壳牌公司举办了区域性的“畅想未来场景”的比赛,旨在给学生利用自己的知识去构想未来的场景,激发学生关于环境、能源、人类生活等方面的创造力。代表泰国参赛的法政大学也拿出了非常具有创造性的设想,还获得了第二名的好成绩。接下来就让我们一起来了解一下这个比赛,再看看泰国学生拿出了什么样的方案吧!

เชลล์ ประกาศผล IMAGINE THE FUTURE SCENARIO COMPETITION ประกวดการออกแบบเมืองแห่งอนาคต ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ทีม Good Night Consulting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
壳牌公司公布了亚太及远东地区“未来场景 畅想大赛”设计未来城市的结果,来自泰国法政大学的Good Night Consulting获得了本次比赛的第二名。

แม้ว่าอนาคตคือความไม่แน่นอน แต่ความท้าทายต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น สามารถนำไปสู่สถานการณ์ต่างๆ ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าได้หลากหลายรูปแบบ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจได้มากมาย
尽管未来充满了不确定性,但是 目前我们所面临的各种挑战都可以通过各种形式索引至未来30年的世界中,对我们的生活、工作和休闲都会产生很多的影响。

เชลล์เป็นผู้บุกเบิกและคิดค้นการวางแผนและออกแบบจำลองสถานการณ์ โดยได้นำทักษะเหล่านี้มาใช้เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนได้ร่วมลับคมความคิดและจินตนาการในการจำลองสถานการณ์อนาคตโดยตอบสนองต่อความท้าทายด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ พฤติกรรมมนุษย์ทั้งที่ส่งผลกระทบและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคและแนวคิดทางสังคม-การเมือง ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต บนพื้นฐานการให้ความสำคัญกับพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
壳牌公司是一直致力于未来情 景设计的开拓者和寻觅者,用相关的知识促进和推动青少年参与关于对未来情景的设计,旨在应对在多种因素推动下的能源变化的挑战,比如,人类在影响和保护环境中的行为、广泛地国际化地应用科技,包括在社会政治方面的地区协作等等。总之,这种尝试的目的是为了分析将来可能出现的情景,并在注重对人类生活影响重大的可持续能源的基础上,应对可能出现的各种挑战。

ในปีนี้ นิสิตนักศึกษาจำนวน 432 คน จาก 83 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020” ของเชลล์ ที่ได้ดำเนินมาจนถึงรอบสุดท้ายในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ต่างนำเสนอความรู้ความสามารถ ผนวกกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมผลักดันบทบาทพลังงานที่ยั่งยืนกับชีวิตวิถีใหม่ ผ่านสถานการณ์จำลองในอีก 30 ปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ ‘More and Cleaner Energy in an Asia Pacific or Middle Eastern city in 2050 – How will residents live, work, and play?’ ทีมที่เข้าแข่งขันนำเสนอสถานการณ์จำลองเมืองแห่งอนาคตต่อคณะกรรมการ และทีมผู้ชนะการแข่งขันประจำปีนี้ได้แก่ ทีมจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้นำเสนอสถานการณ์จำลอง Koshi vs Banbo
今年,共有来自83支队伍的432名学生参加了壳牌公司的亚太及远东地区“2020年未来场景畅想大赛”,大家都通过“更多更清洁的能源-2020年亚太及远东地区2050年城市-市民将如何 生活、工作及休闲?”的题目,畅想30年之后重视可持续能源的新生活方式被持续推动,用参赛者的知识能力及创造性的想象构思这个未来城市。学生通过构思未来城市递交给组委会来参赛,今年的获胜者是来自新加坡的队伍,他们设计了“広至和万保”的主题。

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ขอแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ สำหรับทีมเยาวชนไทยผมมีความภูมิใจและหวังว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมิตรภาพในระดับภูมิภาคนี้ ไปต่อยอดทางความคิดและส่งต่อพลังงานที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นจากความคิดที่สร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกคนในสังคม”
泰国壳牌公司的董事长Panan Prachuapmor先生讲到:“桥牌公司向参加这个项目的青少年表示祝贺,我对泰国代表队也感到非常自豪,希望参赛的同学们能够将区域内知识、经验和友谊能够应用到我们未来的建设性能源工作中,为的是可持续发展的更好的未来,这需要社会中每个人的创造思维和合作。”

