读 เพ็ด (五)母尾辅音- บ共有4个子尾辅音ป พ ภ ฟ  ,其读音和母尾辅音-บ相同。 例子:รูป相片 读 รูบ       ภาพ图,图画 读  ภาบ     โลภ 贪心 读 โลบ      ยีราฟ 长颈鹿 读 ยี-ราบ  到这里,泰语中所有的子尾辅音就都齐全了~\(≧▽≦)/~啦啦啦~~小编每个子尾辅的形式都举了一个例子,可能会有一些比较生僻的词语,大家熟悉熟悉就好~~

 • 听儿歌学泰语:大象(ช้าง )

  ,长长的鼻子,叫做象鼻[/cn] [en]มีเขี้ยวใต้งวง เรียกว่างา มีหูมีตา หางยาว   [/en]    [cn]象鼻下的尖牙,叫做象牙。有耳有眼,长长的尾巴。[/cn] 词汇学习: ช้าง大象  น้อง 弟弟或妹妹   เคย 曾经 เห็น看见 หรือเปล่า是否  ตัว躯体 โต高大,长大  เบา轻 เรียก叫做  งวง象鼻  เขี้ยว尖牙   งา象牙  หู耳朵 ตา 眼睛  หาง尾巴    往期儿歌: 适合泰语新手学习的泰国歌曲(1)-辅歌-超可爱泰语儿歌 适合泰语新手学习的泰国歌曲(2)-尾发音练习,泰语儿歌《妈妈孵蛋》 适合泰语新手学习的泰国歌曲(3)-必学泰语儿歌:你好,你好! 本双语文章的中文翻译系沪江泰语整理编译,未经允许不得转载。中文翻译仅代译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

 • 你造吗?26个英文字母在泰语里居然是这么写这么念的!

  英语学了很多年,泰语学了这么长时间,那你有没有想过:26个英文字母在泰语里是如何示的呢?又该怎么念呢?会和英文字母发音完全一样吗?今天我们就来给大家揭晓答案!    A = เอ  B = บี  C = ซี  D = ดี   E = อี   F = เอฟ  G = จี   H = เอช   I = ไอ  J = เจ   K = เค   L = แอล  M = เอ็ม   N = เอ็น   O = โอ  P = พี   Q = คิว   R = อาร์  S = เอส   T = ที   U = ยู  V = วี   W

 • 泰语辅和元拼读规则:高辅

  并带有ง น ม(清尾)的节有二、三和五三个声调。(如果没有声调则是第五声调)如: ขัน ขั่น ขั้น ของ ข่อง ข้อง 4)高辅与长、短元拼合并带有ก ด บ(浊尾)的第二声调。如: ขัด ขบ ขุด แขก ขอบ ขวด 高辅的拼规则                                                         声调 节组成部分 第五声调 第二声调 第三声调 高辅+长元 ขา ข่า ข้า 高辅+短元   ขะ   高辅+长、短元+ง น ม尾 ขาน ขัน ข่าน ขั่น ข้าน ขั้น 高辅+长、短元+ก ด บ尾   ขาด ขัด   相关文章推荐: 泰语辅和元拼读规则:中辅篇>>>> 泰语辅和元拼读规则:低辅篇>>>>

 • Sunny都被全网嘲,泰国配界屡启用名流网红,粉丝翻旧账不满

  站上一则旧闻,原文不完全内容翻译如下:最近(2016年8月16日)Sunny于网络上出面表示,看到很多抨击自己的言论,希望大家可以理解他本身并非专业配音员,只是接受邀请参与配音工作,而此次配音为人生首次,合作方希望他按照自己的风格配音即可,可不论如何解释,观众们看了都觉得配的不合适,所以... 除了相当一部分不好的言论重新将他带入网友们的争论谩骂中之外,也有很多粉丝选择站在他这边力挺: 评论1:Sunny他没有亵渎配音员的职业呐,当他去配音的时候也说过了这真的很难,而且他还约了团队一起演练过,想让自己表现出色做到最好,如果有人看了幕后剪辑的话就知道他有多努力了,理解非议四起时他回复比较冲,因为那些人说话真的口无遮拦,当时他是被人骂的太惨才回击的; 评论2:我很理解大家想要专业配音员来配音,而不是选用流量明星或网红的心情,但Sunny他只是做了自己的工作而已呐,不应该把他拉出来鞭挞指责,要骂就骂制作方而不是明星本人,用这么恶毒的语言攻击他不太好,还是换成给配音员鼓励的方式加油打气更好。 其实Sunny叔很早就出道,有不少能拿的出手的泰剧和电影,明星也是有真才实干才能长久吸住大批粉丝的,只不过人无全才,在配音他可能确实比不上各位专业人士,一部不出色的作品真的要毁掉他人生中的全部闪光点吗?这样的抨击会不会太过啦?希望网友们都冷静分析,言论诛心大可不必如此。 声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自undubzapp,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。

 • 泰语的尾辅——子尾辅(一)

   泰语尾辅分母辅和子尾辅两种。除了8个母尾辅外,还有一些读与之相同的子尾辅和特殊子尾辅,下面给大家总结一下O(∩_∩)O哈! 泰语的尾辅---子尾辅(一) (一)母尾辅-น  共有5个子尾辅 ณ ญ ร ล ฬ   ,其读和母尾辅-น 相同。 例子:คุณ 你   读 คุน      บุญ 恩德   读บุน     อาหาร     食物  读 อา-หาน         บอล   球  读 บอน       ปลาวาฬ  鲸鱼 读 ปลา-วาน (二)母尾辅-ม 共有1个子尾辅 มิ ,其读和母尾辅-ม相同。 例子:ภูมิ  形式

 • 【泰语入门】语难点分析,读者看完都说好

  美的鼻音,同样可以先念准备音“EN”(练习ดฎ的情况)或者“MM”(练习บ的情况),再用鼻腔音把相应的泰语发音带出来。 第1名:消魂弹舌音 难搞程度:★★★★★ ร   ล   ฬ 练习有很多种方法,但基本上除了天生就会和舌头有天赋的外,其他人都是得苦练的。 方法众多,大家可以选择一个或者交替着练习: 1.dero-dero法:用一个爆破音比较强的连读来带动ร,不停的念,久而久之就可以发出。 2.含水法:在嘴里含一小口水,然后用舌头用力弹水,挑逗他啊,也是久而久之,多呛几次后就能念出来了。 3.直接法:直接念ร的音,把舌尖放在上颚,用力ro出去。 注:练不好ro的同学也不用太纠结,直接用不弹舌的lo代替即可。就因为你学的是泰语!在泰国,一般只有新闻播报、非常正式的场合或者个人想炫耀的时候才会听到弹舌音,日常交流中是很少有人弹舌的,甚至还有部分泰国人自己都发不出弹舌音来。 学习语言,就要先打好语音基础,在语言的学习中,没有一步登天,一不小心就变发音成了揠苗助长。所有的语言大家都有机会学会,那么从零开始,努力把语的关卡通过吧! 本文章系沪江泰语原创内容,未经许可,不得转载。