Hello,萨瓦迪卡,小编又和大家见面了,不知道见得这么频繁大家会不会有一种想打小编的冲动。今天为大家带来的小干货是两个句型,这两个句型我们一起讲哦~具体怎么用呢?快来看看小编为大家推荐的干货吧。

 

今天我们要为大家讲的单词和“混血”有关,大家看标题可能觉得这个句子有点莫名其妙。没错,因为中文一般不这样子说,小编是按照泰语的语序为大家翻译的。好啦,话不多说,我们来看今天的两个句型吧!

สืบเชื้อสาย 继承血统

这个短语的含义就是这样子的啦,接下来,我们来看一下第一个句型吧。

 

句型 A ️+ สืบเชื้อสาย + จาก + B
含义 A继承B的血统

 

例句:

ฉัน️สืบเชื้อสายจากแม่ 我继承母亲的血统。

เขาสืบเชื้อสายจากครอบครัวของเขา 他继承家族血统。

 

 

接下来,看一下第二个句型。

 

句型

A + ️สืบเชื้อสาย + 国家1 + จาก + B + และ + ️สืบเชื้อสาย + 国家2 + จาก + C

含义 A继承来自B的国家1血统和继承来自C的国家2血统

 

例句:

ฉัน️สืบเชื้อสายไทยจากแม่และ️สืบเชื้อสายจีนจากพ่อ 我继承来自母亲的泰国血统和来自父亲的中国血统。

เขา️สืบเชื้อสายญี่ปุ่นจากแม่และ️สืบเชื้อสายอเมริกาจากพ่อ 他继承来自母亲的日本血统和继承来自父亲的美国血统。

 

好啦,经过一系列讲解相信大家都已经明白了,今天要讲的句型就是这样,大家下来一定要多多运用哦,其实这两个句型只是看起来复杂而已,实际上并没有多复杂。

 

补充词汇:

哦,对啦,再告诉大家一个单词吧,“混血儿”大家知道怎么说吗?哈哈,这个单词就是 ลูกครึ่ง 哦,大家记住了吗?

 

 

好啦,我们今天的小贴士就到这里啦。小编个人能力有限,如有不足,请留言指出哦~我们下次再见。

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,转载请注明出处。如有不妥,敬请指正。