今天,我们来一起浏览一段泰国历史吧!或许大家知道吗,欧洲列强在亚洲地区横扫侵略的时候,泰国从来没有沦为过任何一个国家的殖民地。在当时,泰国周围的国家都已经沦陷,那么,泰国又是怎样做到的呢?


เมื่อสมัยยุคล่าอาณานิคมแถบเอเชีย ได้มีมหาอำนาจขาใหญ่จาก ยุโรป เข้ามากอบโกยประเทศแถบเอเชียมากมาย นั่นก็คือ อังกฤษ และ ฝรั่งเศษ รอบด้านของสยาม หรือ ประเทศไทย ตกเป็นเมืองอาณานิคม หรือเมืองขึ้นของ 2 ประเทศนี้จนหมดสิ้น แต่เหตุใด ประเทศไทย หรือ สยาม ที่ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตแบบจีนที่มีกองทัพมากมายนับล้าน ถึงรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจ 2 ประเทศนี้ ไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่เป็นที่ต้องการ แต่ประเทศไทยคือเมืองที่ทั้ง 2 ประเทศมหาอำนาจสนใจ และอยากได้มาครอบครองยิ่งนักแต่ไม่สามารถทำได้ และต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่ดวง แต่เป็น "การต่อสู้ทางการเมืองที่ฉลาดมาก" และ "การแก้กลยุทธ์" ที่พลิกความเสียเปรียบ ให้ได้เปรียบหรือเท่าเทียมตลอดเวลาต่างหาก

在亚洲地区被殖民的时期里,欧洲列强抢占了许多亚洲国家,泰国的周边国家和地区全都沦为了英国和法国的殖民地。但是,泰国既不像中国一样是拥有着庞大军队的大国,那又到底是为什么能从这两个欧洲列强手中逃脱成为殖民地的命运呢?并不是说泰国不是他们所需要的国家,而是英国和法国都十分关注泰国,都想占为己有,但是这两个列强国家没有办法做到。我们必须承认,这不是命运,而是“一场聪明的政治战争”以及将不利局面扭转、保持长期平衡的“战略破解”。ฝรั่งเศส 法国

1. ฝรั่งเศสเคยใช้กลยุทธ์ เรื่องการกดขี่ทางศาสนา และสังหารหมู่บาทหลวง เข้ายึดพื้นที่บางส่วนของจีนสำเร็จมาแล้ว จึงจะลองใช้ไม้นี้กับสยามเช่นกัน แต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ เนื่องจาก สยามให้เสรีภาพทางด้านศาสนามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
1. 法国曾经使用过这样一个战略,宗教侵略,杀害宗教领袖。他们使用这个战略成功占领了一些中国领土,所以也想在泰国身上使用,但是却没有成功,因为泰国的宗教从阿瑜陀耶时期起就已经很稳定了。

2. ฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างเรื่องรัฐบรรณาการ ที่สยามยึดเขมรเป็นรัฐบรรณาการอยู่ในขณะนั้น ทั้งที่สยามยังไม่ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประเทศขณะนั้น แต่ในเมื่อฝรั่งเศษต้องการ สยามจึงขีดเส้นแดนรอบนอกของรัฐบรรณาการให้ ฝรั่งเศสจึงรีบคว้าไว้ และคิดว่าได้เปรียบแน่ๆ แต่แล้วไปๆมาๆ กลายเป็นว่าฝรั่งเศสกลายเป็นผู้เซ็นรองรับสถานะรัฐบรรณาการให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสยาม โดยที่สยามไม่ต้องเสี่ยงมีปัญหากับรัฐบรรณาการในการรวมประเทศ เพราะ ฝรั่งเศสออกหน้าให้ จากเหตุการณ์นี้สื่อใหญ่ของฝรั่งเศสโจมตีรัฐบาลโคชินไชน่าและกระทรวงอาณานิคมซะย่อยยับที่รู้ไม่เท่าทันสยาม
2. 法国以藩属国为借口,当时,泰国占领了柬埔寨,并把柬埔寨作为藩属国,尽管泰国当时还没有让柬埔寨成为国家的一部分,但因为法国需要,所以泰国才将藩属国的周边划分给了法国。法国立刻将其置入怀中,还觉得自己肯定赚了,但最后,却变成了法国签字并且承认藩属国是泰国的一部分。这就使泰国没有了在合并藩属国领土、使其成为泰国的一部分的问题,因为法国出面给予。这件事情让法国媒体严厉地抨击了法属交趾及殖民署,说与泰国的信息获取不同步。

