国产的古装剧里经常会看到打扮得花枝招展的“风尘女子”们,虽然打扮非常风光,但是她们都是苦命的人。大家可能不知道,泰国阿瑜陀耶时期也有很多这样的风尘女子,她们又有什么样的故事?今天我们就带大家来看看。
ประชากรในกรุงศรีอยุธยามีเท่าไหร่?
阿瑜陀耶 城的人口有多少?


ตอบว่าไม่มีหลักฐานเลย และยังไม่มีเครื่องมือใด ๆ คำนวณได้ แต่เท่าที่รู้จากจดหมายเหตุของ มร.เดอะ ลา ลูแบร อัครราชทูตจากราชสำนักฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ว่า ในพระราชอาณาจักรสยามมีประชากรประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งลา ลูแบร บอกไว้ด้วยว่า มากไป ๆ ตัวเลขนี้จะให้เชื่อแน่นอนยังไม่ได้
答案是没有相关的证据, 而且没有任何手段可以统计,但是从当时阿瑜陀耶王朝纳莱王时期来自法国的友好大使 La Loubère 的记载,暹罗王国大约有190万人,但是 La Loubère 也表示,真实的数字可能要比这个大很多,这个数字仍然不是特别可信。

ลา ลูแบร ยังบันทึกเรื่องราวลึกลับไว้อีกว่ามีโสเภณี ๖๐๐ คน อยู่ในซ่องของ “ออกญามีน” ถ้าจำนวนไม่ “เว่อร์” เกินไปก็แสดงว่าทั้งกรุงศรีอยุธยาต้องมีโสเภณีนับเป็นพัน ๆ เพราะเพียงซ่องเดียวก็ปาเข้าไป ๖๐๐ แล้ว
La Loubère 还 记录了当时社会上非常神秘的故事,他称,一个名为“Oc-ya Meen”的妓院中有600名风尘女子,如果这个数字不是太过于夸大的话,那就说明当时阿瑜陀耶有数千名的风尘女子,因为仅这一个地方就已经有600名了。
“ออกญามีน” เป็นใคร?
“Oc-ya Meen”是谁?


ลา ลูแบรบันทึกว่า “บรรดาผู้ที่มีบันดาศักดิ์สูงนั้น หาใช่เจ้านายใหญ่โตเสมอไปไม่ เช่นเจ้ามนุษย์อัปรีย์ที่ซื้อผู้หญิงและเด็กสาวให้มาฝึกเป็นหญิงนครโสเภณีคนนั้นก็ได้รับบันดาศักดิ์เป็นออกญา เรียกกันว่าออกญามีน (Oc-ya-Meen) เป็นบุคคลที่ได้รับการดูถูกดูแคลนมากที่สุด มีแต่พวกหนุ่มลามกเท่านั้นที่ไปติดต่อด้วย” ซ่องของออกญามีนไม่ใช่ซ่องเถื่อน แต่เป็นซ่องที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีการส่งส่วย “เสียเงินภาษีถวายพระมหากษัตริย์” ด้วย
La Loubère 记录到:“是拥有高等爵位的贵族,但不是永久的高等爵位,一些人贩子会购买女人和少女,将她们训练成城中的风尘女子,他们就会获得 Oc-ya 的爵位(欧雅,高于 ออกพระ 欧帕的一个爵位),人皆鄙夷不屑,只有一些嫖客会联系他们。” Oc-ya Meen 并不是非法的场所,而是合法开设的,因为他们会向国王敬献税收。
โสเภณีเหล่านี้เป็นใคร? มาจากไหน?
这些风尘 女子都是谁?来自哪里?


ลา ลูแบร บันทึกว่าบรรดาโสเภณี ๖๐๐ คน “ล้วนแต่เป็นบุตรีขุนนางที่ขึ้นหน้าขึ้นตาทั้งนั้น” นอกจากนี้หัวหน้าซ่อง “ยังรับซื้อภรรยาที่สามีขายส่งลงเป็นทาสีด้วยโทษคบชู้สู่ชาย” มารับแขกเป็นโสเภณีด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะ “สามีเป็นผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดในครอบครัว ถึงขนาดอาจขายบุตรและภรรยาทั้งหลายเสียได้ ยกเว้นภรรยาหลวงแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่เขาจะทำได้เพียงขับไล่ไปเสียให้พ้นเท่านั้น” การลงโทษเมียและลูกสาวที่ “ขุนนาง” ไม่พอใจคือ ขายเข้าซ่อง
La Loubère 记录了一共有600名风尘女子,“全部都是有头有脸的贵族们的女儿。”除此之外,这里的老板还收购被因出轨罪名而被丈夫卖到妓院接客的女性。之所以会有这样的事情发生,是因为“丈夫在家庭中拥有至高无上的权力,可以任意卖出自己的妻妾和儿女,除了正妻,正妻只会面临被赶出家门的处罚。”贵族对妻子和女儿的惩罚方式就是将她们卖进妓院。
ทำไมต้องเป็นเมียและลูกสาวขุนนาง?
为什么必 须是贵族的妻子和女儿?


