在挑选旅游景点的时候,很多人都会选择各种冠有“遗产”的景点,尤其是达到世界遗产的景点,那就说明它一定是非常值得打卡的了,泰国作为一个旅游大国,自然有不少值得打卡的世界遗产。而今天,是泰国诗琳通公主诞辰+泰国世界遗产日。在此,恭祝诗琳通公主殿下安康,我们也带着大家来一场泰国的世界遗产打卡之旅。

หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมาของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ยังเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” อีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี วิถีชีวิต และประเพณีต่าง ๆ ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของแผ่นดิน และเพราะเหตุผลที่ว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา
很多人可能不知道,4月2日除了是诗琳通公主的诞辰日之外,还是“泰国遗产保护日”,因为泰国在文化艺术方面极具特色,有很多古迹、文物、艺术、文学、手工艺品、舞蹈、音乐 、生活方式和各种风俗习惯,这些都是泰国人应该保护的无价之宝。因为4月2日是诗琳通公主的诞辰日,而公主本人又非常注重文化艺术的保护,政府就从1985年开始将这一天规定为“泰国遗产保护日”。

จากมรดกไทยไปมรดกโลก
从泰国遗产 到世界遗产

มรดกไทยนั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี วิถีชีวิต และประเพณีต่าง ๆ ถึงกระนั้น มีมรดกไทยจำนวน 5 แห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก คือได้รับการรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) เรียบร้อยแล้ว แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ว่ามีลักษณะความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีประโยชน์โดยรวมต่อมนุษยชาติ
泰国遗产有非常多,不管是古迹文物、文物、艺术、文学、手工艺品、舞蹈、音乐 、生活方式还是各种风俗习惯等等,尽管如此,泰国一共有5处遗产被联合国教科文组织评选为 世界文化遗产。世界遗产地是经过联合国教科文组织评选出的在文化、历史和科学方面对人类有重要作用的地点。

มรดกโลก 5 แห่งของไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ มรดกโลกทางวัฒนธรรม มรดกที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณบนผืนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ก่อนที่จะกลายมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน อีกประเภทคือ มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
泰国这5处被评选为世界遗产的分为两大类,第一类是世界文化遗产,展示了变成现代泰国前的素万那普土地文明的辉煌,另一类是世界自然遗产,在保护东南亚生物自然 多样性有非常重要的作用。

 

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
素可泰 历史古城和相关历史城镇

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ซึ่งนอกจากพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยแล้ว ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย) และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (กำแพงเพชร) เหตุผลที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงผลงานอันชาญฉลาดของมนุษย์ในอดีตได้อย่างชัดเจน
素可泰历史古城和相关历史城镇是世界文化遗产,这里除了是素可泰王国的中心之外,还有是塞差那莱历史公园和甘烹碧历史公园,素可泰历史古城之所以能够成为世 界遗产,是因为这里展示了古代人民的伟大智慧。

สถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง วัดช้างล้อม วัดสะพานหิน สรีดภงค์ กลุ่มโบราณสถานเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา
素可泰历史公园值得游览的景点包括Wat Mahathat寺、Wat Srisawai寺、Wat Chana Songkhram寺、Wat Traphang Ngoen寺、Wat Traphang Thong寺 、Wat Srichum寺、Wat Phraphai Luang寺、Wat Changlom寺、Wat Saphanhin寺、Saritphong大坝和陶器遗址等等。

ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเขาสุวรรณคีรี อาคารพิพิธภัณฑ์คลุมเตาทุเรียง โครงการอนุรักษ์เตาสังคโลก โดยเมืองศรีสัชนาลัยนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญควบคู่กันมากับเมืองสุโขทัย เพราะมีสถานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของอาณาจักร เพราะเป็นที่ตั้งของวัดและอารามทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิก กระทั่งเกิดสงครามแย่งชิงเมือง
是塞差那莱历史公园内有Wat Chedee Chetthaew寺、Wat Phrasri Ratanamahathat寺、Wat Khaosuwankhiri寺、Khlum Taothuriang博物馆、宋卡洛陶瓷器炉 保护遗址,是塞差那莱是当时素可泰古城重要的城市,是都城的子城,也是王国的精神所在,汇集了很多佛教寺庙和建筑,也是当时陶瓷器出口的中心,后来甚至于出现了争夺城池的战争。

ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานที่สวยงามหลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุ วัดช้างรอบ วัดพระแก้ว สระมน เพราะในอดีตเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย มีหน้าที่สำคัญทางการทหารและการค้า
甘烹碧历史公园内部也有很多美丽的古迹,包括Wat Prathat寺、Wat Changrop寺、Wat Phrakaew寺、Sara Mon寺庙等等,在古代,甘亨碧是素可泰王国 的重要关卡,在军事和商业方面有着很重要的作用。

แต่ต้องบอกก่อนว่าความสมบูรณ์ของโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารหลายแห่ง อาจไม่สมบูรณ์เท่าที่อยุธยา เนื่องจากผ่านกาลเวลามาราว ๆ 558 ปีแล้ว และถ้าอยากเข้าไปศึกษาโบราณวัตถุ สามารถเข้าไปชมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
但必须要说的是,素可泰历史公园和相关历史城镇文物古迹的完整性可能没有大城历史遗址好,因为已经历经了558年的历史,如果想研究文物古迹的话,可以到 兰甘亨博物馆、Sawankhaworanayok博物馆和甘亨碧国家博物馆参观。

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 瑜陀耶历史公园

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่สาบสูญไปแล้วให้สามารถปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันซากปรักหักพังเหล่านั้นก็ยังทำให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมานานถึง 254 ปีแล้วก็ตาม (พ.ศ. 2310-2564)
阿瑜陀耶历史公园也是世界文化遗址之一,这里清晰地呈现了已经消逝的文化遗产和人类文明,现在的遗址仍然能够展示出阿瑜陀耶王朝的繁荣,虽然已经经过了254年时 间的洗礼(1767年-2021年)。

ขอบเขตอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ คือ ส่วนของพระราชวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วิหารพระมงคลบพิตร วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิง และหมู่บ้านของชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอาณาจักรอยุธยา
阿瑜陀耶历史公园值得游览的地方包括宫殿遗址、Wat Mahathat寺、Wat Phrasrisanphet寺、Wat Ratchaburana寺、Wat Phraram寺、Wihan PhramongkhonBophit寺、Wat Naphrameru寺、Wat Chayawatthanaram寺、Wat Phananchoeng寺和当时阿瑜陀耶城中居住的外国人村。

ถึงแม้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา หลายส่วนจะปรากฏเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ยังอยู่ในสภาพดี และมีอีกหลายที่ที่ได้รักการบูรณะจนยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เหมาะแก่การไปเยี่ยมชมความเจริญรุ่งเรืองของอาณาอยุธยา ที่อยู่เป็นราชธานีในแผ่นดินสุวรรณนานถึง 417 ปี!
虽然阿瑜陀耶古城中很多都是废墟,但是很多古迹还是得到了很好的保存,也有很多处获得了修缮之后可以使用至今,很适合想要欣赏阿瑜陀耶古城繁荣的游客参观,这里 的历史可已经有417年之久了!

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
班清 考古遗址

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อยู่ในจังหวัดอุดรธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่า เป็นพื้นที่แสดงหลักฐานอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน เห็นวิวัฒนาการการดำรงชีวิต สังคม และความรุ่งเรืองในอดีตย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี (เก่ากว่าสุโขทัยและอยุธยาเสียอีก เพราะสุโขทัยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้ว)
乌隆府的班清考古遗址也是世界遗产,这里展示了人类史前文明,让我们看到了5000多年前生活方式和社会的发展变化和史前文明的繁荣(比素可泰和阿瑜陀耶 的历史还要悠久,因为素可泰时期已经不是史前文明了)。

ความน่าทึ่งที่พบได้ในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง คือ ร่องรอยความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเจริฐก้าวหน้าแล้วในหลายด้าน โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เครื่องปั้นดินเผา โลหะ ตลอดจนความเป็นสังคม ด้วยหลักฐานที่ว่ามีการตั้งชุมชนขึ้นแล้วจึงเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
班清遗址值得称 赞的就是这里有史前人类生活过的遗迹,展示了多个方面的繁荣,尤其是在生活工具的使用,还包括农业、饲养动物、陶器、金属等等的文明,还包括社会文明,这里也是东南亚非常重要的史前文明遗迹研究之地。

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
童艾-会 卡肯野生生物保护区

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีพื้นที่อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดนเมียนมาร์ มีพื้นที่รวม 6,222 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะเป็นผืนป่าที่มนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าได้ยากที่สุด ส่งผลให้ระบบนิเวศในบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ดำรงชีวิตอยู่ได้
童艾-会卡肯野生生物保护区包括了3个府,分别是乌泰他尼府、达府和北碧府,西部和缅甸接壤,占地面积为6222平方公里。它被评为世界遗产,因为这里是 人类难以进入干扰野生动物的一片区域,让这里的生态环境非常原始,濒危动物在其中生存。

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้ยาก ทำให้ป่าถูกรบกวนน้อย จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ของสัตว์ป่า ในพื้นที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 77 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะช้างและเสือ นกขนาดใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์อื่นอีกประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์
童艾-会卡肯野生生物保护区是中南半岛上最大的自然保护区,因为非常难以进入,让森林受人类的影响非常小,也成了一片生态完整的原始森林,这里有 77%的大型哺乳动物,包括大象和老虎,还有50%的大型鸟类和33%的其他动物。

นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางชีวภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยป่า 5 ใน 7 ชนิด มีพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่าหลายชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และรักษา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ทำให้ที่นี่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่าอุทยานแห่งชาติทั่วไปหลายเท่า
另外,生态地理环境也是多种多样的,包括了7种类型中的5种,有很多种野生动植物,所以被称为世界上非常完整的热带生态保护区,这里也是一处重要的水源,是 很多河流的源头,这里的生态规则也比其他地方的严格好多倍。

 

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
东巴 耶延山-考艾山森林保护区

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวม 6,155 ตารางกิโลเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีสภาพป่าแบบต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตั้งแต่ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า
东巴耶延山-考艾山森林保护区包含了6个府,分别是呵叻府、北标府、那空那育府、巴金武里府、沙缴府、武里南府等等,总面积为6155平方公里,是一个具有生物多样性高的林区,所以入选为世界遗产。这个地区的森林具有多样性,值得被保护,其中包含热带丛林、热带湿润阔叶林、常绿林、落叶林、混合林和草原等等。

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
东巴 耶延山-考艾山森林保护区由考艾国家公园、Thap Lan国家公园、Pang Sida国家公园、Taphraya国家公园和东巴耶延自然保护区组成,自然生态非常丰富,这里生活着很多濒临灭绝的珍稀动植物。

ถึงอย่างนั้น ปัจจุบัน ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกถอดออกจากมรดกโลก จากกรณีการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังมืดและอ่างเก็บน้ำลำพระยาธาร เนื่องจากผิดเงื่อนไขการเป็นมรดกโลก
尽管如此,东巴耶延山-考艾山森林保护区将面临着被移除世界遗产的风险,因为这里出现了Khlong Wangmuet水坝和Lam Phrayathan水坝,这是违反世界遗产条件的。

 

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。