泰国人喜欢买彩票是众人皆知的事情了,这一点从遍布在大街小巷的彩票商贩就能看出来。但是,泰国人到底对彩票痴迷到什么程度呢?这个问题恐怕很难讲清楚。最近,一个研究机构就对泰国人买彩票的这一行为做了深度调查,揭示了泰国人对彩票到底有多疯狂,同时也像我们展示了其背后的原因。快一起看看吧!

ศูนย์วิเคราะห์ Customer Insights by TMB Analytics เผยผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อลอตเตอรี่และหวย (ใต้ดิน) คนไทยพบว่า หวยไม่ใช่แค่เรื่องของมวลชน กลุ่มพนักงานประจำและเจ้าของธุรกิจ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศ กว่า 9 ล้านคนเสพติดหวย ส่วนใหญ่มีครอบครัวมีภาระ ที่ซื้อลอตเตอรี่เพราะหวังรวยทางลัดและอยากเสี่ยงโชค หวยเป็นปัจจัยพื้นฐานแม้เศรษฐกิจไม่ดีก็ยังซื้อ
Customer Insights by TMB Analytics 研究中心公布了一项关于“泰国人购买彩票”的调查结果,结果表明彩票不仅仅是大众、固定工作人群以及生意人等这些作为国家发展动力的人的事情,超过9百万的泰国人都迷恋购买彩票,其大部分的人都是来自有负担的家庭,它们希望通过买彩票能够走捷径或者冒险通向富有,尽管经济低迷,但仍然愿意购买彩票。


"1 ใน 4 ของคนไทยซื้อลอตเตอรี่และหวย รวมเป็นเงินกว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อปี" พูดง่ายๆ คือคนไทยราว 20 ล้านคนซื้อลอตเตอรี่และเล่นหวยเทียบเป็นมูลค่าในแต่ละปีเท่ากับ 3 เท่าของมูลค่าซื้อกองทุน LTF และ RMF หรือมองในมุมของเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเม็ดเงินลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินเลยทีเดียว
“四分之一的泰国人都会购买彩票,一整年的彩票消费金额超过了2500亿泰铢”。简单地说,大约有2千万泰国人购买彩票,购买彩票的总金额是LTF和RMF基金购买金额的三倍,甚至可以和连接泰国三大机场的高铁线路的投资额相媲美。

แล้วทุกวันนี้คนไทยมองการซื้อลอตเตอรี่หรือการเล่นหวยอย่างไร เสียงสะท้อนจากสื่อโซเชียลส่วนใหญ่และผลสำรวจ พบว่าร้อยละ 55 มองหวยเป็นความฝันและความหวังที่ทำให้รวยและมีความเป็นอยู่ที่ดี แต่จากสถิติชี้ว่าโอกาสที่จะรวยจากการถูกรางวัลนั้นน้อยมาก โดยคนคาดหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 มีอยู่ 44% แต่โอกาสถูกจริงเน้นว่าเป็นเพียง 1 ในล้าน
那么如今的泰国人是怎样看待购买彩票这种行为的呢?根据网络上的调查发现,55%的人认为彩票是人们期待更好生活的梦想和希望,但是数据表明通过购买彩票获奖的概率非常低。有人预估到彩票一等奖的理论中奖率是44%,但是实际的中奖率只是百万分之一。


นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Google Trend ยังชี้ว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาคนไทย search คำว่า "เลขเด็ด"ซึ่งเป็นคำที่ฮิตทั่วไทยเพิ่มขึ้นถึงปีละ 18% ขณะที่การ search คำว่า "ฝากเงิน" เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงปีละ 9% และกระจุกอยู่แค่หัวเมืองเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ได้ยินเสมอว่าถ้ามีเลขเด็ดแพร่สะพัดไปเมื่อไรละก็ ทั่วทั้งประเทศแผงไหนๆ จังหวัดไหนๆ ก็ขายหมด และไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคนไทยก็ยังคงเสพติดหวยอย่างสม่ำเสมอ บ่งชี้จากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี 2552 รายจ่ายในการซื้อลอตเตอรี่และหวยของคนไทยอยู่ที่ 340 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 2.1% ต่อรายได้ทั้งหมด เทียบกับในช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวในปี 2560 รายจ่ายในด้านนี้อยู่ที่ 452 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 2.1% ต่อรายได้ทั้งหมด ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าหวยเป็นความหวังที่ทำให้รวยและมีชีวิตที่ดีขึ้น แม้ในสถานการณ์ที่รายได้ตกต่ำควรเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น แต่ก็ยังต้องการเสี่ยงโชคแทงหวย
除此之外,根据“Google Trend”的数据,在过去的15年中,泰国人搜索“绝妙的号码”的次数年增长率高达18%,同时,“存款”这一搜索词条的年增长率仅为9%,也只是集中在首都之外的其他地区。这也和我们经常能够听到的新闻相符合:不管哪里出现了灵验的彩票号码,全泰国的每个府彩票都会卖得好。不管泰国的经济有多么低迷,泰国人也总是非常迷恋购买彩票。世界经济在2009年十分低迷,但是泰国人消费在彩票的金额每月高达340泰铢,占到总收入的2.1%;在2017年经济好转之后,泰国人消费在彩票的金额也增长到了每月452泰铢,依然占到总收入的2.1%。这也证实了泰国人相信彩票是他们对美好生活的憧憬,尽管经济不景气的时候需要留出一部分收入用作生活开销,但是仍然需要去购买彩票碰碰运气。

 

เมื่อเจาะลึกถึงหน้าตาผู้ซื้อลอตเตอรี่หรือหวยเป็นอย่างไร พบว่าความเชื่อที่ว่าคนรายได้น้อยเท่านั้นที่เล่นหวย ส่วนคนรวยเล่นหุ้นนั้นไม่จริง จากสถิติและผลสำรวจพบว่า คนไทยไม่ว่าจะรายได้มากหรือน้อยก็เล่นหวยทั้งนั้น โดยกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีการซื้อลอตเตอรี่และหวยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 680 บาท คิดเป็น 1.2% ของรายได้ ซึ่งมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 350 บาท คิดเป็น 2.2% ของรายได้
当分析到购买彩票的人群形象的时候,发现之前关于“只有低收入者才会买彩票,高收入者喜欢买股票”的说法不正确。研究结果表明,泰国人不管收入高低,都很喜欢买彩票。月收入高于15,000泰铢的人群平均每月买彩票要花费掉680泰铢,占收入的1.2%;收入低于15,000泰铢的人群平均每月买彩票花费掉350泰铢,占收入的2.2%。

 

และไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย ก็เล่นหวยทั้งนั้น แต่หนักไปที่คนวัยสร้างครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการ แถมเริ่มเล่นหวยตั้งแต่อายุยังน้อย จากสถิติและผลสำรวจชี้ว่า กลุ่มคนวัยสร้างครอบครัว (อายุ 35-55 ปี) หรือมีภาระรับผิดชอบเยอะ เป็นกลุ่มที่ซื้อลอตเตอรี่และเล่นหวยหนักที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท มากกว่าวัยเกษียณที่เฉลี่ยต่อเดือนราว 400 บาท อย่างไรก็ตาม สถิติและผลสำรวจยังชี้ถึงประเด็นที่น่าตกใจว่า 10% ของจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเล่นหวย โดยซื้อหวยต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 187 บาท เรียกว่าเริ่มเล่นหวยกันตั้งแต่ยังไม่มีรายได้ สาเหตุที่ซื้อเพราะมีแรงจูงใจมาจากผู้ปกครองและคนรอบข้าง รวมทั้งสื่อโซเชียล
泰国人不管年龄大小,都喜欢买彩票,但买彩票的主力军是正在作为家庭经济支柱的人群,大部分是月薪族和个体户,从很小的年龄就开始买彩票,一项调查数据指出,作为家庭经济支柱的人群(35-55岁)平均每月在彩票上花费500泰铢,这一数字也超过了退休人群的每月400泰铢。研究的数据还揭露了一个让人吃惊的数据,超过10%的学生也购买彩票,月支出约为187泰铢,从还没有收入的年龄就开始买彩票,学生购买彩票的行为也是受到了家人、周边人或者网络的影响。

 

ทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจเสพติดการเล่นหวยอยู่ในระดับใด? ที่เซอร์ไพรส์คือ 50% ของมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจ หรือประมาณ 12 ล้านคนเล่นหวย โดยหากแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการเล่นหวย พบว่า
现在,月薪族和个体经营户们到底有多迷恋彩票?50%或者1200万的月薪族和个体经营户都会买彩票,根据他们的特征,大致可以分为下列三类:

