中华文化对泰国的影响体现在泰国人生活的方方面面之中,饮食、语言、文化等等,都能找到中华文化的踪影,泰国的很多中式寺庙就更是集中展示了中华文化对泰国深远的影响了,今天我们就带大家去看看泰国那些“红红火火”的中式寺庙,体会一下我们中华文化强大的影响力。วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
曼谷 龙莲寺
วัดเก่าแก่ในย่านเยาวราช และเป็นวัดที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพศรัทธามาก สถาปัตยกรรมภายในวัดจะเป็นแบบจีนแต้จิ๋ว มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสำคัญในการสร้าง ภายในอุโบสถจะเป็นที่ประดิษฐานของพระศากยมุนีพุทธเจ้า, พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือเรียกว่า ซำป้อฮุกโจ้ว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าที่สำคัญ เช่น ไท้ส่วยเอี้ย, ฮั่วท้อเซียนซือ, ไฉ่ซิงเอี้ย และไต้เสี่ยฮุกโจ้ว เป็นต้น
耀华力路附近一座古老的寺庙,是一座备受泰国华裔崇敬的寺庙,寺内的风格是中国潮汕式建筑特色,四大金刚殿是首殿,中间是正殿,后面是供奉神仙的殿,建筑以木质和砖 为主,寺内供奉着三宝佛。除此之外,还供奉着太岁爷、华佗仙师、财神爷和大圣佛祖(齐天大圣)等神仙。

ที่ตั้ง : ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
位置:曼谷 Pormprap Sartru Phai 区Pormprap街区Charoen Krung路


ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ
曼谷 玄天上帝庙
ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนแต้จิ๋ว องค์เทพประธานประจำศาล คือ เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องอภิบาลและปราบปรามศัตรู ทำให้แผ่นดินมั่นคงและมั่งคั่ง ใครมาไหว้ขอพรก็จะโชคดี ในทุก ๆ เทศกาลสำคัญศาลเจ้าพ่อเสือจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมาย ที่นี่เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.
一个古老的神庙,在曼谷王朝 拉玛三世时期建立,是中国潮州的建筑风格,庙里主要供奉的就是玄天上帝,中国人相信这位神仙庇护民众,驱赶敌人,让国家稳定繁荣,来祭拜合许愿的人们都会获得好运,每逢重要节日这个神庙就会非常拥挤,都是来许愿的人,这里每天 6:00-17:00 开放参观。

ที่ตั้ง : เลขที่ 468 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ
位置:曼谷Pra Nakhorn区 Tanao街区468号


วัดจีจินเกาะ กรุงเทพฯ
曼谷紫 真阁寺
วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยสมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ เป็นอีกหนึ่งวัดจีนที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งวิหารและอุโบสถก็ล้วนแต่ออกแบบและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง มีทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่ อาคารตงอยู่ตึ๊ง เทววิหาร และพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม ซึ่งสูงสง่า มีทั้งหมด 8 ชั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของที่นี่ ก็คือ พระพุทธศากยมหามุนีวิสุทธิคุณ ซึ่งเป็นพระประธานประจำเทววิหาร สามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
湄南河畔的一座寺庙,在1952年建 立,为的是宣扬高尚品德,紫真阁寺是又一座建筑精美的中式寺庙,佛寺和佛堂设计装修都十分精美,一共有三栋建筑,分别是报善堂和高八层的舍利塔,另一处重要的地方就是寺内的主佛像,每天 8:00-17:00 可以进寺庙游览。

ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
位置:曼谷Khlong Sarn区Khlong Sarn街区Sondet Chaophraya路17巷


วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี
暖武里府敕赐普颂皇恩寺(第二龙莲寺)
วัดแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่รวมกว่า 12 ไร่ ภายในบริเวณวัดมีวิหารสวยงามอลังการ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีนทิเบต ประกอบไปด้วยวิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
这座寺庙是在1996年为纪念普密蓬先王而建立的,占地超过12莱,寺内有非常华丽的佛堂,是中国藏传风格的建筑,还有观音堂、万佛堂、修行室、僧舍和禅修学校,每天 7:00-17:00 开放参观。

