泰国的四面佛几乎是全世界游客去曼谷都不会错过的景点,这里向来以“灵验”著称,一整年的香火都非常的旺,关于这里的传说也是一个接一个。但是你知道吗?“四面佛”中的“佛”实际上并不是佛教中的“佛”,它其实是印度教中的三大主神之一的“梵天”。相信你也知道它的四面分别有着不同的象征意义,那么到底什么样的拜法才是最正确的呢?怎么拜才能“有求必应”呢?快往下看吧!

“พระพรหม” ซึ่งเราเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ลิขิต ดลบันดาลชะตาชีวิตของมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า “พรหมลิขิต” เชื่อกันว่าพระพรหมจะคุ้มครองผู้ที่กระทำความดี ถ้าหากมีความศรัทธา และประพฤติตนเป็นคนดีด้วย คำอธิษฐานจะสำเร็จและสมหวังดังที่ตั้งใจ มีแต่ความสุขสมบูรณ์ในชีวิต แต่หากผู้ใดที่กระทำมิดี กระทำบาป พระพรหมจะลิขิตให้ชีวิตทุกข์ยาก มีแต่ความลำบาก
“四面佛”(泰语发音“Phra Phrom),被我们称作是“命运之神”,创造了人类的命运,大家相信梵天神会保护行善的人。如果你是虔诚、善良的人,你的愿望就会实现,生活中将会充满幸福;要是有人作恶作孽,梵天神将会让这些人的生活充满痛苦。

พระพรหมมี 4 พักตร์ การบูชาพระพรหม จึงควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ จึงจะได้รับพรครบทุกประการ เพราะแต่ละพักตร์นั้นจะส่งผลที่ต่างกัน แต่ถ้าหากจะไหว้เพียงพักตร์เดียวก็ไม่ถือว่าผิด แต่จะได้รับพรเพียงประการเดียวตามด้านของพระพักตร์ที่ขอพรเท่านั้น โดยจะใช้ธูป 9 ดอก และเทียน 2 เล่ม
四面佛一共有四面,跪拜四面佛就需要分四个方向跪拜四次,这样才能各方面都得到庇护,每一面都会对不同的方面进行庇护。但是如果你只拜了一面也不能说是不正确的,只不过是只能得到你跪拜了那一方面的庇护(用9根香和2根蜡烛)。

1. เตรียมของไหว้พระพรหมให้ครบทั้ง 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน คือ ดอกบัว ,ธาตุน้ำ คือน้ำสะอาด ,ธาตุลมคือ ธูป และ ธาตุไฟ คือเทียน
1. 准备好“四行”(土、水、风、火)的物品:“土”-荷花;“水”-清水;“风”-香;“火”-烛;

2. หากมีความต้องการจะไหว้พระพรหมโดยการขอพรเฉพาะเจาะจงตามเรื่องนั้นๆ ควรไหว้ให้ถูกพักตร์ แต่จะให้ดีควรไหว้ให้ครบทุกพักตร์เพื่อที่จะได้รับพรครบทุกประการ โดยแต่ะละพักตร์มีความหมายดังนี้
2. 如果需要在四面佛的某一方面进行跪拜许愿,需要跪拜对应的一面;但是最好是能够四面都跪拜,以使各方面都得到庇护。许不同的愿望,具体的跪拜方式如下:

 • พักตร์แรก ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ขอความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
 • 第一面,16根香,9根蜡烛,9朵荷花,1瓶水,许关于工作、学习、考试比赛的愿望,祈求权力、生活进步,为父亲许愿
 • พักตร์ที่ 2 ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน
 • 第二面,36根香,9根蜡烛,9朵荷花,1瓶水,祈求财富,包括土地、房屋、车和债务方面的愿望
 • พักตร์ที่ 3ใช้ธูป 39 ดอก เทียน9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติพี่น้อง คู่สัญญา และขอพรให้มารดา
 • 第三面,39根香,9根蜡烛,9朵荷花,1瓶水,许关于健康、家庭、伴侣、亲戚朋友、合作伙伴方面的愿望,为母亲许愿
 • พักตร์ที่4 ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอกน้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ขอโชค ขอลาภ เกี่ยวกับการเสี่ยงดวง การขอกู้ยืมเงิน และการขอบุตร
 • 第四面,19根香,9根蜡烛,9朵荷花,1瓶水,许关于运气、金钱的愿望,关于中奖、借贷、求子方面的运气

