各位小伙伴应该都知道,泰语里的恋人、对象用“แฟน”这个词来表达,但大家有没有想过原因呢?为什么会出现这个词呢?今天我们就来告诉大家,泰语里的“แฟน”到底是怎么来的。


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำว่า “แฟน” ไว้ว่า “(ปาก) น. ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่, คู่รัก. สามีหรือภรรยา.” โดยคำว่า แฟน มาจากภาษาอังกฤษว่า FAN นั่นเอง ซึ่งย่อมาจากคำว่า FANATIC หมายถึง ความคลั่งไคล้ ชื่นชอบ ชนิดที่เรียกว่า “บ้า” สิ่งหนึ่งอย่างมาก
2011年的皇家学术委员会字典规定了“แฟน”这个词的定义是:“(口语)名词,崇敬崇拜的人,例如歌迷、影迷、拳迷;喜欢爱慕的人、爱人、丈夫或妻子。”แฟน 其实是来 自英语的 FAN 一词,缩写自 FANATIC,意思是“迷恋、喜欢、对某件事物非常疯狂。”ก่อนเรียกคนรักว่า แฟน คนไทยยุคก่อนหน้านี้เรียกคนรักว่า “ชิ้น” แล้วคนไทยเริ่มใช้คำว่า แฟน เรียกคนรักของตนเองตั้งแต่เมื่อใด?
在开始使用 แฟน 这个 词之前,泰国人曾经用 ชิ้น 一词来指代相同的含义,那泰国人是从什么时候开始使用 แฟน 这个词来称呼自己的爱人的呢?


(图源 IG:davikah)

เอนก นาวิกมูล อธิบายไว้ในหนังสือ “หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 1” (959 พับลิชชิ่ง, 2549) ว่า คนไทยเริ่มนิยมใช้คำว่า แฟน เมื่อราว พ.ศ. 2490 เศษ ๆ ปรากฏหลักฐานในหนังสือ “ชมรมเพลงชุดพิเศษ พยงค์ มุกดา” จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2494 มีบทเพลง “แฟนตลอดกาล” ผลงานประพันธ์ของพยงค์ มุกดา กล่าวถึงคำว่า แฟน เอาไว้ โดยอธิบายว่า ขณะนี้คนไทยกำลังใช้คำว่า แฟน กันฟุ่มเฟือย และเล่าที่มาของคำว่าแฟน ดังเนื้อเพลงว่า
Anek Navikmul 在《暹罗指南第一册》(959 Publishing,2006)一书中解释到,泰国大概是在1947年的时候来时使用 แฟน 这个词的,在《Phayong Mukda 歌曲营》一书 中发现了相应的证据,这本书在1951年出版,有 Phayong Mukda 创作的歌曲《永远的爱人》提到了 แฟน 一词,歌中解释称泰国人在此时已经开始普遍使用 แฟน 这个词,还解释了这个词的来源,歌词如下:


“สมัยนี้มีคำฟุ่มเฟือย ใช้กันเรื่อยเปื่อยคือคำว่าแฟน
现在已经被用 烂的一个词就是 แฟน
ไปไหนได้ยินหนาแน่น ถึงจะไม่รู้ว่าแฟนนั่นน่ะแปลว่าอะไร
到哪都能听到,虽然 并不知道它是什么意思

บางคนนั้นแปลแฟนว่าพัด รู้ไม่ถนัดพูดตามเขาไป
有人把它翻译成风扇,并不是 很清楚,只是跟着别人叫了
ผู้รู้เขาแปลให้ใหม่ เขาว่าไม่ใช่อื่นไกล แฟนว่าผู้บ้าคลั่ง
有学识的人重新把  แฟน 翻译成了着迷的人

ย่อมาจากแฟนาติค ศัพท์สะแลงพลิกแพลงของฝรั่ง
是从 FANATIC 缩写而来,这个词是西方人的俚语
ความหมายที่ใช้จริงจัง เกิดจากเมืองหนังพวกที่คลั่งดารา
真正的含义是 指对明星着迷的那帮人

จนเดี๋ยวนี้มีคำว่าแฟนแพร่หลาย ใช้เป็นคำไทยมากมายทั่วหน้า
如今 แฟน 这个词使用广 泛,已经成了一个普遍的泰语词
เด็กเล็กกระทั่งยายตา มักอวดกันทั่วหน้าว่าฉันมีแฟน…”
从小朋友到老奶奶,都来炫 耀说我有对象(Phayong Mukda )