“พวกเราขอแสดงความยินดีกับทีมสิงคโปร์ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อันดับหนึ่งในรอบภูมิภาค แต่พวกเราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future ที่ได้เข้ามาช่วยยกระดับและขยายมุมมองโลกทัศน์ของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความสำคัญของพลังงาน การพัฒนากระบวนการคิดและการจำลองสถานการณ์ที่ถูกต้องและครอบคลุม นอกจากนี้ การเข้าแข่งขัน Imagine the Future ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและหาที่อื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์ค การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากเชลล์ ซึ่งล้วนสำคัญทั้งต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของเราในอนาคต” ทีม Good Night Consulting จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมตัวแทนประเทศไทยเปิดเผยความรู้สึกหลังการแข่งขันรอบสุดท้าย
“我们向赢得本次比赛的新加坡代表队表示祝贺,虽然我们没有获得区域的一等奖,但是我们也非常自豪和开心能够参加‘畅想未来’的比赛,提升和拓展我们的世界观,不管是学习能源重要性 的相关知识,还是发展思维和构思正确及全面的未来情景,还包括和壳牌的专家共同工作,‘畅想未来’的比赛都是难得的经验,这些都对我们将来的生活和工作有帮助。”泰国来自法政大学商务会计学院的Good Night Consulting的代表队在最后一轮比赛之后表示到。

ดร. วาเลอรี โชว ที่ปรึกษาและประธานกรรมการตัดสินการแข่งขัน Imagine The Future ระบุว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เชลล์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการออกแบบและจำลองสถานการณ์เมืองแห่งอนาคตในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ปีนี้ ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของ Shell Scenarios ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองสถานการณ์อนาคตของเชลล์ ทั้งนี้นับเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษแล้วที่เชลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือแบบจำลองสถานการณ์อนาคตเพื่อการวางนโยบาย การออกแบบเมืองและผังเมือง เครื่องมือแบบจำลองนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบในอนาคต และแน่นอนว่าสถานการณ์รูปแบบต่างๆ ในอนาคตนั้นถูกประมวลผลและออกแบบมาให้ท้าทายกระบวนการทางความคิดของเรา ตลอดจนขยายกรอบความเป็นไปได้ต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือ หลักการออกแบบจำลองสถานการณ์นี้กำหนดให้เราต้องเริ่มลงมือทำสิ่งที่คิดว่าควรทำในปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะเป็นไปตามที่ออกแบบไว้” ดร.โชวกล่าวทิ้งท้าย
“畅想未来”比赛的顾问和委员会主席Valeria博士表示:“从2016年开始,壳牌公司一直在支持和鼓励亚洲及远东地区的学生参与设计构思未来的场景,今年也是壳牌未来场景模拟工具Shell Scenarios的50周年,也见证了壳牌对未来场景模拟的重视程度,这对政策制定、城市设计都非常有帮助。这样的模拟工具对政府和私人都提供了很大的帮助,展现了将来可能出现的多种场景,也挑战和扩展了我们对将来可能产生事物的认知。无论如何,最重要的是,构思未来情景的原则规定了我们必须着 手做现在应该做的事,这样才能让未来按照我们构思的发展。” Valeria博士总结到。

ค.ศ. 2050 ในมุมมองเยาวชนรุ่นใหม่
新时代学生视角下的 2050年

สถานการณ์จำลอง Honeybee vs Lazy Sloth โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
泰国法政大学的场景模拟“蜜蜂vs树 懒”