3. เมื่อใช้กลยุทธ์ต่างๆไม่ได้ผล ฝรั่งเศส จึงใช้วิธียั่วโมโห เอาเรือปิดอ่าว หวังให้สยามโจมตีเพื่อความชอบธรรมในการล่าอาณานิคม แต่สยามไม่โจมตีกลับนิ่งเฉยและใช้การเจรจาเป็นหลักทำให้ฝรั่งเศสไม่สามารถใช้กำลังได้ เพราะ กลัวจะเป็นการไม่ชอบธรรมในการหาข้ออ้างยึดอาณานิคม และอาจเป็นเรื่องใหญ่จึงไม่กล้าเสี่ยงโจมตีก่อน
3. 当使用了各种战略还没有结果的时候,法国就用惹气的方法,用船封锁海湾,希望泰国会出于正义向这种殖民行为进攻,但是泰国没有进攻反而静待着,且以谈判方式为主,这让法国没办法使用武力,因为担心在找借口抢占殖民地的问题上理屈,还可能发酵成大事,所以不敢先冒险攻打。

4. หลังจากที่สยามยกรัฐบรรณาการดินแดนลาว และ เขมร ให้แล้วฝรั่งเศสผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะได้ดินแดนจริงๆ แต่ประชาชนแทบจะไม่มี เพราะถูกย้ายเข้ามาในดินแดนที่เป็นเขตของสยาม ทำให้การลงทุนต่างๆของฝรั่งเศสในดินแดนที่ได้มาขาดทุนย่อยยับ ต้องปิดตัวธุรกิจต่างๆที่เข้ามาลงทุนมากมาย
4. 当泰国将老挝和柬埔寨移交给法国之后,法国感到很失望。虽然得到了领土,但是几乎没有公民,因为这些公民被移到了泰国领地,这使得法国在领土上的各种投资都严重亏损,必须停止各种投资项目。

5. และที่ทำให้ฝรั่งเศสหยุดการล่าอาณานิคมจากประเทศสยาม และทำให้ผู้นำจากฝรั่งเศสยอมรับว่า สยาม ไม่ได้โง่อย่างที่คิด และเล่นการเมืองเป็น กินยาก นั่นก็คือ สยามล๊อบบี้เจ้าราชนิกูลของราชวงศ์บูร์บง ที่ขณะนั้นกำลังมีอิทธิพลอย่างลับๆในรัฐบาลฝรั่งเศษและขึ้นเป็นใหญ่ในเวลาไม่นาน ทำให้กระทรวงอาณานิคมของฝรั่งเศสถึงกับอึ้งกันเป็นแถว และหยุดแผนการยึดดินแดนสยามลง
5.法国停止了想让泰国成为殖民地的行为,同时法国领袖承认泰国没有想象中那么笨,而是懂得玩政治游戏,难以夺取,这一切都是因为泰国游说了波旁王朝的王室成员。此时的波旁王朝对法国政府在私底下是有些影响的,不久后影响也变大了,使得法国的殖民署安静地与波旁王朝站在一边,并且停止了抢占泰国领土的计划。
อังกฤษ 英国

1. ครั้งแรกที่อังกฤษเริ่มเคลื่อนไหวในการคิดเข้ามาหาผลประโยชน์ในสยามถึงกับงง เมื่อราชทูตของอังกฤษกลับมา พร้อมกับสนธิสัญญาแปลกๆที่ทำให้อังกฤษเสียเปรียบ เพราะ บริษัทของอังกฤษต้องจ่ายภาษีให้สยาม มากกว่าให้จีนอีก แถมเรืออังกฤษถ้าจะเข้าเมืองท่าสยาม ไม่ว่าจะมีสินค้าหรือไม่มีก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปากเรือให้สยาม แถมด้วยต้องซื้อไม้สักที่อยู่ที่ล้านนา จากพ่อค้าคนกลางก็คือรัฐบาลสยามด้วย
1. 英国初次尝试着进入泰国谋取利益时就懵了。英国大使返航时,还带着对英国不利的奇奇怪怪的条约,这是因为,英国公司必须向泰国交税,而且交给泰国的税费比交给中国的还多;如果英国商船要进入泰国港口,无论船上有无商品,都必须向泰国交纳港口手续费,同时还必须从中间商人,即泰国政府手中购买Lan Na的柚木。

