一个国家的国民健康关乎整个国家发展前途和民族命运,此话听起来很空大,但放置于我国一个食品问题会牵动社会各方利益的时候,其道理就不明而喻了。泰国率先成为东盟成员国中提出禁止生产、进口和销售含反式脂肪的食品配方和成品的国家,无疑做出了一个勇敢的表率!

เมื่อวานนี้ (9 ม.ค. 62) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ม.ค. 2562 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนไทย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

今天(2019年1月9日)国家公共卫生部部长Piyasakol Sakolsatayadorn公开道:“国家公共卫生在2018年颁布的第388号关于规定禁止生产、进口或销售的食品。规定中‘禁止生产、进口或销售部分氢化油以和含有部分氢化油的食品成品’于2019年1月9日生效。目的是降低国民患心血管疾病的风险。”

โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน และได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่มีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

由此,泰国是东盟第一国(实施该举措)并获得了世界卫生组织(WTO)的赞扬,称泰国此举具有明确法律条款,接受各方意见和建议,有非政府方面的参与也让该举措更为贴近消费者的意愿。

กฎหมายฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมกันดำเนินการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากประกาศฯ

这份法律中,食品与药品管理局和教育局与食品行业联手合作,一起执行对经营者包括生产商、进口商和经销商的准备工作,使其对颁布的法律有正确的理解和实际践行力。

“อย่างไรก็ตาม การห้ามนำไขมันทรานส์มาใช้ในการผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์ ไม่รวมถึงไขมันทรานส์ที่พบอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้บริโภคตระหนักในการรับประทานอาหารแต่อย่าตระหนกจนเกินไป เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นมาจากการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม ควบคู่กับการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ” นพ.ปิยะสกล กล่าว

“总之,禁止在食品生产中使用反式脂肪降低消费者因消费含有反式脂肪食品而患心血管疾病的风险,但不包含天然存在的反式脂肪,所以也希望消费者不用过分担心,因为保持健康体质要多样化摄入5大营养素,少甜、低脂、淡盐并结合适当运动和休息。”

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำมันที่มีไขมันทรานส์ ไม่ให้มีในท้องตลาดแล้ว ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าอาหารไม่ปนเปื้อนไขมันทรานส์ที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม

食品与药品管理局秘书长Tares Krassanairawiwong指出:“目前下令回收含有反式脂肪的食品,不允许在市场上销售;另外食品进口商今日起要对所进口的食品备案,确保食品在工业生产环节中没有受到反式脂肪污染。”

โดยหลังจากนี้ อย. จะดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานที่ผลิต นำเข้า และจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

食品与药品管理局将进行审核、跟踪和检察各生产、进口和经销点,树立消费者信心。

หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 หากประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งสายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line@Fdathai

如有违法行为,则根据1979年食品法案处6个月至2年的监禁并处5,000到20,000泰铢的罚款;如民众发现质疑食品不安全,可以通过拨打食品与药品管理局热线:1556或通过Oryor Smart Application或Line@Fdathai揭举。

所谓反式脂肪就是含有反式脂肪酸的脂肪。其实,在我们日常饮食中,不知不觉很轻易就会接触到:

1、反刍动物的肉和奶 因为牛、羊等牛、羊等反刍动物的胃里发生天然的氢化反应。更多的反式脂肪是通过人工氢化植物油(植物奶油)摄入的。

2、用于加工和烘焙食品中的氢化植物油(如蛋糕、饼干、薯片、爆米花等等;人造黄油、起酥油、奶精都是氢化植物油)这是因为普通的植物油容易变质,保质期很短。为提高加工食物的保质期,在工业上对植物油进行氢化,使之变成饱和脂肪,但是在氢化过程中会产生副产品-反式脂肪。在我国,卫生部2007年12月颁布的《食品营养标签管理规范》规定,食品中反式脂肪酸含量≤0.3g/100g时,可标示为0。这也就是为什么有些食品配料表里明明有植脂末、氢化油,但是标签中标注反式脂肪为0的原因。今后宝宝们买食品时应仔细咯,因为标注反式脂肪为0的食物不一定就不含有反式脂肪。

3、油炸食品 因为一些餐厅在油炸过程中,氢化植物油有时会直接加在锅里了。

摄入反式脂肪会提高患心血管疾病的风险,主要原因是其含有反式脂肪酸。反式脂肪酸嵌入细胞膜后,会降低细胞膜流动性,升高LDL-C低密度脂蛋白胆固醇,降低HDL-C高密度脂蛋白胆固醇,而LDL-C会和LDL低密度脂蛋白(负责把胆固醇从肝脏运往全身)结合,HDL-C会和HDL高密度脂蛋白(负责把胆固醇从全身运回肝脏,然后通过分泌胆汁排出)结合。本来是一个平衡的系统,摄入反式脂肪后,平衡打破,身体内的总胆固醇升高,健康问题就随之而来了。

为了健康,请远离反式脂肪吧!

声明:本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。