对很多新手小白来说,可能对坐飞机(尤其是国际航班)的流程不太熟悉,别慌!今天这篇文章绝对是满满的干货,从办理登机到走出机场,全程一览表就在这里啦!快往下看吧~
1.ขั้นตอนการเช็คอินและตรวจหนังสือเดินทาง
登机办理和护照检查


– หลังจากทำการจองตั๋วเครื่องบินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารจะได้รับ Itinerary (ใบรายละเอียดการเดินทาง) และ E-Ticket (ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางอีเมลล์ที่ระบุไว้ ให้เราพรินท์เอกสารสองฉบับนี้นำติดตัวมาด้วยในวันเดินทาง หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ
完成机票预定后,乘客将通过指定的电子邮箱收到旅行日程表和电子客票,我们可以将这两份文件打印出来,出行当天随身携带,或者保存到手机里。

– เมื่อถึงสนามบิน ให้เราไปที่ ชั้นผู้โดยสารขาออก (Departure) จากนั้นมองหาบอร์ดแสดงเวลาเที่ยวบินเพื่อดูว่าเราต้องไป Check in ที่เคาน์เตอร์ไหน ทั้งนี้ ควรจะเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก เฉพาะในกรณีที่ต้องมาโหลดกระเป๋า (แต่ถ้าไม่ต้องโหลดกระเป๋า และทำการเช็คอินออนไลน์มาแล้ว อาจจะลดเวลาเหลือเพียง 1.5 – 2 ชั่วโมง)
抵达机场,去到“出发”层,随后在机场大屏幕上寻找航班信息并在柜台办理登机手续。因此,最好在飞机起飞时间前3小时到达机场,尤其是在需要托运行李的情况下(若不需要托运行李,并已经在线上办理登记手续的话,可能会减少1.5-2个小时)。
– เมื่อไปถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ก็ยื่นพาสปอร์ต และเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่
来到登机柜台前,把护照和订票文件递交给工作人员。

– เจ้าหน้าที่จะสอบถามว่ามีกระเป๋าเดินทางที่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่องหรือไม่ ถ้ามีก็ให้นำกระเป๋าเดินทางวางบนที่ชั่งน้ำหนักตรงเคาน์เตอร์
工作人员会询问你是否办理行李托运,如果有,就把行李放在柜台旁的秤上秤重量。


2.วัตถุต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบิน
登机违禁物品
กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่อง จะต้องไม่มีสิ่งของต้องห้าม ส่วนพาวเวอร์แบงก์ (ความจุไม่เกิน 32,000 mAh ) หรือแบตเตอรี่กล้องต่าง ๆ ต้องถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้ามใส่ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลด
托运的行李中禁止携带违禁物品,移动电源(不超过32000mAh)和相机电池必须随身携带,禁止装入托运的行李箱内。

สำหรับกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และของเหลวที่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องได้จะต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสซิปล็อค ถ้าของเหลวที่บรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร และต้องการนำไปด้วย ให้ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น มีด กรรไกร หรือ กรรไกรตัดเล็บ ตะไบ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
随身携带的行李重量不得超过7kg,随身携带的液体不得超过100ml,而且必须装在带有拉链的透明塑料袋内。如果必须携带超过100ml的液体,请将其装入托运行李箱内。需要注意的是,无论是刀具、剪刀或指甲刀,还是锉刀,都禁止带上飞机。


3.บอร์ดดิ้งพาส (Boarding pass)
登机牌
– เมื่อเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว เราจะได้รับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding pass) คือ บัตรที่ใช้ขึ้นเครื่อง ในบัตรจะมีชื่อ เลขที่นั่ง จุดหมายปลายทาง รวมถึง เลขประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) และเวลาขึ้นเครื่อง (Boarding time)
当完成上述所有步骤后,你会得到一张登机用的登机牌,登机牌上有姓名、座位号、目的地、登机口和登机时间等信息。

– จากนั้นให้เดินเข้าไปในโซนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อทำการตรวจกระเป๋าและสิ่งของติดตัว
随后,前往国际出发区域,过安检。

– หลังจากผ่านจุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว เดินต่อไปที่ ด่านตรวจหนังสือเดินทางขาออก มาถึงตรงนี้จะมีช่องแยกสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราสามารถเดินเข้า ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ได้เลย หรือจะเข้าแถวตรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่แนะนำว่าเข้าช่องตรวจอัตโนมัติจะสะดวกและรวดเร็วกว่า มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการผ่านช่องตรวจอัตโนมัติก็ไม่ยาก ทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ
过完安检后,继续前往护照检查处,此处入口将分成了两个,一个入口针对泰国人,另一个针对外国人。如果是泰国人,可以直接通过自动护照检查口进入,或者走人工通道。建议走自动护照检查口,因为更方便快捷,这里同样有工作人员提供服务。通过自动护照检查口并不难,步骤如下:
(1)เปิดหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย คว่ำลงแล้วสอดเข้าเครื่องสแกน
打开护照有照片的一页,面朝下插入扫描机
(2)สแกนบาร์โค้ดที่อยู่บน Boarding Pass ถ้าสแกนไม่ติดให้พิมพ์เลขไฟล์ทบิน เช่น TG 658
扫描登机牌上的条形码,若扫描不上,请手动输入航班号,如:TG 658
(3)ประตูเปิด เดินเข้าประตู ไปยืนที่ตำแหน่งรอยเท้า
门开后进去,站在地上有“脚印”的位置。
(4)ถอดหมวกและแว่นตาทุกชนิดออก แล้วมองกล้อง
脱帽,摘眼镜,然后注视摄像机。
(5)วางนิ้วชี้ (ขวาหรือซ้าย) ลงบนเครื่องสแกนนิ้ว
将食指(左手或右手)放在指纹扫描仪上。
(6)เดินออกหลังจากประตูเปิด
门打开后离开。

– หลังจากตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย เราก็เดินไปรอขึ้นเครื่องที่ Gate เมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องจะมีเจ้าหน้าที่สแกนและฉีกบอร์ดดิ้งพาสที่หน้าทางออก ให้เราเก็บส่วนหางบัตรไว้ แล้วเดินขึ้นเครื่องได้เลย
护照检查完毕后,前往登机口待机。到登机时间时,工作人员会扫描并撕下登机牌的上半部分,让我们保存末端,随后便可以登机了。
4.ขั้นตอนบนเครื่องบิน
登机步骤


– เมื่ออยู่บนเครื่องบินแล้ว ให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้บนบัตรโดยสาร หากหาไม่เจอ ให้ขอความช่วยเหลือกับพนักงานบนเครื่องบิน
登机后,按照机票上标注的座位号入座,如果找不到,请寻求机组人员的帮助。

– ถ้ามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กหรือของช้อปปิ้งต่าง ๆ มาด้วย ให้ใส่ไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ส่วนกระเป๋าสะพายใบเล็ก ให้วางไว้ใต้เบาะที่นั่งด้านหน้า จากนั้นก็รัดเข็มขัดนิรภัย และปิดโทรศัพท์มือถือ หรือเปิด Flight Mode
如果您有小型行李箱,或其他随身物品,请放入头顶上方的行李舱内,小挎包请放在前排座位下方。然后,系上安全带,将手机关机或打开飞行模式。
เมื่อเดินทางไปถึงปลายทาง
抵达目的地


– เมื่อลงจากเครื่องแล้ว ให้เดินตามป้ายที่เขียนว่า Arrival หรือ Immigration เพื่อเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง
下飞机后,根据 “到达”或“入境”的指示牌走到入境处。

– ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้กรอกใบผ่านเข้าเมืองที่เรียกว่า Arrival Card หรือ Immigration Card ซึ่งจะได้รับจากพนักงานบนเครื่อง หรือถ้ายังไม่ได้รับ บริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจะมีใบวางไว้ให้กรอกค่ะ
进入入境检查处之前,请填写机组人员分发的入境卡(也叫做“Areival Card”或“Immigration Card”),如果没有,入境处周围也会放置入境卡供我们填写。(迷惑行为?这中文……本中国人表示没看懂)

– เมื่อไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ยื่นใบผ่านเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่อาจจะมีสอบถามข้อมูลบ้าง เช่น พักกี่วัน พักที่ไหน มาทำอะไร มากับใคร ควรเตรียมคำตอบไว้ให้พร้อม
来到入境登记柜台前,将入境单和护照一起递交给入境检查人员,此时,检察人员将会询问你一些问题,比如:住在哪里?来干什么?与谁同行?可以事先准备好答案。

– เสร็จจากจุดนี้ก็เดินต่อไป รับกระเป๋าเดินทางที่สายพาน โดยเช็คจากบอร์ดว่า ไฟล์ทบินของเรานั้นกระเป๋าจะออกที่สายพานหมายเลขไหน
完成后,在行李传送带处拿自己的行李箱,可通过大屏幕查询自己航班托运的运李在几号传送带。

– เมื่อได้รับกระเป๋าครบเรียบร้อยก็ออกไปด้านนอกโดยผ่าน ช่อง Customs หรือ ศุลกากร ตรงนี้บางประเทศเข้มงวดเรื่องการนำสินค้าหรือของเข้าประเทศ จึงควรศึกษาไปก่อนว่า ประเทศนี้ห้ามนำอะไรเข้าบ้าง หากมีจะต้องสำแดง (Declare) ให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่มีให้อ่านในใบ Customs ที่แจกบนเครื่อง ถ้าไม่มีสัมภาระ หรือสินค้าต้องห้าม ก็สามารถเดินออกช่องสีเขียวได้เลย
拿到行李后,通过海关通道出去。目前,一些国家对携带商品货物入境查得非常严格,最好事先下点功夫,查查对象国禁止携带哪些物品入境。如果携带有,必须向工作人员申报,其中大多数都在飞机上分发的海关表上有说明。如果没有行李和违禁物品,就可以通过绿色通道出去啦。

以上就是所有的程序啦,新手小白也不怕“踩雷”~赶紧收藏起来吧!


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自mthai,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。