大家还记得几个月前的“巨蜥爬进商店货架”的那件事吗?说实话,那是本人第一次看到如此之大的蜥蜴。后来发现,那不是突变品种,真的有巨蜥科(天呐,我太孤陋寡闻了!),现在我们一起来看看泰国常见的6种蜥蜴吧~


เหี้ย มีศัพทมูลวิทยาโดยใช้คำว่า Varanidae หรือ Varanus โดยน้องเป็น สัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการของตัวเองมาแล้วนานกว่า 300 ล้านปี เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นสัตว์กินซากที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ เพราะเป็นผู้ขจัดซากของสัตว์ที่ล้มตายไปแล้ว
巨蜥学名叫做 Varanidae 或者 Varanus ,是一种已经进化了3亿多年的爬行动物,也是一种食肉动物,而且还是是对生态系统的运转起着重要作用的食肉动物,因为它在(生态系统中)扮演的是清除动物尸体的一个角色。

โดยน้องเหี้ย มีรูปร่างโดยรวม จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายกับจระเข้ มีโคนหางที่แข็งแรง และหางยาว ซึ่งใช้ฟาดเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัว ลิ้นยาวมี 2 แฉก ซึ่งมักจะแลบออกมาบ่อย ๆ เพื่อเป็นประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับงู ขาทั้ง 4 มีเล็บที่แหลมคมใช้สำหรับขุดหลุมเพื่อวางไข่ ปีนต้นไม้ และป้องกันตัว เกล็ดมีลักษณะเป็นตุ่มนูนออกมาเห็นได้ชัดเจน มีสีสันและลวดลายต่างออกไปในแต่ละชนิด เป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย ทั้งทะเลทราย, ป่าดิบ หรือแม้แต่กระทั่งชุมชนเมืองใหญ่ของมนุษย์ นอกจากนี้แล้วยังว่ายน้ำได้เก่ง ดำน้ำได้ดี และในบางชนิดยังชอบที่จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอีกด้วย
巨蜥的整体造型被归类为大型爬行动物,身型与鳄鱼相似。又硬又长的尾巴作为保护自己的武器。舌细长分叉,和蛇一样伸出来感受周围环境。4条腿带有锋利的爪子用于挖洞产卵,爬树以及自卫。身上鳞片是一块一块的疙瘩,十分突出。不同种类的巨蜥有着不一样的颜色和纹路。它是一种适应性很强的动物,可以融入各种环境,比如:沙漠、森林、亦或是人类的大型聚集地。此外巨蜥游泳技术以及潜水技术也是杠杠的,一些种类的巨蜥就很喜欢生活在水体附近。

สำหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่พบอยู่ 6 สายพันธุ์ โดยแต่ละชนิดที่พบแม้ไม่มีพิษโดยตรง แต่ในน้ำลายมีการสะสมของแบคทีเรีย ดังนั้นหากโดนกัดอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลได้ มีดังนี้
在泰国,已发现的品种有6个品种。虽然见到的每种巨蜥都没有直接的毒性,但在它的唾液中有大量细菌聚集。因此,如果被巨蜥咬伤,伤口周围可能会有被感染的风险。


เหี้ย / มังกรดอก / ตัวเงินตัวทอง
泽巨蜥/五爪金龙/圆鼻巨蜥
Water Monitor ; Varanus salvator ถือเป็นรุ่นใหญ่ของตระกูล Varanus ที่พบในประเทศไทย เพราะตัวเต็มวัยมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่น ชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำพบได้ทั่วทุกภาคในเมืองไทย โดยสามารถปีนต้นไม้ได้และกินซากเป็นอาหาร ลำตัวสีดำ แต่มีลายดอกสีขาว หรือ เหลืองอ่อน พาดขวางลำตัว หางมีสีดำ หรือ ลายปล้องดำสลับเหลืองอ่อน บางตัวมีจุดแดงเล็กๆ ที่หาง
成年泽巨蜥/圆鼻巨蜥体型比其他种类的巨蜥大很多,是在泰国发现的巨蜥种类中最大的一种。它喜欢栖息在靠近水源的地方,其踪迹遍布泰国各个地区。能爬树,吃腐肉,背呈黑色,但躯干有着白色或淡黄色条纹,尾部为黑色亦或是黑色与淡黄色交替排布的分段条纹,有些尾巴上还有小红点。