  • 26% "เล่นขำๆ" คือ เล่นสนุกไม่จริงจัง มีความสุขจากการได้หวังเงินรางวัล
  • 26% “买着玩” 为了娱乐,并不认真,中奖了就很开心
  • 63% "ชอบหวย" เพราะชอบลุ้นหรือเสี่ยงโชค มีความสุขจากการได้หวังเงินรางวัล  
  • 63% “喜欢买” 因为可以碰运气,中奖后很开心
  • 11% "ติดหวย" ชอบลุ้นหรือเสี่ยงโชค มองว่ามูลค่าของเงินรางวัลสูงยังไงก็คุ้มกับเงินที่ซื้อหวย จึงซื้อแบบไม่ได้คิด
  • 11% “买彩票上瘾” 很喜欢堵运气,认为奖金金额很高,很值得投资去买,所以就不加思考地买彩票

 

เมื่อเจาะลึกถึงพฤติกรรมการซื้อหวยของกลุ่มคน "ชอบหวย" พบว่ากว่า 80% ซื้ออย่างน้อยเดือนละครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 420 บาท ยิ่งไปกว่านั้นพบว่า กลุ่มคน "ติดหวย" จะซื้อทุกงวด หรือ 24 ครั้งต่อปี จ่ายค่าหวยมากกว่ากลุ่ม "ชอบหวย" ถึงสองเท่าซึ่งหากกลุ่มคนเหล่านี้ซื้อหวยต่อเนื่อง 50 ปี สิ่งที่พวกเขาเสียไปเทียบเท่าได้กับ รถยนต์ City Car หรือบ้านถึง 1 หลัง เลยทีเดียว สะท้อนให้เห็นว่า หวย คือความฝันที่แลกด้วยเงินล้านของคนไทยจริงๆ
当我们重点关注“喜欢买”的这类人时,我们发现,超过80%的人每月至少买一次彩票,每月在彩票上的花费平均为420泰铢。更有甚者,“买彩票上瘾”的这群人每期彩票都会买,一年共24期,是“喜欢买彩票”的人在购买彩票中支出的两倍。如果这些人连续50年购买彩票的话,他们在彩票上的消费就等于一辆City Car或者一座房子了。这也表明了彩票是泰国人用金钱换来的梦想!

 

นอกจากนี้ เมื่อเจาะลึกไปถึงสาเหตุของพฤติกรรมพบว่า ทั้งคน "ชอบหวย" และคน "ติดหวย" มองเงินที่ซื้อหวยเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมี เพราะชอบเสี่ยงโชค แต่ต่างกันตรงที่ คน "ชอบหวย" มีการวางแผนทางการเงิน โดยกันเงินเพื่อซื้อหวย ในขณะที่คน "ติดหวย" ซื้อหวยแบบไม่ได้คิด คือ หากได้เงินมาก็ใช้ซื้อหวยทันที
关于购买彩票的原因,“喜欢买”和“买彩票上瘾”的人都认为,购买彩票的支出是必须的,这是对运气的考验。不同的是,“喜欢买”的人在经济上有计划,有专门的数额来买彩票;但是“买彩票上瘾”的人购买彩票完全不经思考,有了钱就会立刻去买。

 

โดยสรุปแล้ว มนุษย์เงินเดือนและเจ้าของธุรกิจ ที่ "ชอบหวย" และ "ติดหวย" หากนำเงินเหล่านี้ไปออมเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในทางเลือกอื่น ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โปร่งใส รวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ จะทำให้มีรายรับเพิ่มขึ้น และอาจนำไปใช้จ่ายสิ่งจำเป็น เช่น ประกันสุขภาพ รถยนต์ หรือ บ้าน ได้โดยไม่ต้องหวังลุ้นเสี่ยงโชคทุกวันที่ 1 และ 16 ของแต่ละเดือนอีกต่อไป
总的来说,“喜欢买”和“买彩票上瘾”的月薪族和个体经营户们如果能够将买彩票的这部分支出用作储蓄或者在其他收入和风险合理、信息公开透明、有专家可供咨询的方面投资的话,可以让自己的收入进一步增加,也可以用作更加必要的一些支出,比如健康保险、汽车、房子等等,也不用再在每个月的1号到16号跟着彩票的号码去堵运气了。

 

声明本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点仅供参考。如有不妥之处欢迎指正。