ทีมประเทศไทยจำลองสถานการณ์โดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรหลัก อย่างการตั้งคำถามว่าภัยธรรมชาติจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสังคม พฤติกรรมมนุษย์ และเทคโนโลยีอย่างไร ในสถานการณ์ “Honeybee” ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำให้ผู้คนต้องรวมตัวกันเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ส่งผลให้หลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจประกันภัยเติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องมีการออกแบบใหม่
泰国队利用了环境的为变量模拟了未来的场景,他们设置的问题是自然灾害将会给社会、人类行为和科技带来怎样的影响。在“蜜蜂”情景中,自然灾害成为了经常会发生的事情,导致人们聚集在一起, 因为意识到了保护身体健康和社会的重要性,工业也发生了很多变化,例如,根据情形保险业务扩大,同时其他例如基础设施等的工业门类则需要重新设计。

ในสถานการณ์จำลอง “Lazy Sloth” ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เกิดขึ้น ผู้คนมักมีแนวคิดปัจเจกนิยม ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ขณะที่มุ่งหน้าเพื่อก้าวไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“树懒”情形当中,灾害几乎不会发生,大家奉行个人主义,重视经济和科技的 发展,更加追求商品生产和更有效率的服务。

สถานการณ์จำลอง Koshi vs Banbo โดยมหาวิทยาลัย Nanyang Technological ประเทศสิงคโปร์
新加坡南洋理工大学的场 景模拟“広至vs万保”

ทีมจากมหาวิทยาลัย NTU นำเสนอสถานการณ์จำลอง รอบการแข่งขันระดับประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตัวแปรหลักที่ทีมสิงคโปร์นำมาจำลองสถานการณ์คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยได้เลือกจำลองสถานการณ์ 2 สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพราะโตเกียวเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) การใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และความเหลื่อมล้ำทางรายได้
南洋理工大学在2020年1月22日递交了决赛阶段的场景模拟作品,主要的变量是科技的应用,模拟了可能在日本东京发生的两种场景,因为东京反映了全球发达国家将会 面临的问题,比如老龄化社会、可使用土地面积变小和收入不平等等问题。

สถานการณ์แรก “Koshi” (広至) ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเสมือนภาพของโลกที่เชื่อมต่อรวมกันในยุคโลกาภิวัตน์และเต็มไปด้วยความคิดแบบเสรีนิยมในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย อาทิ รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ เมืองลอยได้ การรับประทานพืชเป็นหลัก การดัดแปลงทางพันธุกรรม และการควบคุมสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในโลกแบบ “Koshi”
第一个情景“広至”,在日语 中的意思是“广阔的大地”,就好比全球化时代下密切联系、并充满了技术使用自由主义思想的世界一样,使技术的使用更加广泛,例如,无人驾驶汽车、移动城市、蔬菜为主的饮食、物种改造和气候状况的管控等,这些都是技术的进步在“広至”社会下给人类生活带来的变化。

สถานการณ์ที่สอง “Banbo” (万保) หมายถึง ความมั่นคงและปลอดภัย จะตรงข้ามกับสถานการณ์จำลองแรกแบบ “Koshi” ด้วยแนวคิดชาตินิยมและอนุรักษ์นิยม ทำให้มีการคุ้มครองผู้คนจากอิทธิพลภายนอก ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงแตกต่างจากสถานการณ์จำลองแบบแรก อาทิ การใช้เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เพื่อคาดการณ์อนาคต อย่างเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality - AR) และเทคโนโลยีโลกเสมือน (Virtual Reality - VR) ในการจำลองสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการในการใช้พลังงานและภูมิอากาศโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดก่อนนำมาใช้จริง   
第二个场景“万保”的意思是“稳定和安全”,和第一个“広至”情形相反,它充满的是民族主义和保护注意,收到外部势力的保护。因此,对技术的应用和第一种情形不同,比如,利用类似AR(增强现实技术)和VR(虚拟现实)等预测未来的技术,在能源使用和气候状况之间寻求平衡,以确保我们能够最安全和高效地使用技术。

 

现在的年轻人脑洞越来越大,也期待我们未来的生活也能更加智能和舒适哦!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。