3. วิธีการสักการะ คือเริ่มจากการไหว้สักการะพระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนทางขวามือของเรา (พระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม) จนถึงพักตร์สุดท้าย
3. 跪拜方法:从第一面开始,向我们的右侧开始跪拜(四面佛的左边),直至跪拜全部四个面。

เครื่องบูชาพระพรหม
拜佛使用的物品:

 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกโมก
 • 淡香味的鲜花,比如茉莉花、万寿菊、荷花、泰国倒吊笔
 • กำยานและธูป สามารถใช้ได้ทุกกลิ่น
 • 各种味道的安息香或佛香
 • อาหารที่นำมาถวาย ควรเป็นขนมหวานที่มีรสอ่อน ไม่ปรุงรสมาก ไม่เค็มจัด ไม่ผสมสี เน้นความธรรมชาติให้มากที่สุด
 • 祭拜的食物应该是味道清淡的甜品,味道不可太重,不能太咸,不添加颜色,注重食物的自然状态
 • ผลไม้ สามารถถวายได้ทุกชนิด แนะนำให้เป็น มะพร้าว กล้วย สาลี่ หรือชมพู่
 • 各种水果:椰子、香蕉、梨或是莲雾
 • ธัญพืชที่สามารถนำมาถวายได้ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร เมล็ดพริกไทย และผักชี
 • 可以使用的粮食包括:糙米、粳米、熟饭、各种豆类、黑芝麻、白芝麻、薏米、芋头、草药、辣椒、香菜
 • ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด
 • 绝对不可以使用肉类

ซึ่งการกราบไหว้บูชาพระพรหมนั้น มีกรรมวิธีหลากหลายตามความเชื่อของแต่ละศาสนา เมื่อมีโอกาสได้กราบไหว้สักการะพระพรหม หากพบเจอเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ ลองสอบถามถึงวิธีการไหว้ที่ถูกต้องตามสถานที่แห่งนั้น ก็จะเป็นการดี
不过跪拜四面佛根据不同的宗教信仰会有不同的方法。下次如果你有机会去四面佛拜一下的话,又碰巧遇到了工作人员在那边,就抓住机会问问他们到底怎么拜才是四面佛最正确的拜法吧!

如果你对四面佛已经很有研究了,那么下次再拜的话不妨试着同时颂一段配套的经文,可能会更灵验哦!

บทสวดบูชาพระพรหม (เลือกสวดบทใดก็ได้)
四面佛经文(以下三则任选其一)

โอม พรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)
Om Phrommaya Nama (颂四次完)

โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม
Om Parameisa Namatsakaram Ongkara Nitsawaram
พรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัม
Phromreisayam Phupatsawa Witsanu Waiyathanamothotilukapam
ทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัม
Tharama Yikyanam Yawaiyala Khamulam
สะทานันตะระ วิมุสะตินัม
Sathanantara Wimusatinam
นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ
Namattei Namattei Jaakarang Tathowaja
เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา
Eitamatarayat Tamantarama
กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม
Katthanaramla Jasarawabatitam
สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)
Sanphoophakala Thiwathiyam Matamya (颂一次完)

โอม จะตุระมุขายะ วิทมะเห
Om Jaturamukhaya Witmahei
หัมษา รุทายะ ธีมะหิ
Hamsa Ruthaya Thimahi
ตันโน พรหมมา ประโจทะยาต (หนึ่งจบ)
Tanni Phromma Prajothayat (颂一次完)

以上英文部分为参考罗马音,下方为最长的那一则的音频:

 

声明本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点仅供参考。如有不妥之处欢迎指正。