根据史料的记载,在各个不同的时期,人们都有着截然不同的审美观,比如我们唐朝就是以“丰腴”为美,但现代人都在追求瘦,以“瘦”为美。当代的泰国人很多都是以“白”为美,都在追求能让自己变得更白的方法。那么,几百年前的阿瑜陀耶时期呢,当时的暹罗人的审美观又是怎样的呢?今天我们就来带大家一探究竟。มนุษย์(สมัย)อยุธยารูปร่าง หน้าตาเป็นอย่างไร? แบบไหนหรือเรียกว่าสวย ว่าหล่อ? แม้เราจะเกิดไม่ทันสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ถ้าลองพลิกบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับสยามในสมัยนั้นอย่าง ลา ลูแบร์, นิโกลาส์ แชรแวส, กีย์ ตาชาร์ด, เดอ ซัวซีย์, วัน วลิต, แกมป์เฟอร์ ฯลฯ ก็คงหาคำตอบได้ไม่ยากว่า มนุษย์(สมัย)อยุธยา สวยหล่อขนาดไหน
阿瑜陀耶时期人们的长相身材是怎样的?什么样的特征会被视为漂亮、帅气?虽然我们没有出生在阿瑜陀耶王朝,但是如果回顾当时外国人在和阿瑜陀耶人打交道时记录下的 内容,例如 La Loubère、Nicolas Gerva、Guy Tachard、De Choisy、Van Vliet 和 Kaempfer 等等,就不难找到答案,推断出阿瑜陀耶时期人们的审美观。

แต่เมื่อมีหนังสือ “มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX” งานเขียนล่าสุดของ กำพล จำปาพันธุ์ นักวิชาการที่ค้นคว้าหลักฐาน และเอกสารพยานอย่างรอบด้าน มาสรุปเป็นหนังสือที่อ่านง่าย การหาคำตอบข้างต้นจึงสะดวกรวดเร็วขึ้น ในที่นี้ขอสรุปเนื้อหาเฉพาะประเด็นเรื่อง “ร่างกาย” มนุษย์(สมัย)อยุธยา มานำเสนอโดยสังเขป
历史学家 Kamphon Champaphan 研究了很多相关文本证据,他在自己的最新著作《从饮食、药品、书本、性爱来看阿瑜陀耶人》一书里总结成了浅显易懂的内容,迅速地回答了上面的问题,这里节选了书中关于阿瑜陀耶人“身体”的章节。รูปร่าง
身型


สาวชาวบ้านในผู้หญิงอยุธยา รูปร่างต้องท้วมใหญ่ ท้วมขนาดไหน ก็มีคติว่า “ช้างงามอยู่ในป่า” หญิงชาวบ้านที่ต้องดูแลบ้านช่องและปกป้องตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าสาวอยุธยาจะสวยบึกบึนเสียทั้งหมด บรรดาสตรีไฮโซและเซเลบล้วนแต่เอวบางร่างน้อยทั้งสิ้น
阿瑜陀耶普通家庭的女性 一定要丰腴、身型健硕,要丰腴健硕到什么程度呢?有谚语讲到:“森林中漂亮的大象”,因为普通家庭的妇女要照顾家务和保护自己。但是也不是阿瑜陀耶所有的女性都是大块头的,上流社会的女性全部都是腰细体轻的类型。ขณะที่ผู้ชายอยุธยาไม่ได้ล่ำบึก ใหญ่โตไปทุกคนเช่นกัน บุคคลชั้นนำโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพระวรกายใหญ่โต และนั่นก็ไม่ใช่ลักษณะที่สง่างามในสังคมอยุธยา ตามหลักฐานภาพวาดของชาวต่างชาติที่เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น ลักษณะที่ถือว่าสง่างามคือ พระวรกายสมส่วนไม่เล็กไม่ใหญ่ สรุปว่าชนชั้นนำทั้งชายหญิงที่ว่างามดั่งเทพ จึงไม่มีรูปร่างใหญ่โต ทั้งขนบวัฒนธรรมในอดีต ร่างกายใหญ่โตเป็นร่างกายของอสูร
阿瑜陀耶的男性也不都 是各个高大强壮,上层社会的男性,尤其是国王,不需要有太高大的身型,因此高大强壮也不是阿瑜陀耶时期男性的审美所在。根据纳莱王时期外国人所记录的画像,阿瑜陀耶标准的美男子应该是身形适中,不过瘦弱也不过强壮。总的来说,上层阶级的男男女女们流行的身型都不是过于高大的,根据古代的文化,身型高大一般都是妖魔鬼怪的特征。


