说到如何提升个人魅力,首先想到的是不是……去整个容?当然不是,因为我们大多数人都没有 (nà) 必 (me) 要 (duō) 去 (qián) 整容,所以今天泰语君为大家推荐一个实用小妙招,叫作“吸引力法则”,巧妙运用这个法则,可以提升你的个人魅力哦~


我们先来听一首歌吧,名字叫做《魅力女孩》▲

"กฎแรงดึงดูด" (Law of Attraction) เป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนาน บ้างก็เรียกกฎนี้ว่า "กฎจักรวาล" ซึ่งหากนำมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพลังความคิดเชิงบวก ก็จะช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มาสู่ชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ เราจะพาไปทำความรู้จักกฎแห่งแรงดึงดูดผ่านบทความนี้
“吸引力法则”是一个老生常谈的问题了,有时候又叫做“宇宙法则”,如果独到地运用此法则来建立积极的思维力量,就能够帮助我们在生活中诸如工作、金钱、爱情或健康等方方面面更加容易地取得成功。今天,我们就将带大家通过这篇文章认识一下“吸引力法则”。


(图源 IG:wawwa_nc)


什么是“吸引力法则”?

กฎแรงดึงดูด คือ แนวคิดที่เชื่อว่าจิตของมนุษย์มีพลังอำนาจมากพอ ที่จะดึงดูดทั้งสิ่งดีและไม่ดีเข้ากับในชีวิตผ่านเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ หากเรามีความคิดบวกก็จะดึงดูดแต่เรื่องดีๆ แต่หากมีความคิดลบก็สามารถดึงดูดเรื่องแย่ๆ ได้เช่นกัน พูดง่ายๆ ก็คือ "เราจะดึงดูดสิ่งที่เราคิด เข้ามาในชีวิตเสมอ"
吸引力法则就是,相信自己的内心有足够强大的力量,能够通过各种事件招来许多好的或不好的物质,如果我们的思想够积极,就能够招来好的东西;如果思想消极,就可能会带来更消极的东西。简单来说,就是“我们想什么,就会在生活中遇到什么”。

เมื่อเราคิดบวก จิตของเราจะคัดสรรว่าต้องการให้อะไรเข้ามาในชีวิตบ้าง สมองจะถูกกระตุ้นโดยความคิด โน้มน้าวจิตสำนึกสร้างแรงผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กฎนี้จึงถูกเรียกว่า "กฎแรงดึงดูด" เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆ ที่เราคิด และต้องการให้เข้ามาในชีวิตนั่นเอง
当我们思想积极的时候,我们的潜意识就会挑选要让哪些东西进入我们的生活,大脑会受想法和潜意识趋势的刺激而激发推动力,让我们实现早已定下的目标。这个法则被称作“吸引力法则”,就像磁铁一样引来我们所想要的、所希望在生活中遇见的那些好的东西。ขณะที่คำว่า Universe (จักรวาล) ก็เป็นคำที่มักถูกนำมาใช้ควบคู่กับกฎแห่งแรงดึงดูด โดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าจักรวาลมีพลังงาน เชื่อมโยงกับพลังจิตและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ทำให้สิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่ในความคิดตลอดเวลาเกิดขึ้นจริง ๆ เช่น สมมติเราจอดรถทิ้งไว้ แล้วในใจกลัวว่าจะมีโจรมาทุบกระจกรถแตก จักรวาลจะจดจำความคิดนี้ไว้ และเมื่อเรากลับมา กระจกรถก็อาจโดนทุบแตกจริง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งคล้าย ๆ กับความคิดเวลาที่เรารู้สึกสังหรณ์ใจนั่นเอง
“寰宇”也是一个经常用来和吸引力法则搭配使用的词,理论认为,宇宙是具有能量的,联系了人类意识和思想、感官,让我们脑海中一直想的事情在现实中真正发生。例如:当我们停好车后,假如心里一直担心会有小偷将车窗砸碎,那么这种想法就会留存在宇宙中,等你回去的时候,可能就会发现汽车玻璃真的被砸碎了。还有一种说法,认为其类似于我们的第六感。

