疫情爆发以来,泰国旅游业几乎完全瘫痪,几家航空公司也面临倒闭,尽管当局出台多项政策刺激旅游业市场,但是失去了外国游客的加持,这些政策只能是杯水车薪,据近日泰媒报道,为了挽救旅游业,泰旅游局计划从十月份向外国游客打开大门,首先会把普吉岛作为试点,为保障游客的安全,他们还推出了名为“SHA”的徽标,并表示只要有此徽标出现的地方都可以放心游玩,一起来看看吧~


(图源:图虫)

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้นซบเซามานานกว่าครึ่งปี เศรษฐกิจหยุดชะงัก ภาครัฐจึงพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด แน่นอนว่าต้องควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย
受新冠的影响,泰国的旅游业停滞了半年以上,国内的经济受到了干扰,政府部门想尽各种方法刺激经济,尤其是国内旅游业,为了让它尽快恢复正常,以上政策就必然要与控制新冠的手段相结合。

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ร่วมกันกำหนด “มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่” ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่า “เที่ยวไทย ยังไงก็ปลอดภัย” โดยมาตรฐานนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ในด้านของการท่องเที่ยวในประเทศ เพราะถ้าแม้แต่คนในประเทศเองยังไม่กล้าออกไปเที่ยวเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย ก็ไม่มีทางที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้
因此公共卫生部和旅游体育部共同制定了“卫生安全原则及生活方式新旅游”,以向游客保证“在泰国旅行是安全的”。旨在制定卫生安全标准提高旅游业水平并在国内旅游领域创造一种新的生活方式,因为如果泰国自己的人民都在安全问题上对国家没有信心而不敢出门旅游,就无法根本上刺激旅游业的发展。

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จึงเป็นมาตรฐานการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเข้าใช้บริการของผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

神奇泰国安全与健康标识认证 Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 将成为保护旅客和人民远离疾病的标准,其中包括十种服务类型,即

1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร    高级餐厅/饭店 

2.โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม   酒店,住宿与会议地点

3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว    娱乐场所和景点 

4.ยานพาหนะ   代步工具 

5.บริษัทนำเที่ยว   旅行社

6.สุขภาพและความงาม   健康美容业

7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า   百货商场和购物中心

8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว   体育旅游业

9.การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ   活动组织/会议/剧场/剧院

10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ   纪念品商店和其他商店

ซึ่งผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานจนผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์ทำความสะอาด และด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อแสดงว่าผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

这些地方提高了对卫生标准的要求直到通过的公共卫生部的三个卫生标准即,场地卫生标准,卫生设备标准,和服务者的健康标准,才能拿到SHA徽标,以证明已通过评估,达到安全的旅游标准。


(图源:图虫)

มาตรการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย   
安全旅游措施

มาตรการสำคัญจะเน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีคัดกรองและลงทะเบียนผู้รับบริการ มีการจัดการตามมาตรการควบคุมโรค ทั้งจัดระยะห่าง ระบบระบายอากาศ เตรียมที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการสื่อสารในการแจ้งข้อปฏิบัติ ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล และหากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วย จะต้องหยุดงาน

关键措施强调运营商必须筛选为客户注册。根据疾病控制措施进行管理,保证安全距离,通风系的统正常,洗手液/酒精凝胶的准备,地板、密切接触点和厕所的清洁,增加清洁频次,设定正确的垃圾回收管理,练习与交流,减少接触/避免私人物品共用, 不聚集进餐,如果工作人员/服务人员生病了必须停止工作。

ทางฝั่งผู้ใช้บริการอย่างเราก็ต้องให้ความร่วมมือในการด้วยเช่นกัน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือทั้งก่อนและหลังใช้บริการ หลีกเลี่ยงการชำระเงินด้วยเงินสด และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

接受服务的用户方面,也需要合互相作,在服务之前先测量体温,请客人佩戴布口罩或医用口罩,保持安全距离,服务过程前后先洗手,避免现金付款,严格遵守既定规则,特别是无论去哪里都要先在“Thai Won(ไทยชนะ)”进行注册并通过审核方可进入。

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยจะมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และถ้าหากไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ได้ที่ SHA

泰国旅游局(Tourism Authority of Thailand 简称TAT)负责控制徽标的发布,不同服务商会获得不同编号的SHA徽标,进入服务商SHA徽标确认名单中。如果服务商不能按照该标准运营,TAT可以撤消SHA徽标。想了解此标准的更多详细信息,请搜索: SHA

ดังนั้น จากนี้ไปเราก็จะมั่นใจได้ว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ปลอดภัย หากมองเห็นตราสัญลักษณ์ SHA จากผู้ให้บริการ ไปเที่ยวกันเยอะ ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกัน
因此从现在开始,如果你从服务商处看到SHA徽标,我们就能确保你的旅行全程都是安全的,一起去旅游,让经济繁荣起来吧。

 

泰国旅游的前景,你怎么看?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。