สีผิว
肤色


แต่เดิมคนกรุงศรีผิวสีคล้ำเข้มนั้นถือว่าสวยว่าหล่อ ความนิยมนี้เป็นอิทธิพลที่ได้มาจากเขมร พระพุทธสำคัญในขณะนั้นอย่างหลวงพ่อแก่วัดธรรมิกราชก็ยังทำให้ผิวองค์พระสีดำเข้ม แต่เมื่อมีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยา คนอยุธยาก็ได้รับรู้ค่านิยมอื่นๆ เพิ่มเข้ามา เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ความนิยมผิวขาวเป็นความงามในอุดมคติก็แพร่หลาย แต่สีผิวของชนชั้นที่แสดงถึงบุญญาธิการยังเป็นสีเหลืองทอง
以前的阿 瑜陀耶人认为肤色黝黑是好看的象征,这是被高棉文化所影响的,当时重要的宗教人物也会把自己的皮肤弄得黝黑。但当西方人逐渐融入阿瑜陀耶社会之后,阿瑜陀耶人就了解到了不同的观念,当到了17世纪的时候,喜欢白皮肤的审美就已经非常普遍了,但是显示出尊贵的肤色仍然是金黄色。ฟัน
牙齿
ไม่ใช่แค่มีฟันเรียงเป็นระเบียบแค่นั้นพอ มนุษย์อยุธยายังต้องมีฟันสีดำ จึงจัดว่า “ฟันสวย” สีของฟันยังบอกถึงวัยวุฒิอีกด้วย ฟันยิ่งดำ ก็ยิ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ สำหรับมนุษย์อยุธยาถ้าใครฟันขาว เป็นไปได้ 2 อย่าง คือ หนึ่งเป็นเด็ก หรือเป็นผี
只有整齐排列 的牙齿是不够的,阿瑜陀耶人认为黑色的牙齿才是好看的牙齿,牙齿的颜色还能彰显一个人的地位,牙齿越黑,说明越有资历。牙齿白色的只有两种,一类是小孩,另一类是鬼。


การไว้ผมยาว
头发
การติดต่อค้าขายกับจีน ทำให้ได้รับคติเรื่องความงามจากจีนมาด้วย สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ “การไว้ผมยาว” ทั้งในหญิงและชาย หากเป็นผู้ชายผมที่ยาวจะม้วนขึ้นมัดไว้บนศีรษะ แต่เมื่ออารยธรรมอิสลามและคริสต์เข้ามา ก็เริ่มมีความนิยมผมสั้นเกิดขึ้น การไว้ผมยาวกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยและยุ่งยากในการดูแลรักษาสำหรับคนทั่วไป คงเหลือแต่ชนชั้นนำที่ยังคงนิยมไว้ผมยาว ต่อมาผมยาวก็กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บอกความแตกต่างระหว่างไพร่กับเจ้า
和华人的交往接触让阿瑜陀耶人也学习的华人的审美,其中一点就是男人和女人都开始留长发,如果是男性的话,头发长了就卷起来盘在头顶,但当伊斯兰和基督文化涌入之后,就又产生了短发的潮流,留长发变成了一件浪费的事,打理长发对于普通人来说也非常麻烦,所以最后只有统治阶级还选择留长发,后来 ,头发的长短也成了区别统治者和被统治者的标志之一。


รอยสัก
刺青เป็นความนิยมเฉพาะผู้ชาย นอกจากการสักยันต์ลงเลขเพื่อความอยู่ยงคงกระพัน เพราะต้องป้องกันภัยจากอาวุธต่างๆ ในการรบ หรือโจรปล้นทั้งหลาย การสักเพื่อแสดงถึงสังกัดของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็นสังกัดกรมกองที่ทำงานอยู่, สังกัดมูลนาย เพราะฉะนั้นผิวกายของชายชนชั้นนำส่วนใหญ่จึงไม่มีการสัก
仅仅是在男性 之间流行的东西,除了刺上一些神奇的符号咒语来以在打斗或面临坏人时让自己刀枪不入之外,刺青还标志着自己的所属,包括所属的工作部门或者是所属的奴隶主,因为大部分的统治阶级男性身上是没有刺青的。


แต่สิ่งที่เรียกว่าว่าสวย ว่าหล่อ ของมนุษย์(สมัย)อยุธยา มนุษย์(สมัย)รัตนโกสินทร์อาจไม่เห็นด้วยก็ได้ อย่างนี่แหละ! ความสวยไม่มีจริง
但是阿瑜陀耶王朝人认为好看的漂亮的东西,在曼谷王朝的人可能会不那么认为,由此可见,美丽是没有明确的标准的!


你对泰国人的审美有什么了解吗?评论区里聊个5毛钱的天吧!


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。