จีน     中国

ญี่ปุ่น    日本

เกาหลีใต้   韩国

อินเดีย    印度

ไทย     泰国

มาเลเซีย     马来西亚

สิงคโปร์    新加坡

รัสเซีย    俄罗斯

ฝรั่งเศส    法国

เยอรมัน    德国

เบลเยี่ยม 比利时

สวีเดน    瑞典

ศสวิสเซอร์แลนด์    瑞士

สเปน    西班牙

อิตาลี    意大利

กรีซ    希腊

ฟินแลนด์     芬兰

เนเธอร์แลนด์     荷兰

เดนมาร์ก     丹麦

สหรัฐอเมริกา     美国

แคนาดา    加拿大

อาร์เจนตินา    阿根廷

บราซิล    巴西

ตุรกี    土耳其

ออสเตรเลีย    澳大利亚

นิวซีแลนด์     新西兰

แอฟริกาใต้    南非

อียิปต์    埃及