เห่าช้าง
粗脖巨蜥
Roughneck monitor lizard ; Varanus rudicollis มีขนาดรองลงมาจากเหี้ย สีผิวและหางสีดำสนิท มีลายสีจางๆ เป็นปื้น หรือ ปล้องตามลำตัว หัวมีสีเทาคล้ำ มีเกล็ดตะปุ่มตะป่ำบริเวณคอ เห่าช้างถือเป็นสัตว์ที่หาตัวได้ยาก ส่วนใหญ่อาศัยตามป่าทึบทางภาคใต้และภาคตะวันตก ถือเป็น Varanus ที่ดุมาก โดยเมื่อตกใจ หรือ จวนตัวจะมีอาการพองคอขู่ฟ่อๆ ทำให้เรียกกันว่า “เห่าช้าง”
粗脖巨蜥,体型仅次于圆鼻巨蜥。皮肤和尾巴均为黑色,身上有淡淡的条纹和斑块。头部为深灰色。脖子周围是一些粗糙的鳞片。粗脖巨蜥是一种稀有动物,大多栖息在南部和西部茂密的森林里。当它受到惊吓或者陷入危险时脖子会鼓起发出声响,变得异常凶猛,所以被人称为“粗脖巨蜥”。


ตะกวด
孟加拉巨蜥
Bengal monitor ; Varanus bengalensis ชอบอาศัยอยู่บนที่แห้งและบนต้นไม้ เพราะปีนต้นไม้เก่ง แต่ชอบอยู่ตามป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ สามารถพบได้ทุกภาคทั่วไทย ลำตัวเป็นสีพื้นเหลืองอ่อน เหลืองหม่น สีน้ำตาล ไม่มีลวดลายเหมือนเหี้ย ส่วนหัวมักมีสีอ่อนกว่าตัว มีหางเรียวยาวเป็นพิเศษ วิธีสังเกตเพื่อแยกระหว่างเหี้ย กับ ตะกวดแบบง่ายๆ คือ “เหี้ย จมูกอยู่ใกล้ปลายปาก ชอบอยู่ในน้ำ – ตะกวด จมูกอยู่ใกล้ตา ชอบอยู่บนต้นไม้”
孟加拉巨蜥喜欢栖息于较干燥的环境和树上,因为攀爬能力很强。相比于茂密的森林,它更喜欢栖息在稀疏的森林。分布较广,可以说在泰国各区都可见到。身体呈淡黄、暗黄、褐色等几种颜色,没有像圆鼻巨蜥一样的花纹。孟加拉巨蜥头部的颜色通常比身体的颜色浅,尾细长。一个简单的区分圆鼻巨蜥和孟加拉巨蜥的方法是“圆鼻巨蜥——鼻子接近嘴尖,喜欢栖息在水里;孟加拉巨蜥——鼻子接近眼睛,喜欢栖息在树上”。


เหี้ยดำ หรือ มังกรดำ
黑泽巨蜥
Black water monitor, Black dragon ; Varanus salvator komaini คล้ายเหี้ยแต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวสีดำด้านทั้งตัว ท้องสีเทาเข้ม ลิ้นสีเทาม่วง มักพบทางภาคใต้ ชายทะเลและเกาะเล็กๆ
黑泽巨蜥与圆鼻巨蜥相似,但体型比圆鼻巨蜥小。全身均为黑色,腹部为深灰色,舌头为紫灰色。常见于南部、海滨和小岛。


แลนดอน
黄巨蜥
Yellow monitor ; Varanus flavescens คล้ายตะกวด แต่หัวมีสีเหลืองสด หรือ สีส้ม ชอบอยู่บนที่ดอน ทำให้ถูกเรียกว่าแลนดอน มักพบตามพื้นที่ชายแดนที่ติดกับพม่า
黄巨蜥与孟加拉巨蜥类似,但黄巨蜥头部呈亮黄色或橙色,喜欢栖息于高地,因此被称为“黄巨蜥”。常见于与缅甸相邻的边境地区。


ตุ๊ดตู่
杜氏巨蜥
Red-headed Monitor (Harlequin Monitor) ; Varanus dumerilii มีขนาดเล็กที่สุดแต่ก็มีสีสันลวดลายสวยงามสุดในตระกูล Varanus บ้านเรา ทำให้ถูกลักลอบจับอยู่บ่อยครั้ง ลำตัวของตุ๊ดตู่จะมีสีน้ำตาลเทา มีลายเป็นปล้องเป็นวงแหวนสีอ่อน หัวมีสีเทาอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน ข้างใต้คอมีสีอ่อนจนเกือบขาว พบอาศัยอยู่ทางภาคใต้เป็นหลัก
杜氏巨蜥是泰国巨蜥一族中颜色、花纹最好看,体型最小的巨蜥,因此,经常被走私。杜氏巨蜥身体呈灰褐色,花纹是一圈一圈的分段条纹。头部为浅灰色或是浅棕色。颈部的下侧是由浅色渐变为白色。杜氏巨蜥主要分布在南部一带。


说实话,不管它看着像啥,泰语君都感到一点害怕...

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自sanook,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。