• 每日一句泰语:我一句定是疯了

  句话 ไม่เก่งพอที่จะลืมแฟนเก่า แต่ก็ไม่โง่พอที่จะกลับไป 虽然还没办法忘记,但也不会蠢到回头。>>戳我去复习这句话  มนุษย์สามารถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลได้ แต่ไม่สามารถห้ามหัวใจ ไม่ให้เจ็บปวดได้ 可以让眼泪不流出来,却无法让心不痛。>>戳我去复习这句话  เวลาไม่ได้ช่วยให้เราลืม แต่เวลา ทำให้เราเรียนรู้ ที่จะอยู่กับความทรงจำนั้นยังไง 时间不会帮每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句我们遗忘过去,它只是教会我们如何与过去相处。>>戳我去复习这话  本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:没有希望地生活 等于死了一句泰语:没有希望地生活 等于死了一

  心地 เวลาเป็นอะไรที่คนเราต้องการมากที่สุด แต่น่าเสียดายที่คนเรามักปล่อยให้มันผ่านไปอย่างไร้ค่าที่สุด 时间是我们最需要的东西,但遗憾的是我们却往往放任时间毫无意义地溜走。 >>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  จงทำตัวเหมือนตุ๊กตาล้มลุก ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง ก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่างเข้มแข็งเสมอ 像不倒翁一样,无论摔倒多少次,都可以坚强地再次站起来。>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 因为害怕失去,所以不想一句拥有

  句话  เพราะเป็นคุณ เราเลยแคร์ 因为是你,所以我才在乎。>>戳我去复习这句话 ทำไมชีวิตเราถึงได้ยุ่งยาก ก็เพราะเรามีความอยากมีอยากได้มากเกินไป 生活为何如此艰难?因为我们有太多想要拥有、想要得到的东西。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 อย่าล้มเลิกความฝันเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น 别因为别人的话放弃梦想。>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:我们无法控制别人一句的想法

  自己的方式生活就行了。[/cn] 词汇学习: บังคับ强迫  คิด想  ของ的 คนอื่น别人  ดังนั้น因此 เลิก停止  ยังไง怎样 ใช้ชีวิต过...生活  พอแล้ว够了 补充: ...ไม่ได้ 不能...(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: ทำอย่างนี้ไม่ได้ 不能这样做。 เขายังไปไม่ได้ 他还不可以走。 ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ อย่าพูดเลยดีกว่า  如果说了却做不到,还是不说比较好。 อุปสรรคอาจทำให้เราเดินลำบาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเราผ่านมันไปไม่ได้ 困难或许会让我们走得艰辛,但不代表我们无法跨越它。>>戳我去复习这句话  คนฉลาดแกล้งโง่ คนมักดูไม่ออก แต่คนโง่แกล้งฉลาด มักหลอกคนไม่ได้ 聪明的人装笨,人们通常看不出来;但笨的人装聪明,通常谁都骗不了。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ฟรีไซส์ แปลว่า มีไซส์เดียว ใส่ไม่ได้ก็เรื่องของมึง 均码的意思就是:只有一个码,穿不下是你的事。>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:爱过的人,就像一句本旧书

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]คนที่เคยรัก ก็เหมือนหนังสือเล่มเก่า จะกลับไปอ่านสักกี่ครั้ง ตอนจบก็ยังเหมือนเดิม[/en][cn]爱过的人,就像一本旧书,无论重读多少次,结局也还是一样。[/cn] 词汇学习: คน人 เคย曾经 รัก爱 ก็เหมือน就像 หนังสือ书 เก่า旧 กลับไป回去 อ่าน读 กี่ครั้ง几次 ตอนจบ结局 ยัง还 เหมือนเดิม和以前一样 补充: เล่ม 量词,本,册,部(用于书籍本子);量词,把,根,支(用于杆状物品) 例:  หนังสือ ๒ เล่ม两本书 นิตยสาร ๓ เล่ม三本杂志 หนังสือภาษาไทยกี่เล่ม几本泰语书 ขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม我可以借这本书吗? มีดเล่มหนึ่ง把刀 เข็ม ๒ เล่ม两根针 เทียน ๒ เล่ม两支蜡烛 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:用少点的时间去想一句谁是对的