2. สยามทำให้อังกฤษต้องเจ็บแสบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อครั้งที่อังกฤษส่งราชทูต เซอร์จอห์น เบาริ่ง ผู้ที่เคยมีผลงานสุดยอด คือเล่นงานราชวงศ์ชิงมาแล้ว อังกฤษคิดว่าจะส่งเซอร์จอห์น มาสยามเพื่อให้มาเล่นงานสยามด้วยการทูต แต่ไปๆมาๆผิดแผน อยู่ๆ เซอร์จอห์น เบาริ่ง ก็ได้รับราชการแต่งตั้งให้เป็น "พระยาสยามานุกูลกิจ" ตำแหน่งอัครทูตสยามประจำลอนดอนคนแรกซะงั้น ถือว่างงกันทั้งโลกในสมัยนั้นที่ สยามคิดกลยุทธ์เอาทูตอังกฤษมากประสบการณ์ผู้โด่งดัง มาเป็นทูตสยามประจำอังกฤษ ใครจะคิดได้ จึงทำให้อังกฤษเสียหน้าเป็นอย่างมาก
2. 泰国使英国再一次受到损失。为了通过外交摆治泰国,英国派遣大使John Bowring前往泰国。这位名为John Bowring的英国大使曾经摆过清政府一道,并且取得了很好的结果。但最后,英国还是失策了。John Bowring不久便收到了公函,获得了爵位并成为了泰国驻伦敦大使,可以说在那个时候,全世界都对此事感到疑惑。谁能想到,泰国将英国有名的外交大使变成泰国驻英国的外交大使,这使英国十分丢脸。

3. อังกฤษรอบนี้มาแผนใหม่โดยการเอาเงินมาล่อ ที่เคยใช้ได้ผลกับราชสำนักชิงมาแล้ว โดยการปล่อยกู้ให้สยามสร้างทางรถไฟในสมัย ร.4 แต่สยามก็ตอบกลับอย่างสุภาพประมาณว่า ไม่เป็นไร เรามีโครงการของเราแล้วในเร็วๆนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับข้อเสนอ
3. 这回英国有想出了新的计划,打算用钱做诱饵。他们曾经用这个计划从清政府身上谋取了利益。拉玛四世时,英国想向泰国放贷,给泰国修建铁路,但是泰国却得体地回绝说,没关系,近期我们已经有了自己的方案,十分感谢您的建议。

4. การเจรจาทางการทูต สยามจะต่างจากประเทศรอบตรงตรงการเรียก ราชินีของอังกฤษ อาจจะดูเล็กน้อยแต่นี่คือจิตวิทยาที่ฉลาดมาก ประเทศในเอเชียต่างเวลาส่งพระราชสาส์น จะอ่อนน้อมและแทนตัวเองเป็นผู้น้อยคงเพื่อหวังว่า อังกฤษ อ่านแล้วจะรู้สึกถึงความเมตตา และเจรจาด้วย แต่ผิดคลาดหลายประเทศกลายเป็นตัวตลกในราชสำนักอังกฤษ และการเจรจามีปัญหาบ่อยครับ แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์สยาม ทุกครั้งที่ส่งพระราชสาส์น เปิดหัวจะยกให้ราชินีอังกฤษเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และตบท้ายด้วยสหายของเรา ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อมและเท่าเทียม และการเขียนที่เป็นแบบแผนหลักการที่ยุโรปสมัยนั้นใช้กัน จึงทำให้สยามดูเป็นประเทศศิวิไลประเทศหนึ่งในสายตาอังกฤษยุคหลังๆขณะนั้น
4. 外交谈判。泰国在对英国女王的称呼上与周边其他国家有所不同,可能差别看起来很细微但这是一种很聪明的心理。一些亚洲的国家在不同的时间里都派送过皇家信件给英国,为了让英方读了能感受到他们的求情并能进行谈判,他们谦卑并把自己当成小辈,但是让人失望的是,许多国家都沦为了英国王室的笑话,谈判上也经常出现问题。但是由于泰国国王的聪慧,每次派送的皇家信件的开头都会向英国女王表达崇高的敬意,并以己方结尾,这表明了谦卑之情以及彼此之间的平等,而且还按照当时欧洲的书面原则进行书写,让往后时期里的英国都将泰国看成是一个文明的国家。

