去过清迈的朋友一定有留意到,清迈人说的泰语貌似和曼谷人说的不太一样,调调总是怪怪的。实际上,清迈人讲的并不是我们学习的中部方言,而是讲历史十分悠久的泰北方言,不管是从语音语调还是词汇上都和大家熟悉的曼谷方言有区别。今天,我们给大家总结了一些常见的泰北方言词汇,下次见到泰国人的时候可以拿出来秀一下啦!

ภาษาถิ่นนั้นถือว่าเป็นภาษาที่สวยงาม บ่งบอกถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของแต่ละที่ได้เป็นอย่างดี โดยภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน
方言可以说是非常美丽的语言,很好地展示了各个地方的文化特定和当地民众独特的生活习俗,方言也是各个地区人们在沟通交流中产生的语言,被当地居民理解并使用,可能会和大众或官方使用的标准语言有一些不同之处。

โดยภาษาถิ่นของภาคเหนือ เรียกว่าภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง) นั่นคือ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่ เป็นต้น โดยในครั้งนี้ เราก็ได้รวบรวมศัพท์ ภาษาเหนือ ที่เรามักจะได้ยินผ่านหูบ่อยๆ มาฝากเพื่อนๆ กัน จะได้ อู้กำเมืองกันได้สบายๆ
泰国的北部方言,泰语又叫Phayap方言,是泰国北部人民使用的方言,也是古代兰纳王国的语言,在清迈、夜丰颂、清莱、帕夭、南邦、难府、南奔、达府、帕府等地区被最广泛地使用。今天,我们给大家总结了一些经常会听到的泰北方言词汇,让大家轻轻松松变成泰北人!

คำศัพท์ภาษาเหนือ คำนาม สรรพนาม
名词、代词

标准泰语 泰北方言 中文
เธอ ตั๋ว, คิง
ฉัน เปิ้น , ฮา 
เขา เปิ้น
ผู้ชาย ป้อจาย 男人
ผู้หญิง แม่ญิง 女人
พวกเขา หมู่เขา 他们
พวกเธอ ​สูเขา, คิงเขา 你们

 
พวกเรา

หมู่เฮ
เฮาเขา

 
我们

พี่ชาย อ้าย,ปี่ 哥哥
พี่สาว ปี้ 姐姐
พ่อ ป้อ 爸爸
โรงเรียน โฮงเฮียน 学校
คำเล่าลือ กำสีเน 流言
อิฐ บ่าดินกี่ 砖块
เรือน เฮือน 房子

 

จำนวนนับภาษาเหนือ
数字

标准泰语 泰北方言 中文
หนึ่ง นึ่ง 1
​สอง สอง 2
สาม สาม 3
สี่ สี่ 4
ห้า ห้า 5
หก ฮก 6
เจ็ด เจ๋ด 7
แปด แปด 8
เก้า เก้า 9
สิบ ซิบ 10
สิบเอ็ด ซิบเอ๋ด 11
ยี่สิบ ซาว 20

 

พืช ผัก ผลไม้ ภาษาเหนือ
植物、蔬菜、水果

标准泰语

泰北方言 中文

มะละกอ

บะก้วยเต๊ศ

木瓜

น้อยหน่า ม่ะหน้อแหน้ 番荔枝
แตงกวา บะแต๋ง 黄瓜
กล้วย ​ก้วย 香蕉
มะเขือยาว มะเขือหำม้า 长茄子
พุทรา หม่ะตัน
ขนุน บะหนุน 菠萝蜜
มะพร้าว บะป๊าว 椰子
ส้มโอ บะโอ 柚子
ฝรั่ง บะหมั้น 番石榴
ฟักทอง บะน้ำแก้ว 南瓜
ฟักเขียว บะฟักหม่น 冬瓜
มะเขือเทศ บะเขือส้ม 番茄
ตะไคร้ ชะไคร 香茅
คึ่นช่าย ผักกำพึน 芹菜


 

สัตว์ภาษาเหนือ
动物

标准泰语 泰北方言 中文
ลูกอ๊อด อีฮวก 蝌蚪
ค้างคก ค้างคาก 蟾蜍
กิ้งก่า จั๊ก-ก่า 变色龙
ปลาไหล ปลาเหยี่ยน 黄鳝
จิ้งหรีด จิ้กุ่ง 蟋蟀
จิ้งเหลน จั๊ก-กะ-เหล้อ 石龙子

 

เครื่องใช้ภาษาเหนือ
用具 

标准泰语 泰北方言 中文
ถุงเท้า ถุงตี๋น 袜子
กระดุม บะต่อม 纽扣
เข็มขัด สายฮั้ง 腰带
กรรไกร มีดยับ 剪刀
ผ้าเช็ดตัว ผ้าตุ้ม 毛巾
ช้อน จ๊อน 汤匙
ผ้าห่ม ผ้าต๊วบ 被子
รองเท้า เกือก
ยาสูบ ยาสูบซีโย 烟草

 

คำวิเศษณ์ และอื่นๆ
副词 

标准泰语 泰北方言 中文
โง่ ง่าว 笨的
ก็ ก่ 也,就
ถึง เถิง
เช่น เจ้น 例如
เป็น เป๋น
ไม่ บ่
นะ เน้อ
เหนียว เหนียว
ใหญ่ หลวง 大的

แบบนั้น
อย่างนั้น 

 
จะอั้น

 
那样

แบบนี้
อย่างนี้

 
จะอี้ 

 
这样

ทุกคน กุ๊คน 每个人

 

 

คำกริยาภาษาเหนือ
动词

标准泰语 泰北方言 中文
กิน กิ๋น
โกหก วอก ขี้จุ๊ 说谎
โกรธ โขด 生气
ขี้เหนียว ขี้จิ๊ 小气
ขโมย ขี้ลัก 偷窃

สบายอก-
สบายใจ

ซว่างอก-
ซว่างใจ๋

 
舒心

อย่าพูด
เสียงดัง

จ๊ะไป
อู้ดัง

别大声
吵闹

เครียด เกี้ยด 紧张
คิด กึ๊ด 思考
เจ็บ  เจ๊บ 疼痛
จริง แต๊ 真的
ทำอะไร ยะหยัง 做什么
อยากอ้วก ใค่ฮาก 想吐
คิดไม่ออก กึ๊ดหม่ะออก 想不出来
เที่ยว แอ่ว 游玩
พูด อู้
วิ่ง ล่น
รัก ฮัก
สวมรองเท้า ซุบแข็บ 穿鞋
อย่าพูดมาก จ๊ะไปปากนัก 多说不宜
อย่าคิดมาก จ๊ะไปกึ๊ดนัก 别多想

 

คำศัพท์ภาษาเหนือ จากละคร กลิ่นกาสะลอง
影视剧中出现的其他词汇

标准泰语 泰北方言 中文

 
เอาแต่ใจ

เอาแต่ใจ๋
ตั๋วเก่า

 
任性

หิวผู้ชาย แฮ่นป้อจาย 想汉子
ให้ หื้อ
รอ ท่า ​等待
มอง ผ่อ
ไม่ บ่
ทำ ยะ
ด้วย โตย 一起
อย่างไร จะได 怎样
อร่อย ลำ 美味
เย็นนี้ แลงนี้ 今天傍晚
อารมณ์เสีย ใจ๋ขึ้น 心情差
อะไร อะหยัง 什么
โรงพยาบาล โฮงยา 医院
อิจ ฉาขอย 羡慕

音频感谢:จุฑามาศ เชื้อสอาด (หญิง) (清迈)


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。