  句话  มนุษย์สามารถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลได้ แต่ไม่สามารถห้ามหัวใจ ไม่ให้เจ็บปวดได้ 可以让眼泪不流出来,却无法让心不痛。>>戳我去复习这句话  พูดเหมือนดี แต่ทำเหมือนเดิม 说的听起来很好,但做的还是和原来一样。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  ความสวยอยู่กับเราได้ไม่นาน แต่วิชาการอยู่กับเราไปจนแก่ 俏丽容颜无法长久相伴,满腹学识却能相随到老。>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:把我看成什么了?想来一句就来想走就走

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]เห็นเราเป็นตัวอะไรอ่ะ อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไป[/en][cn]把我看成什么了?想来就来想走就走。[/cn] 词汇学习: เห็น看 เรา我,我们 เป็น是   มา来 ก็就 ไป去,走 补充: ก็ 就 例: เลิกงานแล้วก็ไปซื้อของที่ตลาด 下班了就去市场买东西。 ถ้าไม่อยากเสียใจ ก็อย่ารักใครมากกว่าตัวเอง 如果不想伤心,就不要爱别人胜过爱自己。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话  วันนี้ชีวิตเราแย่ได้ พรุ่งนี้ชีวิตเราก็สดใสได้ ตราบใดที่โลกยังหมุนไป ก็ไม่มีอะไรแน่นอน 今天的生活可以糟糕透顶,明天的生活也可以光彩夺目, 只要地球还在转,就没什么是一定的。>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语:是痛苦不肯走,还是我们不放手?

  放手?[/cn] 词汇学习: ทุกข์痛苦 ไม่不 ไป走 เรา我们 ปล่อย放 补充: หรือ 还是,或者(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例: น้ำส้มหรือกาแฟ 橘子汁还是咖啡? จะไปหรือไม่ไป 去还是不去? จะจ่ายเงินสดหรือบัตรเครติด 要付现金还是刷信用卡? ระยะทางเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างของการนอกใจ 距离是变心的理由还是借口?>>戳我去复习这句话  เราจะเป็นคนดีหรือคนเลว เรารู้อยู่แก่ใจ 要做好人还是坏人,我们自己心里明白。>>戳我去复习这每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句句话 บางทีก็คิดนะ คนอื่นอวดรวย หรือกูจน 有时候也在想:是别人爱炫富,还是我太穷?>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。

 • 每日一句泰语: 女人有一句两种

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的子,让你在看到子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的子对照哦~] [en]ผู้หญิงมี 2 แบบ -พูดทุกอย่างที่รู้สึก -เก็บทุกอย่างที่รู้สึกแล้วไม่พูดอะไรเลย[/en][cn] 女人有两种:种是什么感受都说出来,另种是把所有感受都收好,什么也不说。[/cn] 词汇学习: ผู้หญิง女人 มี有  พูด说

 • 每日一句泰语:哪个才是真正一句的你?

  每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句子的同时也能感悟生活,学习泰语。同时也别忘了跟着音频模仿发音哦,每天几个词,每天一句话,每天都坚持进步一点点。 [音频可以反复多听几次,试着把自己听到的内容写下来,然后和图片下方的句子对照哦~] [en]ถ้าคุณทำตัวเหมือนใครๆ แล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่า คนไหนคือคุณ[/en][cn]如果你总是在学别人,那其他人要怎么知道,哪一个才是真正的你?[/cn] 词汇学习: คุณ你 ทำตัว表现 เหมือน像 แล้ว那么 คนอื่น其他人 รู้ได้อย่างไร怎么知道 คนไหน哪每日一句泰语,精选有关生活、爱情、职场、友谊等励志、幽默的句子,让你在看到句个人คือ是   补充: ถ้า 如果,要是,倘若(这里是在复习之前的,你还有印象吗?>>戳我查看) 例:  ถ้างั้น 如果那样的话,那么 ถ้ามีโอกาส...如果有机会... ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำยังไง 如果是你,你会怎么做? ถ้าคุณไม่ไป ผมก็ไม่ไป 倘若你不去,我也不去。 ถ้าอยากพูดภาษาไทยได้เก่ง ก็ต้องกล้าพูด ถ้าไม่กล้าก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้ 若想泰语说得好,就要敢于说。若不敢说,就不可能把泰语说好。 ถ้าบอกเธอว่ารัก ยังทันอยู่ไหม 如果现在说爱你,还来得及吗?>>戳我去复习这话 本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎一句指正。