ทฤษฎีนี้จึงมีเรื่องราวความเชื่อเหนือธรรมชาติและพลังจิตเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้จะไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่การนำเรื่องจักรวาลมาใช้ควบคู่กัน ทำให้บางครั้งกฎนี้ถูกเรียกว่า "กฎจักรวาล" หรือ "กฎแรงดึงดูดของจักรวาล" นั่นคือ จักรวาลจะมีพลังและแรงดึงดูดสิ่งที่คิดให้เกิดขึ้นจริงกับเรา คราวนี้จะเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วว่า จริง ๆ แล้วเรื่องของกฎจักรวาลอาจจะเป็นเพียงกุศโลบายหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีเป้าหมายที่แน่วแน่ เกิดกระบวนการคิดที่ตอกย้ำจิตสำนึกให้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ให้สำเร็จ
该理论涉及一些超自然的有关信仰和精神力量的事,虽然在科学上没有被证明,但将其与宇宙联系在一起,有时候又被称作“宇宙法则”或“宇宙吸引力法则”,即:宇宙拥有神奇的力量,能让我们心中所想的事情在现实中真正发生。如今更加明确的是,宇宙法则实际上也许只是一个能帮助我们制定目标的奥秘,也能帮我们建立一个思考过程,以增强意识来完成内心的期望。

ขณะที่ในทางจิตวิทยามองว่ากฎแรงดึงดูด เป็นเรื่องของ Selective Attention (การเลือกสิ่งที่ตนสนใจ) ที่จับคู่กับการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยอคติของเราเอง หรือการที่เราเลือกที่จะสนใจ ใส่ใจ รับรู้ และตอบสนองเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น
心理学方面则认为,吸引力法则,其实就是“选择性注意力”,用来解释各种受我们的偏好、主观选择性、接受倾向性,需求的满足影响而出现的现象。


(图源 IG:davikah)


为什么“吸引力法则”如此受欢迎?

แนวคิดเรื่องกฎแรงดึงดูด ปรากฏครั้งแรกในหนังสือของ Helena Blavatsky นักปรัชญาและนักเขียนชาวรัสเซีย เมื่อปี 1877 ซึ่งได้อธิบายถึงพลังจิตของมนุษย์ที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆ ได้ หลังจากนั้นถูกนำไปพัฒนาเป็นแนวคิดและงานเขียนต่าง ๆ อีกมากมาย จนกระทั่งปี 2006 มีการตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า "The Secret" ของ Rhonda Byrne นักเขียนชาวออสเตรเลีย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูด ที่สร้างความมหัศจรรย์ให้ชีวิตในด้านต่าง ๆ เมื่อนำมาปรับใช้กับวิธีคิดอย่างสม่ำเสมอ กลายเป็นหนังสือขายดีที่จำหน่ายได้ถึง 19 ล้านเล่ม และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 40 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย จึงกล่าวได้ว่าหนังสือ The Secret มีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้แนวคิดนี้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน
吸引力法则思维,首次出现在1877年俄罗斯哲学作家海伦娜•布拉瓦茨基的著作中,该书提到人类的心灵力量可以吸引一切物质,从那之后,又发展出了许多新思想和新作品,直到2006年,澳大利亚作家 Rhonda Byrne 的著作《The Secret》出版,其中就包含吸引力法则,如果能在生活中利用上这些法则,将会在各个领域创造出奇迹。该书一举成为畅销书,销量高达1900万册,目前已被翻译成40种语言,也包括泰语。可以说,《The Secret》一书对吸引力法则思维的传播产生了不小的影响。
在生活中如何运用“吸引力法则”?

