代孕这个事情,已经不是什么新鲜的话题了。

什么是代孕?

การอุ้มบุญ(Surrogacy) คือ การให้หญิงคนอื่นตั้งครรภ์จากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีลูกได้ การปฏิสนธิอาจใช้สเปิร์มและไข่จากคู่สามีภรรยาดังกล่าว หรือเป็นสเปิร์มหรือไข่จากคนใดคนหนึ่งผสมกับสเปิร์มหรือไข่ที่ได้รับบริจาคจากผู้อื่น แล้วจึงนำตัวอ่อนฝังเข้าไปในมดลูกของหญิงที่อุ้มบุญ ซึ่งทารกที่คลอดออกมาถือเป็นบุตรของคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
代孕,是指有生育能力的女性通过体外受精替代无生育能力的夫妻怀孕生子的行为。受精可以使用夫妻双方的精子和卵子,或者由夫妻任意一方与其他捐献者的精子或卵子结合,之后将婴儿胚胎植入代孕妇女的子宫内,由此出生的孩子是夫妻方的合法子女。

按照代孕妇女与子女之间是否育基因关联、代孕是否支付报酬来划分,代孕还分为:完全代孕(อุ้มบุญแท้)、部分代孕(อุ้มบุญเทียม)、无偿代孕及有偿代孕。早在2014年澳大利亚夫妇 David Farnell 和 Wenyu Li 在泰国找了一个代孕妈妈生育了一对双胞胎,后来因为双胞胎男孩 Gammy 有唐氏综合症于是弃养了,带着健康的女孩返回了澳大利亚。(而男孩的泰国代孕妈妈则一直在抚养照顾被遗弃的 Gammy)还记得2018年爆出日本富二代在泰国找孕母代孕生育了13个孩子,并打算一生要生育1000个孩子的疯狂事件吗?而后续是,代孕 Baby Gammy 被弃养的故事被媒体报道以后引起了轩然大波,澳大利亚总理也出来指着这种行为很不人性;日本富二代最终赢得13名代孕儿的抚养权,“初步”实现了儿女满堂的大家庭梦想。

所以,泰国代孕合法吗?

在泰国,代孕是有的,但必须要在法律的范围内才可以实行。Gammy 事件和卡门事件后,泰国出台了《保护以辅助生殖技术生产婴儿法(2015年)》【简称《代孕法》,《พระราชบัญญัติคุ้มครองเด้กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจิญพันธุ์ทางการแพทย์ พศ 2558》(Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act, B.E. 2558 )】,旨在保护那些不孕不育的夫妻,让他们能够在法律允许的范围内通过辅助生殖技术拥有孩子,并保护这些孩子,严禁夫妻抛弃代孕生产的孩子,严禁以代孕谋利、买卖精子和卵子等行为。

ส่วนไทย การอุ้มบุญสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจิญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ที่ระบุว่า สามีภริยาที่มีสิทธิดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน จะต้องเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถมีบุตรได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ทางการแพทย์ด้วยการนำตัวอ่อนที่เกิดจากไข่ หรืออสุจิของสามีภริยากับไข่ หรืออสุจิคนอื่น แต่ห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ส่วนหญิงโสด ชายโสด ชายหญิงที่อยู่กินฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง และคู่รักเพศเดียวกัน ไม่สามารถทำได้ 
而在泰国如果想要合法代孕必须根据《代孕法》的相关条例进行:有权利进行代孕活动的夫妻应当为合法的且无生育能力的夫妻,代孕所需的精子或卵子可由委托代孕的合法夫妻一方的精子或卵子,或者是他人提供的精子或卵子,但是代孕妇女不得提供卵子;单身女性、单身男性、同居生活但未正式登记注册结婚的男女以及同性恋都不允许代孕。

แต่กฎหมายฉบับนี้ได้มีข้อห้าม ไม่ให้มีการรับจ้างตั้งครรภ์ หรือทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งเป็นนายหน้า คนกลางโดยเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการตอบแทนในการจัดการหาหญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หรือการรับจ้างอุ้มบุญ ถือเป็นความผิด มีโทษทางอาญา
这部法律也有禁止的行为:禁止商业代孕,严禁雇主、中介为他人寻找代孕妇女而从中谋取任何利益,或收取代孕费用,否则将构成刑事犯罪。在泰国,什么人才能做代孕妈妈?

