在很多人说“再也不相信爱情”的时候,童话中的痴情痴心,却发生在了现实。泰国九世王一生仅一位王后,没有纳妃,没有绯闻。普密蓬国王和诗丽吉王后之间的爱情故事是如何发生的呢,让我们一起跟着文章追溯回71年前。


วันนี้เมื่อ 71 ปีที่แล้ว สัญญะแห่งความรักอมตะได้เกิดขึ้นในบุคคลอันเป็นที่รักของเราชาวไทยทั้ง 2 พระองค์ เพราะวันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ โดยจัดพิธีเป็นการภายในเรียบง่ายที่ต่างแดน
71年前的今天,1949年的7月19日,是泰国人民最爱戴的国王和王后不朽爱情诞生的日子,九世王普密蓬国王与诗丽吉王后在国外举办了私人的简单订婚仪式。


年轻的国王和王后

ย้อนไปในวันวาน เรื่องราวความรักของ องค์ในหลวงภูมิพล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
时间追溯到普密蓬国王和诗丽吉王后爱情诞生的的那天。(诗丽吉王后是普密蓬国王即泰国九世王的王后,玛哈·哇集拉隆功国王即泰国十世王的母亲)

ในปี พ.ศ.2489 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์สืบราช สันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลนั้น
1946年,在阿南塔玛希敦国王(八世王)之后,普密蓬国王登基继位。

ต่อมาช่วงปี 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ เยี่ยมโรงงานต่อรถยนต์ในประเทศฝรั่งเศสและการแสดงดนตรีของคณะดนตรีที่มีชื่อเสียง 
之后来到1948年,普密蓬国王御驾到法国参观汽车厂,并去参加著名乐团的演奏会。

และเวลานั้น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร เป็นบุตรีของ ม.จ.นักขัตมงคล ท่านทูตประจำกรุงปารีส ได้มาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย
彼时,还是泰国驻法国大使的蒙昭殿下Nakkhattramongkhon的女儿的诗丽吉阁下,一同拜见了国王。

注:在1932年泰国实行君主立宪后,泰王已不再为非王族进行封爵。王族分为昭华(เจ้าฟ้า)、拍翁昭(พระองค์เจ้า)蒙昭(หม่อมเจ้า)三等;蒙昭的子女称为蒙拉差翁(หม่อมราชวงศ์);蒙拉差翁的子女称为蒙銮(หม่อมหลวง)。以上若用中文来称呼,除了“蒙拉差翁”需尊称为“阁下”之外,其他都可尊称为“殿下”,而“蒙銮”没有特别对应的中文称谓,可以直接称呼为“蒙銮”。(信息来源:wikipedia)

ฝ่ายสมเด็จพระราชชนนี ได้ทรงรับสั่งกับว่าให้พระองค์ไปทอดพระเนตรบุตรีของ ม.จ.นักขัตรมงคลด้วยว่า “สวยน่ารักไหม” และยังทรงกำชับว่า “เมื่อถึงปารีสแล้วให้โทรบอกแม่ด้วย” ที่สุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถึงปารีสแล้ว จึงโทรศัพท์ตอบคำถามสมเด็จพระบรมราชชนนีว่า “เห็นแล้ว น่ารักมาก”
诗纳卡琳王太后(九世王的母亲)曾嘱咐国王看看Nakkhattramongkhon殿下的女儿是否漂亮,还吩咐道“到了巴黎要打电话回复我”。最后,当普密蓬国王到了巴黎,就给王太后打电话,回复到“看到了,非常漂亮”。


左一为:诗纳卡琳王太后

แน่นอน นั่นคือจุดเริ่มต้นแรกแห่งความรัก ซึ่งเกิดขึ้น ณ เมือง Fontainebleau ชานกรุงปารีส ในปีพ.ศ.2491 นั้นเอง
是的,那一刻,1948年,在巴黎枫丹白露镇,爱情萌芽了。

ต่อมา วันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
接下来,同一年的10月4日,普密蓬国王在瑞士遇上了车祸。

เรื่องนี้ ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เขียนเล่าใน “บันทึก เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ตอนหนึ่งเล่าว่า สิ่งแรกเมื่อรู้สึกพระองค์คือทรงหยิบรูป ม.ร.ว.สิริกิติ์ออกจากพระกระเป๋า โดยเป็นรูปแรกที่ทรงถ่าย ซึ่งเป็นรูปหมู่ที่ถ่ายตอนบุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ สถานทูต ม.ร.ว.สิริกิติ์อยู่เป็นคนสุดท้าย เห็นหน้าไม่ชัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ยู้ฮู คนข้างหลังโผล่หน้ามาหน่อยสิ” รูปนั้นทรงตัดเฉพาะหน้าม.ร.ว.สิริกิติ์ไว้ในพระกระเป๋า
关于这件事,Kenlong Sanitwong Na' Ayutthaya女士在《诗丽吉·吉滴耶功王后日记》中写到,国王恢复知觉的第一件事就是从钱包中拿出诗丽吉阁下的照片。本是一张使馆觐见国王时拍摄的照片,当时的诗丽吉阁下在最后的位置,看不清脸,国王就说到“嘿,后面的人把脸伸前面点”。而那张照片就独独留下诗丽吉阁下那部分,收藏在国王的包里。