เรื่องนี้ลา ลูแบรบอกร่องรอยไว้ว่าภรรยาพวกขุนนางผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้พบปะใคร และไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน นอกเสียจากไปเยี่ยมญาติและไปทำบุญที่วัดเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งก็มักอยู่ข้าง ๆ บ้านนั่นเอง เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความเป็น “ผู้ดี” หรือความเป็น “เบญจกัลยาณี” ที่จะต้องยึดถือคติ “อยู่กับเหย้า เฝ้ากันเรือน” อย่างเข้มงวด ซึ่งลา ลูแบร บันทึกว่า “แทนที่นางจะรู้สึกว่าตนดำเนินชีวิตอยู่ในที่กวดขัน กลับรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวเสียซ้ำ และเห็นว่าการไปไหนมาไหนได้โดยเสรีนั้น กลับเป็นสิ่งที่น่าอัปยศไปเสียอีก กลับจะเห็นว่าสามีไม่ยกย่องและดูหมิ่นนางไปเสียด้วยซ้ำ ถ้าเขาปล่อยปละละเลยให้นางไปไหนมาไหนได้ตามชอบใจ”
关于这件事,La Loubère 提到说,贵族的妻妾们一般没有机会见到别人,除了到亲戚家拜访或者偶尔到寺庙中做功德之外,几乎不太出门到外面去,这都是由于贵族或者女德对她们的要求,严格遵守大门不出,二门不迈的规训。La Loubère 记录说“她们非但不觉得自己的生活非常严格,反而认为这是一种荣耀,她们觉 得随意到任何地方去是一种非常值得羞耻的事情,认为如果丈夫放任自己任意走动的话,是一种会被丈夫羞辱和瞧不起的行为举动”。พฤติกรรมกวดขันดังกล่าวจะยิ่งเข้มงวดมากขึ้นถ้าขุนนางผู้นั้นมีศักดิ์และอำนาจสูงขึ้นทำให้เกิดประเพณีไม่อนุญาตให้หญิงสาวสนทนาพาทีกับชายหนุ่่ม ซึ่งเท่ากับสร้างความกดดันทางเพศอย่างยิ่ง ฉะนั้นหญิงสาวจะมักลักลอบพบชายหนุ่มในที่ลับ ๆ ได้เสมอ ๆ แม้ในหมู่นารีราชบาทบริจาริกาของพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ผู้ตกอยู่ในที่แวดล้อมกวดขันมั่นคงก็หลบลี้หนีไปหาชายชู้จนได้ ถ้าถูกจับได้ก็ตาย ถึงไม่ตายก็ถูกขายเข้าซ่อง เพราะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีและหน้าตาของผู้มีอำนาจที่ถูกทำให้เสียศักดิ์ศรีและเสียหน้า
随着丈夫的爵位和权力越高,这样的规定也就越严格,这导致产生了女性不允许和其他男性说话的风俗习惯,造成了巨大的性别压力。因此,年轻女性们总是在私下里偷偷地和男性见面,就算是国王的一些来自平民妻子也是这样。处于这种巨大压力的女性不敢和其他男性偷情,一旦被抓到就是死路一条,就算不会处死,也会被卖进 妓院,因为这种做法对贵族高官的颜面和荣誉造成了损害。
เมียและลูกของพวกไพร่ล่ะมีชีวิตเป็นยังไง? ถูกขายเข้าซ่องบ้างไหม?
平民 的妻子和女儿生活怎么样?会被卖到妓院吗?


ตรงกันข้ามกับเจ้าขุนมูลนายทุกประการ เพราะบรรดาเมียและลูกของพวกไพร่ต้องทำมาหากินและทำมาค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ “มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้เต็มที่” จึงไม่มีความเก็บกดทางเพศและไม่ต้องถูกขายเข้าซ่อง ถ้าจะเก็บกดก็คงเรื่องไม่มีจะกิน แต่พวกไพร่อาจถูกขายเป็นทาสี เพราะผู้ชายเสียการพนันแล้วขายลูกเมียใช้หนี้ซึ่งมีโอกาสเข้าไปอยู่ในซ่องได้เหมือนกัน
和贵族阶层完全不同,因为普通平民的妻子和女儿不得不通过做一些小生意来谋生,所以她们“能够自由去到任何地方”,没有来自男性的压力,也不需要被卖到妓院,如果说压力的话那也是来自温饱方面的问题。但是这些平民女性也可能会因为家里的男性欠下赌债而被卖到妓院变成奴婢。
原来做贵族家的夫人(和女儿)这么难,真是伴君如伴虎啊!跟电视剧《天生一对》里那么天真可爱的 แม่หญิง 嘎啦给反差那么大!

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自silpa-mag,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。