นอกจากบทเพลง “แฟนตลอดกาล” จะสะท้อนความนิยมของการเรียกคนรักว่า แฟน ในยุคนั้นแล้ว ยังปรากฏคำว่า แฟน บนปกโฆษณาขายนิยายของสำนักพิมพ์เพลินจิตต์ สี่แยกหลานหลวง ช่วง พ.ศ. 2490 ที่ลงข้อความว่า “สมุดคู่มือสำหรับ ‘แฟน’ หนังสือทุกเรื่องที่มีชื่ออยู่ในรายการนี้ ท่านที่สมัครเปนแฟนของเพลินจิตต์ จะซื้อได้ต่ำกว่าราคาปกติ 20 เปอรเซนต์.” แฟนในที่นี้จึงหมายถึง แฟนของสำนักพิมพ์ นั่นเอง
除了歌曲《永远的爱人》反映了在当时 用 แฟน 来指代爱人之外,还在1947年 Ploenchit Lan Luang Intersection 出版社小说广告封面上出现了 แฟน 这个词,广告内容为:“粉丝的专属手册,每本书在这里都有名字,注册为粉丝的人可以享受普通价格的八折,”在这里 แฟน 意思就是出版社的粉丝。บทเพลง “แฟนตลอดกาล” ไม่ได้บอกเล่าแค่ที่มาคำว่า แฟน อย่างเดียวเท่านั้น ยังบรรยายถึงความนิยมเรียก แฟน ในสังคมไทยหลายเรื่องราว เช่น ในแวดวงบันเทิง ศิลปินมีชื่อก็อยากมีแฟนมาดูตนเองทำการแสดงอย่างหนาแน่น นักแสดงลิเกก็มีแฟนรุ่นใหญ่มาชม เมื่อร้องกลอนถูกใจก็ “เล่นเอาบรรดาแฟนน้ำหมากปลิวว่อนไป”
《永远的爱人》的歌词不仅仅只是介绍了 แฟน 这个词的来源,还描述了当时在泰国社会中 แฟน 的受欢迎程度,比如在娱乐圈中,有了名的艺人就希望有粉丝能来看自己表 演;Likay 戏曲演员也有年长的粉丝关注,当所唱的唱词合心意,就会“让粉丝们开心到炸裂”。


(图源 IG:push_dj)

ในแวดวงการเมืองก็อยากมีแฟนกับเขาเช่นกัน เมื่อถึงเวลาลงสมัครรับเลือกตั้ง “เขาเที่ยวหาแฟนไหว้วอนวาจา ไหว้ดะผู้ดีขี้ข้า ขอเวทนาเลือกหาเป็นผู้แทน” แต่เมื่อเข้าไปนั่งในสภาฯ ก็ “แอ๊คทำวางท่าเหมือนกิ้งก่านั่งแป้น” บทเพลงอธิบายว่า เพราะ “ท่าน ๆ” ได้แฟนใหม่ เป็นแฟนจีนแฟนไทย “มุดเข้าหลังบ้านไว้วานได้ผล” แต่พอคนอย่าง “เรา ๆ” อยากเข้าพบ “แหมกิจท่านมากล้น สินบนเราไม่มี” …ช่างดูไม่ต่างจากยุคนี้สมัยนี้เท่าใดนัก
政界的人也希望能有粉丝,当到选举的时候“会到处寻找支持者,不管高低贵贱,都希望能给自己投票”,但当顺利当选之后就“表现出一副得意忘形的样子,好比是 上了轿子的癞蛤蟆”,因为这些人已经有了新的粉丝,大家“都来求他找好处”,但像我们这样的人想要见面,“他们就日理万机了,因为我们没钱”…看起来和现在这个时代没什么区别。


(图源 IG:kugimiyas)

ตอนจบของบทเพลงก็เตือนพี่น้องชาวไทยว่า “เรื่องแฟนอะไรเหล่านี้ ลุ่มหลงซักพักชั่วปี แต่ชาติไทยนี้ซิควรเป็นแฟน จงลุ่มรักภักดีร่วมกัน รักชาติคงมั่นป้องกันแว่นแคว้น ชาติของเราควรหวงแหน รักชาติกันให้แน่นแฟ้น เป็นแฟนตลอดกาล” …ชาติไทยคงโด่งดังน่าดู เพราะมี “แฟน” เป็นล้าน ๆ คน
歌曲的最后也提醒了泰国的同胞:“关于爱人粉丝的这些事,不管沉迷几千年,但必须做泰国的粉丝,团结友爱,爱国护国,我们国家应该呼吁爱国的品质,永远做国家的粉丝。”泰国可能会走红,因为有数百万计的粉丝。


(图源 IG:pongnawat)


所以,泰语里的 แฟน 是英语外来词,从原本的意思改变了成为“爱人、对象”,是一种语意的延伸和拓展吧!


声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。