จนกระทั่ง ม.ร.ว.สิริกิติ์ได้เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการ และถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ ที่สุดความรักความเข้าพระราชหฤทัยซึ่งกันและกัน ก็ได้สืบสานได้ถักทอเป็นความผูกพันแน่นแฟ้น
车祸后,诗丽吉阁下经常到医院看望国王细心照顾,最后,爱情慢慢渗入两人心间,连结缠绕,坚固无比。

ที่สุด ผ่านมาราว 1 ปี ราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2492 ในหลวงได้มีรับสั่งให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ไปเฝ้าที่สวิตเซอร์แลนด์ โดย ม.จ.นักขัตรมงคล ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน คือ วันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ.2492 ในวันที่ 18 ในหลวงเสด็จฯ ไปพบหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ที่โรงแรมที่พัก ทรงมีรับสั่งถึงเรื่องการหมั้นกับหม่อมเจ้านักขัตรมงคลด้วยพระองค์เอง เมื่อพระองค์ทรงเจรจาเสร็จแล้ว สมเด็จพระราชชนนีจึงได้เสด็จตามเข้าไป
之后大概过了1年,1949年的7月,普密蓬国王让Nakkhattramongkhon殿下到瑞士觐见,并于7月17-19日在瑞士停留了3天。18日那天,普密蓬国王在酒店接见了Nakkhattramongkhon殿下,并与其一起商量订婚的事宜。商量结束后,王太后才跟着进去。

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอ ม.ร.ว.สิริกิติ์ต่อ ม.จ.นักขัตรมงคล ในระหว่างการเจรจาเรื่องการหมั้น ทรงรับสั่งว่า “ขอให้ทำกันเฉพาะในครอบครัวเท่านั้น เมื่อคราวฉันเองก็ทำอย่างนี้ จะมีอะไรขัดข้องไหม?” ม.จ.นักขัตรมงคลทูลตอบว่า “ตามแต่จะมีพระราชประสงค์”
在商量订婚事宜时,王太后向Nakkhattramongkhon殿下提亲说:“我希望订婚仪式在家中举办就行,我自己的订婚仪式也是如此,你们有什么异议吗?” Nakkhattramongkhon殿下回到:“谨遵懿旨。”

จากนั้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 จึงได้มีการประกอบพระราชพิธีหมั้นเป็นการภายใน ณ โฮเตลวินเซอร์ในเมืองโลซานน์ อันเป็นที่พักของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัว
从那之后,1949年7月19日 ,一场皇家内部订婚仪式,就在瑞士的洛桑-Nakkhattramongkhon殿下及其家人居住的Windsor酒店中举办。

โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานพระธำมรงค์ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกเคยทรงหมั้นพระองค์เมื่อปี 2462 เป็นแหวนหมั้น ทรงเล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพระธำมรงค์วงนี้ด้วยพระองค์เอง
诗纳卡琳王太后钦赐了1919年与玛希敦·阿杜德太上王陛下订婚时所用的戒指,并解释这枚戒指是当时太上王殿下亲自挑选的戒指。


พิธีทรงหมั้นนี้เป็นการภายในอย่างเงียบๆ จึงไม่มีใครล่วงรู้ จนกระทั่งเดือนสิงหาคมจึงมีข่าวแพร่สะพัดมาถึงเมืองไทยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหมั้นกับธิดาของ ม.จ.นักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยแล้ว
这场订婚宴举办得悄无声息,没有谁事先知晓。直到8月才有消息传到泰国,称普密蓬国王已经与泰国大使Nakkhattramongkhon殿下的女儿订婚。

จนกระทั่งวันที่ 12 สิงหาคม ปีเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศข่าวทรงหมั้นให้คนไทยทราบในงานเลี้ยงอันเรียบง่าย ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
同年的8月12日,普密蓬国王下御旨通知泰国民众,将会在英国伦敦的大使馆中举办简单的订婚请宴。

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โปรดฯ ให้ราชเลขานุการประจำพระองค์ได้ทำหนังสือแจ้งข่าวที่ทรงหมั้นมายังรัฐบาลไทย ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น รัฐบาลได้แจ้งประกาศข่าวอันเป็นมงคลนี้ให้พสกนิกรไทยทราบ ยังความปลื้มปีติยินดีแก่เหล่าประชาชนชาวไทยบังเกิดขึ้นถ้วนทั่วหน้ากัน... 
自此,普密蓬国王就订婚事宜让秘书通知了当时由Plaek Phibunsongkhram担任总理的泰国政府,由政府告知泰国人民,普国同庆。

此后,普密蓬国王携手诗丽吉王后直至国王仙逝。若水三千,仅取一瓢饮,纵然为一国之君,此生却只你一人。是的,九世王对诗丽吉王后的爱,在71年前就已经谱写完成......

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自komchadluek,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。