หนังสือ The Secret ได้อธิบายว่า กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูดของจักรวาล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
《 The Secret 》书中解释道,为了达成吸引力法则,我们需要按以下步骤完成一个创造过程:

1. ขอ (Ask) : การตั้งจิตให้แน่วแน่เพื่อให้พลังจักรวาลรับรู้สิ่งที่ต้องการ หากคิดดีจักรวาลจะดึงดูดสิ่งดี ๆ มายังตัวคุณ
2. เชื่อ (Believe) : เชื่อในสิ่งดี ๆ เรื่องราวเชิงบวก เชื่อด้วยใจจริงว่าวันหนึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน
3. รับ (Receive) : ยอมรับผลลัพธ์ ชื่นชมกับสิ่งที่ได้รับ หากยังไม่สมหวังให้ไตร่ตรอง เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
1. 探寻内心:定下心来,让宇宙的力量感受到你的需求,思索得越认真,宇宙就越能将好的物质带给你;
2. 心有信念:要往积极的方面想,相信总有一天好的事物会真正出现在你的面前;
3. 学会接受:接受一切结果,如果没能称心如意,那么请思考一下如何调整自己,以便让之后的结果更美好。


อิทธิพลของทั้ง 3 ขั้นตอน ขอ-เชื่อ-รับ มาจากพื้นฐานที่เชื่อในพลังจิตของมนุษย์ ว่ามีพลังในการดึงดูดสิ่งต่าง ๆ ที่คิดไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้ แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องของการตั้งใจจำ และทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ ทว่าในชีวิตจริงนั้นเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดแต่เรื่องดี ๆ ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มักมีความคิดแง่บวกและลบ โดยเฉพาะ Automatic Thought ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเผลอโทษตัวเอง ด่าคนอื่น หรือตัดสินผู้อื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น วิธีการคือต้องปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีคิดเชิงบวก เมื่อทำเช่นนี้บ่อย ๆ สมองเราจะเริ่มสร้างกลไกการคิดแบบ Positive Thinking ต่อไปเมื่อเจอปัญหาอะไร เราจะมีมุมมองบวกและแก้ปัญหาด้วยวิธีที่มีอิทธิพลด้านบวกมากขึ้น
“需求-信任-接受”这3个步骤的影响力,建立在相信人类精神力量可以吸引优秀事物、可以让心之所向变为现实的基础之上,虽然看起来是一件能够轻而易举记住并动手去做的一件事,但生活中很难有人一直保持只思考那些积极的东西,因为人类的思想总是同时具有积极和消极两方面的,尤其是不受控制的惯性思维,我们经常会不由自主地伤害自己、辱骂他人,或凭第一印象就对他人轻易做出评价。做出改变的方法就是,在生活中一切要往好的方面想,当我们经常这样做的时候,我们的大脑就会建立积极的惯性思维机制,从今往后如果遇到什么问题,我们就能拥有乐观的视角和解决问题的方法,这些都是具有积极影响的。


(图源 IG:bbillkin)

ตัวอย่าง : หากคุณอยากมีรถสปอร์ตสักคัน แต่ในใจลึก ๆ กลับรู้สึกว่า เราคงไม่มีทางซื้อรถราคาแพงแบบนั้นได้หรอก จะไปเทียบกับคนฐานะร่ำรวยอยู่แล้วได้อย่างไร การคิดเช่นนี้จักรวาลก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีมาให้คุณอยู่เสมอ แต่หากคุณคิดว่า อยากจะมีรถสปอร์ตสักคัน เชื่ออย่างแน่วแน่ว่าสักวันจะต้องซื้อรถสปอร์ตได้ กลไกทางจิตของคุณจะทำให้คุณมองหาแนวทางที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริง พลังจักรวาลจะดึงดูดผู้คน โอกาส งาน และเงิน ที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่ต้องการ
举例:如果你想有辆跑车,但心里却反而想着自己没办法买这么贵的跑车,想着自己没法和富人相比,这样的消极思维就会让宇宙给你带来不好的东西。但如果你心里思考着你就是想要一辆跑车,想着总有一天你一定会买一辆跑车,你的心灵机制就会让你找到实现愿望的办法,宇宙会给吸引来人脉、机遇、公务和金钱,以满足你的需求。