5. อังกฤษเริ่มใช้วิธีใหม่โดยการสนับสนุนหัวเมืองล้านนาเพื่อให้มาเป็นรัฐอารักขาแบบไทใหญ่ แต่ก็เจอสยามแก้เกมส์โดยส่งข้าหลวงต่างพระองค์ไปประจำการแบบรัฐภูมิภาค ทำให้เจ้าล้านนาขยับตัวทำอะไรไม่ได้เช่นกัน
5. 英国开始采用新的方法,通过支持Lan Na城,使它成为像Thai Yai一样的保护国。但是泰国还是攻略了这场游戏,他们将拉玛四世之子派去驻地管理,这使得Lan Na城主“动弹不得”。และที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สยามไม่ตกเป็นเมืองอาณานิคมจาก 2 มหาอำนาจ อังกฤษ และ ฝรั่งเศส นั่นก็คือ ประเทศส่วนใหญ่ในแถบเอเชียจะเลือก มหาอำนาจ 1 ประเทศ ให้เข้ามาปกครองเพื่อเป็นกันชนของอีกมหาอำนาจ ประมาณว่า จะอยู่ฝั่งอังกฤษ หรือ ฝรั่งเศส โดยการดูกันที่การทูตว่าประเทศไหนให้ข้อตกลงที่ทำให้ตนเสียเปรียบน้อยที่สุด เพราะในยุคนั้น อังกฤษ กับ ฝรั่งเศส ก็ถือว่ามีสัญญากันแบบลับๆคือจะไม่ยุ่งกับอาณานิคมของอีกฝั่ง ประมาณว่าแบ่งกันกอบโกย ประเทศทางแถบเอเชียจึ่งต้องเลือก 2 ประเทศนี้ ประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยที่มหาอำนาจ 2 ประเทศนี้แทบจะไม่ต้องออกแรงกันเลย แต่สยามล้ำกว่าที่คิด มองเกมส์ขาดรู้ว่าประเทศที่สามารถคานอำนาจของ 2 ประเทศนี้จริงๆแล้ว คือ จักรวรรดิออสเตรีย-เยอรมัน และ จักรวรรดิรัสเซีย ต่างๆหาก สยามจึงเลือกผูกมิตร 2 ประเทศนี้ แต่ไม่ใช่ผูกมิตรแบบการทูต เพราะคิดว่าไม่แน่นแฟ้นพอ กษัตริย์สยามจึงทรงลงมือเดินทางไปเพื่อผูกไมตรีเอง แบบ กษัตริย์ กับ กษัตริย์ กลายเป็นความสนิทสนมกันระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์ เรียกได้ว่าแน่นแฟ้นมากๆ และนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สยามไม่ต้องตกเป็นเมืองอาณานิคมของใคร ถือได้ว่าเป็นการแก้เกมส์ทางการเมืองที่สุดยอดมากๆของสยามจริงๆ
泰国之所以没有沦为英国和法国的殖民地,最重要的原因是,大部分的亚洲国家会选择成为某个欧洲列强的殖民地,让这个殖民者来统治,以击退另外的列强势力。大概就是说,选择站在英国还是法国的队伍中,要看在外交上,哪边给出的协议能让自己的损失减到最小。因为在那个时期,英国和法国之间也有秘密协议,即双方都不去干涉另一方的殖民地,大家分开占领殖民地,所以亚洲国家才必须要从两个国家中选择一个,这使得这两个欧洲列强国几乎不费吹灰之力。但是泰国看事情比想象中要长远,他们知道如何才能真正地保持两方势力的平衡,关键在于奥德帝国与俄罗斯帝国。泰国选择与奥德帝国和俄罗斯帝国建立友好关系,但由于泰国认为通过外交建立起的关系不够紧密,所以泰王亲自前去,以建立起国王与国王之间的关系,这就会变成王室与王室之间的亲密关系,可以说是足够紧密了。这就是让泰国不成为任何一方殖民地的重要原因,可以说是泰国最棒的政治游戏破解战略。
以上就是为什么泰国没有沦为殖民地的原因。你了解了吗?

声明:本文由沪江泰语编译整理,素材来自tnews,未经允许不得转载。如有不妥,敬请指正。