ที่ตั้ง : ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
位置:暖武里府 Bang Bua Thong县Son Loi镇


วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
北柳府 龙福寺
วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัด และยังเป็น 1 ใน 3 วัดที่ชื่อกันว่าเมื่อรวมกันจะเป็นตัวมังกร โดยส่วนหัวนั้น คือ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ, หางมังกร คือ วัดเล่งฮัวยี่ จันทบุรี และท้องมังกร ก็คือ วัดเล่งฮกยี่ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น ท้าวจตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์, พระประธาน 3 องค์ และองค์ 18 อรหันต์, รูปหล่อไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน, วิหารเจ้าแม่กวนอิม, วิหารตี่จั่งอ๊วง และสระนทีสวรรค์และพญามังกร เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละอาคารก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งแบบจีน ใส่ใจทุกรายละเอียด น่ามาเที่ยวชม วัดจีนประชาสโมสรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
一座古老的中式寺庙,也是人们相信能够组成龙真身的三座寺庙之一,龙首是曼谷的龙莲寺,龙尾是尖竹汶府的龙华寺,龙身就是龙福寺。寺内值得观赏的有巨大的四大金刚像、三 大佛像、十八罗汉像、财神爷像、超过1吨重的大钟、观音堂、地藏王菩萨堂、湖和那伽等等。另外,还有很多中式的建筑,细节非常精美,很值得观赏,每天 8:00-17:00 开放。

ที่ตั้ง : ถนนศุภกิจ ตำ บลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

位置:北柳府直辖县Ban  Mai镇Suphakit路


วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) จังหวัดชลบุรี
春武里府哪吒三太 子宫
ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญมากที่สุดของชลบุรี มีเนื้อทั้งหมดราว ๆ 13 ไร่ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของวิหารแบบจีนสูง 4 ชั้น ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง และหอฟ้าดิน 1 หลัง โดยมีองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นเทพเจ้าประจำศาล รอบ ๆ วัดประดับประดาไปด้วยของตกแต่งตามสไตล์จีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นมังกรมากกว่า 2,840 ตัว, กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ และเสาฟ้าดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีองค์ไท้ส่วยเอี้ย 60 องค์อยู่ด้วย
春武里府最大并且最重要的神庙,占地面积大约13莱,以传统中寺的四层建筑而著称,有三栋主要建筑和一座天地堂,主要供奉了哪吒三太子,寺庙的周围以传统的中式风格装 饰,包括有2840个龙的雕像、香炉和柱子等等,另外还有60座太岁爷像。

ที่ตั้ง : ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
位置:春武里府 直辖县Ang Sila镇


วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี
北碧府普 仁寺
วัดพุทธฝ่ายมหายาน ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า 60 ปี โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ พระอุโบสถ ซึ่งสร้างตามแบบศิลปะทิเบต ทั้งการออกแบบและตกแต่งนั้นงดงามตามวัดจีนทุกประการ พระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระประธาน พร้อมทั้งยังมีพระไวโรจนพุทธเจ้า พระเวทโพธิสัตว์ และพระสังฆารามปาลโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีเบญจวัชรเจดีย์ หรือเจดีย์ทิเบต 5 องค์ ตั้งอยู่ด้านหลังของวัด ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไหว้ขอพรกัน
大乘佛教寺庙,历史已经超过60年,引人注目的是藏传风格的佛殿,设计和装修都按遵照中式风格。释迦摩尼是寺内的主佛,还供奉了如来佛、韦陀菩萨、伽蓝菩萨等。此外 ,还有五座藏传佛塔,位于寺庙的后边,可以让信徒前来许愿。

ที่ตั้ง : เลขที่ 33 ตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
位置:北碧府Tha Maka县Don Khanin镇33号Luk Kae市场


วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่) จังหวัดจันทบุรี
尖竹汶府龙 华寺
วัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นวัดสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช มีความเชื่อว่าที่นี่คือส่วนหางของตัวมังกร ส่วนหัวนั้นคือ วัดเล่งเน่ยยี่ และส่วนท้อง คือ วัดเล่งฮกยี่ สิ่งที่ห้ามพลาดของวัดนี้ก็คือ สถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ซึ่งผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทยและจีนออกมาได้อย่างลงตัว และสวยงามสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล, อุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น และศาลาพระอุโบสถ ที่นี่เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
中式大乘佛教的寺 庙,1977年建立,是耀华力路龙莲寺的分支,有人认为这是龙的尾巴,龙头是龙莲寺,龙身是龙福寺。这座寺庙不能错过的就是各种融合了中式和泰式风格的建筑,还有很壮观的四大金刚像、中式三层复式屋檐的佛殿以及佛殿凉亭等等。每天 6:00-18:00 开放参观。

ที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
位置:尖竹汶府直 辖县Paknam Laemsing镇


ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม จังหวัดนครสวรรค์
北榄坡府本 头公—水尾圣娘庙
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย-จีน ในเมืองปากน้ำโพและเมืองใกล้เคียง มีอายุมากกว่า 130 ปี ในส่วนของศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์จะมีปึงเถ่ากง เป็นประธาน มีเทพเจ้ากวนอูอยู่ด้านขวา และเจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย นอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ยกพื้นสูง ไม่เหมือนกับศาลเจ้าทั่วไป เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
这座庙是北榄坡镇及附近乡镇的中泰人民的精神依托,有超过130年的历史,本头公神庙的主神是本头公,右侧有关羽像,水尾圣娘娘在左侧。另外,还有很多奇特的建筑,神庙是半石灰 半木质的结合,占据高地,不和其他的神庙一样。每天 8:00-17:00 开放参观。

ที่ตั้ง : ตรงข้ามตลาดปากน้ำโพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
位置:北榄 坡府直辖县Paknam Po镇Paknam Po市场对面


ศาลเจ้าปุงเถ่ากง จังหวัดเชียงใหม่
清迈府 老本头古庙
ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 130 ปี อาคารต่าง ๆ มีสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยมีองค์ปุงเถ่ากง-ม่า (เจ้าปู่ เจ้าย่า) เป็นเทพสำคัญของศาล นอกจากนี้ยังมีเทพอื่น ๆ ที่น่ามาไหว้ขอพร เช่น ทีตี่แป่บ้อ, เจ้าแม่กวนอิม, ไฉ่ซิงเอี้ย, ฮั่วท้อเซียนซือ และเฮี้ยงเทียนเซียงตี่ เป็นต้น ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุด และเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถหลีกเลี่ยงความแออัดได้ด้วยการมาเที่ยววันธรรมดา เพราะที่นี่เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
清迈一座很有名气的神庙,历史超过130年,各个建筑均是中式风格,神庙主要供奉着本头公和本头妈两位神仙。此外还有其他可以前来祭拜许愿的神仙,比如天 地父母、观音、财神爷、华佗仙师、玄天上帝等等。在假日和各种节日都非常热闹,游客可以在普通的日期过来,避免拥挤,每天8:00-17:00开放。

ที่ตั้ง : ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
位置:清迈 府直辖县Chang Moi镇Wichyanon路


วัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
宋卡府慈 善寺
วัดในพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือสถาปัตยกรรมของอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ออกแบบภายนอกและภายในให้มีรูปแบบศิลปะไทย ผสมผสานกับศิลปะแบบจีนและทิเบต โดยมีเทพหลื่อโจ้วเซียนซือเป็นเทพประธาน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปและเทพอื่น ๆ ให้ได้มาไหว้ขอพรกันด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
隶属于泰国中式大乘佛教协会下的一座大乘佛教寺庙,建于1936年,现在引人注目的要数四层的混凝土金属佛殿,内外的建筑风格混合了中式、泰式和藏传的风格,玄天上帝是这里 主要供奉的神仙。此外,还有很多神仙可以前来许愿,每天 8:00-17:00 开放参观。

ที่ตั้ง : ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
位置:宋卡府合艾县合 艾镇Suphasan Rangsan路


