过去的我们,面对重大疾病,只能束手无策。而如今,我们不仅能够治疗各类疾病,还能做到提前预防,这一切都归功于医疗事业的不断创新和发展。今天,泰语君给大家带来了一篇关于疫苗的文章,一起来看看吧!


วัคซีน หรือ วัคซีนป้องกันโรค คืออะไร

什么是疫苗?วัคซีน (Vaccine) สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ได้โดยการทำงานร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทาง WHO ระบุว่า ณ ตอนนี้มีวัคซีนป้องกันโรคที่คุกความชีวิตมากกว่า 20 โรค ซึ่งสามารถช่วยให้ทุกคน ทุกวัย มีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ เช่น คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ และโรคหัด ได้ถึง 2-3 ล้านคนในทุกปี
疫苗(Vaccine)可通过与人体免疫系统的“通力合作”,刺激免疫系统更好地发挥其作用,从而降低疾病发生的风险。世卫组织表示,目前已研发出可预防20多种重大疾病的疫苗,能够帮助各年龄段的人延年益寿,维持身体健康。现如今,每年有2-3百万人通过接种疫苗,有效预防由白喉、破伤风、百日咳、流感以及麻疹等各类疾病导致的死亡。


9 วัคซีนป้องกันโรคที่พบบ่อย ที่คุณควรรู้จัก
9种常见疫苗,你知多少?


1. วัคซีนตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine)
1. 乙肝疫苗

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) เป็นโรคที่ทำให้ตับอักเสบและถูกทำลาย รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคตับแข็ง ซึ่งเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อเป็นแผลจนอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของตับและมะเร็งตับได้ ไวรัสตับอักเสบบีนั้นติดต่อโดยทางเลือดหรือของเหลวอื่น ๆ ในร่างกาย
乙型肝炎病毒(Hepatitis B)可引发肝炎并损伤肝脏,也可能导致肝硬化(此时肝组织受损,可能引发肝衰竭和肝癌)。乙型肝炎病毒可通过血液或其他体液进行传播。

ในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังถึง 1.25 ล้านคน โดย 36 เปอร์เซ็นต์ของคนในกลุ่มนี้ติดเชื้อในช่วงวัยเด็ก ซึ่งผู้ติดเชื้อตั้งแต่ทารกถึง 25 เปอร์เซ็นต์เสียชีวิตด้วยโรคตับเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด
在美国,共计125万人感染慢性乙型肝炎病毒, 有36%的感染者在儿童时期受感染,其中25%的感染者(在婴儿时期受感染)成年后死于肝病。因此,可在新生儿出生之日起接种乙肝疫苗以预防感染。
2. วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน (Tetanus, Diphtheria, and Acellular Pertussis หรือ Tdap)
2. 百白破疫苗(Tdap疫苗)

การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน เป็นการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าไปกระตุ้นภูมิต้านทานที่ทำหน้าป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน วัยรุ่นจะได้รับวัคซีนครั้งแรกระหว่าง 11-12 ปี จากนั้นจะได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก และคอตีบ (Td boosters) ทุก 10 ปี
接种百白破疫苗可刺激免疫力发挥其作用有效预防破伤风、白喉和百日咳。青少年应在11-12岁间初次接种该疫苗,此后每10年注射一次白破加强针(Td boosters)。

สำหรับผู้หญิงควรได้รับวัคซีนทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคไอกรน ทารกนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (DTaP) เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือน
女性每次怀孕时都应接种百白破疫苗,这是由于婴儿患百日咳的风险相对高。此外,婴儿应在2个月大时初次接种无细胞百白破疫苗(DTaP疫苗)。
3. วัคซีนฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b หรือ Hib Vaccine)
3. 乙型流感嗜血杆菌疫苗(Hib疫苗)

คุณสามารถฉีดวัคซีน Hib เพียงอย่างเดียว หรือจะฉีดร่วมกับวัคซีนอื่น ๆ ก็ได้ วัคซีน Hib ใช้ป้องกันแบคทีเรียที่เรียกว่า “ฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (Haemophilus influenzae type b)” ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้อาจทำให้เกิดโรคปอดบวม (Pneumonia) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ (Epiglottitis) รวมถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอื่น ๆ โดยเชื้อ Hib สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศ
我们可单独接种 Hib 疫苗或与其他疫苗一同接种。Hib 疫苗可有效预防乙型流感嗜血杆菌,该细菌可引发肺炎、脑膜炎、会厌炎以及其他上呼吸道感染疾病。乙型流感嗜血杆菌可通过空气进行传播。
4. วัคซีนป้องกันโรค โปลิโอชนิดฉีด (Inactivated Poliomyelitis Vaccine หรือ IPV)
4. 脊髓灰质炎疫苗(IPV疫苗)

ผู้ติดเชื้อโปลิโอส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการใด ๆ มีน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีอาการโปลิโออักเสบ หรือการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งอาจนำมาสู่อัมพาตถาวร แม้ในสหรัฐอเมริกาจะไม่ปรากฏกรณีใด ๆ ของการเป็นโปลิโอ แต่ก็ยังมีคำแนะนำให้เด็กทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากในประเทศอื่น ๆ ยังมีการระบาดของโรคโปลิโออยู่
绝大多数脊髓灰质炎感染者没有任何症状,只有不到2%的感染者出现脊髓灰质炎症状或中枢神经系统感染症状,其可能导致永久性瘫痪。即使在美国没有任何脊髓灰质炎的病例,但仍建议所有儿童接种IPV疫苗,这是由于该疾病仍在其他国家肆虐。


5. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus Vaccine)
5. 轮状病毒疫苗

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรต้าทั้ง 2 ชนิด ได้รับการพัฒนาขึ้น เนื่องจากเห็นได้ชัดว่า การปรับปรุงสุขอนามัยไม่สามารถช่วยขจัดโรคได้ ไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในการเกิดโรคอุจจาระร่วงในทารกและเด็กทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้ป่วย 2-3 ล้านรายในสหรัฐอเมริกา เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 60,000 ราย และเสียงชีวิตระหว่าง 20-60 ราย
由于仅通过改善卫生状况是无法根除轮状病毒的,因此,目前已研发出了两种轮状病毒疫苗。轮状病毒是导致全世界婴幼儿腹泻最常见的病因。美国共计有2-3百万名患者,其中6万人住院,死亡20-60人。
6. วัคซีนป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน (Measles, Mumps, Rubella Vaccine หรือ MMR)
6. 麻腮风三联疫苗(MMR 疫苗)

วัคซีน MMR เป็นวัคซีนรวมที่ฉีดเพื่อป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน โรคหัดมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง แผลในปาก อย่างเช่น จุดค็อปลิก (Koplik's spot) ทำให้เกิดโรคสมอง (Encephalopathy) หรือสมองได้รับความเสียหาย โรคคางทูมทำให้ต่อมน้ำลายบริเวณกกหู (Parotid) อักเสบและเจ็บปวด ทั้งยังสามารถทำให้เกิดการอักเสบของตับอ่อนและอัณฑะ แต่ไม่ได้ส่งผลทำให้สมองได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิต
MMR 疫苗是预防麻疹、腮腺炎和风疹的联合疫苗。麻疹常伴有皮疹以及口腔黏膜上出现科氏斑(Koplik's spot)的症状,可引发脑病或造成脑部受损。腮腺炎可引发腮腺唾液腺发炎且出现疼痛症状,还能引发胰腺和睾丸发炎,但不会造成脑部受损或死亡。

สำหรับโรคหัดเยอรมันนั้นทำให้เกิดต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ขึ้น มีผื่นที่ผิวหนัง และปวดข้อ หากคุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งครรภ์ระยะแรก อาจส่งผลทำให้ข้อเกิดความบกพร่องอย่างรุนแรงในทารกแรกเกิดได้
风疹可引发淋巴结肿大,出现皮疹和关节痛的症状。 如果孕妇受感染,尤其是在怀孕初期,可造成胎儿先天畸形。

วัคซีน MMR เข็มแรกที่ฉีดจะสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้เพียง 95 เปอร์เซ็นต์จากวัคซีนที่ได้รับการฉีดเข้าไปในร่างกาย นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมจึงต้องมีการฉีดเข็มที่ 2
初次接种的 MMR 疫苗对预防上述疾病的效果仅达95%,这也是为什么要接种第二次的原因。


7. วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella Vaccine)
7. 水痘疫苗

ไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella-zoster virus) ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส และทำให้เกิดโรคงูสวัดในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์จำนวน 5 ใน 1,000 ราย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยคนส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษามีอายุระหว่าง 1-4 ปี นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมการฉีดวัคซีนในวัยเด็กจึงมีความสำคัญ นอกจากการติดเชื้อที่ผิวหนังแล้ว ไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ยังทำให้เกิดโรคปอดบวมได้อีกด้วย
水痘-带状疱疹病毒(Varicella-zoster virus)可引发水痘,成年人易患带状疱疹。每千名感染水痘-带状疱疹病毒的患者就有5名需入院治疗,大多数入院治疗的患者都在1-4岁间,由此可见,儿童时期接种水痘疫苗其重要性毋庸置疑。水痘-带状疱疹病毒不仅能造成皮肤感染,还能引发肺炎。
8. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A Vaccine)
8. 甲型肝炎疫苗

ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) ทำให้เกิดความเจ็บป่วยของตับเฉียบพลันในระยะสั้น ที่สำคัญเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายผ่านทางอาหาร น้ำที่ปนเปื้อน สุขอนามัยที่ไม่ดี และการสุขาภิบาลที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้
甲型肝炎病毒(Hepatitis A)会引发短期急性肝病。更重要的是,该病毒能通过受污染的食物和水、脏乱的卫生状况以及较差的环境卫生进行传播,上述因素也将大大增加其感染风险。

แม้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อาจทำให้เกิดโรคระบาดที่สามารถคุกคามสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ทำให้เสียเวลาในการทำงานหรือการเรียนนานหลายสัปดาห์
虽然感染甲型肝炎病毒不会致死,但可能患上威胁健康的流行病,使感染者长期无法正常工作或学习。

มากไปกว่านั้น ไวรัสตับอักเสบเอยังสามารถทนต่อกรรมวิธีการผลิตอาหารที่มาตรฐาน ทำให้เชื้อโรคชนิดนี้จัดว่าเป็นเชื้อโรคที่มีความแข็งแกร่ง ในปีค.ศ. 1988 ที่เซี่ยงไฮ้มีผู้ป่วย 300,000 คน ที่ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบเอในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
此外,甲型肝炎病毒还能存活于标准食品生产流程中,可谓是生命力顽强。1988年上海甲肝大爆发,共有30万人感染。


9. วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine)
9. 流感疫苗

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันไข้หวัดตามฤดูกาล ส่วนใหญ่แล้วไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับหลาย ๆ คน บางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
流感疫苗能有效预防季节性流感。对大多数人来说,季节性流感是极其难缠的,有时甚至会导致死亡。
九种常见疫苗分别是哪些以及有什么作用,你都get到了吗?(医学翻译实属不易,泰语君也是翻了许多资料才翻译出这篇文章,点个赞再走呗~)

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,图片来自图虫,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。