最强台风“天鸽”给人们带来的影响还未消去,新一轮台风“帕卡”又来袭。夏季是台风多发季节,台风总是给我国特别是东部沿海地区带来严重的影响。因此我们要了解台风,在台风来临前做好必要的预防措施。

ประเภทของพายุ 台风的类型 

พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
台风可分为3大类,分别是:

1.พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด
雷雨风暴,是一种朝单一方向移动的风,产生于相对较弱的风以及强度减弱的风,也会产生于低气压团,低气压也许不会有确定的路线,如果周围的情况刚好符合生成雨的条件,就有可能会下雨起风。

2.พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด กล่าวคือ
各种热带气旋,如飓风、台风、热带气旋等,都是一些威力较大的气旋,生成且始于海面。热带气旋在北半球沿逆时针方向旋转,在南半球则以顺时针旋转 。在不同地区生成的气旋有不同的名字。如下:

1)พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) 飓风เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก
飓风是一种发生在大西洋的西部的热带气旋,如美国的佛罗里达州、墨西哥湾、加勒比海等区域,以及太平洋的墨西哥海岸附近。

2)พายุไต้ฝุ่น (typhoon)台风 เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น
台风是一种形成于北太平洋西部的热带气旋,如中国南海、泰国湾、北部湾、日本。

3)พายุไซโคลน (cyclone)热带气旋 เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
热带气旋是形成于北印度洋,如:孟加拉湾、阿拉伯海等区域。但是如果形成于帝汶海和澳大利亚东北部,又被叫做willy-willy(畏来风)。

4)พายุโซนร้อน (tropical storm) 热带风暴เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก
当强烈热带风暴减弱时变为热带风暴,其在海面移动的同时,会产生疾风骤雨。

3. พายุทอร์นาโด (tornado)เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง
龙卷风是一种常发生于美洲地区的旋风,龙卷风虽然半径小,但是它的风速快 或者说中心风速比其他旋风快。龙卷风经过的区域往往会造成严重的损失,无论是在陆地上还是海洋。如果是发生在海上,叫做“水龙卷”,有时候是产生于上空的雷雨云,这种从雷雨云底伸向海面的“水龙卷”不会到达陆地,形状像象鼻,因此又叫“象鼻风”(中文也叫“龙吸水”)。

小知识:
ดีเปรสชั่นชื่อย่อTD  (Depression) 热带低压简称TD
โซนร้อนชื่อย่อTS  (Tropical Storm)热带风暴简称TS
ไต้ฝุ่นชื่อย่อTY  (Typhoon) 台风简称TY 

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดพายุ 台风的应对措施

๑. อพยพไปอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยเช่นตึกที่แข็งแรง
1. 转移到安全地带,如,牢固的建筑

๒. หลบอยู่ในที่กำบังจนกว่าลมจะยุติ
2. 躲避到隐蔽的地方直到台风离去

๓. ปิดหน้าต่าง และประตูด้วยแผ่นกระดานที่แข็งแรง และผูกมัดสิ่งของที่อาจจะปลิวไปกับลม
3. 关窗关门并用坚硬的木板 加固并且绑起那些容易随风吹走的东西。

๔. ดับไฟฟ้า ปิดน้ำ ปิดแก๊ส
4. 断电断水,关煤气

๕. อพยพออกจากพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วม
5. 从有可能发生洪灾的地方转移

๖. ฟังข่าวสารจากทางสื่อต่าง ๆ และติดตามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
6. 从各个媒介收听新闻,关注天气信息,关注气象局的天气预警。

๗. ติดตั้งสายล่อฟ้าสำหรับอาคารสูงๆ
7. 高层建筑安装避雷线

๘. ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ขณะมีฟ้าคะนอง
8. 雷电交加的时候不使用各种电器

๙. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพหากจำเป็น
9. 进行防灾演练,提前准备应对,如果必要,制定转移方案

๑๐. อุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร
10. 提前准备好食品,生活用品,手电筒,电池,能够接收新闻的手提收音机

๑๑. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ
11. 当听到转移通告的时候及时转移

词汇学习:

ย้อน折回,回旋;驳回  
หมุน 旋转,循环
หมุนทวนเข็มนาฬิกา逆时针旋转
หมุนตามเข็มนาฬิกา顺时针旋转
เส้นผ่าศูนย์กลาง半径
เส้นศูนย์สูตร赤道
งวง形状长而弯的鼻,喙,咀,柄  
หิ้ว手提,携带
ซ้อม演习,排练 ;辅导;交谈
สายล่อฟ้า避雷线
ผูกมัด约束,束缚,制约
อพยพ迁移,疏散

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。