– ต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตในครอบครัวของทางฝ่ายสามีหรือภริยา แต่ต้องไม่ใช่บิดามารดา และลูกสืบสายโลหิต เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีญาติสืบสายโลหิต กฏหมายได้เปิดโอกาสให้หญิงอื่นเป็นผู้รับตั้งครรภ์แทนได้
-必须是夫妻双方任意一方有血缘关系的亲属,但不能是双方有血缘关系的父母及子女,若没有其他血亲,法律允许让其他女性作为代孕妈妈;
– ต้องเคยมีบุตรมาก่อนแล้ว ถ้าหญิงนั้นมีสามีอยู่จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วยถึงจะตั้งครรภ์แทนได้
-必须已经生育过子女,若代孕妈妈已婚,则需要先得到丈夫的同意方可代孕;
– ต้องไม่ใช่เจ้าของไข่ที่ให้กำเนิดตัวอ่อน เพื่อป้องกันความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม และความรู้สึกผูกพันของผู้รับตั้งครรภ์แทนต่อเด็ก
-代孕妈妈不能提供自己的卵子来代孕,以保护生物遗传方面的关系,并且避免孕母对婴儿产生情感联系。


然而受利益驱使,法律的出台仍然阻止不了一些不法分子为了谋取高利益铤而走险。
ขบวนการ "อุ้มบุญ" ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในสังคมไทย เกิดจากประเด็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เพราะหญิงสาวที่มารับจ้างอุ้มบุญ ต้องการเงินก้อนใหญ่ไปทำประโยชน์อย่างอื่น จึงนำไปสู่การรับจ้างตั้งครรภ์แทนในระยะเวลา 9 เดือนก็ได้เงินง่ายๆ ไม่ต้องไปนอนกับใครเพื่อให้ท้อง อีกทั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความผิด เมื่อหญิงรับจ้างอุ้มบุญเหล่านั้นออกไปข้างนอกก็ดูเหมือนหญิงสาวธรรมดาตั้งครรภ์ ดูไม่ออกว่ารับจ้างอุ้มบุญ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ข้อมูลและนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้อง จึงอยากเสนอหากใครต้องการลูกก็ควรนำเด็กกำพร้าไปเลี้ยงดู ดีกว่าการจ้างอุ้มบุญ เพราะสุดท้ายมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมยากจริงๆ
在泰国不断出现的“代孕”行为,主要是由于经济问题而造成的。愿意接受代孕的妇女,都是因为需要大额的资金去运用到其它方面,而这种只需要“吃好睡好”9个月时间,不用和别人发生关系就能轻松拿到回报的交易才成了她们的选择之一,也不能说她们这样的行为是错误的。而且这些代孕的妇女出门在外就是一个普通的孕妇,并没办法区分她是否是代孕,只有到警察掌握了相关的证据去抓捕时才知晓身份。希望想要孩子的家庭可以通过领养孤儿来替代代孕,因为最后终会发现,这是一件难以控制的事情。


在泰国没有修改相关法律之前,商业代孕或明或暗,猖獗发展。而《代孕法》及其它相关的法律法规颁布出台后,禁止外国人在泰国进行商业代孕,提高代孕的环境和要求,对于非法的商业代孕确是一记重锤,但代孕背后的伦理和道德讨论,一直都没有停止。
尽管代孕在泰国是有专门法律的,代孕对于泰国无法生育的家庭而言可能是个福音。但在我国,代孕始终是违法犯罪的事情,我国禁止以任何形式实施代孕,非法的、商业的代孕产业链必须要被禁止和严罚,否则这个事情之后成为了剥削和压迫女性的另一道枷锁,到时再人人自危,就已经来不及了。


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自thairath、PostToday ,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。