ศาลเจ้าหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง จังหวัดภูเก็ต
普吉府内杼 斗母宫善堂
ศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต สวยงามไปด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ภายในวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าจีน หรือกิมซิ้น และมีเจ้าแม่กวนอิมให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาไหว้ขอพรกันด้วย ทั้งนี้ ศาลเจ้าไล่ทู้เต้าโบ้เก้งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของภูเก็ตที่ริเริ่มประเพณีถือจีนกินเจ เมื่อถึงเทศกาลกินเจที่นี่จึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อชมขบวนแห่ที่สนุกสนานและตื่นเต้น
普吉府另一座古老 的神庙,仿古的中式建筑风格非常漂亮,寺内供奉着金身和观音,让虔诚的信徒前来许愿。这座神庙是普吉岛最先倡导斋节习俗的神庙,每到斋节的时候就会举办大型的活动,来自世界各地的人都会来这里参与有趣激动的游行。

ที่ตั้ง : เลขที่ 37/1 หมู่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
位置:普吉府Ka Thu县Ka Thu镇第4组37/1号


ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย จังหวัดภูเก็ต
普吉府水碓 斗母宫
ศาลเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่คนภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก เป็นวัดที่มีเฮี้ยวโห้ย (ดวงไฟศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการทำพิธีถือศีลกินเจ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของที่นี่ ก็คือ สถาปัตยกรรมของอาคาร ซึ่งสร้างอย่างสวยงามอลังการตามแบบศิลปะจีน มีเทพที่สำคัญมากมาย ช่วงที่น่าท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งบรรยากาศจะคึกคัก มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนาน
普吉府民众和周边地方民众非 常尊崇的一座神庙,寺内有在斋节仪式中非常重要的圣火,另一个值得关注的地方就是建筑的风格,充满了华丽的中式风格,供奉了很多神仙,推荐在斋节和春节的时候游览,非常热闹,会举办盛大的活动。

ที่ตั้ง : ซอยภูธร ถนนระนอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
位置:普吉府直辖 县Ranong路Phuthorn巷


ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา
攀牙府 妈祖婆神庙
ศาลเจ้าที่ชาวไทย-จีนฮกเกี้ยน และชาวแต้จิ๋วทางภาคใต้ให้ความเคารพนับถือ มีเทพที่สำคัญ คือ ม่าจ้อโป๋ เทพแห่งท้องทะเลและการเดินเรือ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพที่คอยปกป้อง และมอบความสงบสุข ความสามัคคี พร้อมทั้งความสำเร็จให้กับผู้ที่เคารพนับถือ นอกจากนี้ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ยังมีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงาม มีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยของตกแต่งแบบจีน ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงถือศีลกินเจ เพราะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
泰国人和中国福建人、潮州南部人的神庙,主要的神仙是妈祖(又称天上圣母),掌管大海和行船的神仙,大家相信神仙能够庇佑大家,为大家带来安定团结,还能为虔诚的信徒带来 成功。此外,这座神庙还有非常别致的中式建筑,且以中式的风格装饰,在斋戒的时候异常热闹,因为这里会举办盛大的活动。

ที่ตั้ง : ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
位置:攀 牙府直辖县Thai Chang镇Botirak Bamrung路


ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย จังหวัดตรัง
董里府 谭公庙
ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด มีเทพที่สำคัญ คือ ท่ามกงเยี้ย ซึ่งเป็นเทพที่ชาวจีนท่านหนึ่งนั้นได้อัญเชิญมาจากวัดเก้ามังกร เมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน แรกเริ่มนั้นมีชาวบ้านไม่กี่คนมากราบไหว้ แต่ปัจจุบันได้เป็นศาลเจ้าสำคัญประจำจังหวัดตรัง ในทุกเทศกาลสำคัญจะมีการจัดงานอย่างคึกคัก สนุกสนาน เหมาะแก่การมาเที่ยวชม
董里府最古老的神 庙,里面祭拜的是谭公爷,这座神像是一位中国人从中国广东惠州九龙寺请过来的,刚开始没有多少人前来祭拜,但是现在这里成了董里府标志性的重要神庙,各种节日都有很多人前来祭拜,热闹有趣,很适合游览。

ที่ตั้ง : ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
位置:董里府直辖县Thap Thiang镇


各位小伙伴看到这些红红火火的中寺寺庙是不是很熟悉呢?新年了有机会去的话千万不要忘记打卡哦!祈求新的一年健健康康,顺顺利利!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自kapook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。