สิ่งที่ยากที่สุดที่ทำให้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการนำกฎแรงดึงดูดมาใช้ ก็คือ ลึก ๆ แล้ว พวกเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คิดจริง ๆ เช่น คิดว่าต้องประสบความสำเร็จ แต่ลึก ๆ ในจิตใจแล้วกลับแย้งว่าตัวเองไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอก เป็นต้น ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ก็เพราะเรามัวแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการ มากกว่าสิ่งที่ต้องการจริง ๆ
有很多人即使运用了吸引力法则也无法取得成功的一个最可能的原因就是他们内心深处不相信自己所想之事会真的发生,比如:脑子里想着会取得成功,但内心深处却矛盾地认为自己没有可能成功等等。综上所述,我们无法心想事成的一个原因,就是因为我们花了大部分的时间去思考我们不需要的东西,只花了少量时间去思考我们真正需要的东西。

ซึ่งหากต้องการนำกฎแห่งแรงดึงดูดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก็สามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิด-ปรับเปลี่ยนความรู้สึก-คิดบวกเข้าไว้-พยายามทำสิ่งที่คิดให้สำเร็จ เมื่อนั้นชีวิตคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เข้ามาแน่นอน
如果决定开始运用吸引力法则来提高我们的生活质量也不是一件难事,从现在开始就改变思维-调整感知-积极思索-认真把自己所想的事情做成,到那时候,好的东西一定会被吸引道你的生活中来。


(图源 IG:tontawan)


工作和金钱上的吸引力法则

เชื่อว่ามีหลายคนที่มักประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินจริง และไม่เชื่อในประสิทธิภาพที่มี เมื่อคิดเช่นนี้เป็นประจำ คุณก็จะมีความคิดที่จำกัดความสามารถของตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่กล้าทำงานใหม่ ๆ ไม่กล้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ไม่กล้าเสี่ยงแสวงหาความร่ำรวย กลไกความคิดลักษณะนี้จะทำให้คุณปิดกั้นโอกาสดี ๆ ในชีวิตโดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เมื่อนั้นพฤติกรรมของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไป ชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานบวก และเมื่อนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะเริ่มทำงาน
我相信,生活中有许多人都低估了自己,也不相信自己的能力,若长此以往这样想,你的思想就会限制你的能力。如果你低估自己、害怕从头再来、不敢尝试任何投资、不敢为了富有而冒险,那么你这样的思维就会让你在生活中不知不觉地错失良机。因此,要学会开始设立目标,改变思维方式,就会改变你的行动,你的生活就会充满积极的能量,此时此刻,吸引力法则就起作用了。


(图源 IG:bie_kpn)


关于爱情的吸引力法则

"Like Attracts Like" คนที่เหมือน ๆ กันก็มักจะดึงดูดซึ่งกันและกัน ข้อความนี้น่าจะนำมาปรับใช้กับกฎแรงดึงดูดได้เห็นภาพมากที่สุด เพราะความคิดและทัศนคติที่คุณมี ถ่ายทอดออกมาผ่านคำพูด การกระทำ และวิธีการใช้ชีวิต มักจะดึงดูดคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวคุณเข้ามาในชีวิต สำหรับกฎแรงดึงดูดในเรื่องของความรัก สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงเสียก่อน แล้วจึงมอบสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปยังผู้คนรอบข้าง เมื่อนั้นพลังของจักรวาลก็จะมอบความรักและผู้คนแบบเดียวกันนี้กลับมาให้คุณ
“志同道合才能情投意合”,相似的人往往互相吸引,这一条原则是吸引力法则中被使用次数最多的,因为你的三观和思维通过话语、行动和生活方式表现出来,往往能让与你相似的人和你的生活产生交集。至于爱情上的吸引力法则,最重要的是,你必须准确地发现并认识到自身的价值,然后将这些正能量传递给周围的人。若如此做,宇宙能量就会将爱情和与你相似的人带到你的面前。


(图源 IG:urassayas)


虽然吸引力法则的步骤听起来会有一点点复杂,还涉及宇宙能量的问题,但是这个理论如果要概括地总结,那就是:好好想,好好做,生活自然会通过工作的形式、金钱的形式,亦或爱情的形式将好的东西带给你。请记住,你在生活中遇到的一切,都取决于你所想的一切。


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath,转载请注明出处。如有不妥,敬请指正。